เนื้อเพลง Heartbeat คำอ่านไทย Madonna feat Pharrell

On any given night
(ออน เอ๊นี่ กีฝเอ็น ไน๊ท)
Catch me on the floor
(แค็ทช มี ออน เดอะ ฟลอร์)
Working up the sweat
(เวิคกิง อั๊พ เดอะ สเว็ท)
That’s what music is for
(แด้ท ว๊อท มิ๊วสิค อีส ฟอร์)
I’d rather not explain
(อาย ร๊าเธ่อร์ น็อท เอ็กซเพลน)
For me it’s just usual
(ฟอร์ มี อิทซ จั๊สท ยูฉวล)

You can catch me poppin’ like [Once I get going I am gone]
(ยู แคน แค็ทช มี พอพปิน ไล๊ค [ วั๊นซ ไอ เก็ท โกอิ้ง ไอ แอ็ม กอน ])
Dropin’ like
(Dropin ไล๊ค)
Ain’t no stoppin’ like
(เอน โน สตอปพิน ไล๊ค)
Are you watchin’ like
(อาร์ ยู วันชิน ไล๊ค)
You can catch me poppin’ like [I keep it going all night long]
(ยู แคน แค็ทช มี พอพปิน ไล๊ค [ ไอ คี๊พ อิท โกอิ้ง ออล ไน๊ท ลอง ])
Dropin’ like
(Dropin ไล๊ค)
Ain’t no stoppin’ like
(เอน โน สตอปพิน ไล๊ค)
Are you watching like
(อาร์ ยู วัทชิง ไล๊ค)

You know I feel it in my heartbeat
(ยู โนว์ ไอ ฟีล อิท อิน มาย ฮาร์ทบีท)
It may feel old to you but to me it feels new
(อิท เมย์ ฟีล โอลด์ ทู ยู บั๊ท ทู มี อิท ฟีล นิว)
You know I feel it in my heartbeat
(ยู โนว์ ไอ ฟีล อิท อิน มาย ฮาร์ทบีท)
Don’t you know, can’t you see, when I dance I feel free
(ด้อนท์ ยู โนว์ , แค็นท ยู ซี , เว็น นาย แด๊นซ์ ไอ ฟีล ฟรี)
Which makes me feel like the only one
(วิช เม้ค มี ฟีล ไล๊ค ดิ โอ๊นลี่ วัน)
The only one
(ดิ โอ๊นลี่ วัน)
That the light shines on
(แดท เดอะ ไล๊ท ไชน์ ออน)

Pharrell: Hey!
(พาเรล : เฮ !)

This complicated life
(ดิส ค๊อมพลิเขท ไล๊ฟ)
I tried to do my best
(ไอ ทไร ทู ดู มาย เบ๊สท์)
I always tell myself
(ไอ ออลเว เทลล ไมเซลฟ)
It’s all just a test
(อิทซ ซอร์ จั๊สท ดา เทสท์)
For me it’s an escape
(ฟอร์ มี อิทซ แอน เอสเขพ)
For dancing makes you beautiful
(ฟอร์ แด็นซิง เม้ค ยู บยูทิฟุล)

Pharrell: Come on
(พาเรล : คัมมอน)

And they can’t pretend [Once I am moving I’m alright]
(แอนด์ เด แค็นท พรีเท็นด์ [ วั๊นซ ไอ แอ็ม มูฝอิง แอม ออลไร๊ท ])
It’s remembering
(อิทซ รัเมมเบอร์ริง)
Let the music play
(เล็ท เดอะ มิ๊วสิค เพลย์)
Are you watchin’ like
(อาร์ ยู วันชิน ไล๊ค)
You can catch me poppin’ like [I keep on dancing to the night]
(ยู แคน แค็ทช มี พอพปิน ไล๊ค [ ไอ คี๊พ ออน แด็นซิง ทู เดอะ ไน๊ท ])
Each and every night
(อีช แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ ไน๊ท)
Let the music play
(เล็ท เดอะ มิ๊วสิค เพลย์)
‘Cause I’m hear to stay
(ค๊อส แอม เฮียร ทู สเทย์)

You know I feel it in my heartbeat
(ยู โนว์ ไอ ฟีล อิท อิน มาย ฮาร์ทบีท)
It may feel old to you but to me it feels new [Come on]
(อิท เมย์ ฟีล โอลด์ ทู ยู บั๊ท ทู มี อิท ฟีล นิว [ คัมมอน ])
You know I feel it in my heartbeat
(ยู โนว์ ไอ ฟีล อิท อิน มาย ฮาร์ทบีท)
Don’t you know, can’t you see, when I dance I feel free
(ด้อนท์ ยู โนว์ , แค็นท ยู ซี , เว็น นาย แด๊นซ์ ไอ ฟีล ฟรี)
Which makes me feel like the only one [The only one, the only one]
(วิช เม้ค มี ฟีล ไล๊ค ดิ โอ๊นลี่ วัน [ ดิ โอ๊นลี่ วัน , ดิ โอ๊นลี่ วัน ])
The only one
(ดิ โอ๊นลี่ วัน)
That the light shines on [Oh]
(แดท เดอะ ไล๊ท ไชน์ ออน [ โอ ])

Pharrell: Hey
(พาเรล : เฮ)

See my booty get down like [Oh]
(ซี มาย บูทิ เก็ท เดาน ไล๊ค [ โอ ])
See my booty get down like [Come on, oh]
(ซี มาย บูทิ เก็ท เดาน ไล๊ค [ คัมมอน , โอ ])
See my booty get down like [Lower uh]
(ซี มาย บูทิ เก็ท เดาน ไล๊ค [ โลเออะ อา ])
See my booty get down like [Little lower baby oh]
(ซี มาย บูทิ เก็ท เดาน ไล๊ค [ ลิ๊ทเทิ่ล โลเออะ เบ๊บี้ โอ ])
Get down [Oh]
(เก็ท เดาน [ โอ ])
Put that booty, get down [Oh]
(พุท แดท บูทิ , เก็ท เดาน [ โอ ])
See my booty get down like
(ซี มาย บูทิ เก็ท เดาน ไล๊ค)

You probably think I’m crazy
(ยู พรอบอับลิ ทริ๊งค แอม คเรสิ)
I don’t want you to save me
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ยู ทู เซฝ มี)
Don’t mean to disappoint you
(ด้อนท์ มีน ทู ดิสแอพพอยท์ ยู)
I’d never felt so free
(อาย เน๊เฝ่อร์ เฟ็ลท โซ ฟรี)
If you could stand in shoes
(อิ๊ฟ ยู เคิด สแทนด์ อิน ชู)
Then you would feel my heartbeat too
(เด็น ยู เวิด ฟีล มาย ฮาร์ทบีท ทู)

You can catch me poppin’ like [Once I am moving I’m alright]
(ยู แคน แค็ทช มี พอพปิน ไล๊ค [ วั๊นซ ไอ แอ็ม มูฝอิง แอม ออลไร๊ท ])
Dropin’ like
(Dropin ไล๊ค)
Ain’t no stoppin’ like
(เอน โน สตอปพิน ไล๊ค)
Are you watchin’ like
(อาร์ ยู วันชิน ไล๊ค)
You can catch me poppin’ like [I can keep on going through the night]
(ยู แคน แค็ทช มี พอพปิน ไล๊ค [ ไอ แคน คี๊พ ออน โกอิ้ง ทรู เดอะ ไน๊ท ])
Dropin’ like
(Dropin ไล๊ค)
Ain’t no stoppin’ like
(เอน โน สตอปพิน ไล๊ค)
Are you watching like
(อาร์ ยู วัทชิง ไล๊ค)

You know I feel it in my heartbeat
(ยู โนว์ ไอ ฟีล อิท อิน มาย ฮาร์ทบีท)
It may feel old to you but to me it feels new
(อิท เมย์ ฟีล โอลด์ ทู ยู บั๊ท ทู มี อิท ฟีล นิว)
You know I feel it in my heartbeat
(ยู โนว์ ไอ ฟีล อิท อิน มาย ฮาร์ทบีท)
Don’t you know, can’t you see, when I dance I feel free
(ด้อนท์ ยู โนว์ , แค็นท ยู ซี , เว็น นาย แด๊นซ์ ไอ ฟีล ฟรี)

Which makes me feel it in my heartbeat [The only one, the only one]
(วิช เม้ค มี ฟีล อิท อิน มาย ฮาร์ทบีท [ ดิ โอ๊นลี่ วัน , ดิ โอ๊นลี่ วัน ])
It may feel old to you but to me it feels new
(อิท เมย์ ฟีล โอลด์ ทู ยู บั๊ท ทู มี อิท ฟีล นิว)
You know I feel it in my heartbeat
(ยู โนว์ ไอ ฟีล อิท อิน มาย ฮาร์ทบีท)
Don’t you know, can’t you see, when I dance I feel free
(ด้อนท์ ยู โนว์ , แค็นท ยู ซี , เว็น นาย แด๊นซ์ ไอ ฟีล ฟรี)
Which makes me feel the only one
(วิช เม้ค มี ฟีล ดิ โอ๊นลี่ วัน)
The only one
(ดิ โอ๊นลี่ วัน)
That the light shines on
(แดท เดอะ ไล๊ท ไชน์ ออน)

Pharrell: Girl!
(พาเรล : เกิร์ล !)

Pharrell: M-Dolla, M-Dolla
(พาเรล : เอ็ม ดอลล่า , เอ็ม ดอลล่า)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Heartbeat คำอ่านไทย Madonna feat Pharrell

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น