เนื้อเพลง Inside คำอ่านไทย Sting

Inside the doors are sealed to love
(อิ๊นไซด์ เดอะ ดอร์ แซร์ ซีล ทู ลัฝ)
Inside my heart is sleeping
(อิ๊นไซด์ มาย ฮาร์ท อีส ซลีพพิง)
Inside the fingers of my glove
(อิ๊นไซด์ เดอะ ฟิ๊งเก้อร อ็อฝ มาย กลัฝ)
Inside the bones of my right hand
(อิ๊นไซด์ เดอะ โบน อ็อฝ มาย ไร๊ท แฮนด์)
Inside it’s colder than the stars
(อิ๊นไซด์ อิทซ โคลเดอ แฑ็น เดอะ สทาร์)
Inside the dogs are weeping
(อิ๊นไซด์ เดอะ ด้อกก แซร์ วิปพิง)
Inside the circus of the wind
(อิ๊นไซด์ เดอะ เซ๊อร์คัส อ็อฝ เดอะ วินด)
Inside the clocks are filled with sand
(อิ๊นไซด์ เดอะ คล๊อค แซร์ ฟิลล วิธ แซนด์)
Inside she’ll never hurt me
(อิ๊นไซด์ เชลล์ เน๊เฝ่อร์ เฮิร์ท มี)
Inside the winter’s creeping
(อิ๊นไซด์ เดอะ วิ๊นเท่อร์ ครีพปิ้ง)
Inside the compass of the night
(อิ๊นไซด์ เดอะ ค๊อมพาสสํ อ็อฝ เดอะ ไน๊ท)
Inside the folding of the land
(อิ๊นไซด์ เดอะ foldings อ็อฝ เดอะ แลนด์)

Outside the stars are turning
(เอ๊าทไซ้ด เดอะ สทาร์ แซร์ เทินนิง)
Outside the world’s still burning
(เอ๊าทไซ้ด เดอะ เวิลด สทิลล เบรินนิง)

Inside my head’s a box of stars I never dared to open
(อิ๊นไซด์ มาย เฮด ซา บ๊อกซฺ อ็อฝ สทาร์ ซาย เน๊เฝ่อร์ แดร์ ทู โอ๊เพ่น)
Inside the wounded hide their scars, inside this lonesome sparrow’s fall
(อิ๊นไซด์ เดอะ วูนด์ ไฮด์ แดร์ ซคา , อิ๊นไซด์ ดิส โลนซัม ซแพโร ฟอลล์)
Inside the songs of our defeat, they sing of treaties broken
(อิ๊นไซด์ เดอะ ซ็อง อ็อฝ เอ๊า ดีฟี๊ท , เด ซิง อ็อฝ ทรีททิ บโรเค็น)
Inside this army’s in retreat, we hide beneath the thunder’s call
(อิ๊นไซด์ ดิส อามิ ซิน รีทรี๊ท , วี ไฮด์ บีนี๊ทร เดอะ ธั๊นเด้อร์ คอลลํ)

Outside the rain keeps falling
(เอ๊าทไซ้ด เดอะ เรน คี๊พ ฟ๊อลิง)
Outside the drums are calling
(เอ๊าทไซ้ด เดอะ ดรัม แซร์ คอลลิง)
Outside the flood won’t wait
(เอ๊าทไซ้ด เดอะ ฟลั๊ด ว็อนท เว้ท)
Outside they’re hammering down the gate
(เอ๊าทไซ้ด เดรว hammerings เดาน เดอะ เกท)

Love is the child of an endless war
(ลัฝ อีส เดอะ ชายลํดํ อ็อฝ แอน เอ็นเล็ซ วอร์)
Love is an open wound still raw
(ลัฝ อีส แอน โอ๊เพ่น วูนด์ สทิลล รอว์)
Love is a shameless banner unfurled
(ลัฝ อีส ซา เฌมเล็ซ แบ๊นเน่อร์ อันเฟิล)
Love’s an explosion,
(ลัฝ แอน เอ็คซพโลฉัน ,)
Love is the fire of the world
(ลัฝ อีส เดอะ ไฟเออะร อ็อฝ เดอะ เวิลด)
Love is a violent star
(ลัฝ อีส ซา ไฝ๊โอเล้นท สทาร์)
A tide of destruction
(อะ ไทด์ อ็อฝ ดิซทรัคฌัน)
Love is an angry scar
(ลัฝ อีส แอน แองกริ ซคา)
A violation, a mutilation, capitulation, love is annihilation.
(อะ ไฝโอะเลฌัน , อะ มยูทิเลฌัน , คะพิชิวเลฌัน , ลัฝ อีส แอ็นไนอิเลฌัน)

Inside the failures of the light, the night is wrapped around me
(อิ๊นไซด์ เดอะ เฟลเยอะ อ็อฝ เดอะ ไล๊ท , เดอะ ไน๊ท อีส แร็พท อะราวนฺดฺ มี)
Inside my eyes deny their sight, you’d never find me in this place
(อิ๊นไซด์ มาย อาย ดีนาย แดร์ ไซ๊ท , ยูต เน๊เฝ่อร์ ไฟนด์ มี อิน ดิส เพลส)
Inside we’re hidden from the moonlight, we shift between the shadows
(อิ๊นไซด์ เวีย ฮีดดน ฟรอม เดอะ มูนไลท์ , วี ชิฟท์ บีทะวีน เดอะ แฌดโอ)
Inside the compass of the night, inside the memory of your face
(อิ๊นไซด์ เดอะ ค๊อมพาสสํ อ็อฝ เดอะ ไน๊ท , อิ๊นไซด์ เดอะ เม๊มโมรี่ อ็อฝ ยุร เฟซ)

Outside the walls are shaking
(เอ๊าทไซ้ด เดอะ วอลล์ แซร์ เชคกิ้ง)
Inside the dogs are waking
(อิ๊นไซด์ เดอะ ด้อกก แซร์ เวคกิ้ง)
Outside the hurricane won’t wait
(เอ๊าทไซ้ด เดอะ เฮอริเคน ว็อนท เว้ท)
Inside they’re howling down the gate
(อิ๊นไซด์ เดรว เฮาลอิง เดาน เดอะ เกท)

Love is the child of an endless war
(ลัฝ อีส เดอะ ชายลํดํ อ็อฝ แอน เอ็นเล็ซ วอร์)
Love is an open wound still raw
(ลัฝ อีส แอน โอ๊เพ่น วูนด์ สทิลล รอว์)
Love is a shameless banner unfurled
(ลัฝ อีส ซา เฌมเล็ซ แบ๊นเน่อร์ อันเฟิล)
Love’s an explosion,
(ลัฝ แอน เอ็คซพโลฉัน ,)
Love is the fire at the end of the world
(ลัฝ อีส เดอะ ไฟเออะร แอ็ท ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ เวิลด)
Love is a violent star
(ลัฝ อีส ซา ไฝ๊โอเล้นท สทาร์)
A tide of destruction
(อะ ไทด์ อ็อฝ ดิซทรัคฌัน)
Love is an angry scar
(ลัฝ อีส แอน แองกริ ซคา)
The pain of instruction
(เดอะ เพน อ็อฝ อินซทรัคฌัน)
Love is a violation, a mutilation, capitulation,
(ลัฝ อีส ซา ไฝโอะเลฌัน , อะ มยูทิเลฌัน , คะพิชิวเลฌัน ,)
Love is annihilation.
(ลัฝ อีส แอ็นไนอิเลฌัน)

I climb this tower inside my head
(ไอ ไคลบ์ ดิส เท๊าเว่อร์ อิ๊นไซด์ มาย เฮด)
A spiral stair above my bed
(อะ สไพ๊ร่อล สแทร์ อะโบ๊ฝ มาย เบ๊ด)
I dream the stairs don’t ask me why,
(ไอ ดรีม เดอะ สแทร์ ด้อนท์ อาสคฺ มี วาย ,)
I throw myself into the sky
(ไอ โธรว์ ไมเซลฟ อิ๊นทู เดอะ สกาย)

Love me like a baby, love me like an only child
(ลัฝ มี ไล๊ค เก เบ๊บี้ , ลัฝ มี ไล๊ค แอน โอ๊นลี่ ชายลํดํ)
Love me like an ocean; love me like a mother mild
(ลัฝ มี ไล๊ค แอน โอ๊เชี่ยน ; ลัฝ มี ไล๊ค เก ม๊าเธ่อร์ มายลด์)
Love me like a father, love me like a prodigal son
(ลัฝ มี ไล๊ค เก ฟ๊าเท่อร , ลัฝ มี ไล๊ค เก พรอดอิแก็ล ซัน)
Love me like a sister, love me like the world has just begun
(ลัฝ มี ไล๊ค เก ซิ๊สเท่อร์ , ลัฝ มี ไล๊ค เดอะ เวิลด แฮ็ส จั๊สท บิกัน)
Love me like a prodigy, love me like an idiot boy,
(ลัฝ มี ไล๊ค เก พรอดอิจิ , ลัฝ มี ไล๊ค แอน อี๊เดียท บอย ,)
Love me like an innocent, love me like your favorite toy
(ลัฝ มี ไล๊ค แอน อิ๊นโนเซ้นท , ลัฝ มี ไล๊ค ยุร เฟเฝอะริท ทอย)
Love me like a virgin, love me like a courtesan,
(ลัฝ มี ไล๊ค เก เฝ๊อร์จิ้น , ลัฝ มี ไล๊ค เก โคทิแส็น ,)
Love me like a sinner, love me like a dying man.
(ลัฝ มี ไล๊ค เก ซีนเนอะ , ลัฝ มี ไล๊ค เก ไดอิง แมน)

Annihilate me, infiltrate me, incinerate me, accelerate me, mutilate me, inundate me, violate me, implicate me, vindicate me, devastate me
(แอ็นไนอิเลท มี , อินฟีลทเรท มี , อินซีนเออะเรท มี , แอ๊คเซ้ลเลอเรท มี , มยูทิเลท มี , อิ๊นอันเดท มี , ไฝ๊โอเหลท มี , อีมพลิเคท มี , ฝีนดิเคท มี , เด๊ฝาสเทท มี)

Love me like a parasite, love me like a dying sun
(ลัฝ มี ไล๊ค เก พ๊าราไซท , ลัฝ มี ไล๊ค เก ไดอิง ซัน)
Love me like a criminal, love me like a man on the run
(ลัฝ มี ไล๊ค เก ครีมอิแน็ล , ลัฝ มี ไล๊ค เก แมน ออน เดอะ รัน)

Radiate me, subjugate me, incubate me, recreate me, demarcate me, educate me, punctuate me, evaluate me, conjugate me, impregnate me, designate me, humiliate me, segregate me, opiate me, calibrate me, replicate me
(เร๊ดิเอท มี , ซับจุเกท มี , อีนคิวเบท มี , เรคริเอท มี , demarcate มี , เอดยุเคท มี , พังชิวเอท มี , อีแฝ๊ลูเอท มี , คอนจุเกท มี , อิมพเรกเนท มี , เดสอิกเน็ท มี , ฮิวมิ๊ลิเอท มี , เซกริเกท มี , โอพิเอท มี , แคลอิบเรท มี , replicate มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Inside คำอ่านไทย Sting

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น