เนื้อเพลง Bubble Pop คำอ่านไทย Rihanna

Bubble pop, bubble pop, bubble pop,
(บั๊บเบิ้ล พ็อพ , บั๊บเบิ้ล พ็อพ , บั๊บเบิ้ล พ็อพ ,)

Don’t you think it strange all the range I’m making up
(ด้อนท์ ยู ทริ๊งค อิท สเทร๊งจ ออล เดอะ เร๊นจ แอม เมคอิง อั๊พ)
Sugar, sweetest smack of candy cane melted in your mouth…make it rough
(ชู๊ก้าร , สีสเดส ซแม็ค อ็อฝ แค๊นดี้ แคน เม้ลท อิน ยุร เม๊าธ เม้ค อิท รั๊ฟ)
Once I show you how you’ll never get enough
(วั๊นซ ไอ โชว์ ยู ฮาว โยว เน๊เฝ่อร์ เก็ท อีน๊าฟ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
I got my bubble, hey, I got my bubble, hey hey
(ไอ ก็อท มาย บั๊บเบิ้ล , เฮ , ไอ ก็อท มาย บั๊บเบิ้ล , เฮ เฮ)
I got my bubble, yeah, I make my bubble pop
(ไอ ก็อท มาย บั๊บเบิ้ล , เย่ , ไอ เม้ค มาย บั๊บเบิ้ล พ็อพ)
I got my bubble, hey, I got my bubble, hey hey
(ไอ ก็อท มาย บั๊บเบิ้ล , เฮ , ไอ ก็อท มาย บั๊บเบิ้ล , เฮ เฮ)
I got my bubble, yeah, I make my bubble pop
(ไอ ก็อท มาย บั๊บเบิ้ล , เย่ , ไอ เม้ค มาย บั๊บเบิ้ล พ็อพ)

For you I’ll make it pop
(ฟอร์ ยู อิลล เม้ค อิท พ็อพ)
For you for you
(ฟอร์ ยู ฟอร์ ยู)
I’ll make it pop
(อิลล เม้ค อิท พ็อพ)
For you I’ll make it pop
(ฟอร์ ยู อิลล เม้ค อิท พ็อพ)

But don’t be afraid of the way I tantalize
(บั๊ท ด้อนท์ บี อะเฟรด อ็อฝ เดอะ เวย์ ไอ แทนทะไลส)
Speaky of a touch of my gloss and you can’t speak
(Speaky อ็อฝ อะ ทั๊ช อ็อฝ มาย กล็อซ แซน ยู แค็นท สพี๊ค)
pour a glass and I’ll give you some
(พาว รา กล๊าสส แซน อิลล กี๊ฝ ยู ซัม)
of my tasty cake you love so much
(อ็อฝ มาย เทซทิ เค้ก ยู ลัฝ โซ มัช)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
I got my bubble, hey, I got my bubble, hey hey
(ไอ ก็อท มาย บั๊บเบิ้ล , เฮ , ไอ ก็อท มาย บั๊บเบิ้ล , เฮ เฮ)
I got my bubble, yeah, I make my bubble pop
(ไอ ก็อท มาย บั๊บเบิ้ล , เย่ , ไอ เม้ค มาย บั๊บเบิ้ล พ็อพ)
I got my bubble, hey, I got my bubble, hey hey
(ไอ ก็อท มาย บั๊บเบิ้ล , เฮ , ไอ ก็อท มาย บั๊บเบิ้ล , เฮ เฮ)
I got my bubble, yeah, I make my bubble pop
(ไอ ก็อท มาย บั๊บเบิ้ล , เย่ , ไอ เม้ค มาย บั๊บเบิ้ล พ็อพ)

For you I’ll make it pop
(ฟอร์ ยู อิลล เม้ค อิท พ็อพ)
For you for you
(ฟอร์ ยู ฟอร์ ยู)
I’ll make it pop
(อิลล เม้ค อิท พ็อพ)
For you I’ll make it pop
(ฟอร์ ยู อิลล เม้ค อิท พ็อพ)

Come get lost with me
(คัม เก็ท ล็อซท วิธ มี)
I dare you to try-ey-yy-ey-yy-ey-yy
(ไอ แดร์ ยู ทู ธราย อาย์ yy อาย์ yy อาย์ yy)
Come get lost with me
(คัม เก็ท ล็อซท วิธ มี)
I dare you to try-ey-yy-ey-yy-ey-yy
(ไอ แดร์ ยู ทู ธราย อาย์ yy อาย์ yy อาย์ yy)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
I got my bubble, hey, I got my bubble, hey hey
(ไอ ก็อท มาย บั๊บเบิ้ล , เฮ , ไอ ก็อท มาย บั๊บเบิ้ล , เฮ เฮ)
I got my bubble, yeah, I make my bubble pop
(ไอ ก็อท มาย บั๊บเบิ้ล , เย่ , ไอ เม้ค มาย บั๊บเบิ้ล พ็อพ)
I got my bubble, hey, I got my bubble, hey hey
(ไอ ก็อท มาย บั๊บเบิ้ล , เฮ , ไอ ก็อท มาย บั๊บเบิ้ล , เฮ เฮ)
I got my bubble, yeah, I make my bubble pop
(ไอ ก็อท มาย บั๊บเบิ้ล , เย่ , ไอ เม้ค มาย บั๊บเบิ้ล พ็อพ)

For you I’ll make it pop
(ฟอร์ ยู อิลล เม้ค อิท พ็อพ)
For you for you
(ฟอร์ ยู ฟอร์ ยู)
I’ll make it pop
(อิลล เม้ค อิท พ็อพ)
For you I’ll make it pop
(ฟอร์ ยู อิลล เม้ค อิท พ็อพ)

Come get lost with me
(คัม เก็ท ล็อซท วิธ มี)
I dare you to try-ey-yy-ey-yy-ey-yy
(ไอ แดร์ ยู ทู ธราย อาย์ yy อาย์ yy อาย์ yy)
Come get lost with me
(คัม เก็ท ล็อซท วิธ มี)
I dare you to try-ey-yy-ey-yy-ey-yy
(ไอ แดร์ ยู ทู ธราย อาย์ yy อาย์ yy อาย์ yy)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
I got my bubble, hey, I got my bubble, hey hey
(ไอ ก็อท มาย บั๊บเบิ้ล , เฮ , ไอ ก็อท มาย บั๊บเบิ้ล , เฮ เฮ)
I got my bubble, yeah, I make my bubble pop
(ไอ ก็อท มาย บั๊บเบิ้ล , เย่ , ไอ เม้ค มาย บั๊บเบิ้ล พ็อพ)
I got my bubble, hey, I got my bubble, hey hey
(ไอ ก็อท มาย บั๊บเบิ้ล , เฮ , ไอ ก็อท มาย บั๊บเบิ้ล , เฮ เฮ)
I got my bubble, yeah, I make my bubble pop
(ไอ ก็อท มาย บั๊บเบิ้ล , เย่ , ไอ เม้ค มาย บั๊บเบิ้ล พ็อพ)

For you I’ll make it pop
(ฟอร์ ยู อิลล เม้ค อิท พ็อพ)
For you for you
(ฟอร์ ยู ฟอร์ ยู)
I’ll make it pop
(อิลล เม้ค อิท พ็อพ)
For you I’ll make it pop
(ฟอร์ ยู อิลล เม้ค อิท พ็อพ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bubble Pop คำอ่านไทย Rihanna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น