เนื้อเพลง Zodiaccupuncture คำอ่านไทย Aesop Rock

Intro:
(อินโทร :)

March. The more the merrier. Get a couple of whores to carry you to the burial. F-R-E-S-H. Fresh to death and keep it def to the left. Well it was Capricorn, Virgo, Aquarius, Cancer, Leo, Sagittarius, Pisces, Libra, Scorpio, Aries, Gemini, Taurus, Let ’em die for it.
(มาร์ช เดอะ โม เดอะ merrier เก็ท ดา คั๊พเพิ่ล อ็อฝ โฮ ทู แค๊รรี่ ยู ทู เดอะ เบเรียล เอฟ อาร์ อี เอส เฮส เฟรช ทู เด้ท แอนด์ คี๊พ อิท เดฟ ทู เดอะ เล๊ฟท เวลล อิท วอส แคปพิครอน , เฝอโก , Aquarius , แค๊นเซ่อร์ , ลีโอ , Sagittarius , พีซซีส , ไลบระ , ซคอพิโอ , เอรี่ , เจมมีนาย , ทอรัซ , เล็ท เอ็ม ดาย ฟอร์ อิท)

Delicate freak show alert the frame. Bash all flags where the mag spin park. Corroded by the volts that jolt the cold vein. Boogie down kits to slip past the guard. Def with a mascot of radical mass. Megaphone fuzz and a woofer on fritz. We are not trained to diver the crash. But march face first with a prayer for the blitz. Stand up for the cinema fire, simian ire, cold shmmy for the cinnamon sky; intimate eyes loop all known alleys. Scoop the bounty like daddy hires Bazooka to murder Ralphie. I curdle with burnt milk, pariah sigh, honor piranha money. Count it with the knuckle that hustle bread out a copper’s tummy. One of these rebels could level the marked city but the N.Y. uber alles governor’s picky. I’ll be the jenky Jesus for the species you bleed with. Ultra. Soldier poach the folklore. Jump guns through the 9th gate. Jump guns like a noon 6 burner lit up on the 9th pace. Even set among a portion conformed to the blind stage, never lured by the formal watching imported wines age. We bow to the gusto mustered by the mecha-bot. Plowed by the public, ushered out the letterbox. Wowed by the subject punctured by the helicop. Boy meets vermin: the widescreen version. Headaches, nausea, vomiting, facial paralysis. These area a few of my favorite venomous side effects. Mamba, Water Moc, Pit Viper, Diamond Back, Anaconda, Boom Slang, Cobra, bite ’em back. Spinal tap crabs to the clapper. Aesop Rock is the Cadillac of natural disaster. Push that b*tton. Everybody gotta push something. That’s why the envelope is where it wasn’t. I work with the builders, widdle my gorilla military and fizzle ’em through the vigilante filters. Who lamps left of the toggle?How’d they fit that ninja ina bottle? A hundred million motherf*ckers with they hands out vs. a walking zipper bomb trying to keep the man down.
(เดลอิคิท ฟรี๊ค โชว์ อะเลิ๊ร์ท เดอะ เฟรม แบ็ฌ ออล แฟล๊ก แวร์ เดอะ แมก สพิน พาร์ค คอร์โร้ด บาย เดอะ ฝอลท แดท โจลท เดอะ โคลด์ เฝน บูกี เดาน คิท ทู สลิ๊พ พาสท์ เดอะ การ์ด เดฟ วิธ อะ แมซค็อท อ็อฝ แรดอิแค็ล มาซ Megaphone ฟัส แอนด์ อะ วูฟเออะ ออน ฟริทซ วี อาร์ น็อท เทรน ทู ไดฝเออะ เดอะ คแร็ฌ บั๊ท มาร์ช เฟซ เฟิร์สท วิธ อะ พเรเออะ ฟอร์ เดอะ บลิทซ สแทนด์ อั๊พ ฟอร์ เดอะ ซีนอิมะ ไฟเออะร , ซีมเอียน ไอร , โคลด์ shmmy ฟอร์ เดอะ ซีนนะมัน สกาย ; อีนทิมิท อาย ลูพ ออล โนน แอลลิ ซคูพ เดอะ เบานทิ ไล๊ค แดดดิ ไฮเออะ บะสูกะ ทู เม๊อร์เด้อร์ Ralphie ไอ เคอร์เดิล วิธ เบินท มิลค์ , พะไรอะ ไซ , ออนเออะ เพอรานา มั๊นนี่ เค้าทํ ดิธ วิธ เดอะ นักเคิล แดท เฮสเซล เบร้ด เอ๊าท ดา ค๊อพเพ่อร์ ทัมมี วัน อ็อฝ ฑิส เร๊เบ่ล เคิด เล๊เฝ่ล เดอะ ม๊าร์ค ซิ๊ที่ บั๊ท เดอะ เอ็น วาย uber alles กัฝเออะเนอะ พิคกี้ อิลล บี เดอะ jenky จีสัซ ฟอร์ เดอะ ซพีฌิ ยู บลีด วิธ อัลทระ โซ๊ลเจ้อร์ โพช เดอะ folklore จั๊มพ กัน ทรู เดอะ 9th เกท จั๊มพ กัน ไล๊ค เก นูน ซิก เบอเนอะ ลิท อั๊พ ออน เดอะ 9th เพซ อี๊เฝ่น เซ็ท อะมอง อะ พ๊อร์ชั่น ค็อนฟอม ทู เดอะ ไบลนฺดฺ สเท๊จ , เน๊เฝ่อร์ ลยูร บาย เดอะ ฟ๊อร์มอล วัทชิง อิ๊มพอร์ท ไวน์ เอจ วี บาว ทู เดอะ กัซโท มัซเทอะ บาย เดอะ mecha bot พเลา บาย เดอะ พับลิค , อัฌเออะ เอ๊าท เดอะ letterbox เวา บาย เดอะ ซั๊บเจ็คท พังเชอะ บาย เดอะ helicop บอย มี๊ท เฝอมิน : เดอะ widescreen เฝ๊อร์ชั่น เฮดแฮ็ค , นอเฌียะ , vomitings , facial พะแรลอิซิซ ฑิส แอ๊เรีย อะ ฟิว อ็อฝ มาย เฟเฝอะริท เฝนอะมัซ ไซด์ เอฟเฟ็ค Mamba , ว๊อเท่อร Moc , พิท ไฝเพอะ , ได๊ม่อนดํ แบ็ค , อนาคอนดา , บูม ซแล็ง , ค๊อบร้า , ไบ้ท์ เอ็ม แบ็ค ซไพแน็ล แท็พ แคร๊บ ทู เดอะ คแลพเพอะ อีซ็อพ ร๊อค อีส เดอะ คาดิลแล อ็อฝ แนชแร็ล ดิสแอ๊สเท่อร์ พุช แดท บี *tton เอวี่บอดี้ กอททะ พุช ซัมติง แด้ท วาย ดิ เอนเฝะโลพ อีส แวร์ อิท วอสซึ้น ไอ เวิ๊ร์ค วิธ เดอะ บลิวเดอสฺ , widdle มาย โกะรีลละ มิ๊ลิทารี่ แอนด์ fizzle เอ็ม ทรู เดอะ vigilante ฟิ๊ลเท่อร์ ฮู แล็มพ เล๊ฟท อ็อฝ เดอะ toggle แอว เด ฟิท แดท ninja ina บ๊อทเทิ่ล อะ ฮั๊นเดร็ด มิ๊ลเลี่ยน motherf*ckers วิธ เด แฮนด์ เอ๊าท vs ซา วอคกิง สีพเพอะ บอมบฺ ทไรอิง ทู คี๊พ เดอะ แมน เดาน)

Get up. Get down. Sit up. Sit down. It’s either fancy footwork or get bit by the hounds. Face up. Face down. Laced up. Laced down. It’s either fist to the sky or get bit by the crowd. Well it was Capricorn, Virgo, Aquarius, Cancer, Leo, Sagittarius, Pisces, Libra, Scorpio, Aries, Gemini, Taurus, Let ’em die for it.
(เก็ท อั๊พ เก็ท เดาน ซิท อั๊พ ซิท เดาน อิทซ ไอ๊เทร่อ แฟ๊นซี footwork ออ เก็ท บิท บาย เดอะ เฮานด เฟซ อั๊พ เฟซ เดาน แล็ค อั๊พ แล็ค เดาน อิทซ ไอ๊เทร่อ ฟิซท ทู เดอะ สกาย ออ เก็ท บิท บาย เดอะ คราวดํ เวลล อิท วอส แคปพิครอน , เฝอโก , Aquarius , แค๊นเซ่อร์ , ลีโอ , Sagittarius , พีซซีส , ไลบระ , ซคอพิโอ , เอรี่ , เจมมีนาย , ทอรัซ , เล็ท เอ็ม ดาย ฟอร์ อิท)

I was chewing my tongue out of my mouth one day when the blood in my beard hit the dirt by the blazers. Would have said ‘curb it’ like any nervous habit ’til maverick told me the coyote pack could smell the wound for acres, and labor to cater fang to fisherman gut fritters, oblivious to the glimmer of innocent duck feathers. F*ck it. Want a carnivore war? Bet. I’ll be at the Bronx Zoo with a lock pick kit. On the eject for cockpit bench, helicop clip Nazi cops on kamikaze belly flop sh*t. Roger. Hop-fence-kill-a-crop, monster. We are the tired and poor, we come for your water. Boom. Bounce when the church corrupt. When the mayor knuckle dust city worker bugs. When the stars finger babies like I flirt with sl*ts. You’ll see the fire engine red fox ears perk up. Metal kettle unsettling treble howl, settler trembling, measureing mellow on the levitate off the mezzanine. Never seen a ton of bricks dressing clean/dapper ’til it’s pin stripe and skull chunk 40 stories after. And U.S.A. on a Ketamine disaster. Cane for stress. Crack if the former left you unimpressed. Now pardon me if part of me heart of an oddball, but damn. Kumba-f*cking-ya, dog. Terminally alienated and bent awkward by the bought, prepped package of the slickest spin-doctors. Raised where the paranoid hide tools proper, like suspicious cargo in a high school locker. And it looks like war, quacks like war, so it’s Occam’s Razor and I’m swayze out the door. A hundred million motherf*ckers hold me back. Thee hand cannons won’t ask ’bout your zodiac, boy.
(ไอ วอส chewings มาย ทั๊ง เอ๊าท อ็อฝ มาย เม๊าธ วัน เดย์ เว็น เดอะ บลัด อิน มาย เบียร์ด ฮิท เดอะ เดิร์ท บาย เดอะ บเลสเออะ เวิด แฮ็ฝ เซ็ด เคิบ อิท ไล๊ค เอ๊นี่ เนอฝัซ แฮ๊บบิท ทิล แมฝเออะริค โทลด มี เดอะ ไคโอท แพ็ค เคิด สเมลล์ เดอะ วูนด์ ฟอร์ เอ๊เค่อร์ , แอนด์ เลเบอะ ทู เคเทอะ แฟ็ง ทู ฟิชเฌอะแมน กัท ฟรีทเทอะ , อ็อบลีฝเอียซ ทู เดอะ กลีมเมอะ อ็อฝ อิ๊นโนเซ้นท ดั๊ค เฟฑเออะ เอฟ *ck อิท ว้อนท ดา คานิโฝ วอร์ เบ๊ท อิลล บี แอ็ท เดอะ บรอนซ ซู วิธ อะ ล๊อค พิค คิท ออน ดิ อีเจ็คท ฟอร์ cockpit เบ๊นช , helicop คลิพ นาสิ ค็อพ ออน แคมิคาสิ เบลลิ ฟล็อพ ฌะ *ที รอจเออะ ฮ็อพ เฟ้นซ คิลล์ อะ ครอพ , ม๊อนสเท่อร์ วี อาร์ เดอะ ไทร์ แอนด์ พัวร์ , วี คัม ฟอร์ ยุร ว๊อเท่อร บูม เบ๊าสฺ เว็น เดอะ เชิร์ช คอร์รัพทํ เว็น เดอะ เม๊เอ่อร์ นักเคิล ดัสท ซิ๊ที่ เวอเคอะ บั๊ก เว็น เดอะ สทาร์ ฟิ๊งเก้อร เบบีสฺ ไล๊ค ไก ฟเลิท วิธ sl*ts โยว ซี เดอะ ไฟเออะร เอ๊นจิ้น เร้ด ฟ๊อกซ เอียร เพิค อั๊พ เมท่อล เคดเดว unsettlings เท่เบิล เฮาล , เซทเลอะ ทเรมบลิง , measureings เมลโล ออน เดอะ เลวิเทจ ออฟฟ เดอะ เมสสะนีน เน๊เฝ่อร์ ซีน อะ ท็อง อ็อฝ บริ๊ค ดเรซซิง คลีน /แดพเพอะ ทิล อิทซ พิน ซทไรพ แอนด์ สคั๊ลล ชังค 40 สตอยสฺ แอ๊ฟเท่อร แอนด์ ยู เอส ซา ออน อะ Ketamine ดิสแอ๊สเท่อร์ แคน ฟอร์ สเทรสส แคร๊ค อิ๊ฟ เดอะ ฟ๊อร์เม่อร์ เล๊ฟท ยู อะนิมพเรซท นาว พ๊าร์ด่อน มี อิ๊ฟ พาร์ท อ็อฝ มี ฮาร์ท อ็อฝ แอน oddball , บั๊ท แดมนํ Kumba เอฟ *คิง ยา , ด้อกก Terminally เอลเยะเนท แอนด์ เบ็นท ออคเวิด บาย เดอะ บอท , prepped แพคคิจ อ็อฝ เดอะ slickest สพิน ด๊อคเท่อร์ เร้ส แวร์ เดอะ พารานอย ไฮด์ ทูล พร๊อพเพ่อร์ , ไล๊ค ซัซพิฌอัซ ค๊าร์โก้ อิน อะ ไฮฮ สคูล ลอคเคอะ แอนด์ ดิท ลุ๊ค ไล๊ค วอร์ , คแว็ค ไล๊ค วอร์ , โซ อิทซ Occams เร๊เซ่อร์ แอนด์ แอม สเวซี่ เอ๊าท เดอะ ดอร์ รา ฮั๊นเดร็ด มิ๊ลเลี่ยน motherf*ckers โฮลด์ มี แบ็ค ฑี แฮนด์ แค๊นน่อน ว็อนท อาสคฺ เบาท ยุร โสเดียค , บอย)

Get up. Get down. Sit up. Sit down. It’s either fancy footwork or get bit by the hounds. Face up. Face down. Laced up. Laced down. It’s either fist to the sky or get bit by the crowd. Well it was Capricorn, Virgo, Aquarius, Cancer, Leo, Sagittarius, Pisces, Libra, Scorpio, Aries, Gemini, Taurus, Let ’em die for it.
(เก็ท อั๊พ เก็ท เดาน ซิท อั๊พ ซิท เดาน อิทซ ไอ๊เทร่อ แฟ๊นซี footwork ออ เก็ท บิท บาย เดอะ เฮานด เฟซ อั๊พ เฟซ เดาน แล็ค อั๊พ แล็ค เดาน อิทซ ไอ๊เทร่อ ฟิซท ทู เดอะ สกาย ออ เก็ท บิท บาย เดอะ คราวดํ เวลล อิท วอส แคปพิครอน , เฝอโก , Aquarius , แค๊นเซ่อร์ , ลีโอ , Sagittarius , พีซซีส , ไลบระ , ซคอพิโอ , เอรี่ , เจมมีนาย , ทอรัซ , เล็ท เอ็ม ดาย ฟอร์ อิท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Zodiaccupuncture คำอ่านไทย Aesop Rock

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น