เนื้อเพลง Rain คำอ่านไทย Creed

Can you help me out
(แคน ยู เฮ้ลพ มี เอ๊าท)
can you lend me a hand
(แคน ยู เล็นด มี อะ แฮนด์)
its safe to say
(อิทซ เซฟ ทู เซย์)
that im stuck again
(แดท แอม ซทัค อะเกน)

Trapped between this life
(แทร๊พ บีทะวีน ดิส ไล๊ฟ)
and the light
(แอนด์ เดอะ ไล๊ท)
i just cant figure out
(ไอ จั๊สท แค็นท ฟิ๊กเก้อร เอ๊าท)
how to make it right
(ฮาว ทู เม้ค อิท ไร๊ท)

A thousand times before
(อะ เธ๊าซั่นด ไทม์ บีฟอร์)
I’ve wondered if theres something more
(แอฝ วั๊นเด้อร อิ๊ฟ แดร์ ซัมติง โม)
something more
(ซัมติง โม)

i feel its gonna rain like this for days
(ไอ ฟีล อิทซ กอนนะ เรน ไล๊ค ดิส ฟอร์ เดย์)
so let it rain down and wash everything away
(โซ เล็ท ดิธ เรน เดาน แอนด์ ว๊อช เอ๊วี่ติง อะเวย์)
i hope that tomorrow the sun will shine
(ไอ โฮพ แดท ทูม๊อโร่ว เดอะ ซัน วิล ไชน์)
with every tomorrow comes another life
(วิธ เอ๊เฝอร์รี่ ทูม๊อโร่ว คัม อะน๊าเทร่อร์ ไล๊ฟ)

i feel its gonna rain
(ไอ ฟีล อิทซ กอนนะ เรน)
for days and days
(ฟอร์ เดย์ แซน เดย์)

i feel its gonna rain
(ไอ ฟีล อิทซ กอนนะ เรน)

ive tried to figure out
(แอฝ ทไร ทู ฟิ๊กเก้อร เอ๊าท)
i cant understand
(ไอ แค็นท อั๊นเด้อรสแทนด)
what it means
(ว๊อท ดิธ มีน)
to be whole again
(ทู บี โฮล อะเกน)
trapped between the truth
(แทร๊พ บีทะวีน เดอะ ทรู๊ธ)
and the consequence
(แอนด์ เดอะ ค๊อนซีเคว่นซ์)
nothings real
(นัธอิง เรียล)
nothings making sense
(นัธอิง เมคอิง เซ้นส)

a thousand times before
(อะ เธ๊าซั่นด ไทม์ บีฟอร์)
I’ve wondered if theres something more
(แอฝ วั๊นเด้อร อิ๊ฟ แดร์ ซัมติง โม)
something more
(ซัมติง โม)

i feel its gonna rain like this for days
(ไอ ฟีล อิทซ กอนนะ เรน ไล๊ค ดิส ฟอร์ เดย์)
so let it rain down and wash everything away
(โซ เล็ท ดิธ เรน เดาน แอนด์ ว๊อช เอ๊วี่ติง อะเวย์)
i hope that tomorrow the sun will shine
(ไอ โฮพ แดท ทูม๊อโร่ว เดอะ ซัน วิล ไชน์)
i feel its gonna rain like this, rain like this, rain like this
(ไอ ฟีล อิทซ กอนนะ เรน ไล๊ค ดิส , เรน ไล๊ค ดิส , เรน ไล๊ค ดิส)

fall down
(ฟอลล์ เดาน)
wash away my yesterdays
(ว๊อช อะเวย์ มาย เยซเทอะดิ)
fall down
(ฟอลล์ เดาน)
so let the rain fall down on me
(โซ เล็ท เดอะ เรน ฟอลล์ เดาน ออน มี)

i feel its gonna rain like this for days
(ไอ ฟีล อิทซ กอนนะ เรน ไล๊ค ดิส ฟอร์ เดย์)
let it rain down and wash everything away
(เล็ท ดิธ เรน เดาน แอนด์ ว๊อช เอ๊วี่ติง อะเวย์)
i hope that tomorrow the sun will shine
(ไอ โฮพ แดท ทูม๊อโร่ว เดอะ ซัน วิล ไชน์)

i feel its gonna rain like this, rain like this [so let the rain fall down]
(ไอ ฟีล อิทซ กอนนะ เรน ไล๊ค ดิส , เรน ไล๊ค ดิส [ โซ เล็ท เดอะ เรน ฟอลล์ เดาน ])
i feel its gonna rain like this, rain like this [so let the rain fall down]
(ไอ ฟีล อิทซ กอนนะ เรน ไล๊ค ดิส , เรน ไล๊ค ดิส [ โซ เล็ท เดอะ เรน ฟอลล์ เดาน ])
i feel its gonna rain like this
(ไอ ฟีล อิทซ กอนนะ เรน ไล๊ค ดิส)

i feel its gonna rain
(ไอ ฟีล อิทซ กอนนะ เรน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Rain คำอ่านไทย Creed

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น