เนื้อเพลง Honey, I m Good คำอ่านไทย Andy Grammer

Nah nah honey, I’m good
(หน้า หน้า ฮั๊นนี่,แอม กู๊ด)
I could have another but I probably should not
(ไอ คูด แฮพ อะน๊าเทร่อร์ บั๊ท ได พรอบอะบลี ชูด นอท)
I’ve got somebody at home
(แอบ กอท ซัมบอดี้ แอ็ท โฮม)

[Verse 1:]
It’s been a long night here, and a long night there
(อิทซ บีน นา ลอง ไน๊ท เฮียร,แอนด์ ดา ลอง ไน๊ท แดร์)
And these long long legs and damn they’re everywhere
(แอนด์ ดีซ ลอง ลอง เล้ก แซน แดมนํ เดรว เอวี่แวร์)
[hold up now]
([ โฮลด์ ดั๊พ นาว ])
You look good, I will not lie
(ยู ลุ๊ค กู๊ด,ไอ วิล นอท ไล)
But if you ask where I’m staying tonight
(บั๊ท อิ๊ฟ ยู อาสคฺ แวร์ แอม สเตย์ยิ่ง ทูไน๊ท)
I gotta be like oh baby, no baby, you got me all wrong baby
(ไอ กอทดา บี ไล๊ค โอ้ เบ๊บี้,โน เบ๊บี้,ยู กอท มี ออล รอง เบ๊บี้)
My baby’s already got all of my love
(มาย เบ๊บี้ ออลเร๊ดี้ กอท ดอร์ ลอฟ มาย เลิฟ)

[Chorus:]
So nah nah Honey, I’m good
(โซ หน้า หน้า ฮั๊นนี่,แอม กู๊ด)
I could have another but I probably should not
(ไอ คูด แฮพ อะน๊าเทร่อร์ บั๊ท ได พรอบอะบลี ชูด นอท)
I’ve got somebody at home, and if I stay I might not leave alone
(แอบ กอท ซัมบอดี้ แอ็ท โฮม,แอนด์ อิ๊ฟ ไฟ สเทย์ ไอ ไม่ นอท ลี๊ฝ อะโลน)
No, honey, I’m good
(โน,ฮั๊นนี่,แอม กู๊ด)
I could have another but I probably should not
(ไอ คูด แฮพ อะน๊าเทร่อร์ บั๊ท ได พรอบอะบลี ชูด นอท)
I’ve got to bid you adieu
(แอบ กอท ทู บิด ยู อะดู)
To another I will stay true
(ทู อะน๊าเทร่อร์ ไอ วิล สเทย์ ทรู)
[oo oo I will stay true]
([ อู อู ไอ วิล สเทย์ ทรู ])
[who who I will stay true]
([ ฮู ฮู ไอ วิล สเทย์ ทรู ])

[Verse 2:]
Now better men, than me have failed
(นาว เบ๊ทเด่อร์ เมน,แดน มี แฮพ เฟล)
Drinking from that unholy grail
(ดริ้งกิง ฟรอม แดท อันโฮลี เกลเอล)
[Now check it out]
([ นาว เช็ค กิท เอ๊าท ])
I’ve got her, and she got me
(แอบ กอท เฮอ,แอนด์ ชี กอท มี)
And you’ve got that ass, but I kindly gotta be like
(แอนด์ ยู๊ฟ กอท แดท แอส,บั๊ท ได คายรี กอทดา บี ไล๊ค)
Oh baby, no baby, you got me all wrong baby
(โอ้ เบ๊บี้,โน เบ๊บี้,ยู กอท มี ออล รอง เบ๊บี้)
My baby’s already got all of my love
(มาย เบ๊บี้ ออลเร๊ดี้ กอท ดอร์ ลอฟ มาย เลิฟ)
[adsense]
[Chorus:]
So nah nah Honey, I’m good
(โซ หน้า หน้า ฮั๊นนี่,แอม กู๊ด)
I could have another but I probably should not
(ไอ คูด แฮพ อะน๊าเทร่อร์ บั๊ท ได พรอบอะบลี ชูด นอท)
I’ve got somebody at home, and if I stay I might not leave alone
(แอบ กอท ซัมบอดี้ แอ็ท โฮม,แอนด์ อิ๊ฟ ไฟ สเทย์ ไอ ไม่ นอท ลี๊ฝ อะโลน)
No, honey, I’m good
(โน,ฮั๊นนี่,แอม กู๊ด)
I could have another but I probably should not
(ไอ คูด แฮพ อะน๊าเทร่อร์ บั๊ท ได พรอบอะบลี ชูด นอท)
I’ve got to bid you adieu
(แอบ กอท ทู บิด ยู อะดู)
To another I will stay true
(ทู อะน๊าเทร่อร์ ไอ วิล สเทย์ ทรู)
[oo oo I will stay true]
([ อู อู ไอ วิล สเทย์ ทรู ])
[who who I will stay true]
([ ฮู ฮู ไอ วิล สเทย์ ทรู ])

[Bridge:]
Oh, I’m sure ya, sure ya will make somebody’s night
(โอ้,แอม ชัวร์ ยา,ชัวร์ ยา วิล เม้ค ซัมบอดี้ ไน๊ท)
But oh, I assure ya assure ya, it sure as hells not mine
(บั๊ท โอ้,ไอ แอสชัวร์ ยา แอสชัวร์ ยา,อิท ชัวร์ แอส เฮ็ลล นอท ไมน์)

Oh No, honey, I’m good
(โอ้ โน,ฮั๊นนี่,แอม กู๊ด)
I could have another but I probably should not
(ไอ คูด แฮพ อะน๊าเทร่อร์ บั๊ท ได พรอบอะบลี ชูด นอท)
I’ve got somebody at home
(แอบ กอท ซัมบอดี้ แอ็ท โฮม)
And if I stay I might not leave alone
(แอนด์ อิ๊ฟ ไฟ สเทย์ ไอ ไม่ นอท ลี๊ฝ อะโลน)
No honey I’m good
(โน ฮั๊นนี่ แอม กู๊ด)
I could have another but I probably should not
(ไอ คูด แฮพ อะน๊าเทร่อร์ บั๊ท ได พรอบอะบลี ชูด นอท)
I’ve got to bid you adieu
(แอบ กอท ทู บิด ยู อะดู)
To another I will stay true
(ทู อะน๊าเทร่อร์ ไอ วิล สเทย์ ทรู)

[Chorus:]
No, no, honey, I’m good
(โน,โน,ฮั๊นนี่,แอม กู๊ด)
I could have another but I probably should not
(ไอ คูด แฮพ อะน๊าเทร่อร์ บั๊ท ได พรอบอะบลี ชูด นอท)
I’ve got somebody at home
(แอบ กอท ซัมบอดี้ แอ็ท โฮม)
And if I stay I might not leave alone
(แอนด์ อิ๊ฟ ไฟ สเทย์ ไอ ไม่ นอท ลี๊ฝ อะโลน)
No honey I’m good
(โน ฮั๊นนี่ แอม กู๊ด)
I could have another but I probably should not
(ไอ คูด แฮพ อะน๊าเทร่อร์ บั๊ท ได พรอบอะบลี ชูด นอท)
I’ve got to bid you adieu
(แอบ กอท ทู บิด ยู อะดู)
To another I will stay true
(ทู อะน๊าเทร่อร์ ไอ วิล สเทย์ ทรู)
True ooo, ooo
(ทรู อู,อู)

[I will stay true] [x4]
([ ไอ วิล สเทย์ ทรู ] [ x4 ])
Sing it now Oh whoa oh
(ซิง อิท นาว โอ้ โว้ว โอ้)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Honey, I m Good คำอ่านไทย Andy Grammer

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น