เนื้อเพลง Hola’ Hovito คำอ่านไทย Jay-Z

Thanks to [email protected] for these lyrics.
(แธ๊งค์ ทู ดีเจ แฟลช @pobox com ฟอร์ ฑิส ลีริค)

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
[J] uhh [A] uh-uh [Y] uh uh-uh
([ เจ ] อา [ อะ ] อา อา [ วาย ] อา อา อา)
Ah ch-ch ah, ch-ah, ah uh-uh
(อา แชพเทอะ แชพเทอะ อา , แชพเทอะ อา , อา อา อา)
Ah ch-ch ah, ch-ah, ah uh-uh
(อา แชพเทอะ แชพเทอะ อา , แชพเทอะ อา , อา อา อา)
It’s that hop I’m talkin bout right here Timbo!
(อิทซ แดท ฮ็อพ แอม ทอคกิ่น เบาท ไร๊ท เฮียร Timbo !)

I can’t be stopped when it hop like this family, uhh!
(ไอ แค็นท บี สต๊อปพฺ เว็น หนิด ฮ็อพ ไล๊ค ดิส แฟ๊มิลี่ , อา !)
[Uno, dos, tres, cuatro!]
([ ยูโน , โดซ , เทรซ , ควาดโต ! ])

They say hola’ hovito
(เด เซย์ โฮลา hovito)
That’s what they sayin when I roll up with my people
(แด้ท ว๊อท เด เซย์อิน เว็น นาย โรลล อั๊พ วิธ มาย พี๊เพิ่ล)
My music bangin like – them vatos locos got rap in a chokehold
(มาย มิ๊วสิค แบงงิน ไล๊ค เด็ม vatos โลโก ก็อท แร็พ อิน อะ chokehold)
And I won’t surrender it with, beats by Timbaland
(แอนด์ ดาย ว็อนท เซอร์เร๊นเด้อร์ อิท วิธ , บีท บาย ทิมแบน)
Calle-te la boca, my baby
(ไคเอ te ลา boca , มาย เบ๊บี้)
All I wanna, do is, stroke ya all crazy
(ออล ไอ วอนนา , ดู อีส , ซโตรก ยา ออล คเรสิ)
My, d*ck game is vicious, insane at b*tches
(มาย , ดี *ck เกม อีส ฝิ๊เคี๊ยส , อินเซน แอ็ท บี *tches)
Mami keep comin back cause mami came vicious
(มัมมี คี๊พ คัมอิน แบ็ค ค๊อส มัมมี เคม ฝิ๊เคี๊ยส)
Catch Hov’ in the drop, nasty thang lane switchin
(แค็ทช Hov อิน เดอะ ดรอพ , นาซทิ เตง เลน สวิทชิน)
Once you turn your neck for a sec your dame’s missin
(วั๊นซ ยู เทิร์น ยุร เน็ค ฟอร์ รา เซค ยุร เดม มิซซิน)
Bujando, bujando, the cops is comin
(Bujando , bujando , เดอะ ค็อพ ซิส คัมอิน)
Got that rap patrol behind yo, get to runnin
(ก็อท แดท แร็พ แพ๊ทโทรล บีฮายน์ โย , เก็ท ทู รูนนิน)
I’m unstoppable Hov’, untoppable flows
(แอม อันสตอพปาเบิล Hov , untoppable โฟลว์)
I’m the compadre, the Sinatra of my day
(แอม เดอะ compadre , เดอะ ซินาทา อ็อฝ มาย เดย์)
Ol’ Blue Eyes my n*gga, I did it my way
(Ol บลู อาย มาย เอ็น *gga , ไอ ดิด ดิท มาย เวย์)
If y’all not rollin with Hov’ then hit the highway
(อิ๊ฟ ยอล น็อท โรลลิน วิธ Hov เด็น ฮิท เดอะ ไฮฮเวย์)

[Chorus] *
([ ค๊อรัส ] *)
[Hola’ hovito!] Yeah, yeah [Hola’ hovito!]
([ โฮลา hovito ! ] เย่ , เย่ [ โฮลา hovito ! ])
Yeah that’s what they sayin when that music get to bangin
(เย่ แด้ท ว๊อท เด เซย์อิน เว็น แดท มิ๊วสิค เก็ท ทู แบงงิน)
Put it down for my PEO-PLE!
(พุท ดิธ เดาน ฟอร์ มาย PEO PLE !)
[Hola’ hovito! Hola’ hovito!]
([ โฮลา hovito ! โฮลา hovito ! ])
Yeah that’s what they sayin when that music get to bangin
(เย่ แด้ท ว๊อท เด เซย์อิน เว็น แดท มิ๊วสิค เก็ท ทู แบงงิน)
Put it down for my PEO-PLE!
(พุท ดิธ เดาน ฟอร์ มาย PEO PLE !)

* an extra yeah before the 5th line first time, 2nd line second,
(* แอน เอ๊กซทร่า เย่ บีฟอร์ เดอะ 5th ไลน์ เฟิร์สท ไทม์ , 2nd ไลน์ เซ๊คคั่น ,)
and the 5th line the third time
(แอนด์ เดอะ 5th ไลน์ เดอะ เทริ๊ด ไทม์)

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
Yeah, yeah, yeah
(เย่ , เย่ , เย่)
Yeah naw I don’t f*ck around, stay on my J.O.
(เย่ นอว ไอ ด้อนท์ เอฟ *ck อะราวนฺดฺ , สเทย์ ออน มาย เจ โอ)
Hov’ been about that dough since I was a day old
(Hov บีน อะเบ๊าท แดท โด ซิ๊นซ ไอ วอส ซา เดย์ โอลด์)
Oh, push perrico if I need to for the rule of evil
(โอ , พุช perrico อิ๊ฟ ฟาย นี๊ด ทู ฟอร์ เดอะ รูล อ็อฝ อี๊ฝิ่ล)
Was born in the belly that’s the way the streets breed you
(วอส บอน อิน เดอะ เบลลิ แด้ท เดอะ เวย์ เดอะ สทรีท บรีด ยู)
One life to live – notice you get no sequel
(วัน ไล๊ฟ ทู ไล้ฝ โน๊ทิซ ยู เก็ท โน ซีคเว็ล)
So I truly got to live this like my last movie
(โซ ไอ ทรูลิ ก็อท ทู ไล้ฝ ดิส ไล๊ค มาย ล๊าสท มูวี่)
Six oohie, jewels drippin, big toolie
(ซิกซ์ oohie , จิ๊วเอ็ล ดริพปิน , บิ๊ก toolie)
I ball for real, y’all n*ggaz is Sam Bouie
(ไอ บอล ฟอร์ เรียล , ยอล เอ็น *ggaz อีส แซม Bouie)
And with the third pick – I made the earth sick
(แอนด์ วิธ เดอะ เทริ๊ด พิค ไอ เมด ดิ เอิร์ทร ซิ๊ค)
M.J., hem Jay, fade away perfect
(เอ็ม เจ , เฮ็ม เจ , เฟด อะเวย์ เพ๊อร์เฟ็คท)
I rhyme sicker than every rhyme spitter
(ไอ ไรม ซิคเกอร์ แฑ็น เอ๊เฝอร์รี่ ไรม สปิดเดอ)
Every crime n*gga that rhyme or touch a mic because my mind’s quicker
(เอ๊เฝอร์รี่ ไคร์ม เอ็น *gga แดท ไรม ออ ทั๊ช อะ ไมคะ บิคอส มาย ไมนด์ ควิกเกอร์)
I’m a eighty-eighter, nine-six to Reasonable Doubt
(แอม มา เอทิ eighter , ไนน ซิกซ์ ทู รีเซินนาเบิล เดาท)
Temper short, don’t take much to squeeze you out
(เท๊มเพ่อร์ ช๊อร์ท , ด้อนท์ เท้ค มัช ทู สควี๊ซ ยู เอ๊าท)
Yeah you shinin but the only thing you’re leavin out
(เย่ ยู ชายนิน บั๊ท ดิ โอ๊นลี่ ทริง ยัวร์ เลวิน เอ๊าท)
You’re a candle in the sun – that sh*t don’t even out
(ยัวร์ อะ แค๊นเดิ้ล อิน เดอะ ซัน แดท ฌะ *ที ด้อนท์ อี๊เฝ่น เอ๊าท)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
Hold up; naw muh’f*ckers – y’all muh’f*ckers
(โฮลด์ อั๊พ ; นอว muhf*ckers ยอล muhf*ckers)
better run to the post office and get a job muh’f*ckers
(เบ๊ทเท่อร์ รัน ทู เดอะ โพสท อ๊อฟฟิซ แอนด์ เก็ท ดา จ๊อบ muhf*ckers)
or starve muh’f*ckers, cause Jay’s been the only one
(ออ สท๊าร์ฝ muhf*ckers , ค๊อส เจ บีน ดิ โอ๊นลี่ วัน)
eatin thus far sub-par muh’f*ckers
(อีดิน ฑัซ ฟาร์ ซับ พาร์ muhf*ckers)
Naw even though y’all hate I love y’all muh’f*ckers
(นอว อี๊เฝ่น โธ ยอล เฮท ไอ ลัฝ ยอล muhf*ckers)
Friend or Foe, y’all all my muh’f*ckers
(เฟรน ออ โฟ , ยอล ออล มาย muhf*ckers)
If you haven’t heard, I’m Michael Magic and Bird
(อิ๊ฟ ยู แฮฟเวน เฮิด , แอม ไมเล แม๊จิค แอนด์ เบิร์ด)
all rolled in one – cause none got more flows than Young
(ออล โรลล อิน วัน ค๊อส นัน ก็อท โม โฟลว์ แฑ็น ยัง)
Plus got more flows to come
(พลัส ก็อท โม โฟลว์ ทู คัม)
And if I ain’t better than Big, I’m the closest one
(แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย เอน เบ๊ทเท่อร์ แฑ็น บิ๊ก , แอม เดอะ โคลสเอส วัน)
So move over – hoes, choose Hova
(โซ มู๊ฝ โอ๊เฝ่อร โฮ , ชู๊ส Hova)
My food for though so hot it give you dudes ulcers
(มาย ฟู้ด ฟอร์ โธ โซ ฮอท ดิธ กี๊ฝ ยู ดยูด อัลเซอะ)
Rovers, roasters, poseurs
(โรฝเออะ , โรซเทอะ , โพะเสอ)
gettin it in with me, livin like they supposed tah
(เกดดิน หนิด อิน วิธ มี , ลีฝอิน ไล๊ค เด ซั๊พโพ้ส tah)
Watches, chain, front row at the game
(วัทเชซ , เชน , ฟร๊อนท โรว์ แอ็ท เดอะ เกม)
Sold out arena, all screamin my name, c’mon
(โซลด เอ๊าท อารี๊น่า , ออล สครีมมิน มาย เนม , ซีมอน)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hola’ Hovito คำอ่านไทย Jay-Z

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น