เนื้อเพลง D*ck Lips คำอ่านไทย Blink 182

Please mom, you ground me all the time, i know that i was right all along, and
(พลีซ มัม , ยู กราวนด์ มี ออล เดอะ ไทม์ , ไอ โนว์ แดท ไอ วอส ไร๊ท ดอร์ อะลอง , แอนด์)
i’m hoping, remember i’m a kid, i know not what i did just having fun, you
(แอม โฮพปิง , รีเม๊มเบ่อร์ แอม มา คิด , ไอ โนว์ น็อท ว๊อท ไอ ดิด จั๊สท แฮฝวิ่ง ฟัน , ยู)
couldn’t wait, for something new, and yesterday, i thought of you, it left me
(คูดซึ่น เว้ท , ฟอร์ ซัมติง นิว , แอนด์ เยซเทอะดิ , ไอ ธอท อ็อฝ ยู , อิท เล๊ฟท มี)
to think as if i couldn’t walk away it’s too late, i fell through, nothing to
(ทู ทริ๊งค แอส อิ๊ฟ ฟาย คูดซึ่น ว๊อล์ค อะเวย์ อิทซ ทู เหลท , ไอ เฟ็ล ทรู , นัธอิง ทู)
lose, a boy who went out when he finished all his chores, notihng to do, you
(ลู้ส , อะ บอย ฮู เว็นท เอ๊าท เว็น ฮี ฟิ๊หนิช ออล ฮิส โช , notihng ทู ดู , ยู)
can’t trust me becuase i blew it once before, sh*t dad, please don’t kick my
(แค็นท ทรัสท มี becuase ไอ บลู อิท วั๊นซ บีฟอร์ , ฌะ *ที แด๊ด , พลีซ ด้อนท์ คิ๊ค มาย)
ass, i know i’ve seen you trash at least one time, can i blame it, on one of
(อาซ , ไอ โนว์ แอฝ ซีน ยู ทแร็ฌ แอ็ท ลีซท วัน ไทม์ , แคน นาย เบลม อิท , ออน วัน อ็อฝ)
my dumb friends, it’s been awhile since i have used that line, you couldn’t
(มาย ดัมบ เฟรน , อิทซ บีน อะวายลฺ ซิ๊นซ ไอ แฮ็ฝ ยู๊ส แดท ไลน์ , ยู คูดซึ่น)
wait, for something new, and yesterday, i thought of you, it left me to think
(เว้ท , ฟอร์ ซัมติง นิว , แอนด์ เยซเทอะดิ , ไอ ธอท อ็อฝ ยู , อิท เล๊ฟท มี ทู ทริ๊งค)
as if i couldn’t walk away it’s too late, i fell through, nothing to lose, a
(แอส อิ๊ฟ ฟาย คูดซึ่น ว๊อล์ค อะเวย์ อิทซ ทู เหลท , ไอ เฟ็ล ทรู , นัธอิง ทู ลู้ส , อะ)
boy who went out when he finished all his chores, nothing to do, you can’t
(บอย ฮู เว็นท เอ๊าท เว็น ฮี ฟิ๊หนิช ออล ฮิส โช , นัธอิง ทู ดู , ยู แค็นท)
trust me, becuase i blew it once before [alright] nothing to lose, a boy who
(ทรัสท มี , becuase ไอ บลู อิท วั๊นซ บีฟอร์ [ ออลไร๊ท ] นัธอิง ทู ลู้ส , อะ บอย ฮู)
went out when he finished all his chores, nothing to do, you can’t trust me,
(เว็นท เอ๊าท เว็น ฮี ฟิ๊หนิช ออล ฮิส โช , นัธอิง ทู ดู , ยู แค็นท ทรัสท มี ,)
because i blew it once before.
(บิคอส ไอ บลู อิท วั๊นซ บีฟอร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง D*ck Lips คำอ่านไทย Blink 182

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น