เนื้อเพลง Boogie Woogie Wu คำอ่านไทย Insane Clown Posse

The beast lives out of the raging storm in the dead of night
(เดอะ บี๊สท ไล้ฝ เอ๊าท อ็อฝ เดอะ เรจิง สทอร์ม อิน เดอะ เด้ด อ็อฝ ไน๊ท)
The ravenous, blood-sick creatures searches for it’s sacrifice
(เดอะ แรฝเอะนัซ , บลัด ซิ๊ค ครีเชอะ searches ฟอร์ อิทซ แซ๊คริไฟซ์)
Through the hideous darkness, it lurches, driven by death itself
(ทรู เดอะ ฮีดเอียซ ดาคเน็ซ , อิท lurches , ดรีฝเอ็น บาย เด้ท อิทเซลฟ)
Only the satisfaction of slaughter will cause it to return to The darkness from which it came
(โอ๊นลี่ เดอะ แซทิซแฟคฌัน อ็อฝ ซลอเทอะ วิล ค๊อส อิท ทู รีเทิร์น ทู เดอะ ดาคเน็ซ ฟรอม วิช อิท เคม)

Boogie woogie woogie woogie wu
(บูกี วูกี วูกี วูกี wu)
Boogie woogie woogie woogie wu
(บูกี วูกี วูกี วูกี wu)

Boys and girls, it’s nighty night time
(บอย แซน เกิร์ล , อิทซ ไนทิ ไน๊ท ไทม์)
Happy J the Clown has a nursery rhyme
(แฮ๊พพี่ เจ เดอะ คลาวนํ แฮ็ส ซา เนิซเออะริ ไรม)
It’s about, The Boogie Woogie Man
(อิทซ อะเบ๊าท , เดอะ บูกี วูกี แมน)
Keep your light on as long as you can
(คี๊พ ยุร ไล๊ท ออน แอส ลอง แอส ยู แคน)
Cuz when it cuts off, so does your head
(คัซ เว็น หนิด คัท ออฟฟ , โซ โด ยุร เฮด)
Boogie Woogie Woogie waits under your bed
(บูกี วูกี วูกี เว้ท อั๊นเด้อร ยุร เบ๊ด)
With a shank, spah!, up through the bottom
(วิธ อะ แฌ็งค , spah ! , อั๊พ ทรู เดอะ บ๊อทท่อม)
Little Jimmy Jimmy, uh, got em
(ลิ๊ทเทิ่ล จิมมี่ จิมมี่ , อา , ก็อท เอ็ม)

It’s the one and only Boogie Man
(อิทซ ดิ วัน แอนด์ โอ๊นลี่ บูกี แมน)
He creeps, he hides, he sneaks, he slides
(ฮี ครีพ , ฮี ไฮด์ , ฮี ซนีค , ฮี สไล๊ด)
If you little feetsies are hanging off the edge of the bed
(อิ๊ฟ ยู ลิ๊ทเทิ่ล feetsies แซร์ แฮงอิง ออฟฟ ดิ เอจ อ็อฝ เดอะ เบ๊ด)
You’re running on stubs motherf*cker!!!
(ยัวร์ รันนิง ออน ซทับ motherf*cker ! ! !)

Well, moonlight fills the room that you sleep in
(เวลล , มูนไลท์ ฟิลล เดอะ รูม แดท ยู สลี๊พ อิน)
Things go bump in the night, me creeping
(ทริง โก บั๊มพํ อิน เดอะ ไน๊ท , มี ครีพปิ้ง)
Ouch! F*ck!I
(Ouch ! เอฟ *ck ! ไอ)
I stubbed my toe If you’d just quit leaving your sh*t all over the f*ckin floor
(ไอ stubbed มาย โท อิ๊ฟ ยูต จั๊สท ควิท ลีฝอิงส ยุร ฌะ *ที ดอร์ โอ๊เฝ่อร เดอะ เอฟ *ckin ฟลอร์)
F*ck it, you’re dead anyway
(เอฟ *ck อิท , ยัวร์ เด้ด เอนอิเว)
And I’m gonna leave your head smack dead in the hallway
(แอนด์ แอม กอนนะ ลี๊ฝ ยุร เฮด ซแม็ค เด้ด อิน เดอะ ฮอวเวย์)
In the morning, when your daddy walks out AAAAHHH!!!
(อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง , เว็น ยุร แดดดิ ว๊อล์ค เอ๊าท AAAAHHH ! ! !)
His foots in your mouth, thanks to the Boogie Man
(ฮิส ฟุ้ท ซิน ยุร เม๊าธ , แธ๊งค์ ทู เดอะ บูกี แมน)

Boogie woogie woogie woogie wu [here comes the boogie man]
(บูกี วูกี วูกี วูกี wu [ เฮียร คัม เดอะ บูกี แมน ])
Boogie woogie woogie woogie wu [heha heha heha heha]
(บูกี วูกี วูกี วูกี wu [ heha heha heha heha ])
Boogie woogie woogie woogie wu [make way for the boogie man]
(บูกี วูกี วูกี วูกี wu [ เม้ค เวย์ ฟอร์ เดอะ บูกี แมน ])
Boogie woogie woogie woogie wu [mom! dad! heha! heha!]
(บูกี วูกี วูกี วูกี wu [ มัม ! แด๊ด ! heha ! heha ! ])

Does the Boogie Man really exist?
(โด เดอะ บูกี แมน ริแอ็ลลิ เอ็กซิ๊สท)
Well, is your mother a bald-headed freak b*tch? Yes
(เวลล , อีส ยุร ม๊าเธ่อร์ รา บาลดฺ เฮด ฟรี๊ค บี *tch เย็ซ)
You fall asleep and wake up dead
(ยู ฟอลล์ อะสลี๊พ แอนด์ เว้ค อั๊พ เด้ด)
With a broken broom sticking out your forehead
(วิธ อะ บโรเค็น บรูม สติ๊กคิง เอ๊าท ยุร ฟอเร็ด)
I sing lullabies until you dose off
(ไอ ซิง ลัลลาบายสฺ อันทิล ยู โดซ ออฟฟ)
Tie you down and chew your f*ckin toes off
(ไท ยู เดาน แอนด์ ชิว ยุร เอฟ *ckin โท ออฟฟ)
And then spit em out back in your face
(แอนด์ เด็น ซพิท เอ็ม เอ๊าท แบ็ค อิน ยุร เฟซ)
F*ck, wash your feet b*tch!
(เอฟ *ck , ว๊อช ยุร ฟีท บี *tch !)

The world famous Boogie Woogie Wu will come to you
(เดอะ เวิลด เฟ๊มัส บูกี วูกี Wu วิล คัม ทู ยู)
Slumber parties, sleepovers, intimate nights
(ซลัมเบอะ พาร์ที , sleepovers , อีนทิมิท ไน๊ท)
What the occasion for the midnight hour
(ว๊อท ดิ อ๊อคเคชั่น ฟอร์ เดอะ มิดไนท์ เอาเอ้อร์)
He will gladly come and f*ck that sh*t up
(ฮี วิล กแลดลิ คัม แอนด์ เอฟ *ck แดท ฌะ *ที อั๊พ)

I don’t beat woman, f*ck that, I’m above it [no no]
(ไอ ด้อนท์ บีท วู๊แม่น , เอฟ *ck แดท , แอม อะโบ๊ฝ อิท [ โน โน ])
But I’ll cut her f*cking neck and think nothing of it
(บั๊ท อิลล คัท เฮอ เอฟ *คิง เน็ค แอนด์ ทริ๊งค นัธอิง อ็อฝ อิท)
” You didn’t know the Boogie Man was a clown
(” ยู ดิ๊นอิน โนว์ เดอะ บูกี แมน วอส ซา คลาวนํ)
But when you see the juggla, your holding your jugular ”
(บั๊ท เว็น ยู ซี เดอะ juggla , ยุร โฮลดิง ยุร จักอิวเลอะ “)
With a swing, chop, stab, swing, chop
(วิธ อะ สวิง , ช๊อพ , ซแท็บ , สวิง , ช๊อพ)
You’re holding your neck together, but your nuts drop
(ยัวร์ โฮลดิง ยุร เน็ค ทูเก๊ทเธ่อร์ , บั๊ท ยุร นัท ดรอพ)
And the cops do the best they can
(แอนด์ เดอะ ค็อพ ดู เดอะ เบ๊สท์ เด แคน)
They pull the axe out your face and say ” Was it the Boogie Man? ”
(เด พูลล ดิ แอ็กซ์ เอ๊าท ยุร เฟซ แอนด์ เซย์ ” วอส ซิท เดอะ บูกี แมน “)

Boogie woogie woogie woogie wu [what was he wearing?]
(บูกี วูกี วูกี วูกี wu [ ว๊อท วอส ฮี เวียริง ])
Boogie woogie woogie woogie wu [heha heha heha heha]
(บูกี วูกี วูกี วูกี wu [ heha heha heha heha ])
Boogie woogie woogie woogie wu [make way for the boogie man]
(บูกี วูกี วูกี วูกี wu [ เม้ค เวย์ ฟอร์ เดอะ บูกี แมน ])
Boogie woogie woogie woogie wu [mom! dad! heha! heha!]
(บูกี วูกี วูกี วูกี wu [ มัม ! แด๊ด ! heha ! heha ! ])

Please don’t let me fall asleep
(พลีซ ด้อนท์ เล็ท มี ฟอลล์ อะสลี๊พ)
Cuz the Boogie Man will creep
(คัซ เดอะ บูกี แมน วิล ครีพ)
Through my window in my room
(ทรู มาย วิ๊นโด้ว อิน มาย รูม)
Stab me with a broken broom
(ซแท็บ มี วิธ อะ บโรเค็น บรูม)
Please don’t let me fall sleep
(พลีซ ด้อนท์ เล็ท มี ฟอลล์ สลี๊พ)
Cuz the Boogie Man will creep
(คัซ เดอะ บูกี แมน วิล ครีพ)
Through my window in my room
(ทรู มาย วิ๊นโด้ว อิน มาย รูม)
Stahhhp… BOOGIE WOOGIE WOOGIE!
(Stahhhp บูกี วูกี วูกี !)

It’s the incredible, undeadable Boogie Man
(อิทซ ดิ อินเคร๊ดิเบิ้ล , undeadable บูกี แมน)
Go ahead, pull the covers over your head
(โก อะเฮด , พูลล เดอะ โค๊ฝเฝ่อร์ โอ๊เฝ่อร ยุร เฮด)
Hide under them, he don’t give a f*ck
(ไฮด์ อั๊นเด้อร เด็ม , ฮี ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck)
It’ll just make it that much more easier
(อิว จั๊สท เม้ค อิท แดท มัช โม อีสไซน์)
For him to suffocate your face!
(ฟอร์ ฮิม ทู ซัฟโฟะเคท ยุร เฟซ !)

There’s three ways to stop me from doing what I do
(แดร์ ทรี เวย์ ทู สท๊อพ มี ฟรอม ดูอิง ว๊อท ไอ ดู)
What? you think I’m a tell you
(ว๊อท ยู ทริ๊งค แอม มา เทลล ยู)

” Mom, can you leave the door open a bit? ”
(” มัม , แคน ยู ลี๊ฝ เดอะ ดอร์ โอ๊เพ่น อะ บิท “)

Thanks, an easy way in, you f*cking idiot
(แธ๊งค์ , แอน อีสอิ เวย์ อิน , ยู เอฟ *คิง อี๊เดียท)
Now I stretch your neck out and play it like a banjo
(นาว ไอ สเทร๊ทช ยุร เน็ค เอ๊าท แอนด์ เพลย์ อิท ไล๊ค เก แบนโจ)
Boomchicka boomchicka…you like that sh*t, yo?
(Boomchicka boomchicka ยู ไล๊ค แดท ฌะ *ที , โย)
Then I stretch it out more and fling your head through the wall
(เด็น นาย สเทร๊ทช อิท เอ๊าท โม แอนด์ ฟลิง ยุร เฮด ทรู เดอะ วอลล์)
It’s the Boogie Man y’all
(อิทซ เดอะ บูกี แมน ยอล)

Boogie woogie woogie woogie wu [here comes the boogie man]
(บูกี วูกี วูกี วูกี wu [ เฮียร คัม เดอะ บูกี แมน ])
Boogie woogie woogie woogie wu [heha heha heha heha]
(บูกี วูกี วูกี วูกี wu [ heha heha heha heha ])
Boogie woogie woogie woogie wu [make way for the boogie man]
(บูกี วูกี วูกี วูกี wu [ เม้ค เวย์ ฟอร์ เดอะ บูกี แมน ])
Boogie woogie woogie woogie wu [mom! dad! heha! heha!]
(บูกี วูกี วูกี วูกี wu [ มัม ! แด๊ด ! heha ! heha ! ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Boogie Woogie Wu คำอ่านไทย Insane Clown Posse

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น