เนื้อเพลง Pretty Handsome Awkward คำอ่านไทย The Used

Kickin’ it out
(คิคคิน หนิด เอ๊าท)

Your dream vacation is my hostage refuge
(ยุร ดรีม แฝคเค๊ชั่น อีส มาย ฮ๊อสเถจ เรฟยูจ)
A work in progress you bleed
(อะ เวิ๊ร์ค อิน โพร๊เกรสส ยู บลีด)
Just like you puke while running a mile
(จั๊สท ไล๊ค ยู พิวคฺ ไวล์ รันนิง อะ ไมล)
I beg to differ, make me an offer
(ไอ เบ๊ก ทู ดีฟเฟอะ , เม้ค มี แอน อ๊อฟเฟ่อร์)
Walks on the rain you bleed
(ว๊อล์ค ออน เดอะ เรน ยู บลีด)
Just like you puke while running a mile
(จั๊สท ไล๊ค ยู พิวคฺ ไวล์ รันนิง อะ ไมล)

Hey, are you okay? [okay]
(เฮ , อาร์ ยู โอเค [ โอเค ])
You look pretty low
(ยู ลุ๊ค พริ๊ทที่ โลว)
Very handsome awkward
(เฝ๊รี่ แฮ๊นซั่ม ออคเวิด)
Do you feel okay? [okay]
(ดู ยู ฟีล โอเค [ โอเค ])
You look pretty low
(ยู ลุ๊ค พริ๊ทที่ โลว)
Very handsome awkward
(เฝ๊รี่ แฮ๊นซั่ม ออคเวิด)

Do you feel okay? [okay]
(ดู ยู ฟีล โอเค [ โอเค ])
You look pretty low
(ยู ลุ๊ค พริ๊ทที่ โลว)
Pretty low, pretty low
(พริ๊ทที่ โลว , พริ๊ทที่ โลว)
Pretty handsome awkward
(พริ๊ทที่ แฮ๊นซั่ม ออคเวิด)

Do you feel okay?
(ดู ยู ฟีล โอเค)
You look pretty low
(ยู ลุ๊ค พริ๊ทที่ โลว)
Pretty low, pretty low
(พริ๊ทที่ โลว , พริ๊ทที่ โลว)
[handsome awkward]
([ แฮ๊นซั่ม ออคเวิด ])
Pretty handsome awkward
(พริ๊ทที่ แฮ๊นซั่ม ออคเวิด)

[handsome awkward]
([ แฮ๊นซั่ม ออคเวิด ])

kickin’ it out [x3]
(คิคคิน หนิด เอ๊าท [ x3 ])

Pretty low!
(พริ๊ทที่ โลว !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Pretty Handsome Awkward คำอ่านไทย The Used

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น