เนื้อเพลง Stab me in the Back คำอ่านไทย X-Japan

* I’m having sex
(* แอม แฮฝวิ่ง เซ็กซ)
wishing for six
(วิชชิ้ง ฟอร์ ซิกซ์)
I’m having sex
(แอม แฮฝวิ่ง เซ็กซ)
touch me, make me feel
(ทั๊ช มี , เม้ค มี ฟีล)

knock me out Mary
(น๊อค มี เอ๊าท แมริ)
get me off Jane
(เก็ท มี ออฟฟ เจน)
knock me off Mary
(น๊อค มี ออฟฟ แมริ)
pet me violently
(เพ๊ท มี ไฝโอะเล็นทลิ)

can’t you give me more to the last?
(แค็นท ยู กี๊ฝ มี โม ทู เดอะ ล๊าสท)
I can’t get enough
(ไอ แค็นท เก็ท อีน๊าฟ)
take me down
(เท้ค มี เดาน)

I’m on junk
(แอม ออน จังค)
I’m getting high
(แอม เกดดดิ้ง ไฮฮ)
I’m on junk
(แอม ออน จังค)
let me go mad
(เล็ท มี โก แม้ด)

kiss me off vamp
(คิซ มี ออฟฟ แฝ็มพ)
get away tramp
(เก็ท อะเวย์ ทแร็มพ)
kiss me off vamp
(คิซ มี ออฟฟ แฝ็มพ)
leave me, why don’t you
(ลี๊ฝ มี , วาย ด้อนท์ ยู)

can’t you give me more?
(แค็นท ยู กี๊ฝ มี โม)
do or die
(ดู ออ ดาย)
I can’t be satisfied
(ไอ แค็นท บี แซทอิซไฟด)

I can’t take this life
(ไอ แค็นท เท้ค ดิส ไล๊ฟ)
stab me in the back
(ซแท็บ มี อิน เดอะ แบ็ค)
I can’t take my life
(ไอ แค็นท เท้ค มาย ไล๊ฟ)
stab me in the back
(ซแท็บ มี อิน เดอะ แบ็ค)

# wipe out my life [bask in blood]
(# ไว๊พ เอ๊าท มาย ไล๊ฟ [ บาซค อิน บลัด ])
dripping from your heart
(ดรีพพิง ฟรอม ยุร ฮาร์ท)
destroy this world [drive me mad]
(เดสทรอย ดิส เวิลด [ ไดร๊ฝ มี แม้ด ])
don’t need nothing in my life
(ด้อนท์ นี๊ด นัธอิง อิน มาย ไล๊ฟ)

wipe oud my life [bask in blood]
(ไว๊พ oud มาย ไล๊ฟ [ บาซค อิน บลัด ])
dripping from your heart
(ดรีพพิง ฟรอม ยุร ฮาร์ท)
destroy this world [drive me mad]
(เดสทรอย ดิส เวิลด [ ไดร๊ฝ มี แม้ด ])
O.D. on sex
(โอ ดี ออน เซ็กซ)

* repeat
(* รีพี๊ท)

can’t you give me more?
(แค็นท ยู กี๊ฝ มี โม)
Do or die
(ดู ออ ดาย)
I can’t be satisfied
(ไอ แค็นท บี แซทอิซไฟด)

# repeat
(# รีพี๊ท)

Stab me in the back!
(ซแท็บ มี อิน เดอะ แบ็ค !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Stab me in the Back คำอ่านไทย X-Japan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น