เนื้อเพลง Song for a Future Generation คำอ่านไทย B-52s

Wanna be the ruler of the galaxy
(วอนนา บี เดอะ รูลเออะ อ็อฝ เดอะ แก๊แล่กซี่)
Wanna be the king of the universe
(วอนนา บี เดอะ คิง อ็อฝ ดิ ยูนิเฝิซ)
Let’s meet and have a baby now!
(เล็ท มี๊ท แอนด์ แฮ็ฝ อะ เบ๊บี้ นาว !)

Wanna be the empress of fashion
(วอนนา บี ดิ เอมพเร็ซ อ็อฝ แฟ๊ชั่น)
Wanna be the president of Moscow
(วอนนา บี เดอะ เพร๊สซิเด้นท อ็อฝ มอซคาว)
Let’s meet and have a baby now!
(เล็ท มี๊ท แอนด์ แฮ็ฝ อะ เบ๊บี้ นาว !)

La! La! La! La! La!
(ลา ! ลา ! ลา ! ลา ! ลา !)
La! La! La! La! La!
(ลา ! ลา ! ลา ! ลา ! ลา !)
La! La! La! La! La!
(ลา ! ลา ! ลา ! ลา ! ลา !)
La! La! La! La! La!
(ลา ! ลา ! ลา ! ลา ! ลา !)

Hey, I’m Fred the Cancerian from New Jersey
(เฮ , แอม เฟรด เดอะ Cancerian ฟรอม นิว เจอสิ)
I like collecting records and exploring
(ไอ ไล๊ค คะเลคทิง เร๊คขอร์ด แซน explorings)
The cave of the unknown
(เดอะ เค๊ฝ อ็อฝ ดิ อันโนน)

Hello, I’m Cindy, I’m a Pisces
(เฮ็ลโล , แอม Cindy , แอม มา พีซซีส)
And I like chihuahuas and
(แอนด์ ดาย ไล๊ค ชิวาวา แซน)
Chinese noodles
(ไชนีส นู๊ดเดิ้ล)

Wanna be the first lady of infinity
(วอนนา บี เดอะ เฟิร์สท เล๊ดี้ อ็อฝ อินฟีนอิทิ)
Wanna be the nicest guy on earth
(วอนนา บี เดอะ นายเซท กาย ออน เอิร์ทร)
Let’s meet and have a baby now!
(เล็ท มี๊ท แอนด์ แฮ็ฝ อะ เบ๊บี้ นาว !)

La! La! La! La! La!
(ลา ! ลา ! ลา ! ลา ! ลา !)
La! La! La! La! La!
(ลา ! ลา ! ลา ! ลา ! ลา !)
La! La! La! La! La!
(ลา ! ลา ! ลา ! ลา ! ลา !)
La! La! La! La! La!
(ลา ! ลา ! ลา ! ลา ! ลา !)
Now! Now! Now! Now! Now! Now!
(นาว ! นาว ! นาว ! นาว ! นาว ! นาว !)
Now! La! La! La! La! La!
(นาว ! ลา ! ลา ! ลา ! ลา ! ลา !)

Hi, my name is Ricky and I’m a Pisces
(ไฮ , มาย เนม อีส ริกกี้ แอนด์ แอม มา พีซซีส)
I love computers and hot tamales
(ไอ ลัฝ ค็อมพยูทเออะ แซน ฮอท ทามาลี)

Hey, I’m Kate and I am a Taurus
(เฮ , แอม เคท แอนด์ ดาย แอ็ม มา ทอรัซ)
I love tomatoes and black-capped
(ไอ ลัฝ tomatoes แซน แบล๊ค capped)
Chickadees
(Chickadees)

Hey, my name is Keith and I’m a
(เฮ , มาย เนม อีส คีต แอนด์ แอม มา)
Scorpio from Athens, G-A and I like
(ซคอพิโอ ฟรอม Athens , จี อะ แอนด์ ดาย ไล๊ค)
To find the essence from within
(ทู ไฟนด์ ดิ เอ๊สเซ่นซ์ ฟรอม วิธอิน)

Wanna be the captain of the Enterprise
(วอนนา บี เดอะ แค๊พเท่น อ็อฝ ดิ เอ๊นเทอร์ไพร้ส)
Wanna be the king of the Zulus
(วอนนา บี เดอะ คิง อ็อฝ เดอะ สูลู)
Let’s meet and have a baby now!
(เล็ท มี๊ท แอนด์ แฮ็ฝ อะ เบ๊บี้ นาว !)

Wanna be the daughter of Dracula
(วอนนา บี เดอะ ด๊อเท่อร์ อ็อฝ ดาร์คิวลา)
Wanna be the son of Frankenstein
(วอนนา บี เดอะ ซัน อ็อฝ Frankenstein)
Let’s meet and have a baby now!
(เล็ท มี๊ท แอนด์ แฮ็ฝ อะ เบ๊บี้ นาว !)

Wanna be mother-father
(วอนนา บี ม๊าเธ่อร์ ฟ๊าเท่อร)
Wanna be daughter-son
(วอนนา บี ด๊อเท่อร์ ซัน)
Wanna be captain
(วอนนา บี แค๊พเท่น)
Wanna be ruler-king andnd empress
(วอนนา บี รูลเออะ คิง andnd เอมพเร็ซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Song for a Future Generation คำอ่านไทย B-52s

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น