เนื้อเพลง B*tch Please คำอ่านไทย Snoop Dogg feat Nate Dogg, Xzibit

[Intro:]
([ อินโทร : ])
[Xzibit]
([ Xzibit ])
Yeah
(เย่)
Time to bring your ass to the table y’all
(ไทม์ ทู บริง ยุร อาซ ทู เดอะ เท๊เบิ้ล ยอล)
It’s X to the Z, Xzibit
(อิทซ เอ๊กซฺ ทู เดอะ ซี , Xzibit)
Snoop double G, uh O.G [Westcoast, Los Angeles]
(ซนูพ ดั๊บเบิ้ล จี , อา โอ จี [ เวสโคลด , โรซ Angeles ])
Uh, bring it live, Dr. Dre
(อา , บริง อิท ไล้ฝ , เดทเออะ ดรี)
What
(ว๊อท)
Throwin’ up a big W
(โตวอิน อั๊พ อะ บิ๊ก ดับบิว)
Coverin’ up the world, right
(โคเว่อร์ริน อั๊พ เดอะ เวิลด , ไร๊ท)
Yeah, listen, look
(เย่ , ลิ๊สซึ่น , ลุ๊ค)

[Verse 1:]
([ เฝิซ วัน : ])
[Xzibit]
([ Xzibit ])
You ain’t try to high box with me
(ยู เอน ธราย ทู ไฮฮ บ๊อกซฺ วิธ มี)
I’m swing hard liquor
(แอม สวิง ฮาร์ด ลิ๊เคว่อร)
Goin’ down by the second round
(โกอิน เดาน บาย เดอะ เซ๊คคั่น ราวนด)
All for the underground
(ออล ฟอร์ ดิ อันเดิกเรานด)
Hideout sound
(Hideout ซาวน์ด)
Xzibit mackin’ down for my conflict
(Xzibit แมคกิน เดาน ฟอร์ มาย ค๊อนฟลิคทํ)
F*ck the nonsense, terrorist
(เอฟ *ck เดอะ นอนเซ็นซ , เทเรอะริซท)
Hit a bomb sh*t
(ฮิท ดา บอมบฺ ฌะ *ที)
Blast with metal in every direction
(บลาสทํ วิธ เมท่อล อิน เอ๊เฝอร์รี่ ดิเรคฌัน)
Innocent bystanders taught a very hard lesson
(อิ๊นโนเซ้นท bystanders ทอท ดา เฝ๊รี่ ฮาร์ด เล๊ซซั่น)
I’m the reason there’s no time to reach for that weapon
(แอม เดอะ รี๊ซั่น แดร์ โน ไทม์ ทู รี๊ช ฟอร์ แดท เว๊พ่อน)
And reason why N*ggas promise keep on steppin’
(แอนด์ รี๊ซั่น วาย เอ็น *ggas พรอมอิซ คี๊พ ออน สเตปปิน)
Xzibit ready to scrap
(Xzibit เร๊ดี้ ทู ซคแร็พ)
Like Mike Tyson with his license back
(ไล๊ค ไมค Tyson วิธ ฮิส ไลเซ็นซ แบ็ค)
9 to 5, minimum wage
(นาย ทู ไฟท์ , มีนอิมัม เว้จ)
What type of lights is that for me
(ว๊อท ไท๊พ อ็อฝ ไล๊ท ซิส แดท ฟอร์ มี)
It not for me
(อิท น็อท ฟอร์ มี)
You f*ckin’ round with the Sundance Kid and Butch Cassidy
(ยู เอฟ *ckin ราวนด วิธ เดอะ Sundance คิด แอนด์ Butch แคซซีดี)
You outta your destiny
(ยู เอ๊าตา ยุร เดซทินิ)
You don’t wanna tango with the X,
(ยู ด้อนท์ วอนนา แทงโก วิธ เดอะ เอ๊กซฺ ,)
strangle your neck
(สแตงเกิล ยุร เน็ค)
slap like the opposite sex
(ซแล็พ ไล๊ค ดิ อ๊อพโพสิท เซ็กซ)
Drunk drivin’ tryin’ to stack my loot
(ดรั๊งค ดรายวิน ทายอิน ทู ซแท็ค มาย ลูท)
While other rappers gettin’ treated like a prostitute
(ไวล์ อ๊อเธ่อร์ แรพเพอ เกดดิน ทรี๊ท ไล๊ค เก พร๊อซซิทิ้วท)
So check the sound scale
(โซ เช็ค เดอะ ซาวน์ด สเคล)

[Hook:]
([ ฮุ๊ค : ])
[Snoop Dogg]
([ ซนูพ ด๊อก ])
All I wanna be was a G, ha
(ออล ไอ วอนนา บี วอส ซา จี , ฮา)
My poor guide, N*gga please, ha
(มาย พัวร์ ไก๊ด , เอ็น *gga พลีซ , ฮา)
Breakin’ on these motherf*ckin’ keys, ha
(เบรกกิ้น ออน ฑิส motherf*ckin คีย์ , ฮา)
Let’s get these motherf*ckin’ G’s, ha
(เล็ท เก็ท ฑิส motherf*ckin จีส , ฮา)
Bet you don’t wanna f*ck with this
(เบ๊ท ยู ด้อนท์ วอนนา เอฟ *ck วิธ ดิส)

[Verse 2:]
([ เฝิซ ทู : ])
[Snoop Dogg]
([ ซนูพ ด๊อก ])
Oh no, big Snoop Dogg
(โอ โน , บิ๊ก ซนูพ ด๊อก)
Back up in the heazy baby
(แบ็ค อั๊พ อิน เดอะ heazy เบ๊บี้)
You jockin’ my style
(ยู จอคกิน มาย สไทล์)
You so crazy
(ยู โซ คเรสิ)
Dre said, Ain’t No Limit to this
(ดรี เซ็ด , เอน โน ลิ๊หมิท ทู ดิส)
As long as we drop gangsta sh*t
(แอส ลอง แอส วี ดรอพ แก๊งซดา ฌะ *ที)
Look here b*tch
(ลุ๊ค เฮียร บี *tch)
You fine and I dig your style
(ยู ไฟน แอนด์ ดาย ดีกกํ ยุร สไทล์)
Come f*ck with a N*gga
(คัม เอฟ *ck วิธ อะ เอ็น *gga)
Do it Doggystyle
(ดู อิท Doggystyle)
I’ll be gentile, sentimental
(อิลล บี เจนไทล , เซนทิเมนแท็ล)
Sh*t, we f*cked in a rental
(ฌะ *ที , วี เอฟ *cked อิน อะ เรนแท็ล)
Lincoln Continental
(ลินเคิน คอนทิเนนแท็ล)
Um, coast to coast
(อึม , โค้สท ทู โค้สท)
L.A. to Chicago
(แอล อะ ทู ชิคาโก)
I get this p*ssy everywhere that I go
(ไอ เก็ท ดิส พี *ssy เอวี่แวร์ แดท ไอ โก)
[Yeah N*gga you know what’s happenin’ man]
([ เย่ เอ็น *gga ยู โนว์ ว๊อท แฮพปีนิน แมน ])
X-ing b*tches and your click can’t say no
(เอ๊กซฺ อิง บี *tches แซน ยุร คลิ๊ก แค็นท เซย์ โน)
[These b*tches know what time it is]
([ ฑิส บี *tches โนว์ ว๊อท ไทม์ อิท อีส ])
I get this p*ssy everywhere that I go
(ไอ เก็ท ดิส พี *ssy เอวี่แวร์ แดท ไอ โก)
[Yeah, oh, a story bout a N*gga like me]
([ เย่ , โอ , อะ สท๊อรี่ เบาท ดา เอ็น *gga ไล๊ค มี ])
X-ing b*tches and your click can’t say no
(เอ๊กซฺ อิง บี *tches แซน ยุร คลิ๊ก แค็นท เซย์ โน)
[I’ma hip these hoes, N*gga]
([ แอมอา ฮิพ ฑิส โฮ , เอ็น *gga ])

[Hook:]
([ ฮุ๊ค : ])
[Xzibit]
([ Xzibit ])
B*tch please
(บี *tch พลีซ)
Get down on your goddamn knees
(เก็ท เดาน ออน ยุร ก๊อดแดม นี)
For this money, chronic, blow that weed
(ฟอร์ ดิส มั๊นนี่ , คร๊อนิค , โบลว์ แดท วี)
You f*ckin’ with some real O.G’s
(ยู เอฟ *ckin วิธ ซัม เรียล โอ จีส)
B*tch please
(บี *tch พลีซ)
B*tch please
(บี *tch พลีซ)
Get down on your motherf*ckin’ knees
(เก็ท เดาน ออน ยุร motherf*ckin นี)
We came to get the motherf*ckin’ G’s
(วี เคม ทู เก็ท เดอะ motherf*ckin จีส)
Yeah, you f*ckin’ with some real O.G’s
(เย่ , ยู เอฟ *ckin วิธ ซัม เรียล โอ จีส)
You d*ck-tease
(ยู ดี *ck ทีส)

[Verse 3:]
([ เฝิซ ที : ])
[Snoop Dogg]
([ ซนูพ ด๊อก ])
B*tch please
(บี *tch พลีซ)
Now what you need to do is
(นาว ว๊อท ยู นี๊ด ทู ดู อีส)
Hand my coat
(แฮนด์ มาย โค๊ท)
And roll me some dough in
(แอนด์ โรลล มี ซัม โด อิน)
Different strokes,
(ดีฟเฟอะเร็นท ซโตรก ,)
for different folks
(ฟอร์ ดีฟเฟอะเร็นท โฟล้ค)
Oh, you like settin’ N*ggas up and gettin’ them loc’s
(โอ , ยู ไล๊ค เซทดิน เอ็น *ggas อั๊พ แอนด์ เกดดิน เด็ม ลอคซฺ)
Oh, cute lil’ b*tch with a whole lot hard
(โอ , คยูท ลิล บี *tch วิธ อะ โฮล ล็อท ฮาร์ด)
Sh*t get thick when the lights get dark
(ฌะ *ที เก็ท ทริ๊ค เว็น เดอะ ไล๊ท เก็ท ด๊าร์ค)
She said she got some lick for me
(ชี เซ็ด ชี ก็อท ซัม ลิค ฟอร์ มี)
Worked about 200 G’s and 30 keys
(เวิ๊ร์ค อะเบ๊าท 200 จีส แซน 30 คีย์)
Now check this out Dre
(นาว เช็ค ดิส เอ๊าท ดรี)
Snap if I don’t move
(ซแน็พ อิ๊ฟ ฟาย ด้อนท์ มู๊ฝ)
Then a N*gga like me
(เด็น อะ เอ็น *gga ไล๊ค มี)
Sh*t I don’t lose
(ฌะ *ที ไอ ด้อนท์ ลู้ส)
But you know me
(บั๊ท ยู โนว์ มี)
Dogg I’m movin’
(ด๊อก แอม มูฝวิน)
Ain’t nothin’ to it, but to get the groovin’
(เอน นอทติน ทู อิท , บั๊ท ทู เก็ท เดอะ กรูฝวิน)
You’ve been waitin’ on a N*gga like me
(ยู๊ฟ บีน เว๊ทดิน ออน อะ เอ็น *gga ไล๊ค มี)
To take your chance and ride with men and beat up the p*ssy
(ทู เท้ค ยุร แช้นซํ แอนด์ ไรด์ วิธ เม็น แอนด์ บีท อั๊พ เดอะ พี *ssy)
A victim off the circumstance
(อะ ฝิ๊คทิ่ม ออฟฟ เดอะ เซ๊อร์คั่มสแสตนซ์)
Pass the devil
(เพซ เดอะ เด๊ฝิ้ล)
They always wanna dance
(เด ออลเว วอนนา แด๊นซ์)
See we grow up with a bang
(ซี วี โกรว์ อั๊พ วิธ อะ แบง)
I’m tryin’ to work this cold thing
(แอม ทายอิน ทู เวิ๊ร์ค ดิส โคลด์ ทริง)
And take this whole thing
(แอนด์ เท้ค ดิส โฮล ทริง)
I get the money everywhere that I go
(ไอ เก็ท เดอะ มั๊นนี่ เอวี่แวร์ แดท ไอ โก)
I bust a b*tch and take here money fo’ sho’
(ไอ บัซท ดา บี *tch แอนด์ เท้ค เฮียร มั๊นนี่ โฟ โช)
I get the money everywhere that I go
(ไอ เก็ท เดอะ มั๊นนี่ เอวี่แวร์ แดท ไอ โก)
I bust a b*tch and take here money fo’ sho’
(ไอ บัซท ดา บี *tch แอนด์ เท้ค เฮียร มั๊นนี่ โฟ โช)

[Outro:]
([ เอ๊าโต : ])
[Nate Dogg x4]
([ แนตชฺ ด๊อก x4 ])
Ayyo, ayyo, ayyo
(Ayyo , ayyo , ayyo)
You don’t wanna step to me
(ยู ด้อนท์ วอนนา สเท็พ ทู มี)
Still claimin’ DPG
(สทิลล คลีมมิน DPG)
Till the day I D-I-E
(ทิลล์ เดอะ เดย์ ไอ ดี ดาย อี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง B*tch Please คำอ่านไทย Snoop Dogg feat Nate Dogg, Xzibit

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น