เนื้อเพลง Your Sister คำอ่านไทย Sean Kingston

[Intro]
([ อินโทร ])
Hey Yo J.R
(เฮ โย เจ อาร์)
I meet A lot of Beautiful girls in my life man
(ไอ มี๊ท ดา ล็อท อ็อฝ บยูทิฟุล เกิร์ล ซิน มาย ไล๊ฟ แมน)
But this situation is kinda wierd
(บั๊ท ดิส ซิ๊ทูเอชั่น อีส กินดา wierd)
I like her sister
(ไอ ไล๊ค เฮอ ซิ๊สเท่อร์)

[Verse 1]
([ เฝิซ วัน ])
I was just walking out school
(ไอ วอส จั๊สท วอคกิง เอ๊าท สคูล)
I saw this girl gettin off the train
(ไอ ซอว์ ดิส เกิร์ล เกดดิน ออฟฟ เดอะ เทรน)
We exchanged numbas and went on a couple dates
(วี เอ็กซเช้งจ นัมเบบ แซน เว็นท ออน อะ คั๊พเพิ่ล เดท)
At first everything was cool
(แอ็ท เฟิร์สท เอ๊วี่ติง วอส คูล)
Until i meet her sista laren
(อันทิล ไอ มี๊ท เฮอ sista laren)
Got introduced to each other and then everything changed
(ก็อท อินโทรดิ๊วซ ทู อีช อ๊อเธ่อร์ แอนด์ เด็น เอ๊วี่ติง เช้งจํ)

[Bridge]
([ บริดจ ])
I wanted a piece of that forbidden fruit
(ไอ ว้อนท อะ พี๊ซ อ็อฝ แดท ฟอร์บีดเดน ฟรุ๊ท)
But my homies said to stay away
(บั๊ท มาย โฮมี เซ็ด ทู สเทย์ อะเวย์)
But im 17 what you expect me to do
(บั๊ท แอม 17 ว๊อท ยู เอ็กซเพ็คท มี ทู ดู)
I guess we’ll charge it as a part of the game
(ไอ เกสส เวลล ชาร์จ อิท แอส ซา พาร์ท อ็อฝ เดอะ เกม)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
If I’m wrong oh I dont want to be right
(อิ๊ฟ แอม รอง โอ ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู บี ไร๊ท)
I kissed your sister last night
(ไอ คิสส ยุร ซิ๊สเท่อร์ ล๊าสท ไน๊ท)
It aint my fault
(อิท เอน มาย ฟอลท)
I guess your sister’s my type
(ไอ เกสส ยุร ซิ๊สเท่อร์ มาย ไท๊พ)

If I’m wrong oh I dont want to be right
(อิ๊ฟ แอม รอง โอ ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู บี ไร๊ท)
I kissed your sister last night
(ไอ คิสส ยุร ซิ๊สเท่อร์ ล๊าสท ไน๊ท)
It aint my fault
(อิท เอน มาย ฟอลท)
I guess your sister’s my type
(ไอ เกสส ยุร ซิ๊สเท่อร์ มาย ไท๊พ)

[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])
Now I’m on the telephone talking
(นาว แอม ออน เดอะ เท๊ลเลโฟน ทอคอิง)
With laren but her sisters on the other line
(วิธ laren บั๊ท เฮอ ซิ๊สเท่อร์ ออน ดิ อ๊อเธ่อร์ ไลน์)
But i can’t help my self Cuz laren too fine
(บั๊ท ไอ แค็นท เฮ้ลพ มาย เซลฟ์ คัซ laren ทู ไฟน)
And I know this may be wrong but it feels so right
(แอนด์ ดาย โนว์ ดิส เมย์ บี รอง บั๊ท ดิธ ฟีล โซ ไร๊ท)
Her sister is nice but laren is more like sugar and spice
(เฮอ ซิ๊สเท่อร์ อีส ไน๊ซ์ บั๊ท laren อีส โม ไล๊ค ชู๊ก้าร แอนด์ สไพ๊ซ)

[Bridge]
([ บริดจ ])

I wanted a piece of that forbidden fruit
(ไอ ว้อนท อะ พี๊ซ อ็อฝ แดท ฟอร์บีดเดน ฟรุ๊ท)
But my homies said to stay away
(บั๊ท มาย โฮมี เซ็ด ทู สเทย์ อะเวย์)
But im 17 what you expect me to do
(บั๊ท แอม 17 ว๊อท ยู เอ็กซเพ็คท มี ทู ดู)
I guess we’ll charge it as a part of the game
(ไอ เกสส เวลล ชาร์จ อิท แอส ซา พาร์ท อ็อฝ เดอะ เกม)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
If I’m wrong oh I dont want to be right
(อิ๊ฟ แอม รอง โอ ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู บี ไร๊ท)
I kissed your sister last night
(ไอ คิสส ยุร ซิ๊สเท่อร์ ล๊าสท ไน๊ท)
It aint my fault
(อิท เอน มาย ฟอลท)
I guess your sister’s my type
(ไอ เกสส ยุร ซิ๊สเท่อร์ มาย ไท๊พ)

If I’m wrong oh I dont want to be right
(อิ๊ฟ แอม รอง โอ ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู บี ไร๊ท)
I kissed your sister last night
(ไอ คิสส ยุร ซิ๊สเท่อร์ ล๊าสท ไน๊ท)
It aint my fault
(อิท เอน มาย ฟอลท)
I guess your sister’s my type
(ไอ เกสส ยุร ซิ๊สเท่อร์ มาย ไท๊พ)

[Verse 3]
([ เฝิซ ที ])
Sorry that it had to go like this way
(ซ๊อรี่ แดท ดิธ แฮ็ด ทู โก ไล๊ค ดิส เวย์)
But you know your sisters got what i need
(บั๊ท ยู โนว์ ยุร ซิ๊สเท่อร์ ก็อท ว๊อท ไอ นี๊ด)
Cuz i got to be with Laren
(คัซ ไอ ก็อท ทู บี วิธ Laren)
And Im over you
(แอนด์ แอม โอ๊เฝ่อร ยู)

Sorry that it had to go like this way
(ซ๊อรี่ แดท ดิธ แฮ็ด ทู โก ไล๊ค ดิส เวย์)
But you know your sisters got what i need
(บั๊ท ยู โนว์ ยุร ซิ๊สเท่อร์ ก็อท ว๊อท ไอ นี๊ด)
Cuz i got to be with Laren
(คัซ ไอ ก็อท ทู บี วิธ Laren)
And Im over you [Over you]
(แอนด์ แอม โอ๊เฝ่อร ยู [ โอ๊เฝ่อร ยู ])

[Bridge]
([ บริดจ ])
I wanted a piece of that forbidden fruit
(ไอ ว้อนท อะ พี๊ซ อ็อฝ แดท ฟอร์บีดเดน ฟรุ๊ท)
But my homies said to stay away
(บั๊ท มาย โฮมี เซ็ด ทู สเทย์ อะเวย์)
But im 17 what you expect me to do
(บั๊ท แอม 17 ว๊อท ยู เอ็กซเพ็คท มี ทู ดู)
I guess we’ll charge it as a part of the game
(ไอ เกสส เวลล ชาร์จ อิท แอส ซา พาร์ท อ็อฝ เดอะ เกม)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
If I’m wrong oh I dont want to be right
(อิ๊ฟ แอม รอง โอ ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู บี ไร๊ท)
I kissed your sister last night
(ไอ คิสส ยุร ซิ๊สเท่อร์ ล๊าสท ไน๊ท)
It aint my fault
(อิท เอน มาย ฟอลท)
I guess your sister’s my type
(ไอ เกสส ยุร ซิ๊สเท่อร์ มาย ไท๊พ)

If I’m wrong oh I dont want to be right
(อิ๊ฟ แอม รอง โอ ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู บี ไร๊ท)
I kissed your sister last night
(ไอ คิสส ยุร ซิ๊สเท่อร์ ล๊าสท ไน๊ท)
It aint my fault
(อิท เอน มาย ฟอลท)
I guess your sister’s my type
(ไอ เกสส ยุร ซิ๊สเท่อร์ มาย ไท๊พ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Your Sister คำอ่านไทย Sean Kingston

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น