เนื้อเพลง Watch Me (Whip / Nae Nae) คำอ่านไทย Silento

You already know who it is
(ยู ออลเร๊ดี้ โนว์ ฮู อิท อีส)
Silentó
(ไซ๊เล่นท ?)
Silentó
(ไซ๊เล่นท ?)
Silentó
(ไซ๊เล่นท ?)
Gonna do it for me
(กอนนา ดู อิท ฟอร์ มี)

Now watch me whip [Kill it!]
(นาว ว๊อทช มี ฮวิพ [ คิลล์ อิท ! ])
Now watch me nae nae [Okay!]
(นาว ว๊อทช มี เน เน [ โอเค ! ])
Now watch me whip whip
(นาว ว๊อทช มี ฮวิพ ฮวิพ)
Watch me nae nae [Want me do it?]
(ว๊อทช มี เน เน [ ว้อนท มี ดู อิท ?])

Now watch me whip [Kill it!]
(นาว ว๊อทช มี ฮวิพ [ คิลล์ อิท ! ])
Watch me nae nae [Okay!]
(ว๊อทช มี เน เน [ โอเค ! ])
Now watch me whip whip
(นาว ว๊อทช มี ฮวิพ ฮวิพ)
Watch me nae nae [Can you do it?]
(ว๊อทช มี เน เน [ แคน ยู ดู อิท ?])

Now watch me
(นาว ว๊อทช มี)

Ooh watch me, watch me
(อู้ ว๊อทช มี,ว๊อทช มี)
Ooh watch me, watch me
(อู้ ว๊อทช มี,ว๊อทช มี)
Ooh watch me, watch me
(อู้ ว๊อทช มี,ว๊อทช มี)
Ooh ooh ooh ooh
(อู้ อู้ อู้ อู้)

Ooh watch me, watch me
(อู้ ว๊อทช มี,ว๊อทช มี)
Ooh watch me, watch me
(อู้ ว๊อทช มี,ว๊อทช มี)
Ooh watch me, watch me
(อู้ ว๊อทช มี,ว๊อทช มี)
Ooh ooh ooh ooh
(อู้ อู้ อู้ อู้)

Do the stanky leg, do the stanky leg
(ดู เดอะ สแทงคี เล้ก,ดู เดอะ สแทงคี เล้ก)
Do the stanky leg, do the stanky leg
(ดู เดอะ สแทงคี เล้ก,ดู เดอะ สแทงคี เล้ก)
Do the stanky leg, do the stanky leg
(ดู เดอะ สแทงคี เล้ก,ดู เดอะ สแทงคี เล้ก)
Do the stanky leg, do the stanky leg
(ดู เดอะ สแทงคี เล้ก,ดู เดอะ สแทงคี เล้ก)

Now break your legs
(นาว เบร๊ค ยัวร์ เล้ก)
Break your legs
(เบร๊ค ยัวร์ เล้ก)
Tell ’em “break your legs”
(เทลล เอ็ม เบร๊ค ยัวร์ เล้ก)
Break your legs
(เบร๊ค ยัวร์ เล้ก)

Now break your legs
(นาว เบร๊ค ยัวร์ เล้ก)
Break your legs
(เบร๊ค ยัวร์ เล้ก)
Now break your legs
(นาว เบร๊ค ยัวร์ เล้ก)
Break your legs
(เบร๊ค ยัวร์ เล้ก)

Now watch me
(นาว ว๊อทช มี)
Bop bop bop bop bop bop bop bop bop
(บอพ บอพ บอพ บอพ บอพ บอพ บอพ บอพ บอพ)
Now watch me
(นาว ว๊อทช มี)
Bop bop bop bop bop bop bop bop bop
(บอพ บอพ บอพ บอพ บอพ บอพ บอพ บอพ บอพ)

Now watch me whip [Kill it!]
(นาว ว๊อทช มี ฮวิพ [ คิลล์ อิท ! ])
Now watch me nae nae [Okay!]
(นาว ว๊อทช มี เน เน [ โอเค ! ])
Now watch me whip whip
(นาว ว๊อทช มี ฮวิพ ฮวิพ)
Watch me nae nae [Want me do it?]
(ว๊อทช มี เน เน [ ว้อนท มี ดู อิท ?])
[adsense]
Now watch me whip [Kill it!]
(นาว ว๊อทช มี ฮวิพ [ คิลล์ อิท ! ])
Watch me nae nae [Okay!]
(ว๊อทช มี เน เน [ โอเค ! ])
Now watch me whip whip
(นาว ว๊อทช มี ฮวิพ ฮวิพ)
Watch me nae nae [Can you do it?]
(ว๊อทช มี เน เน [ แคน ยู ดู อิท ?])

Now watch me
(นาว ว๊อทช มี)

Ooh watch me, watch me
(อู้ ว๊อทช มี,ว๊อทช มี)
Ooh watch me, watch me
(อู้ ว๊อทช มี,ว๊อทช มี)
Ooh watch me, watch me
(อู้ ว๊อทช มี,ว๊อทช มี)
Ooh ooh ooh ooh
(อู้ อู้ อู้ อู้)

Ooh watch me, watch me
(อู้ ว๊อทช มี,ว๊อทช มี)
Ooh watch me, watch me
(อู้ ว๊อทช มี,ว๊อทช มี)
Ooh watch me, watch me
(อู้ ว๊อทช มี,ว๊อทช มี)
Ooh ooh ooh ooh
(อู้ อู้ อู้ อู้)

Now watch me you
(นาว ว๊อทช มี ยู)
Now watch me superman
(นาว ว๊อทช มี ซูเพอแมน)
Now watch me you
(นาว ว๊อทช มี ยู)
Now watch me superman
(นาว ว๊อทช มี ซูเพอแมน)

Now watch me you
(นาว ว๊อทช มี ยู)
Now watch me superman
(นาว ว๊อทช มี ซูเพอแมน)
Now watch me you
(นาว ว๊อทช มี ยู)
Now watch me superman
(นาว ว๊อทช มี ซูเพอแมน)

Now watch me duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff [Hold on]
(นาว ว๊อทช มี ดัฟฟ,ดัฟฟ,ดัฟฟ,ดัฟฟ,ดัฟฟ,ดัฟฟ,ดัฟฟ,ดัฟฟ [ โฮลด์ ดอน ])
Now watch me duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff, duff
(นาว ว๊อทช มี ดัฟฟ,ดัฟฟ,ดัฟฟ,ดัฟฟ,ดัฟฟ,ดัฟฟ,ดัฟฟ,ดัฟฟ,ดัฟฟ)

Now watch me
(นาว ว๊อทช มี)
Bop bop bop bop bop bop bop bop bop
(บอพ บอพ บอพ บอพ บอพ บอพ บอพ บอพ บอพ)
Now watch me
(นาว ว๊อทช มี)
Bop bop bop bop bop bop bop bop bop
(บอพ บอพ บอพ บอพ บอพ บอพ บอพ บอพ บอพ)

Now watch me whip [Kill it!]
(นาว ว๊อทช มี ฮวิพ [ คิลล์ อิท ! ])
Now watch me nae nae [Okay!]
(นาว ว๊อทช มี เน เน [ โอเค ! ])
Now watch me whip whip
(นาว ว๊อทช มี ฮวิพ ฮวิพ)
Watch me nae nae [Want me do it?]
(ว๊อทช มี เน เน [ ว้อนท มี ดู อิท ?])

Now watch me whip [Kill it!]
(นาว ว๊อทช มี ฮวิพ [ คิลล์ อิท ! ])
Watch me nae nae [Okay!]
(ว๊อทช มี เน เน [ โอเค ! ])
Now watch me whip whip
(นาว ว๊อทช มี ฮวิพ ฮวิพ)
Watch me nae nae [Can you do it?]
(ว๊อทช มี เน เน [ แคน ยู ดู อิท ?])

Now watch me
(นาว ว๊อทช มี)

Ooh watch me, watch me
(อู้ ว๊อทช มี,ว๊อทช มี)
Ooh watch me, watch me
(อู้ ว๊อทช มี,ว๊อทช มี)
Ooh watch me, watch me
(อู้ ว๊อทช มี,ว๊อทช มี)
Ooh ooh ooh ooh
(อู้ อู้ อู้ อู้)

Ooh watch me, watch me
(อู้ ว๊อทช มี,ว๊อทช มี)
Ooh watch me, watch me
(อู้ ว๊อทช มี,ว๊อทช มี)
Ooh watch me, watch me
(อู้ ว๊อทช มี,ว๊อทช มี)
Ooh ooh ooh ooh
(อู้ อู้ อู้ อู้)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Watch Me (Whip / Nae Nae) คำอ่านไทย Silento

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น