เนื้อเพลง Suite-Pee คำอ่านไทย System of A Down

I HAD AN OUT OF BODY EXPERIENCE, THE OTHER DAY, HER NAME WAS JESUS
(ไอ แฮ็ด แอน เอ๊าท อ็อฝ บ๊อดี้ เอ็กซพี๊เหรียนซํ , ดิ อ๊อเธ่อร์ เดย์ , เฮอ เนม วอส จีสัซ)
AND FOR HER EVERYONE CRIED, EVERYONE CRIED, EVERYONE CRIED.
(แอนด์ ฟอร์ เฮอ เอ๊วี่วัน คราย , เอ๊วี่วัน คราย , เอ๊วี่วัน คราย)

TRY HER PHILOSOPHY,
(ธราย เฮอ ฟิโล๊โซฟี่ ,)
TRY HER PHILOSOPHY,
(ธราย เฮอ ฟิโล๊โซฟี่ ,)
TRY HER PHILOSOPHY, TRY.
(ธราย เฮอ ฟิโล๊โซฟี่ , ธราย)
YOU DIE FOR HER PHILOSOPHY,
(ยู ดาย ฟอร์ เฮอ ฟิโล๊โซฟี่ ,)
DIE FOR HER PHILOSOPHY,
(ดาย ฟอร์ เฮอ ฟิโล๊โซฟี่ ,)
DIE HER PHILOSPHY DIE.
(ดาย เฮอ PHILOSPHY ดาย)

CROSSED AND TERRORED RAVAGES OF ARCHITECTURE, LEND ME THY BLADES,
(ครอสสํ แอนด์ เท๊อร์เร่อร์ แรฝอิจ อ็อฝ อาคิเทคเชอะ , เล็นด มี ไฑ เบลด ,)
WE’RE CROSSED AND TERRORED RAVAGES OF ARCHITECTURE, HOIST AROUND THE SPADE.
(เวีย ครอสสํ แอนด์ เท๊อร์เร่อร์ แรฝอิจ อ็อฝ อาคิเทคเชอะ , ฮอยซท อะราวนฺดฺ เดอะ ซเพด)

TRY HER PHILOSOPHY,
(ธราย เฮอ ฟิโล๊โซฟี่ ,)
TRY HER PHILOSOPHY,
(ธราย เฮอ ฟิโล๊โซฟี่ ,)
TRY HER PHILOSOPHY, TRY.
(ธราย เฮอ ฟิโล๊โซฟี่ , ธราย)
YOU DIE FOR HER PHILOSOPHY,
(ยู ดาย ฟอร์ เฮอ ฟิโล๊โซฟี่ ,)
DIE FOR HER PHILOSOPHY,
(ดาย ฟอร์ เฮอ ฟิโล๊โซฟี่ ,)
DIE HER PHILOSPHY DIE.
(ดาย เฮอ PHILOSPHY ดาย)

DIE…..DIE……DIE……WHY……LIE NAKED ON THE FLOOR
(ดาย ดาย ดาย วาย ไล เน๊คเค่ด ออน เดอะ ฟลอร์)
AND LET THE MESSIAH GO THROUGH OUR SOULS,
(แอนด์ เล็ท เดอะ เมซซายอา โก ทรู เอ๊า โซล ,)
LIE NAKED ON THE FLOOR AND LET THE MESSIAH
(ไล เน๊คเค่ด ออน เดอะ ฟลอร์ แอนด์ เล็ท เดอะ เมซซายอา)
GO ALL THROUGH OUR SOULS, DIE, LIKE A MOTHER F*CKER,
(โก ออล ทรู เอ๊า โซล , ดาย , ไล๊ค เก ม๊าเธ่อร์ เอฟ *CKER ,)
DIE, LIKE A MOTHER F*CKER, DIE, LIKE A MOTHER F*CKER,
(ดาย , ไล๊ค เก ม๊าเธ่อร์ เอฟ *CKER , ดาย , ไล๊ค เก ม๊าเธ่อร์ เอฟ *CKER ,)
WHY, LIKE A MOTHER F*CKER,
(วาย , ไล๊ค เก ม๊าเธ่อร์ เอฟ *CKER ,)

I WANT TO F*CK MY WAY TO THE GARDEN,
(ไอ ว้อนท ทู เอฟ *CK มาย เวย์ ทู เดอะ ก๊าร์เด้น ,)
CAUSE EVERYONE NEEDS A MOTHER, F*CKER!
(ค๊อส เอ๊วี่วัน นี๊ด ซา ม๊าเธ่อร์ , เอฟ *CKER !)

TRY HER PHILOSOPHY,
(ธราย เฮอ ฟิโล๊โซฟี่ ,)
TRY HER PHILOSOPHY,
(ธราย เฮอ ฟิโล๊โซฟี่ ,)
TRY HER PHILOSOPHY, TRY.
(ธราย เฮอ ฟิโล๊โซฟี่ , ธราย)
YOU DIE FOR HER PHILOSOPHY,
(ยู ดาย ฟอร์ เฮอ ฟิโล๊โซฟี่ ,)
DIE FOR HER PHILOSOPHY,
(ดาย ฟอร์ เฮอ ฟิโล๊โซฟี่ ,)
DIE HER PHILOSPHY DIE.
(ดาย เฮอ PHILOSPHY ดาย)

THE FOLLOWING OF A CHRIST,
(เดอะ ฟอลโละอิง อ็อฝ อะ คไรซท ,)
THE FOLLOWING OF A CHRIST,
(เดอะ ฟอลโละอิง อ็อฝ อะ คไรซท ,)
THE FOLLOWING OF A CHRIST,
(เดอะ ฟอลโละอิง อ็อฝ อะ คไรซท ,)
THE FOLLOWING OF A CHRIST,
(เดอะ ฟอลโละอิง อ็อฝ อะ คไรซท ,)
THE FALLING OF CHRIST,
(เดอะ ฟ๊อลิง อ็อฝ คไรซท ,)
THE FALLING OF CHRIST,
(เดอะ ฟ๊อลิง อ็อฝ คไรซท ,)
THE FALLING OF CHRIST,
(เดอะ ฟ๊อลิง อ็อฝ คไรซท ,)
THE FALLING OF CHRIST.
(เดอะ ฟ๊อลิง อ็อฝ คไรซท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Suite-Pee คำอ่านไทย System of A Down

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น