เนื้อเพลง I Bet คำอ่านไทย Ciara

I bet you start loving me
(ไอ เบ๊ท ยู สท๊าร์ท เลิฟวิง มี)
Soon as I start loving someone else
(ซูน แอส ซาย สท๊าร์ท เลิฟวิง ซัมวัน เอ๊ลส)
Somebody better than you
(ซัมบอดี้ เบ๊ทเด่อร์ แดน ยู)
I bet you start needing me
(ไอ เบ๊ท ยู สท๊าร์ท นีดดิง มี)
Soon as you see me with someone else
(ซูน แอส ยู ซี มี วิธ ซัมวัน เอ๊ลส)
Somebody other than you
(ซัมบอดี้ อ๊อเธ่อร์ แดน ยู)
And I know that it hurts
(แอนด์ ได โนว์ แดท ดิท เฮิร์ท)
You know that it hurts your pride
(ยู โนว์ แดท ดิท เฮิร์ท ยัวร์ พร่าย)
But you thought the grass was greener on the other side
(บั๊ท ยู ตรอด เดอะ กราซ วอส กรีนฺ ออน ดิ อ๊อเธ่อร์ ไซด์)
I bet you start loving me
(ไอ เบ๊ท ยู สท๊าร์ท เลิฟวิง มี)
Soon as I start loving someone else
(ซูน แอส ซาย สท๊าร์ท เลิฟวิง ซัมวัน เอ๊ลส)
Somebody better than you
(ซัมบอดี้ เบ๊ทเด่อร์ แดน ยู)

So I’m supposed to believe that it’s Fellini’s calling’ your phone?
(โซ แอม ซั๊พโพ้ส ทู บีลี๊ฝ แดท อิทซ ฟิลลินิ คอลลิง ยัวร์ โฟน ?)
I’m supposed to believe that they’re asking’ you if you’re home
(แอม ซั๊พโพ้ส ทู บีลี๊ฝ แดท เดรว อาคกิ้ง ยู อิ๊ฟ ยัวร์ โฮม)
I wasn’t born yesterday, not me, can’t get that over me, not me
(ไอ วอสซึ้น บอน เยสเทอเดย์,นอท มี,แค้น เก็ท แดท โอ๊เว่อร์ มี,นอท มี)
I love you but I won’t be a fool for you
(ไอ เลิฟ ยู บั๊ท ได โวน บี อะ ฟูล ฟอร์ ยู)
That is just something’ that I wouldn’t do, babe
(แดท อีส จั๊สท ซัมติง แดท ได วูดดึ่น ดู,เบ้บ)
I mean I would stay if you could tell the truth
(ไอ มีน นาย วู๊ด สเทย์ อิ๊ฟ ยู คูด เทลล เดอะ ทรู๊ธ)
But you can’t, no matter how much time I ask
(บั๊ท ยู แค้น,โน แม๊ทเท่อร์ ฮาว มัช ไทม์ ไอ อาสคฺ)

Is that your bitch over there giving me the ugly stare
(อีส แดท ยัวร์ บิช โอ๊เว่อร์ แดร์ กีฟวิง มี ดิ อั๊กลี่ สแทร์)
The one with the silicone ass, and the Brazilian hair?
(ดิ วัน วิธ เดอะ ซิลิโคน แอส,แอนด์ เดอะ บราซิเรียน แฮร์ ?)
You ain’t gon’ respect me no no no till I’m not there
(ยู เอน กอน เรสเพ๊คท มี โน โน โน ทิลล์ แอม นอท แดร์)
See, I got you comfortable, now you ain’t really scared
(ซี,ไอ กอท ยู คอมโฟเทเบิ่ล,นาว ยู เอน เรียลรี๊ ซคา)

I bet you start loving me
(ไอ เบ๊ท ยู สท๊าร์ท เลิฟวิง มี)
Soon as I start loving someone else
(ซูน แอส ซาย สท๊าร์ท เลิฟวิง ซัมวัน เอ๊ลส)
Somebody better than you
(ซัมบอดี้ เบ๊ทเด่อร์ แดน ยู)
I bet you start needing me
(ไอ เบ๊ท ยู สท๊าร์ท นีดดิง มี)
Soon as you see me with someone else
(ซูน แอส ยู ซี มี วิธ ซัมวัน เอ๊ลส)
Somebody other than you
(ซัมบอดี้ อ๊อเธ่อร์ แดน ยู)
And I know that it hurts
(แอนด์ ได โนว์ แดท ดิท เฮิร์ท)
You know that it hurts your pride
(ยู โนว์ แดท ดิท เฮิร์ท ยัวร์ พร่าย)
But you thought the grass was greener on the other side
(บั๊ท ยู ตรอด เดอะ กราซ วอส กรีนฺ ออน ดิ อ๊อเธ่อร์ ไซด์)
I bet you start loving me
(ไอ เบ๊ท ยู สท๊าร์ท เลิฟวิง มี)
Soon as I start loving someone else
(ซูน แอส ซาย สท๊าร์ท เลิฟวิง ซัมวัน เอ๊ลส)
Somebody better than you
(ซัมบอดี้ เบ๊ทเด่อร์ แดน ยู)

So you bought me a car, he can buy that too
(โซ ยู บ้อด มี อะ คารํ,ฮี แคน บาย แดท ทู)
I can take care of myself and I can find someone to do it too, baby
(ไอ แคน เท้ค แคร์ ออฟ มายเซลฟ์ แอนด์ ได แคน ไฟนด์ ซัมวัน ทู ดู อิท ทู,เบ๊บี้)
You actin’ like you upgrading me, I upgraded you
(ยู แอคติน ไล๊ค ยู อัพเกรดดิง มี,ไอ อั๊พเกรด ยู)
You and me Fashion Week at Paris, I put you on to that new
(ยู แอนด์ มี แฟ๊ชั่น วี๊ค แอท แพริส,ไอ พุท ยู ออน ทู แดท นิว)
But you took advantage of, you took advantage of, you took advantage
(บั๊ท ยู ทุก แอดแฝ๊นเทจ ออฟ,ยู ทุก แอดแฝ๊นเทจ ออฟ,ยู ทุก แอดแฝ๊นเทจ)
I cannot understand it, I cannot understand it, I cannot understand it
(ไอ แคนนอท อั๊นเด้อรสแทนด ดิท,ไอ แคนนอท อั๊นเด้อรสแทนด ดิท,ไอ แคนนอท อั๊นเด้อรสแทนด ดิท)
I thought you’d always be there for me, yeah yeah
(ไอ ตรอด ยู ออลเว บี แดร์ ฟอร์ มี,เย่ เย่)
But if you ask me if I knew better now, hell yeah
(บั๊ท อิ๊ฟ ยู อาสคฺ มี อิ๊ฟ ไฟ นิว เบ๊ทเด่อร์ นาว,เฮ็ลล เย่)
[adsense]
So you can keep that bitch over there giving’ me the ugly stare
(โซ ยู แคน คี๊พ แดท บิช โอ๊เว่อร์ แดร์ กีฟวิง มี ดิ อั๊กลี่ สแทร์)
The one with the silicone ass, and the Brazilian hair?
(ดิ วัน วิธ เดอะ ซิลิโคน แอส,แอนด์ เดอะ บราซิเรียน แฮร์ ?)
You ain’t gon’ respect me no no no till I’m not there
(ยู เอน กอน เรสเพ๊คท มี โน โน โน ทิลล์ แอม นอท แดร์)
See, I got you comfortable, now you ain’t really scared
(ซี,ไอ กอท ยู คอมโฟเทเบิ่ล,นาว ยู เอน เรียลรี๊ ซคา)

I bet you start loving me
(ไอ เบ๊ท ยู สท๊าร์ท เลิฟวิง มี)
Soon as I start loving someone else
(ซูน แอส ซาย สท๊าร์ท เลิฟวิง ซัมวัน เอ๊ลส)
Somebody better than you
(ซัมบอดี้ เบ๊ทเด่อร์ แดน ยู)
I bet you start needing me soon as you see me with someone else
(ไอ เบ๊ท ยู สท๊าร์ท นีดดิง มี ซูน แอส ยู ซี มี วิธ ซัมวัน เอ๊ลส)
Somebody other than you
(ซัมบอดี้ อ๊อเธ่อร์ แดน ยู)
And I know that it hurts, you know that it hurts your pride
(แอนด์ ได โนว์ แดท ดิท เฮิร์ท,ยู โนว์ แดท ดิท เฮิร์ท ยัวร์ พร่าย)
But you thought the grass was greener on the other side
(บั๊ท ยู ตรอด เดอะ กราซ วอส กรีนฺ ออน ดิ อ๊อเธ่อร์ ไซด์)
I bet you start loving me
(ไอ เบ๊ท ยู สท๊าร์ท เลิฟวิง มี)
Soon as I start loving someone else
(ซูน แอส ซาย สท๊าร์ท เลิฟวิง ซัมวัน เอ๊ลส)
Somebody better than you
(ซัมบอดี้ เบ๊ทเด่อร์ แดน ยู)

Baby, tell me what’s it, gonna take to keep it
(เบ๊บี้,เทลล มี ว๊อท อิท,กอนนา เท้ค ทู คี๊พ อิท)
All the way one hundred
(ออล เดอะ เวย์ วัน ฮั๊นเดร็ด)
You won’t get it ’til I’m gon’ away [away]
(ยู โวน เก็ท ดิท ทิล แอม กอน อะเวย์ [ อะเวย์ ])

I bet you start loving me
(ไอ เบ๊ท ยู สท๊าร์ท เลิฟวิง มี)
Soon as I start loving someone else
(ซูน แอส ซาย สท๊าร์ท เลิฟวิง ซัมวัน เอ๊ลส)
Somebody better than you
(ซัมบอดี้ เบ๊ทเด่อร์ แดน ยู)
I bet you start needing me
(ไอ เบ๊ท ยู สท๊าร์ท นีดดิง มี)
Soon as you see me with someone else
(ซูน แอส ยู ซี มี วิธ ซัมวัน เอ๊ลส)
Somebody other than you
(ซัมบอดี้ อ๊อเธ่อร์ แดน ยู)
And I know that it hurts
(แอนด์ ได โนว์ แดท ดิท เฮิร์ท)
You know that it hurts your pride
(ยู โนว์ แดท ดิท เฮิร์ท ยัวร์ พร่าย)
But you thought the grass was greener on the other side
(บั๊ท ยู ตรอด เดอะ กราซ วอส กรีนฺ ออน ดิ อ๊อเธ่อร์ ไซด์)
I bet you start loving me
(ไอ เบ๊ท ยู สท๊าร์ท เลิฟวิง มี)
Soon as I start loving someone else
(ซูน แอส ซาย สท๊าร์ท เลิฟวิง ซัมวัน เอ๊ลส)
Somebody better than you
(ซัมบอดี้ เบ๊ทเด่อร์ แดน ยู)

Oh oh oh oh oh oh oh
(โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ โอ้)
I hate, I hate that I’m singing this song, singing this song
(ไอ เฮท,ไอ เฮท แดท แอม ซิงกิ้ง ดิส ซอง,ซิงกิ้ง ดิส ซอง)
‘Cause I love you
(ค๊อส ไอ เลิฟ ยู)
Yeah I love you
(เย่ ไอ เลิฟ ยู)

Oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh
(โอ้ โอ้,โอ้ โอ้,โอ้ โอ้,โอ้ โอ้)
I’m all cried out
(แอม มอ คราย เด๊า)
I’m all tried out
(แอม มอ ไทร เด๊า)
I’m all fired out
(แอม มอ ไฟเออะร เด๊า)
Yeah
(เย่)

Right now it’s killing me
(ไร๊ท นาว อิทซ คิวลิง มี)
‘Cause now I have to find someone else
(ค๊อส นาว ไอ แฮพ ทู ไฟนด์ ซัมวัน เอ๊ลส)
When all I wanted was you.
(เว็น ออล ไอ ว้อนท วอส ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Bet คำอ่านไทย Ciara

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น