เนื้อเพลง Higher Ground คำอ่านไทย Missy Elliott

Mmmhmmmm.. mmmmmm..
(Mmmhmmmm อึม)
Ohh yea yea yea
(โอ้ เย เย เย)
Ohhhh.. mmmm-mmmhmmmm
(โอ้ อึม mmmhmmmm)
I’m movin.. higher ground..
(แอม มูฝวิน ไฮเออะ กราวนด์)

[Ohh] I’m movin on [mmhmm] can’t nothin stop me now
([ โอ้ ] แอม มูฝวิน ออน [ mmhmm ] แค็นท นอทติน สท๊อพ มี นาว)
[Mmm-yeah] I’m pressin on [higher ground] to higher ground
([ อึม เย่ ] แอม เพรซซิน ออน [ ไฮเออะ กราวนด์ ] ทู ไฮเออะ กราวนด์)
[MMMM!] Each step I take [oooooh] is a new dawning of
([ อึม ! ] อีช สเท็พ ไอ เท้ค [ อูฮู ] อีส ซา นิว ดอนนิง อ็อฝ)
[Ohh, oh-ohh] A brand new day [higher ground] for higher ground
([ โอ้ , โอ โอ้ ] อะ แบรนดฺ นิว เดย์ [ ไฮเออะ กราวนด์ ] ฟอร์ ไฮเออะ กราวนด์)

Obstacles and situations, people places and things
(อ๊อบสเทเคิ่ล แซน ซิ๊ทูเอชั่น , พี๊เพิ่ล เพลส แซน ทริง)
I must overcome, cause there’s a battle to be won
(ไอ มัสท์ โอเฝ่อร์คัม , ค๊อส แดร์ ซา แบ๊ทเทิ้ล ทู บี ว็อน)
With my mind set on higher things
(วิธ มาย ไมนด์ เซ็ท ออน ไฮเออะ ทริง)
These things have become my footstool
(ฑิส ทริง แฮ็ฝ บีคัม มาย footstool)
I’m determined to reach my goal
(แอม ดีเท๊อร์ไมน์ ทู รี๊ช มาย โกล)
I need peace for my soul
(ไอ นี๊ด พี๊ซ ฟอร์ มาย โซล)

[Ohh] I’m movin on [that’s why I’m movin on] can’t nothin stop me now
([ โอ้ ] แอม มูฝวิน ออน [ แด้ท วาย แอม มูฝวิน ออน ] แค็นท นอทติน สท๊อพ มี นาว)
[I’m pressin on] I’m pressin on [to higher ground] to higher ground
([ แอม เพรซซิน ออน ] แอม เพรซซิน ออน [ ทู ไฮเออะ กราวนด์ ] ทู ไฮเออะ กราวนด์)
[MMMM!] Each step I take [each step I take] is a new dawning of
([ อึม ! ] อีช สเท็พ ไอ เท้ค [ อีช สเท็พ ไอ เท้ค ] อีส ซา นิว ดอนนิง อ็อฝ)
[For my higher place] A brand new day
([ ฟอร์ มาย ไฮเออะ เพลส ] อะ แบรนดฺ นิว เดย์)
[On my higher ground] for higher ground
([ ออน มาย ไฮเออะ กราวนด์ ] ฟอร์ ไฮเออะ กราวนด์)

I’m pressin on, the upward way
(แอม เพรซซิน ออน , ดิ อัพเวิด เวย์)
Brand new heights I’m gaining, eeeeeveryday
(แบรนดฺ นิว ไฮท แอม gainings , eeeeeveryday)
No higher place, that I really have found
(โน ไฮเออะ เพลส , แดท ไอ ริแอ็ลลิ แฮ็ฝ เฟานด)
[Lord plant my feet on] plant my feet on [On higher ground]
([ หลอร์ด แพล๊นท มาย ฟีท ออน ] แพล๊นท มาย ฟีท ออน [ ออน ไฮเออะ กราวนด์ ])
Forgetting what [forgetting what, is already behind me]
(โฟเก็ททิง ว๊อท [ โฟเก็ททิง ว๊อท , อีส ออลเร๊ดี้ บีฮายน์ มี ])
Is alread be, ohhhh-oooooh-ohhhhohwhoahhhhh
(อีส alread บี , โอ้ อูฮู ohhhhohwhoahhhhh)
[I’m moving forward] Moving yahyeahh [for what’s ahead]
([ แอม มูฝอิง ฟ๊อร์เวิร์ด ] มูฝอิง yahyeahh [ ฟอร์ ว๊อท อะเฮด ])

I’m moving on.. can’t nothin stop me now [nothing’s gonna stop me]
(แอม มูฝอิง ออน แค็นท นอทติน สท๊อพ มี นาว [ นัธอิง กอนนะ สท๊อพ มี ])
I’m pressing on.. to higher ground [yeah yeah yeah yeah]
(แอม พเรซซิง ออน ทู ไฮเออะ กราวนด์ [ เย่ เย่ เย่ เย่ ])
Each step I take [ohhhh hohhhh] is a new dawning of [yes it is]
(อีช สเท็พ ไอ เท้ค [ โอ้ hohhhh ] อีส ซา นิว ดอนนิง อ็อฝ [ เย็ซ ซิท อีส ])
A brand new day [yeahhhh] for higher ground
(อะ แบรนดฺ นิว เดย์ [ เย้ ] ฟอร์ ไฮเออะ กราวนด์)

The race is not given to the swift
(เดอะ เร้ซ อีส น็อท กีฝเอ็น ทู เดอะ ซิวิฟท)
Nor the battle to the strong only
(นอ เดอะ แบ๊ทเทิ้ล ทู เดอะ สทรอง โอ๊นลี่)
But instead [??? ???]
(บั๊ท อินสเท๊ด [ ])
But we gotta stay strong and fight on
(บั๊ท วี กอททะ สเทย์ สทรอง แอนด์ ไฟ้ท ออน)
Sometimes you feel like your foot might slip
(ซัมไทม์ ยู ฟีล ไล๊ค ยุร ฟุ้ท ไมท สลิ๊พ)
Cause it’s too much goin on
(ค๊อส อิทซ ทู มัช โกอิน ออน)
Just realize your goal is greater than your struggle
(จั๊สท รีแอะไลส ยุร โกล อีส กเรทเออะ แฑ็น ยุร สทรั๊กเกิ้ล)
Just hold on and be strong
(จั๊สท โฮลด์ ออน แอนด์ บี สทรอง)

I’m moving on.. [I’m moving on] can’t nothin stop me now
(แอม มูฝอิง ออน [ แอม มูฝอิง ออน ] แค็นท นอทติน สท๊อพ มี นาว)
[nothing, no-no-no]
([ นัธอิง , โน โน โน ])
I’m pressing on.. [ooohooohooh] to higher ground [oahhyeahyeahh]
(แอม พเรซซิง ออน [ ooohooohooh ] ทู ไฮเออะ กราวนด์ [ oahhyeahyeahh ])
Each step I take [oh is the dawning of a new day]
(อีช สเท็พ ไอ เท้ค [ โอ อีส เดอะ ดอนนิง อ็อฝ อะ นิว เดย์ ])
Is the new dawning of [???]
(อีส เดอะ นิว ดอนนิง อ็อฝ [ ])
A brand new day [yeahhyeahh] for higher ground
(อะ แบรนดฺ นิว เดย์ [ yeahhyeahh ] ฟอร์ ไฮเออะ กราวนด์)

I’m moving on.. can’t nothin stop me now
(แอม มูฝอิง ออน แค็นท นอทติน สท๊อพ มี นาว)
I’m pressing on.. to higher ground
(แอม พเรซซิง ออน ทู ไฮเออะ กราวนด์)
Each step I take.. is a new dawning of
(อีช สเท็พ ไอ เท้ค อีส ซา นิว ดอนนิง อ็อฝ)
A brand new day.. for higher ground
(อะ แบรนดฺ นิว เดย์ ฟอร์ ไฮเออะ กราวนด์)

Be strong, and fight on
(บี สทรอง , แอนด์ ไฟ้ท ออน)
But by all means, keeeeeeeeeeep moving
(บั๊ท บาย ออล มีน , keeeeeeeeeeep มูฝอิง)

[Missy] I’m a witness [I’m a witness] for Jesus [nobody but Jesus]
([ มีซซิ ] แอม มา วิทเหนส [ แอม มา วิทเหนส ] ฟอร์ จีสัซ [ โนบอดี้ บั๊ท จีสัซ ])
[Missy] When I was down, and no one was there
([ มีซซิ ] เว็น นาย วอส เดาน , แอนด์ โน วัน วอส แดร์)
[Missy] He picked me up, and he carried me
([ มีซซิ ] ฮี พิค มี อั๊พ , แอนด์ ฮี แคร์รี่ มี)
[Missy] I’m a witness [I’m a witness] for Jesus [nobody but Jesus]
([ มีซซิ ] แอม มา วิทเหนส [ แอม มา วิทเหนส ] ฟอร์ จีสัซ [ โนบอดี้ บั๊ท จีสัซ ])
[Missy] When I was down, and no one was there
([ มีซซิ ] เว็น นาย วอส เดาน , แอนด์ โน วัน วอส แดร์)
[Missy] He picked me up, and he carried me
([ มีซซิ ] ฮี พิค มี อั๊พ , แอนด์ ฮี แคร์รี่ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Higher Ground คำอ่านไทย Missy Elliott

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น