เนื้อเพลง You Can’t Always Get What You Want คำอ่านไทย The Rolling Stones

I saw her today at the reception
(ไอ ซอว์ เฮอ ทูเดย์ แอ็ท เดอะ ริเซพฌัน)
A glass of wine in her hand
(อะ กล๊าสส อ็อฝ ไวน์ อิน เฮอ แฮนด์)
I knew she would meet her connection
(ไอ นยู ชี เวิด มี๊ท เฮอ ค็อนเนคฌัน)
At her feet was a footloose man
(แอ็ท เฮอ ฟีท วอส ซา footloose แมน)
No, you can’t always get what you want
(โน , ยู แค็นท ออลเว เก็ท ว๊อท ยู ว้อนท)
You can’t always get what you want
(ยู แค็นท ออลเว เก็ท ว๊อท ยู ว้อนท)
You can’t always get what you want
(ยู แค็นท ออลเว เก็ท ว๊อท ยู ว้อนท)
But if you try sometime you find
(บั๊ท อิ๊ฟ ยู ธราย ซัมไทม์ ยู ไฟนด์)
You get what you need
(ยู เก็ท ว๊อท ยู นี๊ด)
I saw her today at the reception
(ไอ ซอว์ เฮอ ทูเดย์ แอ็ท เดอะ ริเซพฌัน)
A glass of wine in her hand
(อะ กล๊าสส อ็อฝ ไวน์ อิน เฮอ แฮนด์)
I knew she was gonna meet her connection
(ไอ นยู ชี วอส กอนนะ มี๊ท เฮอ ค็อนเนคฌัน)
At her feet was a footloose man
(แอ็ท เฮอ ฟีท วอส ซา footloose แมน)
You can’t always get what you want
(ยู แค็นท ออลเว เก็ท ว๊อท ยู ว้อนท)
You can’t always get what you want
(ยู แค็นท ออลเว เก็ท ว๊อท ยู ว้อนท)
You can’t always get what you want
(ยู แค็นท ออลเว เก็ท ว๊อท ยู ว้อนท)
But if you try sometimes well you might find
(บั๊ท อิ๊ฟ ยู ธราย ซัมไทม์ เวลล ยู ไมท ไฟนด์)
You get what you need
(ยู เก็ท ว๊อท ยู นี๊ด)
And I went down to the demonstration
(แอนด์ ดาย เว็นท เดาน ทู เดอะ เดมันซทเรฌัน)
To get my fair share of abuse
(ทู เก็ท มาย แฟร์ แชร์ อ็อฝ อะบิ๊วส)
Singing, ” We’re gonna vent our frustration
(ซิงกิง , ” เวีย กอนนะ เฝ๊นท เอ๊า ฟรัซทเรฌัน)
If we don’t we’re gonna blow a 50-amp fuse ”
(อิ๊ฟ วี ด้อนท์ เวีย กอนนะ โบลว์ อะ 50 amp ฟยูส “)
You can’t always get what you want
(ยู แค็นท ออลเว เก็ท ว๊อท ยู ว้อนท)
You can’t always get what you want
(ยู แค็นท ออลเว เก็ท ว๊อท ยู ว้อนท)
You can’t always get what you want
(ยู แค็นท ออลเว เก็ท ว๊อท ยู ว้อนท)
But if you try sometimes well you just might find
(บั๊ท อิ๊ฟ ยู ธราย ซัมไทม์ เวลล ยู จั๊สท ไมท ไฟนด์)
You get what you need
(ยู เก็ท ว๊อท ยู นี๊ด)
I went down to the Chelsea drugstore
(ไอ เว็นท เดาน ทู เดอะ Chelsea ดั๊กสตอท)
To get your prescription filled
(ทู เก็ท ยุร พริซครีพฌัน ฟิลล)
I was standing in line with Mr. Jimmy
(ไอ วอส ซแทนดิง อิน ไลน์ วิธ มีซเทอะ จิมมี่)
And man, did he look pretty ill
(แอนด์ แมน , ดิด ฮี ลุ๊ค พริ๊ทที่ อิลล)
We decided that we would have a soda
(วี ดีไซด์ แดท วี เวิด แฮ็ฝ อะ โซดะ)
My favorite flavor, cherry red
(มาย เฟเฝอะริท ฟเลเฝอะ , เชริ เร้ด)
I sung my song to Mr. Jimmy
(ไอ ซัง มาย ซ็อง ทู มีซเทอะ จิมมี่)
Yeah, and he said one word to me, and that was ” dead ”
(เย่ , แอนด์ ฮี เซ็ด วัน เวิร์ด ทู มี , แอนด์ แดท วอส ” เด้ด “)
I said to him
(ไอ เซ็ด ทู ฮิม)
You can’t always get what you want
(ยู แค็นท ออลเว เก็ท ว๊อท ยู ว้อนท)
You can’t always get what you want
(ยู แค็นท ออลเว เก็ท ว๊อท ยู ว้อนท)
You can’t always get what you want
(ยู แค็นท ออลเว เก็ท ว๊อท ยู ว้อนท)
But if you try sometimes you just might find
(บั๊ท อิ๊ฟ ยู ธราย ซัมไทม์ ยู จั๊สท ไมท ไฟนด์)
You get what you need
(ยู เก็ท ว๊อท ยู นี๊ด)
You get what you need–yeah, oh baby
(ยู เก็ท ว๊อท ยู นี๊ด เย่ , โอ เบ๊บี้)
I saw her today at the reception
(ไอ ซอว์ เฮอ ทูเดย์ แอ็ท เดอะ ริเซพฌัน)
In her glass was a bleeding man
(อิน เฮอ กล๊าสส วอส ซา บรีดดิ้ง แมน)
She was practiced at the art of deception
(ชี วอส แพร๊คทิ๊ซ แอ็ท ดิ อาร์ท อ็อฝ ดิเซพฌัน)
Well I could tell by her blood-stained hands
(เวลล ไอ เคิด เทลล บาย เฮอ บลัด สเทน แฮนด์)
You can’t always get what you want
(ยู แค็นท ออลเว เก็ท ว๊อท ยู ว้อนท)
You can’t always get what you want
(ยู แค็นท ออลเว เก็ท ว๊อท ยู ว้อนท)
You can’t always get what you want
(ยู แค็นท ออลเว เก็ท ว๊อท ยู ว้อนท)
But if you try sometimes you just might find
(บั๊ท อิ๊ฟ ยู ธราย ซัมไทม์ ยู จั๊สท ไมท ไฟนด์)
You just might find
(ยู จั๊สท ไมท ไฟนด์)
You get what you need
(ยู เก็ท ว๊อท ยู นี๊ด)
You can’t always get what you want
(ยู แค็นท ออลเว เก็ท ว๊อท ยู ว้อนท)
You can’t always get what you want
(ยู แค็นท ออลเว เก็ท ว๊อท ยู ว้อนท)
You can’t always get what you want
(ยู แค็นท ออลเว เก็ท ว๊อท ยู ว้อนท)
But if you try sometimes you just might find
(บั๊ท อิ๊ฟ ยู ธราย ซัมไทม์ ยู จั๊สท ไมท ไฟนด์)
You just might find
(ยู จั๊สท ไมท ไฟนด์)
You get what you need
(ยู เก็ท ว๊อท ยู นี๊ด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You Can’t Always Get What You Want คำอ่านไทย The Rolling Stones

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น