เนื้อเพลง Hot คำอ่านไทย Missy Elliott

[Missy]
([ มีซซิ ])
This is an old school Missy exclusive
(ดิส ซิส แอน โอลด์ สคูล มีซซิ เอ็คซคลูซิฝ)

[Verse 1]
([ เฝิซ วัน ])
Look I ain’t on no ra-ra sh*t
(ลุ๊ค ไอ เอน ออน โน รา รา ฌะ *ที)
You dont wanna test how far Miss get
(ยู ด้อนท์ วอนนา เทสท์ ฮาว ฟาร์ มิซ เก็ท)
Me and Tim’s cars got kits
(มี แอนด์ ทิม คารํ ก็อท คิท)
But we don’t drive around trying to prove you sh*t
(บั๊ท วี ด้อนท์ ไดร๊ฝ อะราวนฺดฺ ทไรอิง ทู พรู๊ฝ ยู ฌะ *ที)
Everyone trying to be that b*tch
(เอ๊วี่วัน ทไรอิง ทู บี แดท บี *tch)
but there can only be one b*tch, make hits
(บั๊ท แดร์ แคน โอ๊นลี่ บี วัน บี *tch , เม้ค ฮิท)
I know I must make y’all sick
(ไอ โนว์ ไอ มัสท์ เม้ค ยอล ซิ๊ค)
Cuz Everytime I spit you beg to quit
(คัซ เอ๊รี่ไทม์ ไอ ซพิท ยู เบ๊ก ทู ควิท)
I used to drive a six
(ไอ ยู๊ส ทู ไดร๊ฝ อะ ซิกซ์)
And now I drive a mercala gold and sh*t
(แอนด์ นาว ไอ ไดร๊ฝ อะ mercala โกลด์ แอนด์ ฌะ *ที)
On the plush gold seats to sit
(ออน เดอะ พลัฌ โกลด์ ซีท ทู ซิท)
And I own my own click
(แอนด์ ดาย โอว์น มาย โอว์น คลิ๊ก)
Man I must admit
(แมน นาย มัสท์ แอ๊ดมิท)
And my S is it
(แอนด์ มาย เอส ซิส อิท)
Misdemeanor have you seen she the best it get
(มิซดิมีนเออะ แฮ็ฝ ยู ซีน ชี เดอะ เบ๊สท์ ดิธ เก็ท)
And those who try to test this chick
(แอนด์ โฑส ฮู ธราย ทู เทสท์ ดิส ชิค)
Where they at right now in peace restinin’
(แวร์ เด แอ็ท ไร๊ท นาว อิน พี๊ซ restinin)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
If you broke
(อิ๊ฟ ยู บโรค)
Just say you broke
(จั๊สท เซย์ ยู บโรค)
Cuz’ all you blowin up ya ass is some smoke
(คัซ ออล ยู โบลวิน อั๊พ ยา อาซ ซิส ซัม สโม๊ค)
See we rich folks, we buy boats
(ซี วี ริ๊ช โฟล้ค , วี บาย โบ๊ท)
And you is a broke bum n*gga that’s for sure
(แอนด์ ยู อีส ซา บโรค บัม เอ็น *gga แด้ท ฟอร์ ชัวร์)
I know you broke just say you broke
(ไอ โนว์ ยู บโรค จั๊สท เซย์ ยู บโรค)
Cuz’ all you blowin’ out ya is some smoke
(คัซ ออล ยู โบลวิน เอ๊าท ยา อีส ซัม สโม๊ค)
Cuz rich folks we buy boats
(คัซ ริ๊ช โฟล้ค วี บาย โบ๊ท)
And you is a broke bum liar that’s for sure
(แอนด์ ยู อีส ซา บโรค บัม ไลอ้าร แด้ท ฟอร์ ชัวร์)

[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])
Yeah boo you know you a joke
(เย่ บู ยู โนว์ ยู อะ โจ้ก)
Wear a fake Rolex, call it a Ro
(แวร์ รา เฟ้ค โรเหล็ก , คอลลํ อิท ดา Ro)
Claim you down with so and so
(เคลม ยู เดาน วิธ โซ แอนด์ โซ)
Ya whack on whack, bows I came to throw
(ยา ฮแว็ค ออน ฮแว็ค , บาว ซาย เคม ทู โธรว์)
I might just let you mop my flo’
(ไอ ไมท จั๊สท เล็ท ยู ม็อพ มาย โฟล)
Here my autograph take this flick to go
(เฮียร มาย ออโทะกรัฟ เท้ค ดิส ฟลิค ทู โก)
[CHEESE]
([ ชี๊ส ])
Miss don’t say no mo’
(มิซ ด้อนท์ เซย์ โน โม)
Cuz you know what I do
(คัซ ยู โนว์ ว๊อท ไอ ดู)
And you know what I know
(แอนด์ ยู โนว์ ว๊อท ไอ โนว์)
And I dont think so
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ ทริ๊งค โซ)
You dont wanna lose a arm or elbow
(ยู ด้อนท์ วอนนา ลู้ส อะ อาร์ม ออ เอ๊ลโบว์)
If ya broke man just say so
(อิ๊ฟ ยา บโรค แมน จั๊สท เซย์ โซ)
Cuz that bentley that you renting
(คัซ แดท เบนลี่ แดท ยู rentings)
Man its got to go
(แมน อิทซ ก็อท ทู โก)
Back to the black man sto’
(แบ็ค ทู เดอะ แบล๊ค แมน สโต)
Along with ya weave cop a new afro
(อะลอง วิธ ยา วีฝ ค็อพ อะ นิว แอฟโฟ)
Why you wanna make Miss stoop so low
(วาย ยู วอนนา เม้ค มิซ ซทูพ โซ โลว)
But if you try to test me I just check ya slow
(บั๊ท อิ๊ฟ ยู ธราย ทู เทสท์ มี ไอ จั๊สท เช็ค ยา สโลว์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
If you broke
(อิ๊ฟ ยู บโรค)
Just say you broke
(จั๊สท เซย์ ยู บโรค)
Cuz’ all you blowin up ya ass is some smoke
(คัซ ออล ยู โบลวิน อั๊พ ยา อาซ ซิส ซัม สโม๊ค)
Cuz we rich folks, we buy boats
(คัซ วี ริ๊ช โฟล้ค , วี บาย โบ๊ท)
And you is a broke bum n*gga that’s for sure
(แอนด์ ยู อีส ซา บโรค บัม เอ็น *gga แด้ท ฟอร์ ชัวร์)
I know you broke just say you broke
(ไอ โนว์ ยู บโรค จั๊สท เซย์ ยู บโรค)
Cuz’ all you blowin’ out ya is some smoke
(คัซ ออล ยู โบลวิน เอ๊าท ยา อีส ซัม สโม๊ค)
Cuz rich folks we buy boats
(คัซ ริ๊ช โฟล้ค วี บาย โบ๊ท)
And you is a broke bum liar that’s for sure
(แอนด์ ยู อีส ซา บโรค บัม ไลอ้าร แด้ท ฟอร์ ชัวร์)

[Verse 3]
([ เฝิซ ที ])
In old school we used to call out names
(อิน โอลด์ สคูล วี ยู๊ส ทู คอลลํ เอ๊าท เนม)
But I ain’t tryin’ to get y’all all my fame
(บั๊ท ไอ เอน ทายอิน ทู เก็ท ยอล ออล มาย เฟม)
My credit card gonna bring ya pain
(มาย เคร๊ดิท ค้าร์ด กอนนะ บริง ยา เพน)
To know ya bank account just don’t change
(ทู โนว์ ยา แบ๊งค แอ๊คเค้าท จั๊สท ด้อนท์ เช้งจํ)
No need to wreck ya brains
(โน นี๊ด ทู เร๊ค ยา เบรน)
Trying to see who Missy gon’ slain
(ทไรอิง ทู ซี ฮู มีซซิ ก็อน ซเลน)
I roll solo not with a gang
(ไอ โรลล โซ๊โล่ น็อท วิธ อะ แก๊ง)
Don’t carry guns kick ass wit a chain
(ด้อนท์ แค๊รรี่ กัน คิ๊ค อาซ วิท ดา เชน)
Don’t let me say it again
(ด้อนท์ เล็ท มี เซย์ อิท อะเกน)
Don’t carry guns kick ass with a chain
(ด้อนท์ แค๊รรี่ กัน คิ๊ค อาซ วิธ อะ เชน)
[WHASSSSA]
([ WHASSSSA ])
Like a chinese man
(ไล๊ค เก ไชนีส แมน)
Reverse it
(รีเฝิร์ส อิท)
[ti esrever]
([ ทิ esrever ])
Know what I’m saying
(โนว์ ว๊อท แอม เซอิง)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
If you broke
(อิ๊ฟ ยู บโรค)
Just say you broke
(จั๊สท เซย์ ยู บโรค)
Cuz’ all you blowin up ya ass is some smoke
(คัซ ออล ยู โบลวิน อั๊พ ยา อาซ ซิส ซัม สโม๊ค)
Cuz we rich folks, we buy boats
(คัซ วี ริ๊ช โฟล้ค , วี บาย โบ๊ท)
And you is a broke bum n*gga that’s for sure
(แอนด์ ยู อีส ซา บโรค บัม เอ็น *gga แด้ท ฟอร์ ชัวร์)
I know you broke just say you broke
(ไอ โนว์ ยู บโรค จั๊สท เซย์ ยู บโรค)
Cuz’ all you blowin’ out ya is some smoke
(คัซ ออล ยู โบลวิน เอ๊าท ยา อีส ซัม สโม๊ค)
Cuz rich folks we buy boats
(คัซ ริ๊ช โฟล้ค วี บาย โบ๊ท)
And you is a broke bum liar that’s for sure
(แอนด์ ยู อีส ซา บโรค บัม ไลอ้าร แด้ท ฟอร์ ชัวร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hot คำอ่านไทย Missy Elliott

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น