เนื้อเพลง Little by Little คำอ่านไทย Marion Raven

A mean reply, so I scream
(อะ มีน รีพลาย , โซ ไอ สครีม)
Another fight about nothing at all
(อะน๊าเทร่อร์ ไฟ้ท อะเบ๊าท นัธอิง แอ็ท ดอร์)
And then we cry and forgive
(แอนด์ เด็น วี คราย แอนด์ ฟอร์กี๊ฝ)
Promising that we will never fall again
(พรอมอิซิง แดท วี วิล เน๊เฝ่อร์ ฟอลล์ อะเกน)

I know this much is true
(ไอ โนว์ ดิส มัช อีส ทรู)
Hey
(เฮ)

Little by little
(ลิ๊ทเทิ่ล บาย ลิ๊ทเทิ่ล)
I think we’ll understand this
(ไอ ทริ๊งค เวลล อั๊นเด้อรสแทนด ดิส)
Little by little
(ลิ๊ทเทิ่ล บาย ลิ๊ทเทิ่ล)
I think we’ll comprehend it
(ไอ ทริ๊งค เวลล คอมพรีเฮ็นดํ ดิท)
Little by little
(ลิ๊ทเทิ่ล บาย ลิ๊ทเทิ่ล)
You’ll take me as I am yeah
(โยว เท้ค มี แอส ซาย แอ็ม เย่)
Little by little
(ลิ๊ทเทิ่ล บาย ลิ๊ทเทิ่ล)

It’ll take some time to find it out
(อิว เท้ค ซัม ไทม์ ทู ไฟนด์ ดิท เอ๊าท)
To make a change, you gotta change your mind
(ทู เม้ค เก เช้งจํ , ยู กอททะ เช้งจํ ยุร ไมนด์)
Cause it’s hard enough to get a grip
(ค๊อส อิทซ ฮาร์ด อีน๊าฟ ทู เก็ท ดา กริพ)
It’s hard as it is without us being left behind
(อิทซ ฮาร์ด แอส ซิท อีส วิธเอ๊าท อัซ บีอิง เล๊ฟท บีฮายน์)

I know this much is true
(ไอ โนว์ ดิส มัช อีส ทรู)
Hey
(เฮ)

Little by little
(ลิ๊ทเทิ่ล บาย ลิ๊ทเทิ่ล)
I think we’ll understand this
(ไอ ทริ๊งค เวลล อั๊นเด้อรสแทนด ดิส)
Little by little
(ลิ๊ทเทิ่ล บาย ลิ๊ทเทิ่ล)
I think we’ll comprehend it
(ไอ ทริ๊งค เวลล คอมพรีเฮ็นดํ ดิท)
Little by little
(ลิ๊ทเทิ่ล บาย ลิ๊ทเทิ่ล)
You’ll take me as I am yeah
(โยว เท้ค มี แอส ซาย แอ็ม เย่)
Little by little
(ลิ๊ทเทิ่ล บาย ลิ๊ทเทิ่ล)

I don’t care
(ไอ ด้อนท์ แคร์)
If you don’t say it
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ เซย์ อิท)
I don’t care
(ไอ ด้อนท์ แคร์)
‘Cause I know it
(ค๊อส ไอ โนว์ อิท)
No, we don’t care
(โน , วี ด้อนท์ แคร์)

It’ll take some time to find it out
(อิว เท้ค ซัม ไทม์ ทู ไฟนด์ ดิท เอ๊าท)
To make a change, you gotta change your mind
(ทู เม้ค เก เช้งจํ , ยู กอททะ เช้งจํ ยุร ไมนด์)

I don’t care if you don’t say it
(ไอ ด้อนท์ แคร์ อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ เซย์ อิท)
No I don’t care
(โน ไอ ด้อนท์ แคร์)
[Little by little]
([ ลิ๊ทเทิ่ล บาย ลิ๊ทเทิ่ล ])
If you don’t say it
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ เซย์ อิท)
[I think we’ll understand this]
([ ไอ ทริ๊งค เวลล อั๊นเด้อรสแทนด ดิส ])
Yeah
(เย่)
[Little by little]
([ ลิ๊ทเทิ่ล บาย ลิ๊ทเทิ่ล ])
I think we’ll comprehend it
(ไอ ทริ๊งค เวลล คอมพรีเฮ็นดํ ดิท)
Little by little
(ลิ๊ทเทิ่ล บาย ลิ๊ทเทิ่ล)
You’ll take me as I am yeah
(โยว เท้ค มี แอส ซาย แอ็ม เย่)
Little by little
(ลิ๊ทเทิ่ล บาย ลิ๊ทเทิ่ล)

[Little by little]
([ ลิ๊ทเทิ่ล บาย ลิ๊ทเทิ่ล ])
[I think we’ll understand this]
([ ไอ ทริ๊งค เวลล อั๊นเด้อรสแทนด ดิส ])
We don’t care at all
(วี ด้อนท์ แคร์ แอ็ท ดอร์)
[Little by little]
([ ลิ๊ทเทิ่ล บาย ลิ๊ทเทิ่ล ])
[I think we’ll comprehend it]
([ ไอ ทริ๊งค เวลล คอมพรีเฮ็นดํ ดิท ])
We don’t care
(วี ด้อนท์ แคร์)
[Little by little]
([ ลิ๊ทเทิ่ล บาย ลิ๊ทเทิ่ล ])
[You’ll take me as I am yeah]
([ โยว เท้ค มี แอส ซาย แอ็ม เย่ ])
Little by little
(ลิ๊ทเทิ่ล บาย ลิ๊ทเทิ่ล)

[Little by little]
([ ลิ๊ทเทิ่ล บาย ลิ๊ทเทิ่ล ])
[I think we’ll understand this]
([ ไอ ทริ๊งค เวลล อั๊นเด้อรสแทนด ดิส ])
[Little by little]
([ ลิ๊ทเทิ่ล บาย ลิ๊ทเทิ่ล ])
[I think we’ll comprehend it]
([ ไอ ทริ๊งค เวลล คอมพรีเฮ็นดํ ดิท ])
We don’t care
(วี ด้อนท์ แคร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Little by Little คำอ่านไทย Marion Raven

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น