เนื้อเพลง I Want It All (Queen) (Single Mix) คำอ่านไทย Queen

I want it all, I want it all, I want it all, and I want it now.
(ไอ ว้อนท ดิธ ดอร์ , ไอ ว้อนท ดิธ ดอร์ , ไอ ว้อนท ดิธ ดอร์ , แอนด์ ดาย ว้อนท ดิธ นาว)

Adventure seeker on an empty street,
(แอดเฝ๊นเจ้อร์ seeker ออน แอน เอ๊มพที่ สทรีท ,)
Just an alley creeper, light on his feet
(จั๊สท แอน แอลลิ ครีพเออะ , ไล๊ท ออน ฮิส ฟีท)
A young fighter screaming, with no time for doubt
(อะ ยัง ไฟทเออะ ซครีมอิง , วิธ โน ไทม์ ฟอร์ เดาท)
With the pain and anger can’t see a way out,
(วิธ เดอะ เพน แอนด์ แอ๊งเก้อร แค็นท ซี อะ เวย์ เอ๊าท ,)
It ain’t much I’m asking, I heard him say,
(อิท เอน มัช แอม อาคกิ้ง , ไอ เฮิด ฮิม เซย์ ,)
Gotta find me a future move out of my way,
(กอททะ ไฟนด์ มี อะ ฟิ๊วเช่อร์ มู๊ฝ เอ๊าท อ็อฝ มาย เวย์ ,)
I want it all, I want it all, I want it all, and I want it now,
(ไอ ว้อนท ดิธ ดอร์ , ไอ ว้อนท ดิธ ดอร์ , ไอ ว้อนท ดิธ ดอร์ , แอนด์ ดาย ว้อนท ดิธ นาว ,)
I want it all, I want it all, I want it all, and I want it now,
(ไอ ว้อนท ดิธ ดอร์ , ไอ ว้อนท ดิธ ดอร์ , ไอ ว้อนท ดิธ ดอร์ , แอนด์ ดาย ว้อนท ดิธ นาว ,)

Listen all you people, come gather round,
(ลิ๊สซึ่น ออล ยู พี๊เพิ่ล , คัม แก๊เธ่อร์ ราวนด ,)
I gotta get me a game plan, gotta shake you to the ground,
(ไอ กอททะ เก็ท มี อะ เกม แพลน , กอททะ เช้ค ยู ทู เดอะ กราวนด์ ,)
Just give me what I know is mine,
(จั๊สท กี๊ฝ มี ว๊อท ไอ โนว์ อีส ไมน์ ,)
People do you hear me, just give me the sign,
(พี๊เพิ่ล ดู ยู เฮียร มี , จั๊สท กี๊ฝ มี เดอะ ซายน ,)
It ain’t much I’m asking, if you want the truth,
(อิท เอน มัช แอม อาคกิ้ง , อิ๊ฟ ยู ว้อนท เดอะ ทรู๊ธ ,)
Here’s to the future for the dreams of youth,
(เฮียร ทู เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ ฟอร์ เดอะ ดรีม อ็อฝ ยู๊ธ ,)
I want it all, I want it all, I want it all, and I want it now,
(ไอ ว้อนท ดิธ ดอร์ , ไอ ว้อนท ดิธ ดอร์ , ไอ ว้อนท ดิธ ดอร์ , แอนด์ ดาย ว้อนท ดิธ นาว ,)
I want it all, I want it all, I want it all, and I want it now,
(ไอ ว้อนท ดิธ ดอร์ , ไอ ว้อนท ดิธ ดอร์ , ไอ ว้อนท ดิธ ดอร์ , แอนด์ ดาย ว้อนท ดิธ นาว ,)

I’m a man with a one track mind,
(แอม มา แมน วิธ อะ วัน แทร็ค ไมนด์ ,)
So much to do in one life time [people do you hear me],
(โซ มัช ทู ดู อิน วัน ไล๊ฟ ไทม์ [ พี๊เพิ่ล ดู ยู เฮียร มี ] ,)
Not a man for compromise and where’s and why’s and living lies,
(น็อท ดา แมน ฟอร์ ค๊อมโพรไหมสํ แอนด์ แวร์ แซน วาย แซน ลีฝอิง ไล ,)
So I’m living it all, yes I’m living it all,
(โซ แอม ลีฝอิง อิท ดอร์ , เย็ซ แอม ลีฝอิง อิท ดอร์ ,)
And I’m giving it all, and I’m giving it all,
(แอนด์ แอม กีฝวิง อิท ดอร์ , แอนด์ แอม กีฝวิง อิท ดอร์ ,)
It ain’t much I’m asking, if you want the truth,
(อิท เอน มัช แอม อาคกิ้ง , อิ๊ฟ ยู ว้อนท เดอะ ทรู๊ธ ,)
Here’s to the future, hear the cry of youth,
(เฮียร ทู เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ , เฮียร เดอะ คราย อ็อฝ ยู๊ธ ,)
I want it all, I want it all, I want it all, and I want it now,
(ไอ ว้อนท ดิธ ดอร์ , ไอ ว้อนท ดิธ ดอร์ , ไอ ว้อนท ดิธ ดอร์ , แอนด์ ดาย ว้อนท ดิธ นาว ,)
I want it all, I want it all, I want it all, and I want it now,
(ไอ ว้อนท ดิธ ดอร์ , ไอ ว้อนท ดิธ ดอร์ , ไอ ว้อนท ดิธ ดอร์ , แอนด์ ดาย ว้อนท ดิธ นาว ,)
etc.
(อีทีซี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Want It All (Queen) (Single Mix) คำอ่านไทย Queen

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น