เนื้อเพลง You คำอ่านไทย The Pretty Reckless

You don’t want me, no
(ยู ด้อนท์ ว้อนท มี , โน)
You don’t need me
(ยู ด้อนท์ นี๊ด มี)
Like I want you, oh
(ไล๊ค ไก ว้อนท ยู , โอ)
Like I need you
(ไล๊ค ไก นี๊ด ยู)

And I want you in my life
(แอนด์ ดาย ว้อนท ยู อิน มาย ไล๊ฟ)
And I need you in my life
(แอนด์ ดาย นี๊ด ยู อิน มาย ไล๊ฟ)

You can’t see me, no
(ยู แค็นท ซี มี , โน)
Like I see you
(ไล๊ค ไก ซี ยู)
I can’t have you, no
(ไอ แค็นท แฮ็ฝ ยู , โน)
Like you have me
(ไล๊ค ยู แฮ็ฝ มี)

And I want you in my life
(แอนด์ ดาย ว้อนท ยู อิน มาย ไล๊ฟ)
And I need you in my life
(แอนด์ ดาย นี๊ด ยู อิน มาย ไล๊ฟ)

You can’t feel me, no
(ยู แค็นท ฟีล มี , โน)
Like I feel you
(ไล๊ค ไก ฟีล ยู)
I can’t steal you, no
(ไอ แค็นท สทีล ยู , โน)
Like you stole me
(ไล๊ค ยู ซโทล มี)

And I want you in my life
(แอนด์ ดาย ว้อนท ยู อิน มาย ไล๊ฟ)
And I need you in my life
(แอนด์ ดาย นี๊ด ยู อิน มาย ไล๊ฟ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You คำอ่านไทย The Pretty Reckless

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น