เนื้อเพลง Don’t Walk Away คำอ่านไทย Jhene

Look
(ลุ๊ค)
Can you just hear me out?
(แคน ยู จั๊สท เฮียร มี เอ๊าท)
I never meant to hurt you
(ไอ เน๊เฝ่อร์ เม็นท ทู เฮิร์ท ยู)
But he was cute
(บั๊ท ฮี วอส คยูท)
Ohhhhh
(โอ้)

Verse 1:
(เฝิซ วัน :)
Now baby I know I was wrong
(นาว เบ๊บี้ ไอ โนว์ ไอ วอส รอง)
Would you please listen to me?
(เวิด ยู พลีซ ลิ๊สซึ่น ทู มี)
See I never meant to hurt you but
(ซี ไอ เน๊เฝ่อร์ เม็นท ทู เฮิร์ท ยู บั๊ท)
I just had to go do me
(ไอ จั๊สท แฮ็ด ทู โก ดู มี)
See he was just a part time love
(ซี ฮี วอส จั๊สท ดา พาร์ท ไทม์ ลัฝ)
Somoene there to fill the space
(Somoene แดร์ ทู ฟิลล เดอะ สเพ๊ซ)
But trust me baby when I tell you that
(บั๊ท ทรัสท มี เบ๊บี้ เว็น นาย เทลล ยู แดท)
He could never take your place
(ฮี เคิด เน๊เฝ่อร์ เท้ค ยุร เพลส)
Don’t walk away
(ด้อนท์ ว๊อล์ค อะเวย์)

Chorus:
(ค๊อรัส :)
Baby dont walk away from me [I need you baby]
(เบ๊บี้ ด้อนท์ ว๊อล์ค อะเวย์ ฟรอม มี [ ไอ นี๊ด ยู เบ๊บี้ ])
I need you here with me
(ไอ นี๊ด ยู เฮียร วิธ มี)
I know I was wrong
(ไอ โนว์ ไอ วอส รอง)
But I dont wanna move on [Wanna move on]
(บั๊ท ไอ ด้อนท์ วอนนา มู๊ฝ ออน [ วอนนา มู๊ฝ ออน ])
We’ve been down for so long [So long]
(หวีบ บีน เดาน ฟอร์ โซ ลอง [ โซ ลอง ])
Don’t you walk away from me [Dont walk away from me]
(ด้อนท์ ยู ว๊อล์ค อะเวย์ ฟรอม มี [ ด้อนท์ ว๊อล์ค อะเวย์ ฟรอม มี ])

Verse 2:
(เฝิซ ทู :)
And it was so confusing cuz
(แอนด์ ดิท วอส โซ ค็อนฟยูสอิง คัซ)
Liking him while I still love you
(ไลคอิง ฮิม ไวล์ ไอ สทิลล ลัฝ ยู)
I know I might sound contradictory
(ไอ โนว์ ไอ ไมท ซาวน์ด คอนทระดีคโทะริ)
But now you’re telling me I gotta choose
(บั๊ท นาว ยัวร์ เทลลิง มี ไอ กอททะ ชู๊ส)
So either way I lose
(โซ ไอ๊เทร่อ เวย์ ไอ ลู้ส)
But its too late no substitute
(บั๊ท อิทซ ทู เหลท โน ซับซทิทยูท)
I dont know why I risk losing, you
(ไอ ด้อนท์ โนว์ วาย ไอ ริ๊ซค โรซิง , ยู)
Cuz baby at the end of the day
(คัซ เบ๊บี้ แอ็ท ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ เดย์)
Its gonna be you that i’m choosin
(อิทซ กอนนะ บี ยู แดท แอม ชูซิน)
Don’t walk away
(ด้อนท์ ว๊อล์ค อะเวย์)

Chorus:
(ค๊อรัส :)
Baby dont walk away from me [I need you baby]
(เบ๊บี้ ด้อนท์ ว๊อล์ค อะเวย์ ฟรอม มี [ ไอ นี๊ด ยู เบ๊บี้ ])
I need you here with me [With me yeah]
(ไอ นี๊ด ยู เฮียร วิธ มี [ วิธ มี เย่ ])
I know I was wrong
(ไอ โนว์ ไอ วอส รอง)
But I dont wanna move on [But I dont wanna move on]
(บั๊ท ไอ ด้อนท์ วอนนา มู๊ฝ ออน [ บั๊ท ไอ ด้อนท์ วอนนา มู๊ฝ ออน ])
We’ve been down for so long [So long]
(หวีบ บีน เดาน ฟอร์ โซ ลอง [ โซ ลอง ])
Don’t you walk away from me [Dont walk away from me [No no no no]
(ด้อนท์ ยู ว๊อล์ค อะเวย์ ฟรอม มี [ ด้อนท์ ว๊อล์ค อะเวย์ ฟรอม มี [ โน โน โน โน ])

Bridge:
(บริดจ :)
And I cry myself to sleep
(แอนด์ ดาย คราย ไมเซลฟ ทู สลี๊พ)
I’m dremaing about you [Oh i’m dreaming]
(แอม แดรมมิง อะเบ๊าท ยู [ โอ แอม ดรีมมิง ])
Please dont leave me baby
(พลีซ ด้อนท์ ลี๊ฝ มี เบ๊บี้)
No baby dont walk away from me boy
(โน เบ๊บี้ ด้อนท์ ว๊อล์ค อะเวย์ ฟรอม มี บอย)
You’re the only one I need in my life
(ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน ไอ นี๊ด อิน มาย ไล๊ฟ)
Its true
(อิทซ ทรู)
Dont walk away from me now [Dont walk away from me now]
(ด้อนท์ ว๊อล์ค อะเวย์ ฟรอม มี นาว [ ด้อนท์ ว๊อล์ค อะเวย์ ฟรอม มี นาว ])
[I really wanna work it out]
([ ไอ ริแอ็ลลิ วอนนา เวิ๊ร์ค อิท เอ๊าท ])
I love you baby
(ไอ ลัฝ ยู เบ๊บี้)

Baby dont walk away from me
(เบ๊บี้ ด้อนท์ ว๊อล์ค อะเวย์ ฟรอม มี)
I need you here with me [Here with me yeah]
(ไอ นี๊ด ยู เฮียร วิธ มี [ เฮียร วิธ มี เย่ ])

Chorus [till fade]:
(ค๊อรัส [ ทิลล์ เฟด ] :)
I know I was wrong but I dont wanna move on [Wanna move on]
(ไอ โนว์ ไอ วอส รอง บั๊ท ไอ ด้อนท์ วอนนา มู๊ฝ ออน [ วอนนา มู๊ฝ ออน ])
We’ve been down for so long [So long]
(หวีบ บีน เดาน ฟอร์ โซ ลอง [ โซ ลอง ])
Dont you walk away from me [Dont walk away from me]
(ด้อนท์ ยู ว๊อล์ค อะเวย์ ฟรอม มี [ ด้อนท์ ว๊อล์ค อะเวย์ ฟรอม มี ])
No no no no
(โน โน โน โน)

Dont you walk away, Dont you walk away
(ด้อนท์ ยู ว๊อล์ค อะเวย์ , ด้อนท์ ยู ว๊อล์ค อะเวย์)
[Baby dont walk away from me]
([ เบ๊บี้ ด้อนท์ ว๊อล์ค อะเวย์ ฟรอม มี ])
Dont you walk away, Dont you walk away
(ด้อนท์ ยู ว๊อล์ค อะเวย์ , ด้อนท์ ยู ว๊อล์ค อะเวย์)
I need you baby [I need you here with me]
(ไอ นี๊ด ยู เบ๊บี้ [ ไอ นี๊ด ยู เฮียร วิธ มี ])
I know I was wrong
(ไอ โนว์ ไอ วอส รอง)
But I dont wanna move on [I dont wanna move on]
(บั๊ท ไอ ด้อนท์ วอนนา มู๊ฝ ออน [ ไอ ด้อนท์ วอนนา มู๊ฝ ออน ])
We’ve been down for so long [So Long]
(หวีบ บีน เดาน ฟอร์ โซ ลอง [ โซ ลอง ])
Dont you walk away from me [Dont walk away from me]
(ด้อนท์ ยู ว๊อล์ค อะเวย์ ฟรอม มี [ ด้อนท์ ว๊อล์ค อะเวย์ ฟรอม มี ])
Dont you walk away from me
(ด้อนท์ ยู ว๊อล์ค อะเวย์ ฟรอม มี)

Baby dont walk away from me [Oh no no no]
(เบ๊บี้ ด้อนท์ ว๊อล์ค อะเวย์ ฟรอม มี [ โอ โน โน โน ])
I need you here with me [I need you here with me]
(ไอ นี๊ด ยู เฮียร วิธ มี [ ไอ นี๊ด ยู เฮียร วิธ มี ])
I know I was wrong but I dont wanna move on [Wanna move on]
(ไอ โนว์ ไอ วอส รอง บั๊ท ไอ ด้อนท์ วอนนา มู๊ฝ ออน [ วอนนา มู๊ฝ ออน ])
We’ve been down for so long [We’ve been down for so long]
(หวีบ บีน เดาน ฟอร์ โซ ลอง [ หวีบ บีน เดาน ฟอร์ โซ ลอง ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Don’t Walk Away คำอ่านไทย Jhene

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น