เนื้อเพลง Really Don’t Care คำอ่านไทย Demi Lovato feat Cher Lloyd

You wanna play, you wanna stay, you wanna have it all
(ยู วอนนา เพลย์ , ยู วอนนา สเทย์ , ยู วอนนา แฮ็ฝ อิท ดอร์)
You started messing with my head until I hit a wall
(ยู สท๊าร์ท เมซซิง วิธ มาย เฮด อันทิล ไอ ฮิท ดา วอลล์)
Maybe I shoulda known, maybe I shoulda known
(เมบี ไอ โช๊วดา โนน , เมบี ไอ โช๊วดา โนน)
That you would walk, you would walk out the door, hey!
(แดท ยู เวิด ว๊อล์ค , ยู เวิด ว๊อล์ค เอ๊าท เดอะ ดอร์ , เฮ !)

Said we were done, then met someone and rubbed it in my face
(เซ็ด วี เวอ ดัน , เด็น เม็ท ซัมวัน แอนด์ รู๊บี้ ดิท อิน มาย เฟซ)
Cut to the punch, she broke your heart, and then she ran away
(คัท ทู เดอะ พั๊นช , ชี บโรค ยุร ฮาร์ท , แอนด์ เด็น ชี แร็น อะเวย์)
I guess you shoulda known, I guess you shoulda known
(ไอ เกสส ยู โช๊วดา โนน , ไอ เกสส ยู โช๊วดา โนน)
That I would talk, I would talk
(แดท ไอ เวิด ท๊อล์ค , ไอ เวิด ท๊อล์ค)

But even if the stars and moon collide
(บั๊ท อี๊เฝ่น อิ๊ฟ เดอะ สทาร์ แซน มูน คอลไลด์)
I never want you back into my life
(ไอ เน๊เฝ่อร์ ว้อนท ยู แบ็ค อิ๊นทู มาย ไล๊ฟ)
You can take your words and all your lies
(ยู แคน เท้ค ยุร เวิร์ด แซน ออล ยุร ไล)
Oh oh oh I really don’t care
(โอ โอ โอ ไอ ริแอ็ลลิ ด้อนท์ แคร์)
Even if the stars and moon collide
(อี๊เฝ่น อิ๊ฟ เดอะ สทาร์ แซน มูน คอลไลด์)
I never want you back into my life
(ไอ เน๊เฝ่อร์ ว้อนท ยู แบ็ค อิ๊นทู มาย ไล๊ฟ)
You can take your words and all your lies
(ยู แคน เท้ค ยุร เวิร์ด แซน ออล ยุร ไล)
Oh oh oh I really don’t care
(โอ โอ โอ ไอ ริแอ็ลลิ ด้อนท์ แคร์)
Oh oh oh I really don’t care
(โอ โอ โอ ไอ ริแอ็ลลิ ด้อนท์ แคร์)

I can’t believe I ever stayed up writing songs about you
(ไอ แค็นท บีลี๊ฝ ไอ เอ๊เฝ่อร์ สเทย์ อั๊พ ไรทอิง ซ็อง อะเบ๊าท ยู)
You don’t deserve to know the way I used to think about you
(ยู ด้อนท์ ดิเสิฝ ทู โนว์ เดอะ เวย์ ไอ ยู๊ส ทู ทริ๊งค อะเบ๊าท ยู)
Oh no not anymore, oh no not anymore
(โอ โน น็อท แอนนี่มอ , โอ โน น็อท แอนนี่มอ)
You had your shot, had your shot, but you let go
(ยู แฮ็ด ยุร ฌ็อท , แฮ็ด ยุร ฌ็อท , บั๊ท ยู เล็ท โก)

Now if we meet out on the street I won’t be running scared
(นาว อิ๊ฟ วี มี๊ท เอ๊าท ออน เดอะ สทรีท ไอ ว็อนท บี รันนิง ซคา)
I’ll walk right up to you and put one finger in the air
(อิลล ว๊อล์ค ไร๊ท อั๊พ ทู ยู แอนด์ พุท วัน ฟิ๊งเก้อร อิน ดิ แอร์)
And make you understand, and make you understand
(แอนด์ เม้ค ยู อั๊นเด้อรสแทนด , แอนด์ เม้ค ยู อั๊นเด้อรสแทนด)
You had your chance, had your chance
(ยู แฮ็ด ยุร แช้นซํ , แฮ็ด ยุร แช้นซํ)

But even if the stars and moon collide
(บั๊ท อี๊เฝ่น อิ๊ฟ เดอะ สทาร์ แซน มูน คอลไลด์)
I never want you back into my life
(ไอ เน๊เฝ่อร์ ว้อนท ยู แบ็ค อิ๊นทู มาย ไล๊ฟ)
You can take your words and all your lies
(ยู แคน เท้ค ยุร เวิร์ด แซน ออล ยุร ไล)
Oh oh oh I really don’t care
(โอ โอ โอ ไอ ริแอ็ลลิ ด้อนท์ แคร์)
Even if the stars and moon collide
(อี๊เฝ่น อิ๊ฟ เดอะ สทาร์ แซน มูน คอลไลด์)
I never want you back into my life
(ไอ เน๊เฝ่อร์ ว้อนท ยู แบ็ค อิ๊นทู มาย ไล๊ฟ)
You can take your words and all your lies
(ยู แคน เท้ค ยุร เวิร์ด แซน ออล ยุร ไล)
Oh oh oh I really don’t care
(โอ โอ โอ ไอ ริแอ็ลลิ ด้อนท์ แคร์)
Oh oh oh I really don’t care
(โอ โอ โอ ไอ ริแอ็ลลิ ด้อนท์ แคร์)

[Cher Lloyd]
([ เชอร์ ลอยด ])
Yeah, listen up
(เย่ , ลิ๊สซึ่น อั๊พ)
Hey, hey, never look back,
(เฮ , เฮ , เน๊เฝ่อร์ ลุ๊ค แบ็ค ,)
Dumb struck boy, ego intact
(ดัมบ ซทรัค บอย , อี๊โก้ อินแท็คท)
Look boy, why you so mad
(ลุ๊ค บอย , วาย ยู โซ แม้ด)
Second guessin’, but shoulda hit that
(เซ๊คคั่น เกสซิน , บั๊ท โช๊วดา ฮิท แดท)
Hey Demi, you picked the wrong lover
(เฮ เดมอิ , ยู พิค เดอะ รอง ลัฝเออะ)
Shoulda picked that one, he’s cuter than the other
(โช๊วดา พิค แดท วัน , อีส คิวเดอร์ แฑ็น ดิ อ๊อเธ่อร์)
I just wanna laugh, cause you tryna be a hipster
(ไอ จั๊สท วอนนา ล๊าฟ , ค๊อส ยู ทายนา บี อะ hipster)
Kick it to the curb, take a Polaroid picture
(คิ๊ค อิท ทู เดอะ เคิบ , เท้ค เก โพเลอะรอยด พิ๊คเจ้อร์)

But even if the stars and moon collide
(บั๊ท อี๊เฝ่น อิ๊ฟ เดอะ สทาร์ แซน มูน คอลไลด์)
I never want you back into my life
(ไอ เน๊เฝ่อร์ ว้อนท ยู แบ็ค อิ๊นทู มาย ไล๊ฟ)
You can take your words and all your lies
(ยู แคน เท้ค ยุร เวิร์ด แซน ออล ยุร ไล)
Oh oh oh I really don’t care
(โอ โอ โอ ไอ ริแอ็ลลิ ด้อนท์ แคร์)
Even if the stars and moon collide
(อี๊เฝ่น อิ๊ฟ เดอะ สทาร์ แซน มูน คอลไลด์)
I never want you back into my life
(ไอ เน๊เฝ่อร์ ว้อนท ยู แบ็ค อิ๊นทู มาย ไล๊ฟ)
You can take your words and all your lies
(ยู แคน เท้ค ยุร เวิร์ด แซน ออล ยุร ไล)
Oh oh oh I really don’t care
(โอ โอ โอ ไอ ริแอ็ลลิ ด้อนท์ แคร์)
Oh oh oh I really don’t care
(โอ โอ โอ ไอ ริแอ็ลลิ ด้อนท์ แคร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Really Don’t Care คำอ่านไทย Demi Lovato feat Cher Lloyd

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น