เนื้อเพลง Where Are You Now คำอ่านไทย Justin Bieber

Where are you now
(แวร์ อาร์ ยู นาว)
When I need you the most
(เว็น นาย นี๊ด ยู เดอะ โมส)
Why don’t you take my hand
(วาย โด้นท์ ยู เท้ค มาย แฮนด์)
I want to be close
(ไอ ว้อนท ทู บี โคลส)

Help me when I am down
(เฮ้ลพ มี เว็น นาย แอม ดาวน์)
Lift me up off the ground
(ลิฟท มี อั๊พ ออฟฟ เดอะ กราวนด์)
Teach me right from wrong
(ที๊ช มี ไร๊ท ฟรอม รอง)
Help me to stay strong
(เฮ้ลพ มี ทู สเทย์ สทรอง)

Take my hand and walk with me
(เท้ค มาย แฮนด์ แดน ว๊อล์ค วิธ มี)

I need you to set me free yeah
(ไอ นี๊ด ยู ทู เซ็ท มี ฟรี เย่)

[Chorus:]
Where are you now
(แวร์ อาร์ ยู นาว)
When nothing is going right
(เว็น นอทติง อีส โกอิ้ง ไร๊ท)
Where are you now
(แวร์ อาร์ ยู นาว)
I can’t see the light
(ไอ แค้น ซี เดอะ ไล๊ท)

Where are you now,
(แวร์ อาร์ ยู นาว ,)
When I need you the most?
(เว็น นาย นี๊ด ยู เดอะ โมส ?)
[adsense]
I need you
(ไอ นี๊ด ยู)
To need me
(ทู นี๊ด มี)
Can’t you see me
(แค้น ยู ซี มี)
How could you leave me
(ฮาว คูด ยู ลี๊ฝ มี)
My heart is half empty
(มาย ฮาร์ท อีส ฮาล์ฟ เอ๊มพที่)
I’m not whole
(แอม นอท โฮล)
When you’re not with me
(เว็น ยัวร์ นอท วิธ มี)

I want you
(ไอ ว้อนท ยู)
Here with me
(เฮียร วิธ มี)
To guide me
(ทู ไก๊ด มี)
hold me
(โฮลด์ มี)
and love me now
(แอนด์ เลิฟ มี นาว)

Why don’t you take my hand?
(วาย โด้นท์ ยู เท้ค มาย แฮนด์ ?)
I wanna be close.
(ไอ วอนนา บี โคลส)
Take my hand and walk with me, yeahh.
(เท้ค มาย แฮนด์ แดน ว๊อล์ค วิธ มี,เย้)

[Chorus]

So take my hand and walk with me.
(โซ เท้ค มาย แฮนด์ แดน ว๊อล์ค วิธ มี)
Show me what to be, yeah
(โชว์ มี ว๊อท ทู บี,เย่)
I need you to set me free, yeahh.
(ไอ นี๊ด ยู ทู เซ็ท มี ฟรี,เย้)

Where are you now?
(แวร์ อาร์ ยู นาว ?)
Now that I’m half-grown.
(นาว แดท แอม ฮาล์ฟ โกรน)
Why are we far apart?
(วาย อาร์ วี ฟาร์ อะพาร์ท ?)
I feel all alone.
(ไอ ฟีล รอ อะโลน)

[Chorus]

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Where Are You Now คำอ่านไทย Justin Bieber

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น