เนื้อเพลง All of My Days คำอ่านไทย Jay-Z

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
Changing Faces, Jay-Z, R. Kelly
(เช้งจิ้นส เฟซ , เจ ซี , อาร์ เคลลี่)
Yeah, check her
(เย่ , เช็ค เฮอ)
Uh huh, Changing faces
(อา ฮู , เช้งจิ้นส เฟซ)
How we do
(ฮาว วี ดู)

Yo, all of my rhymes fall
(โย , ออล อ็อฝ มาย ไรม ฟอลล์)
All of my days I trade
(ออล อ็อฝ มาย เดย์ ซาย เทรด)
All of my dimes and all of my bad ways I fade
(ออล อ็อฝ มาย ไดม แซน ออล อ็อฝ มาย แบ้ด เวย์ ซาย เฟด)
Killing late nights cruisin’
(คีลลิง เหลท ไน๊ท ครูซิน)
All you see is the brake lights, and hair blowin
(ออล ยู ซี อีส เดอะ เบรค ไล๊ท , แอนด์ แฮร์ โบลวิน)
You know where we goin’
(ยู โนว์ แวร์ วี โกอิน)

Or at the club in the rear frontin’
(ออ แรท เดอะ คลับ อิน เดอะ เรียร์ ฟ้อนดิน)
Poppin’ droppin’
(พอพปิน ดรอพปิน)
And E amounts some cats will wear
(แอนด์ อี อะเม๊าท ซัม แค๊ท วิล แวร์)
Ain’t trying to hear nothin’
(เอน ทไรอิง ทู เฮียร นอทติน)
Probaby was wilder than Bobbie
(Probaby วอส วายอเดอ แฑ็น Bobbie)
Are you the Whitney to get me
(อาร์ ยู เดอะ วิชนี่ ทู เก็ท มี)
Hold me down and make me slow down be be twizzy
(โฮลด์ มี เดาน แอนด์ เม้ค มี สโลว์ เดาน บี บี ทวิสซี่)

Keep the ice out the club lights changing faces
(คี๊พ ดิ ไอ๊ซ์ เอ๊าท เดอะ คลับ ไล๊ท เช้งจิ้นส เฟซ)
Get a little wifey on the license plates
(เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล วายฟี ออน เดอะ ไลเซ็นซ เพล๊ท)
Wait, make me think about you even when you not around
(เว้ท , เม้ค มี ทริ๊งค อะเบ๊าท ยู อี๊เฝ่น เว็น ยู น็อท อะราวนฺดฺ)
Use the bathroom, put the toilet seat back down
(ยู๊ส เดอะ บาทรูม , พุท เดอะ ท๊อยเหล็ท ซีท แบ็ค เดาน)
Cop you some sprinkles that hand with the wrinkles
(ค็อพ ยู ซัม สปริงเคิล แดท แฮนด์ วิธ เดอะ ริ๊งเคิ่ล)
If preferred his and her firs to the ankles
(อิ๊ฟ preferred ฮิส แซน เฮอ เฟอ ทู ดิ แองเคิล)
Keep your friends buggin’, lovin’ all my ways
(คี๊พ ยุร เฟรน บักกิน , ลัฝวิน ออล มาย เวย์)
Jigger, keep you jiggy
(จีกเกอะ , คี๊พ ยู เจคกี้)
All of my days
(ออล อ็อฝ มาย เดย์)

[Changing Faces]
([ เช้งจิ้นส เฟซ ])
In the middle of the night
(อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ ไน๊ท)
You got me thinking ’bout you, babe
(ยู ก็อท มี ติ้งกิง เบาท ยู , เบ้บ)
Got me dreaming ’bout you, baby
(ก็อท มี ดรีมมิง เบาท ยู , เบ๊บี้)

1 – [All that I have] All that I have
(วัน [ ออล แดท ไอ แฮ็ฝ ] ออล แดท ไอ แฮ็ฝ)
[Baby, it’s yours] Baby it’s yours
([ เบ๊บี้ , อิทซ ยุร ] เบ๊บี้ อิทซ ยุร)
Forever and ever, baby
(ฟอเร๊เฝ่อร แอนด์ เอ๊เฝ่อร์ , เบ๊บี้)

2 – All I want is [All I want]
(ทู ออล ไอ ว้อนท อีส [ ออล ไอ ว้อนท ])
To be with you
(ทู บี วิธ ยู)
All of my days
(ออล อ็อฝ มาย เดย์)
All I want, all I need
(ออล ไอ ว้อนท , ออล ไอ นี๊ด)

All I want is [All I want]
(ออล ไอ ว้อนท อีส [ ออล ไอ ว้อนท ])
To be with you
(ทู บี วิธ ยู)
All of my days [All I want, yeah]
(ออล อ็อฝ มาย เดย์ [ ออล ไอ ว้อนท , เย่ ])

Anything to turn you on
(เอนอิธิง ทู เทิร์น ยู ออน)
I’ll be giving it to you, babe
(อิลล บี กีฝวิง อิท ทู ยู , เบ้บ)
You don’t have to worry, baby
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู ว๊อร์รี่ , เบ๊บี้)

Repeat 1
(รีพี๊ท วัน)

Repeat 2
(รีพี๊ท ทู)

3 – All I want is
(ที ออล ไอ ว้อนท อีส)
To be with you all of my days
(ทู บี วิธ ยู ออล อ็อฝ มาย เดย์)
[All I want, yeah, hey]
([ ออล ไอ ว้อนท , เย่ , เฮ ])

[R. Kelly]
([ อาร์ เคลลี่ ])
Check it
(เช็ค อิท)
All I want, all I need
(ออล ไอ ว้อนท , ออล ไอ นี๊ด)
Is you in my life
(อีส ยู อิน มาย ไล๊ฟ)
Loving me
(ลัฝอิง มี)

All I want, all I need
(ออล ไอ ว้อนท , ออล ไอ นี๊ด)
Is you in my life [uh huh]
(อีส ยู อิน มาย ไล๊ฟ [ อา ฮู ])
Loving me
(ลัฝอิง มี)

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
Now we going house shoppin
(นาว วี โกอิ้ง เฮ้าส ชอพพิน)
Everybody wanna know the price your spouse droppin’
(เอวี่บอดี้ วอนนา โนว์ เดอะ ไพร๊ซ์ ยุร สเพ๊าส ดรอพปิน)
Keep that on the low R.Kelly style
(คี๊พ แดท ออน เดอะ โลว อาร์ เคลลี่ สไทล์)
It’s quite shockin’
(อิทซ ไคว๊ shockin)
A year ago, all I did was spend nights hoppin’
(อะ เยียร์ อะโก , ออล ไอ ดิด วอส สเพ็นด ไน๊ท โฮ๊พปิน)
In the club in search of pretty faces and nice stockins’
(อิน เดอะ คลับ อิน เซิร์ช อ็อฝ พริ๊ทที่ เฟซ แซน ไน๊ซ์ stockins)
Who woulda thought I’d walk down the isle, rice dropping
(ฮู วู๊ดดา ธอท อาย ว๊อล์ค เดาน ดิ ไอล , ไร๊ซ์ ดรอพพิงส)
Gotchu a nice rock and
(Gotchu อะ ไน๊ซ์ ร๊อค แอนด์)
Now it’s on they poppin’, droppin’
(นาว อิทซ ออน เด พอพปิน , ดรอพปิน)
Hotter than platinum bracelets
(ฮอทเดอ แฑ็น พแลทนัม บเรซเล็ท)
Jigger R. Kelly, Changing Faces, uh
(จีกเกอะ อาร์ เคลลี่ , เช้งจิ้นส เฟซ , อา)

[Changing Faces]
([ เช้งจิ้นส เฟซ ])
All I want is
(ออล ไอ ว้อนท อีส)
To be with you all of my days
(ทู บี วิธ ยู ออล อ็อฝ มาย เดย์)
All I want, all I need
(ออล ไอ ว้อนท , ออล ไอ นี๊ด)

Repeat 3 until fade
(รีพี๊ท ที อันทิล เฟด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง All of My Days คำอ่านไทย Jay-Z

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น