เนื้อเพลง Wordless Chorus คำอ่านไทย My Morning Jacket

So Much Goin On These Days
(โซ มัช โกอิน ออน ฑิส เดย์)
– Forget About Instinct – It’s Not What Pays.
(ฟอร์เก๊ท อะเบ๊าท อิ๊นสทิ้งท อิทซ น็อท ว๊อท เพย์)
Pleasure – Up And Down My Smile:
(พเลฉเออะ อั๊พ แอนด์ เดาน มาย สไมล์ :)
1. A Carton Of Eggs Think. 2. It’s All Worthwhile.
(วัน อะ คาท็อน อ็อฝ เอ้กก ทริ๊งค ทู อิทซ ซอร์ เวริตฮวาย)
Tell Me Spirit – What Has Not Been Done?
(เทลล มี สพีหริท ว๊อท แฮ็ส น็อท บีน ดัน)
I’ll Rush Out And Do It. Or Are We Doin It Now?
(อิลล รัช เอ๊าท แอนด์ ดู อิท ออ อาร์ วี โดย หนิด นาว)
Wordless Chorus.
(Wordless ค๊อรัส)

Fissure Is The Thrill Of The Day
(ฟีฌเออะ อีส เดอะ ธริล อ็อฝ เดอะ เดย์)
– Forget About Feeling – That’s Not What Pays.
(ฟอร์เก๊ท อะเบ๊าท ฟีลอิง แด้ท น็อท ว๊อท เพย์)
But You Know – All Of This Can Change.
(บั๊ท ยู โนว์ ออล อ็อฝ ดิส แคน เช้งจํ)
Remember The Promise As A Kid You Made.
(รีเม๊มเบ่อร์ เดอะ พรอมอิซ แอส ซา คิด ยู เมด)
Wordless Chorus.
(Wordless ค๊อรัส)

We Are The Innovators. They Are The Imitators.
(วี อาร์ ดิ อีนโนะเฝเทอะ เด อาร์ ดิ อีมอิเทเทอะ)
Come On – Hey Don’t You Know How We Started…
(คัมมอน เฮ ด้อนท์ ยู โนว์ ฮาว วี สท๊าร์ท)
We Forgot About Love – But Weren’t Brokenhearted.
(วี เฟาะกอท อะเบ๊าท ลัฝ บั๊ท เวินท์ โบรเคนฮาทเดด)

Wordless Chorus.
(Wordless ค๊อรัส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Wordless Chorus คำอ่านไทย My Morning Jacket

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น