เนื้อเพลง J.O.D.D. คำอ่านไทย Trick Daddy feat Khia

[Trick Daddy]
([ ทริ๊ค แดดดิ ])
We gettin dollas
(วี เกดดิน ดอลล่า)
[dollas,dollas,dollas,dollas]
([ ดอลล่า , ดอลล่า , ดอลล่า , ดอลล่า ])
Yours Truly,I know ya’ll been
(ยุร ทรูลิ , ไอ โนว์ ยอล บีน)
waitin’ for it
(เว๊ทดิน ฟอร์ อิท)
And it’s about time,ain’t it?
(แอนด์ อิทซ อะเบ๊าท ไทม์ , เอน ดิธ)
What I’m a need ya’ll to do
(ว๊อท แอม มา นี๊ด ยอล ทู ดู)
cause I got what you want
(ค๊อส ไอ ก็อท ว๊อท ยู ว้อนท)
I want all the b*tches to report to the dance floor
(ไอ ว้อนท ดอร์ เดอะ บี *tches ทู รีผอร์ท ทู เดอะ แด๊นซ์ ฟลอร์)
Right Now
(ไร๊ท นาว)

I need a b*tch to make that ass ?
(ไอ นี๊ด อะ บี *tch ทู เม้ค แดท อาซ)
Make it clap,tune it up and shake it a lil’ faster
(เม้ค อิท คแล็พ , จูน อิท อั๊พ แอนด์ เช้ค อิท ดา ลิล ฟาสเทอะ)
One cheek at a time,left cheek,right cheek,do it all to da beat
(วัน ชีค แกท อะ ไทม์ , เล๊ฟท ชีค , ไร๊ท ชีค , ดู อิท ดอร์ ทู ดา บีท)
It’s easier on ya g-string, and you can free ball
(อิทซ อีสไซน์ ออน ยา จี สทริง , แอนด์ ยู แคน ฟรี บอล)
B*tch and you ain’t gotta wear drawers
(บี *tch แอนด์ ยู เอน กอททะ แวร์ ดรอเออะ)
How low can you go?
(ฮาว โลว แคน ยู โก)
Look back at it , and make it jump like a jack rabbit
(ลุ๊ค แบ็ค แกท อิท , แอนด์ เม้ค อิท จั๊มพ ไล๊ค เก แจ็ค แร๊บบิท)
Take it down down to tha flo’
(เท้ค อิท เดาน เดาน ทู ท่า โฟล)
Shake ya booty break it down get low and low
(เช้ค ยา บูทิ เบร๊ค อิท เดาน เก็ท โลว แอนด์ โลว)
work the flo’ like a runway
(เวิ๊ร์ค เดอะ โฟล ไล๊ค เก รันเวย์)
now vogue wit it,point a n*gga out and tell him come get it
(นาว โผก วิท ดิธ , พ๊อยท์ ดา เอ็น *gga เอ๊าท แอนด์ เทลล ฮิม คัม เก็ท ดิธ)
boom boom skeet skeet goddamn
(บูม บูม ซคีตทฺ ซคีตทฺ ก๊อดแดม)
now grind on it,b*tch bounce up and down on it
(นาว ไกรนด ออน หนิด , บี *tch เบ๊าสฺ อั๊พ แอนด์ เดาน ออน หนิด)
let him hit it from the back
(เล็ท ฮิม ฮิท ดิธ ฟรอม เดอะ แบ็ค)
put a arch in ya back and let him hit it like that
(พุท ดา อาช อิน ยา แบ็ค แอนด์ เล็ท ฮิม ฮิท ดิธ ไล๊ค แดท)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Now to the beat just jump on da d*ck
(นาว ทู เดอะ บีท จั๊สท จั๊มพ ออน ดา ดี *ck)
[Khia] Don’t eat,s*cka s*ck on da clit
([ Khia ] ด้อนท์ อี๊ท , เอส *cka เอส *ck ออน ดา คลิทฺ)
[TD] That’s right just jump on da d*ck
([ TD ] แด้ท ไร๊ท จั๊สท จั๊มพ ออน ดา ดี *ck)

[Khia] all night s*cka s*ck on da clit
([ Khia ] ออล ไน๊ท เอส *cka เอส *ck ออน ดา คลิทฺ)
[TD] just jump on da d*ck
([ TD ] จั๊สท จั๊มพ ออน ดา ดี *ck)
[Khia] s*cka s*ck on da clit
([ Khia ] เอส *cka เอส *ck ออน ดา คลิทฺ)
[TD] just jump on da d*ck
([ TD ] จั๊สท จั๊มพ ออน ดา ดี *ck)
[Khia] s*cka s*ck on da clit
([ Khia ] เอส *cka เอส *ck ออน ดา คลิทฺ)
[TD] just jump on da d*ck [x2]
([ TD ] จั๊สท จั๊มพ ออน ดา ดี *ck [ x2 ])
[Khia] s*cka s*ck on da clit [x2]
([ Khia ] เอส *cka เอส *ck ออน ดา คลิทฺ [ x2 ])

[Khia]
([ Khia ])
Hush,Shut up don’t say nothin
(ฮัฌ , ชั๊ท อั๊พ ด้อนท์ เซย์ นอทติน)
WhenI’m ridin in,slippin slidin in, and the more you in it the better it gets
(WhenIm ริดอิน อิน , สลิปพิน slidin อิน , แอนด์ เดอะ โม ยู อิน หนิด เดอะ เบ๊ทเท่อร์ อิท เก็ท)
and it’s it to you how wet it get,and it’s up to you how many ya get
(แอนด์ อิทซ ซิท ทู ยู ฮาว เว๊ท ดิธ เก็ท , แอนด์ อิทซ อั๊พ ทู ยู ฮาว เมนอิ ยา เก็ท)
My n*gga you don’t know who you f*ckin wit
(มาย เอ็น *gga ยู ด้อนท์ โนว์ ฮู ยู เอฟ *ckin วิท)
Who you s*ckin up,who you love to f*ck
(ฮู ยู เอส *ckin อั๊พ , ฮู ยู ลัฝ ทู เอฟ *ck)
You see a b*tch like me I neva stopI like to take it from the bike and ride on top
(ยู ซี อะ บี *tch ไล๊ค มี ไอ นีฝวา stopI ไล๊ค ทู เท้ค อิท ฟรอม เดอะ ไบค แอนด์ ไรด์ ออน ท๊อพ)
All night,all day I’ll be on my way
(ออล ไน๊ท , ออล เดย์ อิลล บี ออน มาย เวย์)
When you call,if ya call all you to say
(เว็น ยู คอลลํ , อิ๊ฟ ยา คอลลํ ออล ยู ทู เซย์)
[Jump on the d*ck]
([ จั๊มพ ออน เดอะ ดี *ck ])
B*tch do yo thang
(บี *tch ดู โย เตง)
And imma get f*cked up and s*ck ya up
(แอนด์ แอมมา เก็ท เอฟ *cked อั๊พ แอนด์ เอส *ck ยา อั๊พ)
So what you think about that,you wanna give it to me?
(โซ ว๊อท ยู ทริ๊งค อะเบ๊าท แดท , ยู วอนนา กี๊ฝ อิท ทู มี)
Then baby show me what you got and give it to me cuz..
(เด็น เบ๊บี้ โชว์ มี ว๊อท ยู ก็อท แอนด์ กี๊ฝ อิท ทู มี คัซ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Verse 3]
([ เฝิซ ที ])
I’m ma playa well know d*ck layer
(แอม มา พอลเย เวลล โนว์ ดี *ck เลเออะ)
Talk out a b*tch out her p*ssy don’t pay her
(ท๊อล์ค เอ๊าท ดา บี *tch เอ๊าท เฮอ พี *ssy ด้อนท์ เพย์ เฮอ)

Hey[hey] what you say? Good p*ssy b*tch slang it this way
(เฮ [ เฮ ] ว๊อท ยู เซย์ กู๊ด พี *ssy บี *tch ซแล็ง อิท ดิส เวย์)
You don’t like n*ggas hold you gay
(ยู ด้อนท์ ไล๊ค เอ็น *ggas โฮลด์ ยู เก)
Keep ya mouth open b*tch and turn this way
(คี๊พ ยา เม๊าธ โอ๊เพ่น บี *tch แอนด์ เทิร์น ดิส เวย์)
Lemme stick somethin it you in it you like
(เลมมี สทิ๊ค ซัมติน หนิด ยู อิน หนิด ยู ไล๊ค)
You can spit and slob but don’t bite
(ยู แคน ซพิท แอนด์ สลอบ บั๊ท ด้อนท์ ไบ้ท์)
You like when rap hits a mic, so spit a lil somethin that a n*gga like
(ยู ไล๊ค เว็น แร็พ ฮิท ซา ไมคะ , โซ ซพิท ดา ลิล ซัมติน แดท ดา เอ็น *gga ไล๊ค)
Turn ya ass ova and tho in bike,cuz d*ck and p*ssy they love to fight
(เทิร์น ยา อาซ โอฝะ แอนด์ โฑ อิน ไบค , คัซ ดี *ck แอนด์ พี *ssy เด ลัฝ ทู ไฟ้ท)
If a notha p*ssy jump in it’s on tonight
(อิ๊ฟ อะ notha พี *ssy จั๊มพ อิน อิทซ ออน ทูไน๊ท)
No child support bills,so swallow my kids ho
(โน ชายลํดํ ซั๊พผอร์ท บิลล์ , โซ สว๊อลโล่ว มาย คิด โฮ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

Don’t say nothin
(ด้อนท์ เซย์ นอทติน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง J.O.D.D. คำอ่านไทย Trick Daddy feat Khia

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น