เนื้อเพลง Worth It คำอ่านไทย Fifth Harmony ft. Kid Ink

[Camila:]
Give it to me, I’m worth it
(กี๊ฝ อิท ทู มี,แอม เวิร์ธ อิท)
Baby, I’m worth it
(เบ๊บี้,แอม เวิร์ธ อิท)
Uh huh I’m worth it
(อา ฮะ แอม เวิร์ธ อิท)
Gimme gimme I’m worth it
(กิมมี กิมมี แอม เวิร์ธ อิท)
Give it to me, I’m worth it
(กี๊ฝ อิท ทู มี,แอม เวิร์ธ อิท)
Baby, I’m worth it
(เบ๊บี้,แอม เวิร์ธ อิท)
Uh huh I’m worth it
(อา ฮะ แอม เวิร์ธ อิท)
Gimme gimme I’m worth it
(กิมมี กิมมี แอม เวิร์ธ อิท)

[Kid Ink:]
OK, I tell her bring it back like she left some-
(โอเค,ไอ เทลล เฮอ บริง อิท แบ็ค ไล๊ค ชี เล๊ฟท ซัม)
Bring it bring it back like she left some-
(บริง อิท บริง อิท แบ็ค ไล๊ค ชี เล๊ฟท ซัม)
In the club with the lights off
(อิน เดอะ คลับ วิธ เดอะ ไล๊ท ออฟฟ)
Whatchu acting shy for?
(วอทจู แอคติง ชาย ฟอร์ ?)
Come and show me that you’re with it with it with it with it with it
(คัม แอนด์ โชว์ มี แดท ยัวร์ วิธ อิท วิธ อิท วิธ อิท วิธ อิท วิธ อิท)
Stop playing you know that I’m with it with it with it with it with it with it
(สท๊อพ เพลยิ่ง ยู โนว์ แดท แอม วิธ อิท วิธ อิท วิธ อิท วิธ อิท วิธ อิท วิธ อิท)
Whatchu acting shy for?
(วอทจู แอคติง ชาย ฟอร์ ?)

[Dinah:]
Just gimme you, just gimme you
(จั๊สท กิมมี ยู,จั๊สท กิมมี ยู)
Just gimme you, that’s all I wanna do
(จั๊สท กิมมี ยู,แด้ท ซอ ไอ วอนนา ดู)
And if what they say is true
(แอนด์ อิ๊ฟ ว๊อท เดย์ เซย์ อีส ทรู)
If it’s true, I might give me to you
(อิ๊ฟ อิทซ ทรู,ไอ ไม่ กี๊ฝ มี ทู ยู)
I may talk a lot of stuff
(ไอ เมย์ ท๊อล์ค อะ รอด ดอฟ สทั๊ฟฟ)
Guaranteed, I can back it up
(แกแรนที,ไอ แคน แบ็ค กิท อั๊พ)
I think I’m a call you bluff
(ไอ ตริ๊งค แอม มา คอลลํ ยู บลัฟ)
Hurry up, I’m waitin’ out front
(เฮ๊อร์รี่ อั๊พ,แอม เว๊ดอิน เอ๊าท ฟร๊อนท)

[Normani:]
Uh huh you see me in the spotlight
(อา ฮะ ยู ซี มี อิน เดอะ สปอทไลท์)
Ooh I love your style
(อู้ ไอ เลิฟ ยัวร์ สไทล์)
Uh huh show me what you got
(อา ฮะ โชว์ มี ว๊อท ยู กอท)
Cause I don’t wanna waste my time
(ค๊อส ไอ โด้นท์ วอนนา เวซท มาย ไทม์)
Uh huh see me in the spotlight
(อา ฮะ ซี มี อิน เดอะ สปอทไลท์)
Ooh I love your style
(อู้ ไอ เลิฟ ยัวร์ สไทล์)
Uh huh show me what you got now
(อา ฮะ โชว์ มี ว๊อท ยู กอท นาว)
Come and make it worth my while
(คัม แอนด์ เม้ค กิท เวิร์ธ มาย ไวล์)

[Camila:]
Give it to me, I’m worth it
(กี๊ฝ อิท ทู มี,แอม เวิร์ธ อิท)
Baby, I’m worth it
(เบ๊บี้,แอม เวิร์ธ อิท)
Uh huh I’m worth it
(อา ฮะ แอม เวิร์ธ อิท)
Gimme gimme I’m worth it
(กิมมี กิมมี แอม เวิร์ธ อิท)
Give it to me, I’m worth it
(กี๊ฝ อิท ทู มี,แอม เวิร์ธ อิท)
Baby, I’m worth it
(เบ๊บี้,แอม เวิร์ธ อิท)
Uh huh I’m worth it
(อา ฮะ แอม เวิร์ธ อิท)
Gimme gimme I’m worth it
(กิมมี กิมมี แอม เวิร์ธ อิท)
[adsense]
[Camila:]
It’s all on you, it’s all on you
(อิทซ ซอ ออน ยู,อิทซ ซอ ออน ยู)
It’s all on you, so what you wanna do?
(อิทซ ซอ ออน ยู,โซ ว๊อท ยู วอนนา ดู ?)
And if you don’t have a clue
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู โด้นท์ แฮพ อะ คลู)
Not a clue, I’ll tell you what to do
(นอท ดา คลู,แอล เทลล ยู ว๊อท ทู ดู)
Come harder just because
(คัม ฮ๊าเดอ จั๊สท บีคอส)
I don’t like it, like it too soft
(ไอ โด้นท์ ไล๊ค กิท,ไล๊ค กิท ทู ซ๊อฟท)
I like it a little rough
(ไอ ไล๊ค กิท อะ ลิ๊ทเทิ่ล รั๊ฟ)
Not too much, but maybe just enough
(นอท ทู มัช,บั๊ท เมบี จั๊สท อีน๊าฟ)

[Ally:]
Uh huh see me in the spotlight
(อา ฮะ ซี มี อิน เดอะ สปอทไลท์)
Ooh I love your style
(อู้ ไอ เลิฟ ยัวร์ สไทล์)
Uh huh show me what you got
(อา ฮะ โชว์ มี ว๊อท ยู กอท)
Cause I don’t wanna waste my time
(ค๊อส ไอ โด้นท์ วอนนา เวซท มาย ไทม์)
Uh huh see me in the spotlight
(อา ฮะ ซี มี อิน เดอะ สปอทไลท์)
Ooh I love your style
(อู้ ไอ เลิฟ ยัวร์ สไทล์)
Uh huh, Show me what you got now
(อา ฮะ,โชว์ มี ว๊อท ยู กอท นาว)
Come and make it worth my while
(คัม แอนด์ เม้ค กิท เวิร์ธ มาย ไวล์)

[Camila:]
Give it to me, I’m worth it
(กี๊ฝ อิท ทู มี,แอม เวิร์ธ อิท)
Baby, I’m worth it
(เบ๊บี้,แอม เวิร์ธ อิท)
Uh huh I’m worth it
(อา ฮะ แอม เวิร์ธ อิท)
Gimme gimme I’m worth it
(กิมมี กิมมี แอม เวิร์ธ อิท)
Give it to me, I’m worth it [know what I mean?]
(กี๊ฝ อิท ทู มี,แอม เวิร์ธ อิท [ โนว์ ว๊อท ได มีน ?])
Baby, I’m worth it [give me everything]
(เบ๊บี้,แอม เวิร์ธ อิท [ กี๊ฝ มี เอฟวี่ติง ])
Uh huh I’m worth it
(อา ฮะ แอม เวิร์ธ อิท)
Gimme gimme I’m worth it
(กิมมี กิมมี แอม เวิร์ธ อิท)

[Kid Ink:]
OK
(โอเค)
I tell her bring it back like she left some-
(ไอ เทลล เฮอ บริง อิท แบ็ค ไล๊ค ชี เล๊ฟท ซัม)
Bring it bring it back like she left some-
(บริง อิท บริง อิท แบ็ค ไล๊ค ชี เล๊ฟท ซัม)
In the club with the lights off
(อิน เดอะ คลับ วิธ เดอะ ไล๊ท ออฟฟ)
Whatchu acting shy for?
(วอทจู แอคติง ชาย ฟอร์ ?)
Come and show me that you’re with it with it with it with it with it
(คัม แอนด์ โชว์ มี แดท ยัวร์ วิธ อิท วิธ อิท วิธ อิท วิธ อิท วิธ อิท)
Stop playing you know that I’m with it with it with it with it with it
(สท๊อพ เพลยิ่ง ยู โนว์ แดท แอม วิธ อิท วิธ อิท วิธ อิท วิธ อิท วิธ อิท)
Whatchu acting shy for?
(วอทจู แอคติง ชาย ฟอร์ ?)

[Ally:]
Uh huh see me in the spotlight
(อา ฮะ ซี มี อิน เดอะ สปอทไลท์)
Ooh I love your style
(อู้ ไอ เลิฟ ยัวร์ สไทล์)
Uh huh show me what you got
(อา ฮะ โชว์ มี ว๊อท ยู กอท)
Cause I don’t wanna waste my time
(ค๊อส ไอ โด้นท์ วอนนา เวซท มาย ไทม์)
Uh huh see me in the spotlight
(อา ฮะ ซี มี อิน เดอะ สปอทไลท์)
Ooh I love your style
(อู้ ไอ เลิฟ ยัวร์ สไทล์)
Uh huh, show me what you got now
(อา ฮะ,โชว์ มี ว๊อท ยู กอท นาว)
Come and make it worth my while
(คัม แอนด์ เม้ค กิท เวิร์ธ มาย ไวล์)

[Camila:]
Give it to me, I’m worth it
(กี๊ฝ อิท ทู มี,แอม เวิร์ธ อิท)
Baby, I’m worth it
(เบ๊บี้,แอม เวิร์ธ อิท)
Uh huh I’m worth it
(อา ฮะ แอม เวิร์ธ อิท)
Gimme gimme I’m worth it
(กิมมี กิมมี แอม เวิร์ธ อิท)
Give it to me, I’m worth it [know what I mean?]
(กี๊ฝ อิท ทู มี,แอม เวิร์ธ อิท [ โนว์ ว๊อท ได มีน ?])
Baby, I’m worth it [give me everything]
(เบ๊บี้,แอม เวิร์ธ อิท [ กี๊ฝ มี เอฟวี่ติง ])
Uh huh I’m worth it
(อา ฮะ แอม เวิร์ธ อิท)
Gimme gimme I’m worth it
(กิมมี กิมมี แอม เวิร์ธ อิท)

Give it to me, I’m worth it
(กี๊ฝ อิท ทู มี,แอม เวิร์ธ อิท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Worth It คำอ่านไทย Fifth Harmony ft. Kid Ink

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น