เนื้อเพลง Only Happy When It Rains คำอ่านไทย Garbage

I’m only happy when it rains
(แอม โอ๊นลี่ แฮ๊พพี่ เว็น หนิด เรน)
I’m only happy when it’s complicated
(แอม โอ๊นลี่ แฮ๊พพี่ เว็น อิทซ ค๊อมพลิเขท)
And though I know you can’t appreciate it
(แอนด์ โธ ไอ โนว์ ยู แค็นท แอพพรี๊ชิเอท อิท)
I’m only happy when it rains
(แอม โอ๊นลี่ แฮ๊พพี่ เว็น หนิด เรน)

You know I love it when the news is bad
(ยู โนว์ ไอ ลัฝ อิท เว็น เดอะ นิว ซิส แบ้ด)
And why it feels so good to feel so sad
(แอนด์ วาย อิท ฟีล โซ กู๊ด ทู ฟีล โซ แซ้ด)
I’m only happy when it rains
(แอม โอ๊นลี่ แฮ๊พพี่ เว็น หนิด เรน)

Pour your misery down, pour your misery down on me
(พาว ยุร มีสริ เดาน , พาว ยุร มีสริ เดาน ออน มี)
Pour your misery down, pour your misery down on me
(พาว ยุร มีสริ เดาน , พาว ยุร มีสริ เดาน ออน มี)

I’m only happy when it rains
(แอม โอ๊นลี่ แฮ๊พพี่ เว็น หนิด เรน)
I feel good when things are going wrong
(ไอ ฟีล กู๊ด เว็น ทริง แซร์ โกอิ้ง รอง)
I only listen to the sad, sad songs
(ไอ โอ๊นลี่ ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ แซ้ด , แซ้ด ซ็อง)
I’m only happy when it rains
(แอม โอ๊นลี่ แฮ๊พพี่ เว็น หนิด เรน)

I only smile in the dark
(ไอ โอ๊นลี่ สไมล์ อิน เดอะ ด๊าร์ค)
My only comfort is the night gone black
(มาย โอ๊นลี่ ค๊อมฟอร์ท อีส เดอะ ไน๊ท กอน แบล๊ค)
I didn’t accidentally tell you that
(ไอ ดิ๊นอิน แอคซิเดนแท็ลลิ เทลล ยู แดท)
I’m only happy when it rains
(แอม โอ๊นลี่ แฮ๊พพี่ เว็น หนิด เรน)

You’ll get the message by the time I’m through
(โยว เก็ท เดอะ เม๊สเสจ บาย เดอะ ไทม์ แอม ทรู)
When I complain about me and you
(เว็น นาย คอมเพลน อะเบ๊าท มี แอนด์ ยู)
I’m only happy when it rains
(แอม โอ๊นลี่ แฮ๊พพี่ เว็น หนิด เรน)

Pour your misery down [Pour your misery down]
(พาว ยุร มีสริ เดาน [ พาว ยุร มีสริ เดาน ])
Pour your misery down on me [Pour your misery down]
(พาว ยุร มีสริ เดาน ออน มี [ พาว ยุร มีสริ เดาน ])
Pour your misery down [Pour your misery down]
(พาว ยุร มีสริ เดาน [ พาว ยุร มีสริ เดาน ])
Pour your misery down on me [Pour your misery down]
(พาว ยุร มีสริ เดาน ออน มี [ พาว ยุร มีสริ เดาน ])
Pour your misery down [Pour your misery down]
(พาว ยุร มีสริ เดาน [ พาว ยุร มีสริ เดาน ])
Pour your misery down on me [Pour your misery down]
(พาว ยุร มีสริ เดาน ออน มี [ พาว ยุร มีสริ เดาน ])
Pour your misery down
(พาว ยุร มีสริ เดาน)

You can keep me company
(ยู แคน คี๊พ มี คัมพะนิ)
As long as you don’t care
(แอส ลอง แอส ยู ด้อนท์ แคร์)

I’m only happy when it rains
(แอม โอ๊นลี่ แฮ๊พพี่ เว็น หนิด เรน)
You wanna hear about my new obsession?
(ยู วอนนา เฮียร อะเบ๊าท มาย นิว อ็อบเซฌอัน)
I’m riding high upon a deep depression
(แอม ไรดอิง ไฮฮ อุพอน อะ ดี๊พ ดิพเรฌอัน)
I’m only happy when it rains [Pour some misery down on me]
(แอม โอ๊นลี่ แฮ๊พพี่ เว็น หนิด เรน [ พาว ซัม มีสริ เดาน ออน มี ])

I’m only happy when it rains [Pour some misery down on me]
(แอม โอ๊นลี่ แฮ๊พพี่ เว็น หนิด เรน [ พาว ซัม มีสริ เดาน ออน มี ])
I’m only happy when it rains [Pour some misery down on me]
(แอม โอ๊นลี่ แฮ๊พพี่ เว็น หนิด เรน [ พาว ซัม มีสริ เดาน ออน มี ])
I’m only happy when it rains [Pour some misery down on me]
(แอม โอ๊นลี่ แฮ๊พพี่ เว็น หนิด เรน [ พาว ซัม มีสริ เดาน ออน มี ])
I’m only happy when it rains [Pour some misery down on me].
(แอม โอ๊นลี่ แฮ๊พพี่ เว็น หนิด เรน [ พาว ซัม มีสริ เดาน ออน มี ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Only Happy When It Rains คำอ่านไทย Garbage

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น