เนื้อเพลง Clap Your Hands คำอ่านไทย LL Cool J

[LL Cool J]
([ LL คูล เจ ])
Yeah..
(เย่)
Yeah I like that guitar man, yeah
(เย่ ไอ ไล๊ค แดท กิทา แมน , เย่)
Yo E-Love I like the way you flipped that guitar man
(โย อี ลัฝ ไอ ไล๊ค เดอะ เวย์ ยู ฟริพทฺ แดท กิทา แมน)
Knahmsayin? It was a good idea man, knahmsayin? Yeah
(Knahmsayin หนิด วอส ซา กู๊ด ไอเดีย แมน , knahmsayin เย่)
It’s kinda like freakin me, yaknahmsayin?
(อิทซ กินดา ไล๊ค ฟริกคิน มี , yaknahmsayin)
I wanna get hype man, I wanna do this, yaknahmsayin?
(ไอ วอนนา เก็ท เฮฝ แมน , ไอ วอนนา ดู ดิส , yaknahmsayin)
Just gon’ chill, check it out
(จั๊สท ก็อน ชิล , เช็ค อิท เอ๊าท)

Slick as Vasoline, smell good as cologne
(ซลิค แอส Vasoline , สเมลล์ กู๊ด แอส โครอน)
I’m like a muscle man in jail — they leave me alone
(แอม ไล๊ค เก มั๊สเคิ่ล แมน อิน เจล เด ลี๊ฝ มี อะโลน)
I rhyme like Superman, you rap like Jimmy Olson
(ไอ ไรม ไล๊ค ซยูเพอะแม็น , ยู แร็พ ไล๊ค จิมมี่ Olson)
I break you like a bottle of green Golden Molson
(ไอ เบร๊ค ยู ไล๊ค เก บ๊อทเทิ่ล อ็อฝ กรีน โกลเด็น Molson)
You ain’t a real rhymer, you look like a actress
(ยู เอน ดา เรียล ไรมเออะ , ยู ลุ๊ค ไล๊ค เก แอคทเร็ซ)
How you gon’ sleep on me holmes, do I look like a mattress?
(ฮาว ยู ก็อน สลี๊พ ออน มี อาโฮมสฺ , ดู ไอ ลุ๊ค ไล๊ค เก แมททเร็ซ)
Am I that old, do I walk like Grady?
(แอ็ม ไอ แดท โอลด์ , ดู ไอ ว๊อล์ค ไล๊ค เกรดี)
I’ma hundred-fifty proof, Smirnoff is only 80
(แอมอา ฮั๊นเดร็ด ฟีฟทิ พรู๊พ , Smirnoff อีส โอ๊นลี่ 80)
Don’t you EVER try to rock my house
(ด้อนท์ ยู เอ๊เฝ่อร์ ธราย ทู ร๊อค มาย เฮ้าส)
I’m a real cool cat, know what I’m sayin Mickey Mouse?
(แอม มา เรียล คูล แค๊ท , โนว์ ว๊อท แอม เซย์อิน มิคกี้ เม๊าส)
The poetry specialist, so take a dose of this
(เดอะ โพเอ๊ทรี่ ซเพฌแอะลิซท , โซ เท้ค เก โดซ อ็อฝ ดิส)
Now think about it — can you really come close to this?
(นาว ทริ๊งค อะเบ๊าท ดิธ แคน ยู ริแอ็ลลิ คัม โคลส ทู ดิส)
You soft as powder, weak as a cabin cooler
(ยู ซ๊อฟท แอส พ๊าวเด้อร์ , วี๊ค แอส ซา เค๊บิ้น คูลเออะ)
Ugly as work shoes, messin with the Ruler:
(อั๊กลี่ แอส เวิ๊ร์ค ชู , เมซซิน วิธ เดอะ รูลเออะ :)
the ultimate writer reciter and def entertainer
(ดิ อั๊ลทิเหมท ไรทเออะ reciter แอนด์ เดฟ เอนเทอะเทนเออะ)
I work myself harder than a boxer’s trainer
(ไอ เวิ๊ร์ค ไมเซลฟ อาณ์เดอ แฑ็น อะ บอคเซอะ ทเรนเออะ)

Chorus: LL Cool J
(ค๊อรัส : LL คูล เจ)

Clap your hands everybody [aiyyo]
(คแล็พ ยุร แฮนด์ เอวี่บอดี้ [ เออายเอว ])
And everybody just clap your hands [aiyyo]
(แอนด์ เอวี่บอดี้ จั๊สท คแล็พ ยุร แฮนด์ [ เออายเอว ])
Clap your hands everybody [aiyyo]
(คแล็พ ยุร แฮนด์ เอวี่บอดี้ [ เออายเอว ])
And everybody just clap your hands [aiyyo]
(แอนด์ เอวี่บอดี้ จั๊สท คแล็พ ยุร แฮนด์ [ เออายเอว ])
I said, clap your hands everybody [aiyyo]
(ไอ เซ็ด , คแล็พ ยุร แฮนด์ เอวี่บอดี้ [ เออายเอว ])
And everybody just clap your hands [aiyyo]
(แอนด์ เอวี่บอดี้ จั๊สท คแล็พ ยุร แฮนด์ [ เออายเอว ])
Clap your hands everybody [aiyyo]
(คแล็พ ยุร แฮนด์ เอวี่บอดี้ [ เออายเอว ])
And everybody just clap your hands [aiyyo]
(แอนด์ เอวี่บอดี้ จั๊สท คแล็พ ยุร แฮนด์ [ เออายเอว ])

[LL Cool J]
([ LL คูล เจ ])
You end up, underneath my sneaker
(ยู เอ็นด อั๊พ , อันเดอะนีธ มาย สนิกเกิด)
You’re dog doo-doo, I’m watchin you get weaker
(ยัวร์ ด้อกก ดู ดู , แอม วันชิน ยู เก็ท เวเกอ)
You can’t believe, the skill and dexterity
(ยู แค็นท บีลี๊ฝ , เดอะ สกิลล แอนด์ เด็คซเทริทิ)
LL Cool J, and the J is for Jeremy
(LL คูล เจ , แอนด์ เดอะ เจ อีส ฟอร์ เจเรมี่)
So BUFF ME, James Todd the earthquaker
(โซ บัฟ มี , เจม Todd ดิ earthquaker)
That’s right my brother, you’re goin out like Sega
(แด้ท ไร๊ท มาย บร๊าเท่อรํ , ยัวร์ โกอิน เอ๊าท ไล๊ค เซก้า)
{*censored*} chewed, so whassup dude?
({*เซ๊นเซ่อร์ *} ชิว , โซ ฮวัดสับ ดยูด)
One of my battles’ll get your girlies in the mood
(วัน อ็อฝ มาย battlesll เก็ท ยุร เกิลอิ ซิน เดอะ มู้ด)
S*cker MC’s really make me sick
(เอส *cker เมซีสฺ ริแอ็ลลิ เม้ค มี ซิ๊ค)
I’m so bad, I can s*ck my own {d*ck}
(แอม โซ แบ้ด , ไอ แคน เอส *ck มาย โอว์น {ดี *ck})
If you go to your girl’s house and I’m there already
(อิ๊ฟ ยู โก ทู ยุร เกิร์ล เฮ้าส แอนด์ แอม แดร์ ออลเร๊ดี้)
Don’t go Crazy cause my name ain’t Eddie
(ด้อนท์ โก คเรสิ ค๊อส มาย เนม เอน เอดดี)
Rhymes so rough, it’s like a course in trigonometry
(ไรม โซ รั๊ฟ , อิทซ ไล๊ค เก คอร์ส อิน ทริโกะนอมอิทริ)
When Einstein was talkin, he was talkin bout ME
(เว็น แอนสไต วอส ทอคกิ่น , ฮี วอส ทอคกิ่น เบาท มี)
The Prince of the Earth, and I’ma give birth
(เดอะ พริ๊นซ์ อ็อฝ ดิ เอิร์ทร , แอนด์ แอมอา กี๊ฝ เบริ๊ท)
to a rhyme so hard you look soft as a Smurf
(ทู อะ ไรม โซ ฮาร์ด ยู ลุ๊ค ซ๊อฟท แอส ซา Smurf)
Gigglin and wigglin, so how we goin out?
(Gigglin แอนด์ wigglin , โซ ฮาว วี โกอิน เอ๊าท)
LOVELY, and that’s without a doubt!
(ลัฝลิ , แอนด์ แด้ท วิธเอ๊าท ดา เดาท !)

Chorus 3/4X
(ค๊อรัส 3/4X)

[LL Cool J]
([ LL คูล เจ ])
Rappers are my servants, they serve me like an emperor
(แรพเพอ แซร์ มาย เซอแฝ็นท , เด เซิร์ฝ มี ไล๊ค แอน เอ๊มเพอเร่อ)
When I’m through, you’ll need a nurse to take your temperature
(เว็น แอม ทรู , โยว นี๊ด อะ เนิร์ส ทู เท้ค ยุร เท๊มเพอเรเจ้อร)
and cool you down, cause you’re cold as leftovers
(แอนด์ คูล ยู เดาน , ค๊อส ยัวร์ โคลด์ แอส leftovers)
Not the ones on the table, I’m talkin about RUFF rovers
(น็อท ดิ วัน ออน เดอะ เท๊เบิ้ล , แอม ทอคกิ่น อะเบ๊าท รัฟ โรฝเออะ)
You can’t get over — what’s my name, Goofy?
(ยู แค็นท เก็ท โอ๊เฝ่อร ว๊อท มาย เนม , กุฟอิ)
You smoke I’m no joke, so my brother break out the looseys
(ยู สโม๊ค แอม โน โจ้ก , โซ มาย บร๊าเท่อรํ เบร๊ค เอ๊าท เดอะ looseys)
and take a pull, cause the buck stops here
(แอนด์ เท้ค เก พูลล , ค๊อส เดอะ บั๊ค สท๊อพ เฮียร)
I get swift as a magician, wreck {sh*t} and dissapear
(ไอ เก็ท ซิวิฟท แอส ซา มะจีฌแอ็น , เร๊ค {ฌะ *ที } แอนด์ dissapear)
Don’t cross me, or lose your loyalty
(ด้อนท์ ครอสสํ มี , ออ ลู้ส ยุร ลอยแอ็ลทิ)
to the Prince of the Rap Court, I’m royalty
(ทู เดอะ พริ๊นซ์ อ็อฝ เดอะ แร็พ คอร์ท , แอม รอยแอ็ลทิ)
And it ain’t no puzzle, it’s a shame how rappers guzzle
(แอนด์ ดิท เอน โน พั๊ซเซิ่ล , อิทซ ซา เชม ฮาว แรพเพอ กัซเซว)
paragraphs I put together so I carry a muzzle
(พ๊ารากราฟ ซาย พุท ทูเก๊ทเธ่อร์ โซ ไอ แค๊รรี่ อะ มัซเซิล)
to shut em up and cut em up and make em be quiet
(ทู ชั๊ท เอ็ม อั๊พ แอนด์ คัท เอ็ม อั๊พ แอนด์ เม้ค เอ็ม บี ไคว๊เอ้ท)
I’m a one man RIOT, so don’t even TRY IT
(แอม มา วัน แมน ไรอ๊อท , โซ ด้อนท์ อี๊เฝ่น ธราย อิท)
The Prince of special tactics, plus I’m athletic
(เดอะ พริ๊นซ์ อ็อฝ สเพ๊เชี่ยล แทคติก , พลัส แอม แอ็ธเลทอิค)
Before you play your hand you better do some calisthetics
(บีฟอร์ ยู เพลย์ ยุร แฮนด์ ยู เบ๊ทเท่อร์ ดู ซัม calisthetics)
Jumpin jacks, squats, push-ups, the whole nine
(จัมปิน แจ็ค , ซคว็อท , พุช อัพสฺ , เดอะ โฮล ไนน)
Speak your piece, then I’ma go for mine
(สพี๊ค ยุร พี๊ซ , เด็น แอมอา โก ฟอร์ ไมน์)
And I guarantee you, I’m gonna strike again
(แอนด์ ดาย แกแรนที ยู , แอม กอนนะ สไทร๊ค อะเกน)
I recommend my friend you drop the pen and give in
(ไอ เร็คคอมเม็นด์ มาย เฟรน ยู ดรอพ เดอะ เพ็น แอนด์ กี๊ฝ อิน)
Cop out to one rhyme cause you’re facin ten
(ค็อพ เอ๊าท ทู วัน ไรม ค๊อส ยัวร์ facin เท็น)
I ain’t Sidney Poitier but we can ‘Do This Again’
(ไอ เอน Sidney Poitier บั๊ท วี แคน ดู ดิส อะเกน)
I’m nice wit mines, and I gotta admit it
(แอม ไน๊ซ์ วิท ไมน์ , แอนด์ ดาย กอททะ แอ๊ดมิท ดิธ)
You don’t really wanna battle, why don’tcha just forget it!
(ยู ด้อนท์ ริแอ็ลลิ วอนนา แบ๊ทเทิ้ล , วาย ด้อนชา จั๊สท ฟอร์เก๊ท ดิธ !)

Chorus 1/2
(ค๊อรัส 1/2)

[LL Cool J]
([ LL คูล เจ ])
But if you’re hard headed and you still don’t understand
(บั๊ท อิ๊ฟ ยัวร์ ฮาร์ด เฮด แอนด์ ยู สทิลล ด้อนท์ อั๊นเด้อรสแทนด)
Here’s a little sample — EHM EHM, my man
(เฮียร ซา ลิ๊ทเทิ่ล แซ๊มเพิ่ล EHM EHM , มาย แมน)

*BRRRRRRRING* ” Hello? ”
(*BRRRRRRRING* ” เฮ็ลโล “)
{*cut n scratch ” Cool J ” *}
({*คัท เอ็น สแครทช ” คูล เจ ” *})
” .. takes everything you’ve got ” -> Cheers [theme song]
(” เท้ค เอ๊วี่ติง ยู๊ฟ ก็อท ” > เชียรํ [ ธีม ซ็อง ])
{*cut n scratch ” pushin a broom ” *}
({*คัท เอ็น สแครทช ” พรุซชิน อะ บรูม ” *})
” .. sure would help a lot ” -> Cheers [theme song]
(” ชัวร์ เวิด เฮ้ลพ อะ ล็อท ” > เชียรํ [ ธีม ซ็อง ])

[LL Cool J]
([ LL คูล เจ ])
Check my stats, how we livin, I thought so
(เช็ค มาย สแตด , ฮาว วี ลีฝอิน , ไอ ธอท โซ)
I’m fresh, oh yes, but can they flow, hell no
(แอม เฟรช , โอ เย็ซ , บั๊ท แคน เด โฟลว์ , เฮ็ลล โน)
My rhymes are up to date, excellent, on point
(มาย ไรม แซร์ อั๊พ ทู เดท , เอคเซ็ลเล็นท , ออน พ๊อยท์)
I’m tellin you, they’re the serious joint
(แอม เทลลิน ยู , เดรว เดอะ ซี๊เรี๊ยส จอยนท)
I eat my steak fast, I drink my brew slow
(ไอ อี๊ท มาย ซเทค ฟาสท , ไอ ดริ๊งค มาย บรู สโลว์)
My voice is milky with a nice clear flow
(มาย ว๊อยซ์ อีส มีลคิ วิธ อะ ไน๊ซ์ เคลียร์ โฟลว์)
I eat like a fat man, and walk like a gigolo
(ไอ อี๊ท ไล๊ค เก แฟท แมน , แอนด์ ว๊อล์ค ไล๊ค เก จีกโอะโล)
I’m not a ballplayer, so now Y’KNOW!
(แอม น็อท ดา ballplayer , โซ นาว YKNOW !)

Clap your hands everybody [aiyyo]
(คแล็พ ยุร แฮนด์ เอวี่บอดี้ [ เออายเอว ])
And everybody just clap your hands [aiyyo]
(แอนด์ เอวี่บอดี้ จั๊สท คแล็พ ยุร แฮนด์ [ เออายเอว ])
cause I rock the house, everybody [aiyyo]
(ค๊อส ไอ ร๊อค เดอะ เฮ้าส , เอวี่บอดี้ [ เออายเอว ])
And everybody just clap your hands [aiyyo]
(แอนด์ เอวี่บอดี้ จั๊สท คแล็พ ยุร แฮนด์ [ เออายเอว ])

KnowhatI’msayin? And I’ma be straight til the year 3000
(KnowhatImsayin แอนด์ แอมอา บี สเทร๊ท ทิล เดอะ เยียร์ 3000)
That’s word to mother, knahmsayin?
(แด้ท เวิร์ด ทู ม๊าเธ่อร์ , knahmsayin)
And I say mother with a V cause the V is for Victory yaknahmsayin?
(แอนด์ ดาย เซย์ ม๊าเธ่อร์ วิธ อะ วี ค๊อส เดอะ วี อีส ฟอร์ ฝีคทรี่ yaknahmsayin)
Cause I’m the victor in this game, word up
(ค๊อส แอม เดอะ ฝีคเทอะ อิน ดิส เกม , เวิร์ด อั๊พ)
Knahmsayin? That’s what time it is, peace
(Knahmsayin แด้ท ว๊อท ไทม์ อิท อีส , พี๊ซ)

{*crew applause*}
({*ครู แอ็พลอส *})

That man, he sure is FUNKY FUNKY FUNKY
(แดท แมน , ฮี ชัวร์ อีส ฟังคิ ฟังคิ ฟังคิ)
FUNKY! Funky, he sho’ is!
(ฟังคิ ! ฟังคิ , ฮี โช อีส !)
You best believe he’s FUNKY!
(ยู เบ๊สท์ บีลี๊ฝ อีส ฟังคิ !)
You didn’t KNOW??? FUNKY!
(ยู ดิ๊นอิน โนว์ ฟังคิ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Clap Your Hands คำอ่านไทย LL Cool J

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น