เนื้อเพลง Real Big คำอ่านไทย Mannie Fresh

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
House real-BIG,
(เฮ้าส เรียล บิ๊ก ,)
Cars real-BIG,
(คารํ เรียล บิ๊ก ,)
Belly real-BIG,
(เบลลิ เรียล บิ๊ก ,)
Everything real-BIG…
(เอ๊วี่ติง เรียล บิ๊ก)
Rims real-BIG,
(ริม เรียล บิ๊ก ,)
Pockets real-BIG,
(พ๊อคเค่ท เรียล บิ๊ก ,)
Range real-BIG,
(เร๊นจ เรียล บิ๊ก ,)
Let me tell u how i live…
(เล็ท มี เทลล ยู ฮาว ไอ ไล้ฝ)
Like that? buy that!
(ไล๊ค แดท บาย แดท !)
24’s – ride that
(24s ไรด์ แดท)
Ladeez, gentlemen, gangstas, pimps…
(Ladeez , เจนเทิลเมน , แก๊งซดา , พิมพ)
Mommas, daddys, stunnas, shinahs…
(มอมมา , แดดดิ , stunnas , shinahs)
Rich-b*tch! im a real big tyma!
(ริ๊ช บี *tch ! แอม มา เรียล บิ๊ก tyma !)

[Verse 1]
([ เฝิซ วัน ])
King of the hood,
(คิง อ็อฝ เดอะ ฮุด ,)
Everything wood,
(เอ๊วี่ติง วู๊ด ,)
Look like a forest N dah truck and Im’ma put..
(ลุ๊ค ไล๊ค เก ฟ๊อเรสท เอ็น dah ทรั๊ค แอนด์ แอมมา พุท)
Matchin soakin set, big open deck,
(แมทชิน soakin เซ็ท , บิ๊ก โอ๊เพ่น เด็ค ,)
Hardwood floors, anythang that connect from the front to the back
(Hardwood ฟลอร์ , anythang แดท คอนเน็คท ฟรอม เดอะ ฟร๊อนท ทู เดอะ แบ็ค)
Drop top that
(ดรอพ ท๊อพ แดท)
Six-15’s beatin hard in the deck
(ซิกซ์ 15s บีดิน ฮาร์ด อิน เดอะ เด็ค)
Push that b*tton
(พุช แดท บี *tton)
Microwave oven
(ไมคโระเวฝ โอ๊เฝ่น)
I’m just gettin started pimp u aint seen nothin
(แอม จั๊สท เกดดิน สท๊าร์ท พิมพ ยู เอน ซีน นอทติน)
And den the fish tank burrowed in the mid of the dash
(แอนด์ เด็น เดอะ ฟิช แท๊งค เบอโร อิน เดอะ มิด อ็อฝ เดอะ แด็ฌ)
Yeah Pimp’ dont put ur fingers on my glass
(เย่ พิมพ ด้อนท์ พุท ur ฟิ๊งเก้อร ออน มาย กล๊าสส)
Got a two lane bowlin’ alley up in the truck
(ก็อท ดา ทู เลน บาวลิน แอลลิ อั๊พ อิน เดอะ ทรั๊ค)
And in the other side of the bed
(แอนด์ อิน ดิ อ๊อเธ่อร์ ไซด์ อ็อฝ เดอะ เบ๊ด)
Yeah she wanna get stuff
(เย่ ชี วอนนา เก็ท สทั๊ฟฟ)
Clap off lights when u gettin affection
(คแล็พ ออฟฟ ไล๊ท เว็น ยู เกดดิน แอ็ฟเฟคฌัน)
Clap on lights when u findin protection
(คแล็พ ออน ไล๊ท เว็น ยู ฟายดิน พโระเทคฌัน)
Now where in the wide [wiiiide] world of gator
(นาว แวร์ อิน เดอะ ไวด์ [ wiiiide ] เวิลด อ็อฝ เกเดอร์)
Can u find a truck with a plush elevator
(แคน ยู ไฟนด์ อะ ทรั๊ค วิธ อะ พลัฌ เอลอิเฝเทอะ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
House real BIG,
(เฮ้าส เรียล บิ๊ก ,)
Cars real BIG,
(คารํ เรียล บิ๊ก ,)
Belly real BIG,
(เบลลิ เรียล บิ๊ก ,)
Everything real BIG…
(เอ๊วี่ติง เรียล บิ๊ก)
Rims real BIG,
(ริม เรียล บิ๊ก ,)
Pockets real BIG,
(พ๊อคเค่ท เรียล บิ๊ก ,)
Range real BIG,
(เร๊นจ เรียล บิ๊ก ,)
Let me tell u how i live…
(เล็ท มี เทลล ยู ฮาว ไอ ไล้ฝ)
Like that – buy that
(ไล๊ค แดท บาย แดท)
24’s – ride that
(24s ไรด์ แดท)
Ladeez, gentlemen, gangstas, pimps…
(Ladeez , เจนเทิลเมน , แก๊งซดา , พิมพ)
Mommas, daddys, stunnas, shinahs…
(มอมมา , แดดดิ , stunnas , shinahs)
Rich-b*tch! im a real big tyma!
(ริ๊ช บี *tch ! แอม มา เรียล บิ๊ก tyma !)

[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])
Here i come soo soo riiiide [right on]
(เฮียร ไอ คัม soo soo riiiide [ ไร๊ท ออน ])
And the shoes soo soo wiiiide [dynamite]
(แอนด์ เดอะ ชู soo soo wiiiide [ ไดนะไมท ])
Hey yall peep the outfit
(เฮ ยอล พีพ ดิ เอ้าฟิท)
Wait a minute, hold up!, just a bit-
(เว้ท ดา มิ๊หนิท , โฮลด์ อั๊พ ! , จั๊สท ดา บิท)
[back up workin with a monstah]
([ แบ็ค อั๊พ เวิคกิน วิธ อะ monstah ])
Now everybody knows, who gots the shiness clothes
(นาว เอวี่บอดี้ โนว์ , ฮู ก็อท เดอะ ไฌเน็ซ คโลฑ)
Yall still doing lil league, and im in dah pros
(ยอล สทิลล ดูอิง ลิล ลี๊ก , แอนด์ แอม อิน dah พโร)
And white boys go wow hes my idol [rad!]
(แอนด์ ไว๊ท บอย โก เวา อีส มาย ไอ๊ด้อล [ rad ! ])
And black boys say dude holdin the title
(แอนด์ แบล๊ค บอย เซย์ ดยูด โฮดดิน เดอะ ไท๊เทิ่ล)
As the king of the south
(แอส เดอะ คิง อ็อฝ เดอะ เซ๊าธ)
Workin in and out
(เวิคกิน อิน แอนด์ เอ๊าท)
And duece, still pimp white teed up in his mouth
(แอนด์ ดิวซ์ , สทิลล พิมพ ไว๊ท ที อั๊พ อิน ฮิส เม๊าธ)
Im the truth from the roots, shorty what u wanna see
(แอม เดอะ ทรู๊ธ ฟรอม เดอะ รู๊ท , ชอร์ทดิง ว๊อท ยู วอนนา ซี)
Mayn i aint gotta get money mayn, money gett me
(เมน นาย เอน กอททะ เก็ท มั๊นนี่ เมน , มั๊นนี่ gett มี)
Yeah pimpin’ still blindin [bliiing!]
(เย่ พิมปิน สทิลล บลายดิน [ bliiings ! ])
Keep’a steve harvey linin’ [edge it up]
(Keepa สตีฝ harvey ลินนิน [ เอจ อิท อั๊พ ])
And Im’ma leather reclinin [lay back]
(แอนด์ แอมมา เล๊เธ่อร์ reclinin [ เลย์ แบ็ค ])
Put the music alpinin’ , turn it up [BOOM!!BOOM!!]
(พุท เดอะ มิ๊วสิค alpinin , เทิร์น หนิด อั๊พ [ บูม ! ! บูม ! ! ])

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
House real BIG,
(เฮ้าส เรียล บิ๊ก ,)
Cars real BIG,
(คารํ เรียล บิ๊ก ,)
Belly real BIG,
(เบลลิ เรียล บิ๊ก ,)
Everything real BIG…
(เอ๊วี่ติง เรียล บิ๊ก)
Rims real BIG,
(ริม เรียล บิ๊ก ,)
Pockets real BIG,
(พ๊อคเค่ท เรียล บิ๊ก ,)
Range real BIG,
(เร๊นจ เรียล บิ๊ก ,)
Let me tell u how i live…
(เล็ท มี เทลล ยู ฮาว ไอ ไล้ฝ)
Like that – buy that
(ไล๊ค แดท บาย แดท)
24’s – ride that
(24s ไรด์ แดท)
Ladeez, gentlemen, gangstas, pimps…
(Ladeez , เจนเทิลเมน , แก๊งซดา , พิมพ)
Mommas, daddys, stunnas, shinahs…
(มอมมา , แดดดิ , stunnas , shinahs)
Rich-b*tch! im a real big tyma!
(ริ๊ช บี *tch ! แอม มา เรียล บิ๊ก tyma !)

[Verse 3]
([ เฝิซ ที ])
Mooooove!!!!!! lil one, i aint playin’
(Mooooove ! ! ! ! ! ! ลิล วัน , ไอ เอน เพลย์ยิน)
Landin in the projects in’na big jet plane [rollout!]
(Landin อิน เดอะ โพร๊เจ็คท อินนา บิ๊ก เจ๊ต เพลน [ rollout ! ])
In a old blue chevy van
(อิน อะ โอลด์ บลู เชฝวี่ แฝน)
Have your baby momma cookin,rookie- cuz i can’t
(แฮ็ฝ ยุร เบ๊บี้ มอมมา คุ๊คกิน , รูคอิ คัซ ไอ แค็นท)
Man dude on the real??
(แมน ดยูด ออน เดอะ เรียล)
Broad jocka stunna grillman dude on the real??
(บรอด jocka stunna grillman ดยูด ออน เดอะ เรียล)
Broad jocka stunna grill
(บรอด jocka stunna กริลล์)
Im about to clown
(แอม อะเบ๊าท ทู คลาวนํ)
Puttin it down-yall’
(พันดิน หนิด เดาน ยอล)
Spin my gutt
(สพิน มาย gutt)
So i can show yall shorties how to do donuts
(โซ ไอ แคน โชว์ ยอล shorties ฮาว ทู ดู โดนัทสฺ)
Round and round and round [skirr–skuurr]
(ราวนด แอนด์ ราวนด แอนด์ ราวนด [ skirr skuurr ])
This is the part where i give my phone number to all the girls thats hott
(ดิส ซิส เดอะ พาร์ท แวร์ ไอ กี๊ฝ มาย โฟน นั๊มเบ้อร์ ทู ออล เดอะ เกิร์ล แด้ท hott)
Dial 9-7-6, that outside stick, or 8-7-4, shorty show me how it goes
(ได๊อัล นาย เซฝเว่น ซิก , แดท เอ๊าทไซ้ด สทิ๊ค , ออ เอ๊ก เซฝเว่น โฟว , ชอร์ทดิง โชว์ มี ฮาว อิท โกซ)
Now how u ever seen a b*tch trans truck like that
(นาว ฮาว ยู เอ๊เฝ่อร์ ซีน อะ บี *tch ทแร็นซ ทรั๊ค ไล๊ค แดท)
Now have u ever seen a big broad b*tt like that [wow]
(นาว แฮ็ฝ ยู เอ๊เฝ่อร์ ซีน อะ บิ๊ก บรอด บี *tt ไล๊ค แดท [ เวา ])
Pah’dunka-dunk all out of her pants….
(Pahdunka dunk ออล เอ๊าท อ็อฝ เฮอ แพ็นท)
With a bow legged cowboys dance [yeeeehaaw!!!]
(วิธ อะ บาว เลกกิด แควบอย แด๊นซ์ [ yeeeehaaw ! ! ! ])

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
House real big
(เฮ้าส เรียล บิ๊ก)
Cars real big
(คารํ เรียล บิ๊ก)
Belly real big
(เบลลิ เรียล บิ๊ก)
Everything real big
(เอ๊วี่ติง เรียล บิ๊ก)
Rims real big
(ริม เรียล บิ๊ก)
Pockets real big
(พ๊อคเค่ท เรียล บิ๊ก)
Rings real big
(ริง เรียล บิ๊ก)
Let me tell u how i live
(เล็ท มี เทลล ยู ฮาว ไอ ไล้ฝ)
Like that buy that
(ไล๊ค แดท บาย แดท)
24’s ride that
(24s ไรด์ แดท)
Ladeez gentlement gangstas pimps
(Ladeez gentlement แก๊งซดา พิมพ)
Mommas daddys stunnas shinahs
(มอมมา แดดดิ stunnas shinahs)
Rich snitch im a real big tyma
(ริ๊ช สนิดชฺ แอม มา เรียล บิ๊ก tyma)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Real Big คำอ่านไทย Mannie Fresh

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น