เนื้อเพลง Fall คำอ่านไทย Something Corporate

I close my eyes
(ไอ โคลส มาย อาย)
Thought I was lost
(ธอท ไอ วอส ล็อซท)
But I was stranded
(บั๊ท ไอ วอส สแทรนด)
I go outside
(ไอ โก เอ๊าทไซ้ด)
To my surprise
(ทู มาย เซอร์ไพร๊ส)
The sky had landed
(เดอะ สกาย แฮ็ด แลนด์)

I thought it made more sense
(ไอ ธอท ดิธ เมด โม เซ้นส)
If I could only keep you guessing
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด โอ๊นลี่ คี๊พ ยู เกรสซิง)
I was a fool to think that I should stop you from undressing
(ไอ วอส ซา ฟูล ทู ทริ๊งค แดท ไอ เชิด สท๊อพ ยู ฟรอม อันเดรสซิ่ง)
Now I’m believing all the words you say
(นาว แอม บีลีฝวิง ออล เดอะ เวิร์ด ยู เซย์)
That I can’t take back to you
(แดท ไอ แค็นท เท้ค แบ็ค ทู ยู)
[To you]
([ ทู ยู ])

And so I fall
(แอนด์ โซ ไอ ฟอลล์)
I don’t wanna feel this small
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ฟีล ดิส สมอลล์)
You know I just can’t handle this
(ยู โนว์ ไอ จั๊สท แค็นท แฮ๊นเดิ้ล ดิส)
Handle this at all
(แฮ๊นเดิ้ล ดิส แอ็ท ดอร์)
And I’ll just fall
(แอนด์ อิลล จั๊สท ฟอลล์)
I let my heartbeat drop
(ไอ เล็ท มาย ฮาร์ทบีท ดรอพ)
I falter as the music stops
(ไอ ฟอลเทอะ แอส เดอะ มิ๊วสิค สท๊อพ)
And you watch me as I stall
(แอนด์ ยู ว๊อทช มี แอส ซาย ซทอล)
And wonder when I
(แอนด์ วั๊นเด้อร เว็น นาย)
Fall
(ฟอลล์)

I kiss your neck [oh oh]
(ไอ คิซ ยุร เน็ค [ โอ โอ ])
I feel you breathing on my shoulder
(ไอ ฟีล ยู บรีสดิง ออน มาย โช๊ลเด้อร์)
Still I’m perfect [oh oh]
(สทิลล แอม เพ๊อร์เฟ็คท [ โอ โอ ])
It must be you
(อิท มัสท์ บี ยู)
Cuz now it’s over
(คัซ นาว อิทซ โอ๊เฝ่อร)
I was so close
(ไอ วอส โซ โคลส)
That was the most that I have ever been through
(แดท วอส เดอะ โมซท แดท ไอ แฮ็ฝ เอ๊เฝ่อร์ บีน ทรู)
Now old cassettes and cigarrettes will be the ones to save you
(นาว โอลด์ คัสเซ็ททํ แซน cigarrettes วิล บี ดิ วัน ทู เซฝ ยู)
How can you ask for me to stay when all you ever do is go
(ฮาว แคน ยู อาสคฺ ฟอร์ มี ทู สเทย์ เว็น ออล ยู เอ๊เฝ่อร์ ดู อีส โก)
Just Go
(จั๊สท โก)

And so I fall
(แอนด์ โซ ไอ ฟอลล์)
I don’t wanna feel this small
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ฟีล ดิส สมอลล์)
You know I just can’t handle this
(ยู โนว์ ไอ จั๊สท แค็นท แฮ๊นเดิ้ล ดิส)
Handle this at all
(แฮ๊นเดิ้ล ดิส แอ็ท ดอร์)
And so I fall
(แอนด์ โซ ไอ ฟอลล์)
I let my heartbeat drop
(ไอ เล็ท มาย ฮาร์ทบีท ดรอพ)
I falter as the music stops
(ไอ ฟอลเทอะ แอส เดอะ มิ๊วสิค สท๊อพ)
And you watch me as I stall
(แอนด์ ยู ว๊อทช มี แอส ซาย ซทอล)
And wonder when I
(แอนด์ วั๊นเด้อร เว็น นาย)
Fall
(ฟอลล์)

Go on
(โก ออน)
You’ve kept me waiting
(ยู๊ฟ เค็พท มี เวททิง)
Go on
(โก ออน)
And watch me as I Fall
(แอนด์ ว๊อทช มี แอส ซาย ฟอลล์)

I don’t wanna feel this small
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ฟีล ดิส สมอลล์)
You know I just can’t handle this
(ยู โนว์ ไอ จั๊สท แค็นท แฮ๊นเดิ้ล ดิส)
Handle this at all
(แฮ๊นเดิ้ล ดิส แอ็ท ดอร์)
And so I fall
(แอนด์ โซ ไอ ฟอลล์)
I let my heartbeat drop
(ไอ เล็ท มาย ฮาร์ทบีท ดรอพ)
I falter as the music stops
(ไอ ฟอลเทอะ แอส เดอะ มิ๊วสิค สท๊อพ)
And you watch me as I stall
(แอนด์ ยู ว๊อทช มี แอส ซาย ซทอล)
And wonder when I
(แอนด์ วั๊นเด้อร เว็น นาย)
Fall
(ฟอลล์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fall คำอ่านไทย Something Corporate

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น