เนื้อเพลง Sledgehammer คำอ่านไทย Fifth Harmony

If you could take my pulse right now
(อิ๊ฟ ยู คูด เท้ค มาย พั๊ลส์ ไร๊ท นาว)
It would feel just like a sledgehammer
(อิท วู๊ด ฟีล จั๊สท ไล๊ค เก สเลดเชมเมอร์)
If you could feel my heart beat now
(อิ๊ฟ ยู คูด ฟีล มาย ฮาร์ท บีท นาว)
It would hit you like a sledgehammer
(อิท วู๊ด ฮิท ยู ไล๊ค เก สเลดเชมเมอร์)

I don’t admit it
(ไอ โด้นท์ แอ๊ดมิท ดิท)
I play it cool
(ไอ เพลย์ อิท คูล)
But every minute
(บั๊ท เอ๊ฟรี่ มิ๊หนิท)
That I’m with you
(แดท แอม วิธ ยู)

I feel the fever and I won’t lie
(ไอ ฟีล เดอะ ฟี๊เว่อร์ แรน ได โวน ไล)
I break a sweat
(ไอ เบร๊ค อะ สเว็ท)
My body’s telling
(มาย บ๊อดี้ เทลลิ่ง)
All the secrets I ain’t told you yet
(ออล เดอะ ซี๊เขร็ท ซาย เอน โทลด ยู เย๊ท)

Oh oh
(โอ้ โอ้)
I struggle to contain
(ไอ สทรั๊กเกิ้ล ทู คอนเทน)
Whoa oh
(โว้ว โอ้)
The love that’s in my veins
(เดอะ เลิฟ แด้ท ซิน มาย เฝน)
Oh oh
(โอ้ โอ้)
And how it circulates
(แอนด์ ฮาว อิท เซ๊อร์คิวเหลท)
Oh oh
(โอ้ โอ้)

If you could take my pulse right now
(อิ๊ฟ ยู คูด เท้ค มาย พั๊ลส์ ไร๊ท นาว)
It would feel just like a sledgehammer
(อิท วู๊ด ฟีล จั๊สท ไล๊ค เก สเลดเชมเมอร์)
If you could feel my heart beat now
(อิ๊ฟ ยู คูด ฟีล มาย ฮาร์ท บีท นาว)
It would hit you like a sledgehammer
(อิท วู๊ด ฮิท ยู ไล๊ค เก สเลดเชมเมอร์)

You’re taking over the beat of my body
(ยัวร์ เทคคิง โอ๊เว่อร์ เดอะ บีท ดอฟ มาย บ๊อดี้)
You just don’t let up, don’t let up
(ยู จั๊สท โด้นท์ เล็ท ดั๊พ,โด้นท์ เล็ท ดั๊พ)
You’re taking over the beat of my body
(ยัวร์ เทคคิง โอ๊เว่อร์ เดอะ บีท ดอฟ มาย บ๊อดี้)
But you lift me up, lift me up
(บั๊ท ยู ลิฟท มี อั๊พ,ลิฟท มี อั๊พ)
If you take my pulse right now
(อิ๊ฟ ยู เท้ค มาย พั๊ลส์ ไร๊ท นาว)
It would feel just like a sledgehammer
(อิท วู๊ด ฟีล จั๊สท ไล๊ค เก สเลดเชมเมอร์)

So close together
(โซ โคลส ทูเก๊ทเธ่อร์)
So far apart
(โซ ฟาร์ อะพาร์ท)
You’re turning me on
(ยัวร์ เทินนิ่ง มี ออน)
And my fire’s waitin’ for your spark
(แอนด์ มาย ไฟเออะร เว๊ดอิน ฟอร์ ยัวร์ สพ๊าร์ค)
[adsense]
Oh oh
(โอ้ โอ้)
I struggle to contain
(ไอ สทรั๊กเกิ้ล ทู คอนเทน)
Whoa oh
(โว้ว โอ้)
The love that’s in my veins
(เดอะ เลิฟ แด้ท ซิน มาย เฝน)
Oh oh
(โอ้ โอ้)
And how it circulates
(แอนด์ ฮาว อิท เซ๊อร์คิวเหลท)
Oh oh
(โอ้ โอ้)

If you could take my pulse right now
(อิ๊ฟ ยู คูด เท้ค มาย พั๊ลส์ ไร๊ท นาว)
It would feel just like a sledgehammer
(อิท วู๊ด ฟีล จั๊สท ไล๊ค เก สเลดเชมเมอร์)
If you could feel my heart beat now
(อิ๊ฟ ยู คูด ฟีล มาย ฮาร์ท บีท นาว)
It would hit you like a sledgehammer
(อิท วู๊ด ฮิท ยู ไล๊ค เก สเลดเชมเมอร์)

You’re taking over the beat of my body
(ยัวร์ เทคคิง โอ๊เว่อร์ เดอะ บีท ดอฟ มาย บ๊อดี้)
You just don’t let up, don’t let up
(ยู จั๊สท โด้นท์ เล็ท ดั๊พ,โด้นท์ เล็ท ดั๊พ)
You’re taking over the beat of my body
(ยัวร์ เทคคิง โอ๊เว่อร์ เดอะ บีท ดอฟ มาย บ๊อดี้)
But you lift me up, lift me up
(บั๊ท ยู ลิฟท มี อั๊พ,ลิฟท มี อั๊พ)
If you take my pulse right now
(อิ๊ฟ ยู เท้ค มาย พั๊ลส์ ไร๊ท นาว)
It would feel just like a sledgehammer
(อิท วู๊ด ฟีล จั๊สท ไล๊ค เก สเลดเชมเมอร์)

The truth is out
(เดอะ ทรู๊ธ อีส เอ๊าท)
No stopping now
(โน สท๊อพปิง นาว)
I’m getting closer
(แอม เกทดิง โคลเซอ)
I’ve had enough
(แอบ แฮด อีน๊าฟ)
Undress my love
(อันเดรส มาย เลิฟ)
I’m coming over
(แอม คอมมิง โอ๊เว่อร์)

If you take my pulse right now
(อิ๊ฟ ยู เท้ค มาย พั๊ลส์ ไร๊ท นาว)
It would feel just like a sledgehammer, oh
(อิท วู๊ด ฟีล จั๊สท ไล๊ค เก สเลดเชมเมอร์,โอ้)
And if you take my pulse right now
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู เท้ค มาย พั๊ลส์ ไร๊ท นาว)
It would feel just like a sledgehammer, hammer, oh
(อิท วู๊ด ฟีล จั๊สท ไล๊ค เก สเลดเชมเมอร์,แฮ๊มเมอร์,โอ้)

If you take my pulse
(อิ๊ฟ ยู เท้ค มาย พั๊ลส์)

If you could take my pulse right now
(อิ๊ฟ ยู คูด เท้ค มาย พั๊ลส์ ไร๊ท นาว)
It would feel just like a sledgehammer
(อิท วู๊ด ฟีล จั๊สท ไล๊ค เก สเลดเชมเมอร์)
If you could feel my heart beat now
(อิ๊ฟ ยู คูด ฟีล มาย ฮาร์ท บีท นาว)
It would hit you like a sledgehammer
(อิท วู๊ด ฮิท ยู ไล๊ค เก สเลดเชมเมอร์)

You’re taking over the beat of my body
(ยัวร์ เทคคิง โอ๊เว่อร์ เดอะ บีท ดอฟ มาย บ๊อดี้)
You just don’t let up, don’t let up
(ยู จั๊สท โด้นท์ เล็ท ดั๊พ,โด้นท์ เล็ท ดั๊พ)
You’re taking over the beat of my body
(ยัวร์ เทคคิง โอ๊เว่อร์ เดอะ บีท ดอฟ มาย บ๊อดี้)
But you lift me up, lift me up
(บั๊ท ยู ลิฟท มี อั๊พ,ลิฟท มี อั๊พ)
If you take my pulse right now
(อิ๊ฟ ยู เท้ค มาย พั๊ลส์ ไร๊ท นาว)
It would feel just like a sledgehammer
(อิท วู๊ด ฟีล จั๊สท ไล๊ค เก สเลดเชมเมอร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sledgehammer คำอ่านไทย Fifth Harmony

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น