เนื้อเพลง Blue Lagoon คำอ่านไทย Laurie Anderson

I got your letter. Thanks a lot.
(ไอ ก็อท ยุร เล็ทเท่อร์ แธ๊งค์ ซา ล็อท)
I’ve been getting lots of sun. And lots of rest. It’s really hot.
(แอฝ บีน เกดดดิ้ง ล็อท อ็อฝ ซัน แอนด์ ล็อท อ็อฝ เรสท อิทซ ริแอ็ลลิ ฮอท)
Days, I dive by the wreck. Nights, I swim in the blue lagoon.
(เดย์ , ไอ ไดฝ บาย เดอะ เร๊ค ไน๊ท , ไอ สวิม อิน เดอะ บลู ละกูน)
Always used to wonder who I’d bring to a desert island.
(ออลเว ยู๊ส ทู วั๊นเด้อร ฮู อาย บริง ทู อะ เดสเสิร์ท ไอ๊แลนด์)

Days, I remember cities. Nights, I dream about a perfect place.
(เดย์ , ไอ รีเม๊มเบ่อร์ ซิดีสฺ ไน๊ท , ไอ ดรีม อะเบ๊าท ดา เพ๊อร์เฟ็คท เพลส)
Days, I dive by the wreck. Nights, I swim in the blue lagoon.
(เดย์ , ไอ ไดฝ บาย เดอะ เร๊ค ไน๊ท , ไอ สวิม อิน เดอะ บลู ละกูน)
Full fathom five thy father lies. Of his bones are coral made.
(ฟูล แฟฑอัม ไฟฝ ไฑ ฟ๊าเท่อร ไล อ็อฝ ฮิส โบน แซร์ คอแร็ล เมด)
Those are pearls that were his eyes. Nothing of him that doth fade.
(โฑส อาร์ เพิร์ล แดท เวอ ฮิส อาย นัธอิง อ็อฝ ฮิม แดท doth เฟด)
But that suffers a sea change. Into something rich and strange.
(บั๊ท แดท ซั๊ฟเฟ่อร์ ซา ซี เช้งจํ อิ๊นทู ซัมติง ริ๊ช แอนด์ สเทร๊งจ)
And I alone am left to tell the tale.
(แอนด์ ดาย อะโลน แอ็ม เล๊ฟท ทู เทลล เดอะ เทล)
Call me Ishmael.
(คอลลํ มี Ishmael)

I got your letter. Thanks a lot.
(ไอ ก็อท ยุร เล็ทเท่อร์ แธ๊งค์ ซา ล็อท)
I’ve been getting lots of sun. And lots of rest. It’s really hot.
(แอฝ บีน เกดดดิ้ง ล็อท อ็อฝ ซัน แอนด์ ล็อท อ็อฝ เรสท อิทซ ริแอ็ลลิ ฮอท)
Always used to wonder who I’d bring to a desert island.
(ออลเว ยู๊ส ทู วั๊นเด้อร ฮู อาย บริง ทู อะ เดสเสิร์ท ไอ๊แลนด์)
Days, I remember rooms. Nights, I swim in the blue lagoon.
(เดย์ , ไอ รีเม๊มเบ่อร์ รูม ไน๊ท , ไอ สวิม อิน เดอะ บลู ละกูน)

I saw a plane today. Flying low over the island.
(ไอ ซอว์ อะ เพลน ทูเดย์ ฟไลอิง โลว โอ๊เฝ่อร ดิ ไอ๊แลนด์)
But my mind was somewhere else.
(บั๊ท มาย ไมนด์ วอส ซัมแวร์ เอ๊ลส)
And if you ever get this letter. Thinking of you.
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู เอ๊เฝ่อร์ เก็ท ดิส เล็ทเท่อร์ ติ้งกิง อ็อฝ ยู)
Love and kisses. Blue Pacific. Signing off.
(ลัฝ แอนด์ คีสเซซ บลู พะซีฟอิค ซายนิง ออฟฟ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Blue Lagoon คำอ่านไทย Laurie Anderson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น