เนื้อเพลง I Don’t Wanna Be Alone คำอ่านไทย All Saints

C’mon, c’mon, C’mon[x8]
(ซีมอน , ซีมอน , ซีมอน [ x8 ])
Cause I don’t wanna be alone, no
(ค๊อส ไอ ด้อนท์ วอนนา บี อะโลน , โน)
[I don’t wanna be alone]
([ ไอ ด้อนท์ วอนนา บี อะโลน ])
I don’t wanna be alone
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี อะโลน)
Wanna be alone
(วอนนา บี อะโลน)
Call my number when you get home
(คอลลํ มาย นั๊มเบ้อร์ เว็น ยู เก็ท โฮม)
I don’t wanna be alone
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี อะโลน)
No, no, no
(โน , โน , โน)
Talking to myself from dusk til dawn
(ทอคอิง ทู ไมเซลฟ ฟรอม ดัซค ทิล ดอว์น)
In my fantasies
(อิน มาย แฟนตาซีสฺ)
You and me
(ยู แอนด์ มี)
I can just imagine how it’s gotta be
(ไอ แคน จั๊สท อิมแม๊จิ้น ฮาว อิทซ กอททะ บี)
But getting hot alone ain’t no fun
(บั๊ท เกดดดิ้ง ฮอท อะโลน เอน โน ฟัน)
So I don’t wanna be alone
(โซ ไอ ด้อนท์ วอนนา บี อะโลน)
I’ll do Voodoo
(อิลล ดู ฝูดู)
Kinda spooks you
(กินดา ซพูค ยู)
Withdrawl symptoms in the afternoon
(Withdrawl ซิมพ์ทั่ม ซิน ดิ แอฟเตอร์นูน)
I get head pains
(ไอ เก็ท เฮด เพน)
Got swelled veins
(ก็อท ซเว็ล เฝน)
Every night with you is never the same
(เอ๊เฝอร์รี่ ไน๊ท วิธ ยู อีส เน๊เฝ่อร์ เดอะ เซม)
Every minute I intend to pretend that you love me
(เอ๊เฝอร์รี่ มิ๊หนิท ไอ อินเท็นด ทู พรีเท็นด์ แดท ยู ลัฝ มี)
And I get less lonely
(แอนด์ ดาย เก็ท เลซ โลนลิ)
We’ll hang out, get your clothes, leave the phone and come over
(เวลล แฮง เอ๊าท , เก็ท ยุร คโลฑ , ลี๊ฝ เดอะ โฟน แอนด์ คัม โอ๊เฝ่อร)
I don’t wanna be alone
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี อะโลน)
Wanna be alone
(วอนนา บี อะโลน)
Call my number when you get home
(คอลลํ มาย นั๊มเบ้อร์ เว็น ยู เก็ท โฮม)
I don’t wanna be alone
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี อะโลน)
No, no, no
(โน , โน , โน)
Talking to myself from dusk til dawn
(ทอคอิง ทู ไมเซลฟ ฟรอม ดัซค ทิล ดอว์น)
In my fantasies
(อิน มาย แฟนตาซีสฺ)
You and me
(ยู แอนด์ มี)
I can just imagine how it’s gotta be
(ไอ แคน จั๊สท อิมแม๊จิ้น ฮาว อิทซ กอททะ บี)
But getting hot alone ain’t no fun
(บั๊ท เกดดดิ้ง ฮอท อะโลน เอน โน ฟัน)
So I don’t wanna be alone
(โซ ไอ ด้อนท์ วอนนา บี อะโลน)
At night do you think that I’m haunting you
(แอ็ท ไน๊ท ดู ยู ทริ๊งค แดท แอม ฮันติง ยู)
When you sleep do you think of the things I do
(เว็น ยู สลี๊พ ดู ยู ทริ๊งค อ็อฝ เดอะ ทริง ซาย ดู)
Do you think that you can commit to my constant demands
(ดู ยู ทริ๊งค แดท ยู แคน ค็อมมีท ทู มาย ค๊อนสแตนทํ ดีมานด์)
[Constant demands for it]
([ ค๊อนสแตนทํ ดีมานด์ ฟอร์ อิท ])
Tell your friend that it ain’t no sin
(เทลล ยุร เฟรน แดท ดิธ เอน โน ซิน)
If he feels to join in
(อิ๊ฟ ฮี ฟีล ทู จอย อิน)
You and me, me and you and him
(ยู แอนด์ มี , มี แอนด์ ยู แอนด์ ฮิม)
Or hang out
(ออ แฮง เอ๊าท)
Get your clothes, leave the phone and come over
(เก็ท ยุร คโลฑ , ลี๊ฝ เดอะ โฟน แอนด์ คัม โอ๊เฝ่อร)
[Come over]
([ คัม โอ๊เฝ่อร ])
Come over
(คัม โอ๊เฝ่อร)
[Midnight]
([ มิดไนท์ ])
It’s midnight
(อิทซ มิดไนท์)
Midnight midnight
(มิดไนท์ มิดไนท์)
[Call you]
([ คอลลํ ยู ])
So I call you
(โซ ไอ คอลลํ ยู)
Calling calling you
(คอลลิง คอลลิง ยู)
[Cause I’m hungry for your love]
([ ค๊อส แอม ฮั๊งกรี้ ฟอร์ ยุร ลัฝ ])
Your love your love
(ยุร ลัฝ ยุร ลัฝ)
[Midnight]
([ มิดไนท์ ])
It’s midnight
(อิทซ มิดไนท์)
Midnight midnight
(มิดไนท์ มิดไนท์)
So I call you
(โซ ไอ คอลลํ ยู)
[Call you]
([ คอลลํ ยู ])
So I call you
(โซ ไอ คอลลํ ยู)
Calling calling you
(คอลลิง คอลลิง ยู)
[Cause I’m hungry…]
([ ค๊อส แอม ฮั๊งกรี้ ])
Cause I’m hungry
(ค๊อส แอม ฮั๊งกรี้)
For your love
(ฟอร์ ยุร ลัฝ)
Coz I don’t wanna be alone
(คอซ ไอ ด้อนท์ วอนนา บี อะโลน)
I don’t wanna be alone
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี อะโลน)
Wanna be alone
(วอนนา บี อะโลน)
Call my number when you get home
(คอลลํ มาย นั๊มเบ้อร์ เว็น ยู เก็ท โฮม)
I don’t wanna be alone
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี อะโลน)
No, no, no
(โน , โน , โน)
Talking to myself from dusk til dawn
(ทอคอิง ทู ไมเซลฟ ฟรอม ดัซค ทิล ดอว์น)
In my fantasies
(อิน มาย แฟนตาซีสฺ)
You and me
(ยู แอนด์ มี)
I can just imagine how it’s gotta be
(ไอ แคน จั๊สท อิมแม๊จิ้น ฮาว อิทซ กอททะ บี)
But getting hot alone ain’t no fun
(บั๊ท เกดดดิ้ง ฮอท อะโลน เอน โน ฟัน)
So I don’t wanna be alone
(โซ ไอ ด้อนท์ วอนนา บี อะโลน)
I’ll do Voodoo, kinda spooks you
(อิลล ดู ฝูดู , กินดา ซพูค ยู)
[I don’t wanna be alone]
([ ไอ ด้อนท์ วอนนา บี อะโลน ])
I get head pains, got swelled veins
(ไอ เก็ท เฮด เพน , ก็อท ซเว็ล เฝน)
[I don’t wanna be alone]
([ ไอ ด้อนท์ วอนนา บี อะโลน ])
Every night I intend to pretend that you love me
(เอ๊เฝอร์รี่ ไน๊ท ไอ อินเท็นด ทู พรีเท็นด์ แดท ยู ลัฝ มี)
[I don’t wanna be alone]
([ ไอ ด้อนท์ วอนนา บี อะโลน ])
We’ll hang out, get your clothes, leave the phone and come over
(เวลล แฮง เอ๊าท , เก็ท ยุร คโลฑ , ลี๊ฝ เดอะ โฟน แอนด์ คัม โอ๊เฝ่อร)
Cause I don’t wanna be alone, no
(ค๊อส ไอ ด้อนท์ วอนนา บี อะโลน , โน)
I don’t wanna be alone
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี อะโลน)
Wanna be alone
(วอนนา บี อะโลน)
Call my number when you get home
(คอลลํ มาย นั๊มเบ้อร์ เว็น ยู เก็ท โฮม)
I don’t wanna be alone
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี อะโลน)
No, no, no
(โน , โน , โน)
Talking to myself from dusk til dawn
(ทอคอิง ทู ไมเซลฟ ฟรอม ดัซค ทิล ดอว์น)
In my fantasies
(อิน มาย แฟนตาซีสฺ)
You and me
(ยู แอนด์ มี)
I can just imagine how it’s gotta be
(ไอ แคน จั๊สท อิมแม๊จิ้น ฮาว อิทซ กอททะ บี)
But getting hot alone ain’t no fun
(บั๊ท เกดดดิ้ง ฮอท อะโลน เอน โน ฟัน)
So I don’t wanna be alone
(โซ ไอ ด้อนท์ วอนนา บี อะโลน)
[midnight]
([ มิดไนท์ ])
[Call you]
([ คอลลํ ยู ])
[Hungry]
([ ฮั๊งกรี้ ])
Coz I don’t wanna be alone
(คอซ ไอ ด้อนท์ วอนนา บี อะโลน)
[I don’t wanna be alone]
([ ไอ ด้อนท์ วอนนา บี อะโลน ])
C’mon, C’mon, C’mon
(ซีมอน , ซีมอน , ซีมอน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Don’t Wanna Be Alone คำอ่านไทย All Saints

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น