เนื้อเพลง Reflections คำอ่านไทย Atmosphere

[Chorus: repeat 2X]
([ ค๊อรัส : รีพี๊ท 2X ])
Look at your face
(ลุ๊ค แกท ยุร เฟซ)
When all I could see was myself looking back at me
(เว็น ออล ไอ เคิด ซี วอส ไมเซลฟ ลุคอิง แบ็ค แกท มี)
Reflection
(ริฟเคลฌัน)
And all I could do was think about sleeping next to you
(แอนด์ ออล ไอ เคิด ดู วอส ทริ๊งค อะเบ๊าท ซลีพพิง เน๊กซท ทู ยู)

[Slug]
([ ซลัก ])
What would it take to make a women like you
(ว๊อท เวิด ดิท เท้ค ทู เม้ค เก วีมเอิน ไล๊ค ยู)
You a wolf like me for what I really might be
(ยู อะ วู๊ล์ฟ ไล๊ค มี ฟอร์ ว๊อท ไอ ริแอ็ลลิ ไมท บี)
Listening to the lyrics only heres what I allow
(ลิเซินนิง ทู เดอะ ลีริค โอ๊นลี่ เฮียร ว๊อท ไอ อะลาว)
You gotta try and make me testify for here and right now
(ยู กอททะ ธราย แอนด์ เม้ค มี เท๊ซทิฟาย ฟอร์ เฮียร แอนด์ ไร๊ท นาว)
Lets have a confrontation over a cold one
(เล็ท แฮ็ฝ อะ คอนฟ้อนเทเชิน โอ๊เฝ่อร รา โคลด์ วัน)
I’ll give you conversation just to see if you can hold em
(อิลล กี๊ฝ ยู คอนเฝอะเซฌัน จั๊สท ทู ซี อิ๊ฟ ยู แคน โฮลด์ เอ็ม)
I play so dumb
(ไอ เพลย์ โซ ดัมบ)
Because I know some of these star struck small talk art f*cks is no fun
(บิคอส ไอ โนว์ ซัม อ็อฝ ฑิส สทาร์ ซทรัค สมอลล์ ท๊อล์ค อาร์ท เอฟ *cks ซิส โน ฟัน)
I’m the blood type that goes straight for the guns
(แอม เดอะ บลัด ไท๊พ แดท โกซ สเทร๊ท ฟอร์ เดอะ กัน)
Like before you even spoke already knew what your loves like
(ไล๊ค บีฟอร์ ยู อี๊เฝ่น ซโพค ออลเร๊ดี้ นยู ว๊อท ยุร ลัฝ ไล๊ค)
So what you thinking?
(โซ ว๊อท ยู ติ้งกิง)
Because I’m thinking we should jump into your ocean
(บิคอส แอม ติ้งกิง วี เชิด จั๊มพ อิ๊นทู ยุร โอ๊เชี่ยน)
Let’s go girl this ship is sinking
(เล็ท โก เกิร์ล ดิส ชิพ อีส ซีงคิง)

[Chorus: repeat 2X]
([ ค๊อรัส : รีพี๊ท 2X ])
Look at your face
(ลุ๊ค แกท ยุร เฟซ)
When all I could see was myself looking back at me
(เว็น ออล ไอ เคิด ซี วอส ไมเซลฟ ลุคอิง แบ็ค แกท มี)
Reflection
(ริฟเคลฌัน)
And all I could do was think about sleeping next to you
(แอนด์ ออล ไอ เคิด ดู วอส ทริ๊งค อะเบ๊าท ซลีพพิง เน๊กซท ทู ยู)

[Slug]
([ ซลัก ])
Now there’s no reason to lie, I’ve had a lot of lovers
(นาว แดร์ โน รี๊ซั่น ทู ไล , แอฝ แฮ็ด อะ ล็อท อ็อฝ ลัฝเออะ)
In my reality its impossible to avoid it
(อิน มาย ริแอลอิทิ อิทซ อิมพ๊อซซิเบิ้ล ทู อะฝอยด ดิท)
But theres one reason for life gotta provide some supper
(บั๊ท แดร์ วัน รี๊ซั่น ฟอร์ ไล๊ฟ กอททะ โพรไฝด ซัม ซัพเพอะ)
Gonna build a family just to watch some one destroy it
(กอนนะ บิ้ลดํ อะ แฟ๊มิลี่ จั๊สท ทู ว๊อทช ซัม วัน เดสทรอย อิท)
Do you really think you really wana get to know me better
(ดู ยู ริแอ็ลลิ ทริ๊งค ยู ริแอ็ลลิ วานา เก็ท ทู โนว์ มี เบ๊ทเท่อร์)
Don’t you see the drama
(ด้อนท์ ยู ซี เดอะ ดร๊าม่า)
Don’t you feel the pressure
(ด้อนท์ ยู ฟีล เดอะ พเรฌเออะ)
Don’t get me wrong it would be my pleasure
(ด้อนท์ เก็ท มี รอง อิท เวิด บี มาย พเลฉเออะ)
To sing a song that could remove your shoes and your sweater
(ทู ซิง อะ ซ็อง แดท เคิด รีมู๊ฝ ยุร ชู แซน ยุร ซเวทเออะ)
Bartender let me get a shot of bean
(บาร์เทนเดอร์ เล็ท มี เก็ท ดา ฌ็อท อ็อฝ บีน)
Cause this girl over here is trying to get me out my jeans
(ค๊อส ดิส เกิร์ล โอ๊เฝ่อร เฮียร อีส ทไรอิง ทู เก็ท มี เอ๊าท มาย ยีน)
And she doesn’t seem to believe i’m just another thief
(แอนด์ ชี ดัสอินท ซีม ทู บีลี๊ฝ แอม จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ ทรี๊ฟ)
Came to take a piece and make you stutter when you breath
(เคม ทู เท้ค เก พี๊ซ แอนด์ เม้ค ยู ซทัทเทอะ เว็น ยู บรี๊ทฺรฺ)

Now girl you to smart to be a tour mark
(นาว เกิร์ล ยู ทู สมาร์ท ทู บี อะ ทัวร์ ม๊าร์ค)

Set to play correct from the start with your pure heart
(เซ็ท ทู เพลย์ คอรเร็คทํ ฟรอม เดอะ สท๊าร์ท วิธ ยุร เพียวร์ ฮาร์ท)
And when your all alone ill sing into your phone
(แอนด์ เว็น ยุร ออล อะโลน อิลล ซิง อิ๊นทู ยุร โฟน)
If you don’t know the words you can make up your own
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ โนว์ เดอะ เวิร์ด ยู แคน เม้ค อั๊พ ยุร โอว์น)

The first time she met the devil was at first avenue
(เดอะ เฟิร์สท ไทม์ ชี เม็ท เดอะ เด๊ฝิ้ล วอส แอ็ท เฟิร์สท แอ๊ฝเฝนิว)
Went back stage with him into the dressing room
(เว็นท แบ็ค สเท๊จ วิธ ฮิม อิ๊นทู เดอะ ดเรซซิง รูม)
Sexy ego trip
(เซคซิ อี๊โก้ ทริ๊พ)
Taller than expected
(ทอลเลอร์ แฑ็น เอ็กซเพ็คท)
About six foot three
(อะเบ๊าท ซิกซ์ ฟุ้ท ทรี)
Seemed to thrive on his misery
(ซีม ทู ธไรฝ ออน ฮิส มีสริ)
Critical observant big words
(คริ๊ทิคอล observant บิ๊ก เวิร์ด)
Sweaty hair sunken eyes and thick nerves
(ซเวทอิ แฮร์ ซังเค็น อาย แซน ทริ๊ค เนิ๊ร์ฝ)
She said ill make em smile for the simple fact that he needs it
(ชี เซ็ด อิลล เม้ค เอ็ม สไมล์ ฟอร์ เดอะ ซิ๊มเพิ่ล แฟคท แดท ฮี นี๊ด ซิท)
I’ll make him smile just so I can kill it an eat it
(อิลล เม้ค ฮิม สไมล์ จั๊สท โซ ไอ แคน คิลล์ อิท แอน อี๊ท ดิธ)

You look like you were built for me
(ยู ลุ๊ค ไล๊ค ยู เวอ บิลท ฟอร์ มี)
You talk like you want to steal my drink
(ยู ท๊อล์ค ไล๊ค ยู ว้อนท ทู สทีล มาย ดริ๊งค)
You kiss like you already came
(ยู คิซ ไล๊ค ยู ออลเร๊ดี้ เคม)
And that’s a lift to pull a line for those with out any game
(แอนด์ แด้ท ซา ลิฟท ทู พูลล อะ ไลน์ ฟอร์ โฑส วิธ เอ๊าท เอ๊นี่ เกม)

It’s like damn baby
(อิทซ ไล๊ค แดมนํ เบ๊บี้)
You know you can’t save me
(ยู โนว์ ยู แค็นท เซฝ มี)
But you should still tell your people that your leaving with the band
(บั๊ท ยู เชิด สทิลล เทลล ยุร พี๊เพิ่ล แดท ยุร ลีฝอิงส วิธ เดอะ แบนด์)
Maybe you can show me your hustle
(เมบี ยู แคน โชว์ มี ยุร เฮสเซล)
Neither one of us would be so lonely
(ไน๊เธ่อร์ วัน อ็อฝ อัซ เวิด บี โซ โลนลิ)
If only you would come over here and hold me
(อิ๊ฟ โอ๊นลี่ ยู เวิด คัม โอ๊เฝ่อร เฮียร แอนด์ โฮลด์ มี)
I caught you trying to hide your smile behind your glass
(ไอ คอท ยู ทไรอิง ทู ไฮด์ ยุร สไมล์ บีฮายน์ ยุร กล๊าสส)
But all of your secrets become a swing set when you laugh
(บั๊ท ดอร์ อ็อฝ ยุร ซี๊เขร็ท บีคัม อะ สวิง เซ็ท เว็น ยู ล๊าฟ)
And all of your regrets that you’re carrying a burying
(แอนด์ ออล อ็อฝ ยุร รีเกร๊ท แดท ยัวร์ แคร์รี่ยิง อะ buryings)
Don’t mean a damn thing if there’s nobody to share them with
(ด้อนท์ มีน อะ แดมนํ ทริง อิ๊ฟ แดร์ โนบอดี้ ทู แชร์ เด็ม วิธ)

We’ve been following each other all night now
(หวีบ บีน ฟอลโละอิง อีช อ๊อเธ่อร์ ออล ไน๊ท นาว)
We ought to be all over each other like right now
(วี อ๊อธ ทู บี ออล โอ๊เฝ่อร อีช อ๊อเธ่อร์ ไล๊ค ไร๊ท นาว)
I don’t like crowds lets take flight now
(ไอ ด้อนท์ ไล๊ค คราวดํ เล็ท เท้ค ฟไลท นาว)
Cause that face that you make
(ค๊อส แดท เฟซ แดท ยู เม้ค)
Reminds me of my life now
(รีไมนด์ มี อ็อฝ มาย ไล๊ฟ นาว)

[Chorus: repeat 6X]
([ ค๊อรัส : รีพี๊ท 6X ])
Look at your face
(ลุ๊ค แกท ยุร เฟซ)
When all I could see was myself looking back at me
(เว็น ออล ไอ เคิด ซี วอส ไมเซลฟ ลุคอิง แบ็ค แกท มี)
Reflection
(ริฟเคลฌัน)
And all I could do was think about sleeping next to you
(แอนด์ ออล ไอ เคิด ดู วอส ทริ๊งค อะเบ๊าท ซลีพพิง เน๊กซท ทู ยู)

” Only trying to find myself inside of you ”
(” โอ๊นลี่ ทไรอิง ทู ไฟนด์ ไมเซลฟ อิ๊นไซด์ อ็อฝ ยู “)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Reflections คำอ่านไทย Atmosphere

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น