เนื้อเพลง Let Me in คำอ่านไทย Young Buck feat 50 Cent

[50 cent]
([ 50 เซ็นท ])
Yeah, Its 50 cent, Young Buck
(เย่ , อิทซ 50 เซ็นท , ยัง บั๊ค)
G-g-g-g-g-G-UNIT!
(จี จี จี จี จี จี ยูนิท !)
We get the club jumpin’ from beginning to the end
(วี เก็ท เดอะ คลับ จัมปิน ฟรอม บีกีนนิง ทู ดิ เอ็นด)
Go shawty, we back up in this b*tch again
(โก ชาวดี้ , วี แบ็ค อั๊พ อิน ดิส บี *tch อะเกน)
We party, harder than you can imagine
(วี พ๊าร์ที่ , อาณ์เดอ แฑ็น ยู แคน อิมแม๊จิ้น)
You can run wit losers, or run wit winners and win
(ยู แคน รัน วิท ลูสเออะ , ออ รัน วิท วีนเนอะ แซน วิน)

[Verse 1]
([ เฝิซ วัน ])
[Young Buck]
([ ยัง บั๊ค ])
I feel attention when I walk in the club
(ไอ ฟีล แอ็ทเทนฌัน เว็น นาย ว๊อล์ค อิน เดอะ คลับ)
G-unit to the socks, b*tches all on a thug
(จี ยูนิท ทู เดอะ ซ๊อค , บี *tches ซอร์ ออน อะ ธัก)
Gimme a henny on the rocks, and a bottle of bub
(กีมมิ อะ เฮนนี่ ออน เดอะ ร๊อค , แอนด์ อะ บ๊อทเทิ่ล อ็อฝ บับบฺ)
I dont need security, this Gorilla enough
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด ซิคยูริทิ , ดิส โกะรีลละ อีน๊าฟ)
I came to ball wit ya’ll, pop the bar and all
(ไอ เคม ทู บอล วิท ยอล , พ็อพ เดอะ บาร์ แอนด์ ออล)
So b*tches call ya hoes, n n*ggaz call ya dogs
(โซ บี *tches คอลลํ ยา โฮ , เอ็น เอ็น *ggaz คอลลํ ยา ด้อกก)
If you love ya wife keep her at home tonight
(อิ๊ฟ ยู ลัฝ ยา ไว๊ฟ คี๊พ เฮอ แรท โฮม ทูไน๊ท)
She might neva come home again n*gga, aight!
(ชี ไมท นีฝวา คัม โฮม อะเกน เอ็น *gga , ไอชฺ !)
Teeth, neck, wrists all lights my lifes like
(ทีท , เน็ค , ริ๊ซท ซอร์ ไล๊ท มาย ไล๊ฟ ไล๊ค)
Ridin’ in Ca$hville runnin all stop lights
(ริดอิน อิน Ca$hville รูนนิน ออล สท๊อพ ไล๊ท)
Homie is that real, I pray I keep livin
(โฮมี อีส แดท เรียล , ไอ เพรย์ ไอ คี๊พ ลีฝอิน)
My momma jus hadda dream of seein me in prison
(มาย มอมมา ยูส hadda ดรีม อ็อฝ ซีอิน มี อิน พริ๊ซั่น)
My daddys a dope fein, n i dont really miss him
(มาย แดดดิ ซา โดพ fein , เอ็น นาย ด้อนท์ ริแอ็ลลิ มิซ ฮิม)
Aint seen him in 10 years n a n*gga still livin
(เอน ซีน ฮิม อิน เทน เยียร์ เอ็น อะ เอ็น *gga สทิลล ลีฝอิน)
Tha same ol’ 2 step we move to a rhythm
(ท่า เซม ol ทู สเท็พ วี มู๊ฝ ทู อะ ริธึ่ม)
50 holla get em’ Buck, you know im gunna get em’
(50 ฮอลละ เก็ท เอ็ม บั๊ค , ยู โนว์ แอม กันนา เก็ท เอ็ม)
Raaaaa!
(Raaaaa !)

[Chorus x2]
([ ค๊อรัส x2 ])
I know you gonna let me shine n get mine
(ไอ โนว์ ยู กอนนะ เล็ท มี ไชน์ เอ็น เก็ท ไมน์)
I know you gonna let me in wit this nine
(ไอ โนว์ ยู กอนนะ เล็ท มี อิน วิท ดิส ไนน)
I know you gonna let me smoke on my weed
(ไอ โนว์ ยู กอนนะ เล็ท มี สโม๊ค ออน มาย วี)
I know you gonna let me drink wit no I.D
(ไอ โนว์ ยู กอนนะ เล็ท มี ดริ๊งค วิท โน ไอ ดี)

[verse 2]
([ เฝิซ ทู ])
[Young Buck]
([ ยัง บั๊ค ])
I know im sinnin but im winnin at tha same time
(ไอ โนว์ แอม sinnin บั๊ท แอม วินนิน แอ็ท ท่า เซม ไทม์)
Take a couple shots from a n*gga tryin ta take mine
(เท้ค เก คั๊พเพิ่ล ฌ็อท ฟรอม มา เอ็น *gga ทายอิน ทา เท้ค ไมน์)
I’m back on tha block, wit a choppa n a tech nine
(แอม แบ็ค ออน ท่า บล๊อค , วิท ดา ชอปปา เอ็น อะ ทิค ไนน)
N*ggaz shootin cops n the hood runnin stop signs
(เอ็น *ggaz ชูดทิน ค็อพ เอ็น เดอะ ฮุด รูนนิน สท๊อพ ซายน)
G-UNIT, The Game! B*tches doin wat tha thugs do
(จี ยูนิท , เดอะ เกม ! บี *tches โดย วัท ท่า ธัก ดู)
G’s, D’s, Vice, Lords, Crips n the Blooz too
(จีส , ดีสฺ , ไฝซ , หลอร์ด , คริป เอ็น เดอะ Blooz ทู)
Move lemme come through
(มู๊ฝ เลมมี คัม ทรู)
Aint a pair of handcuffs, can hold me
(เอน ดา แพ อ็อฝ แฮนคัฟสฺ , แคน โฮลด์ มี)
I’m ridin’ in the ol’ school listenin to some oldies
(แอม ริดอิน อิน ดิ ol สคูล ลิเซินนิน ทู ซัม โอดี)
My goals keep shinin, Them hoes keep cryin
(มาย โกล คี๊พ ชายนิน , เด็ม โฮ คี๊พ คายอิน)
The handle of my 45 outlined in diamonds
(เดอะ แฮ๊นเดิ้ล อ็อฝ มาย 45 เอ๊าท์ไลน์ อิน ได๊ม่อนดํ)
Just left Ca$hville, bout to fly to Miami
(จั๊สท เล๊ฟท Ca$hville , เบาท ทู ฟลาย ทู มายเอมอี)
Hopin Yayo watchin Eminem, preform at the Grammys
(โฮพปิน Yayo วันชิน เอมมีนเอม , preform แอ็ท เดอะ แกรมมี่)
N*ggaz like Eric Benet, prolly cant stand me
(เอ็น *ggaz ไล๊ค อีริค เบทเนทฺ , พอวลี่ แค็นท สแทนด์ มี)
I know money will make Halle Berry come outa them panties
(ไอ โนว์ มั๊นนี่ วิล เม้ค Halle เบริ คัม เอ้าดา เด็ม แพนดีสฺ)
B*tch!
(บี *tch !)

[Hook]
([ ฮุ๊ค ])
Ya’ll n*ggaz in trouble they shoulda neva let me in [in]
(ยอล เอ็น *ggaz อิน ทรั๊บเบิ้ล เด โช๊วดา นีฝวา เล็ท มี อิน [ อิน ])

[Chorus x2]
([ ค๊อรัส x2 ])

[verse 3]
([ เฝิซ ที ])
Bet ya I can make them bounce back
(เบ๊ท ยา ไอ แคน เม้ค เด็ม เบ๊าสฺ แบ็ค)
Teach em’ how to stunt, teach em’ how to counts stacks [yeah]
(ที๊ช เอ็ม ฮาว ทู ซทันท , ที๊ช เอ็ม ฮาว ทู เค้าทํ ซแท็ค [ เย่ ])
Now where ya hood at? Buck
(นาว แวร์ ยา ฮุด แอ็ท บั๊ค)
If you want to, we 50 deep up in here watchu gonna do
(อิ๊ฟ ยู ว้อนท ทู , วี 50 ดี๊พ อั๊พ อิน เฮียร watchu กอนนะ ดู)
Who want beif, I aint come for no name callin
(ฮู ว้อนท beif , ไอ เอน คัม ฟอร์ โน เนม คอลลิน)
Dont be mad cuz we is n you aint ballin’
(ด้อนท์ บี แม้ด คัซ วี อีส เอ็น ยู เอน บอลลิน)
Gettin’ money is my motto for you broke folks
(เกดดิน มั๊นนี่ อีส มาย มอทโท ฟอร์ ยู บโรค โฟล้ค)
Can’t spend ya whole life payin on ya car notes
(แค็นท สเพ็นด ยา โฮล ไล๊ฟ เพย์อิน ออน ยา คารํ โน๊ท)
It’s alright if you still on the block boy
(อิทซ ออลไร๊ท อิ๊ฟ ยู สทิลล ออน เดอะ บล๊อค บอย)
See ima cold young thug, not a hot boy
(ซี แอมอา โคลด์ ยัง ธัก , น็อท ดา ฮอท บอย)
You know I do this for the streets, n my peeps thas behind bars
(ยู โนว์ ไอ ดู ดิส ฟอร์ เดอะ สทรีท , เอ็น มาย พีพ ท่า บีฮายน์ บาร์)
As soon as they come home, I’ll go n buy them all cars
(แอส ซูน แอส เด คัม โฮม , อิลล โก เอ็น บาย เด็ม ออล คารํ)
Young Buck!
(ยัง บั๊ค !)

[chorus x2]
([ ค๊อรัส x2 ])

[50 cent]
([ 50 เซ็นท ])
We get the club jumpin’ from beginning to the end
(วี เก็ท เดอะ คลับ จัมปิน ฟรอม บีกีนนิง ทู ดิ เอ็นด)
Go shawty, we back up in this b*tch again
(โก ชาวดี้ , วี แบ็ค อั๊พ อิน ดิส บี *tch อะเกน)
We party, harder than you can imagine
(วี พ๊าร์ที่ , อาณ์เดอ แฑ็น ยู แคน อิมแม๊จิ้น)
You can run wit losers, or run wit winners that win
(ยู แคน รัน วิท ลูสเออะ , ออ รัน วิท วีนเนอะ แดท วิน)
AHH!
(อา !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Let Me in คำอ่านไทย Young Buck feat 50 Cent

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น