เนื้อเพลง Camisado คำอ่านไทย Panic At The Disco

The IV and
(ดิ โฟว์ แอนด์)
Your hospital bed
(ยุร ฮ๊อสพิท่อล เบ๊ด)
This was no accident
(ดิส วอส โน แอ๊คซิเด็นท)
This was a theraputic chain of events
(ดิส วอส ซา theraputic เชน อ็อฝ อีเฝ๊นท)

This is the scent of dead skin on a linoleum floor
(ดิส ซิส เดอะ เซ็นท อ็อฝ เด้ด สกิน ออน อะ ลิโนเลียม ฟลอร์)
This is the scent of quarantine wings in a hospital
(ดิส ซิส เดอะ เซ็นท อ็อฝ ควอแร็นทีน วิง ซิน อะ ฮ๊อสพิท่อล)
it’s not so pleasant. And it’s not so conventional
(อิทซ น็อท โซ เพลสแอ็นท แอนด์ อิทซ น็อท โซ คอนเฝ๊นชั่นนัล)
It sure as hell ain’t normal, but we deal, we deal
(อิท ชัวร์ แอส เฮ็ลล เอน น๊อร์มอล , บั๊ท วี ดีล , วี ดีล)
The anesthetic never set in and I’m wondering where
(ดิ แอเน็ซเธทอิค เน๊เฝ่อร์ เซ็ท อิน แอนด์ แอม วันเดอะริง แวร์)
The apathy and urgency is that I thought I phoned in
(ดิ แอพอะธิ แอนด์ เออเจ็นซิ อีส แดท ไอ ธอท ไอ โฟน อิน)
it’s not so pleasant. And it’s not so conventional
(อิทซ น็อท โซ เพลสแอ็นท แอนด์ อิทซ น็อท โซ คอนเฝ๊นชั่นนัล)
It sure as hell ain’t normal, But we deal, we deal
(อิท ชัวร์ แอส เฮ็ลล เอน น๊อร์มอล , บั๊ท วี ดีล , วี ดีล)

sit back just sit back, just sit back and relax, just sit back just sit back, just sit back and relapse again
(ซิท แบ็ค จั๊สท ซิท แบ็ค , จั๊สท ซิท แบ็ค แอนด์ รีแหล๊ก , จั๊สท ซิท แบ็ค จั๊สท ซิท แบ็ค , จั๊สท ซิท แบ็ค แอนด์ ริแลพซ อะเกน)

Can’t take the kid from the fight, take the fight from the kid
(แค็นท เท้ค เดอะ คิด ฟรอม เดอะ ไฟ้ท , เท้ค เดอะ ไฟ้ท ฟรอม เดอะ คิด)
sit back relax
(ซิท แบ็ค รีแหล๊ก)
sit back relapse again
(ซิท แบ็ค ริแลพซ อะเกน)

Can’t take the kid from the fight, take the fight from the kid
(แค็นท เท้ค เดอะ คิด ฟรอม เดอะ ไฟ้ท , เท้ค เดอะ ไฟ้ท ฟรอม เดอะ คิด)
just sit back
(จั๊สท ซิท แบ็ค)
just sit back
(จั๊สท ซิท แบ็ค)

You’re a regular decorated emergency
(ยัวร์ อะ เร๊กกูล่าร์ เด๊คโคเหรท อีเม๊อร์เจนซี่)
You’re a regular decorated emergency
(ยัวร์ อะ เร๊กกูล่าร์ เด๊คโคเหรท อีเม๊อร์เจนซี่)

This is the scent of dead skin on a linoleum floor
(ดิส ซิส เดอะ เซ็นท อ็อฝ เด้ด สกิน ออน อะ ลิโนเลียม ฟลอร์)
This is the scent of quarantine wings in a hospital
(ดิส ซิส เดอะ เซ็นท อ็อฝ ควอแร็นทีน วิง ซิน อะ ฮ๊อสพิท่อล)
it’s not so pleasant. And it’s not so conventional
(อิทซ น็อท โซ เพลสแอ็นท แอนด์ อิทซ น็อท โซ คอนเฝ๊นชั่นนัล)
It sure as hell ain’t normal, but we deal, we deal
(อิท ชัวร์ แอส เฮ็ลล เอน น๊อร์มอล , บั๊ท วี ดีล , วี ดีล)
The anesthetic never set in and I’m wondering where
(ดิ แอเน็ซเธทอิค เน๊เฝ่อร์ เซ็ท อิน แอนด์ แอม วันเดอะริง แวร์)
The apathy and urgency is that I thought I phoned in
(ดิ แอพอะธิ แอนด์ เออเจ็นซิ อีส แดท ไอ ธอท ไอ โฟน อิน)
it’s not so pleasant, and it’s not so conventional
(อิทซ น็อท โซ เพลสแอ็นท , แอนด์ อิทซ น็อท โซ คอนเฝ๊นชั่นนัล)
It sure as hell ain’t normal, But we deal, we deal
(อิท ชัวร์ แอส เฮ็ลล เอน น๊อร์มอล , บั๊ท วี ดีล , วี ดีล)

Can’t take the kid from the fight, take the fight from the kid
(แค็นท เท้ค เดอะ คิด ฟรอม เดอะ ไฟ้ท , เท้ค เดอะ ไฟ้ท ฟรอม เดอะ คิด)
Sit back, relax
(ซิท แบ็ค , รีแหล๊ก)
Sit back, relapse again
(ซิท แบ็ค , ริแลพซ อะเกน)
Can’t take the kid from the fight, take the fight from the kid
(แค็นท เท้ค เดอะ คิด ฟรอม เดอะ ไฟ้ท , เท้ค เดอะ ไฟ้ท ฟรอม เดอะ คิด)
just sit back, just sit back
(จั๊สท ซิท แบ็ค , จั๊สท ซิท แบ็ค)

sit back sit back relax relax
(ซิท แบ็ค ซิท แบ็ค รีแหล๊ก รีแหล๊ก)
sit back sit back bapapadah
(ซิท แบ็ค ซิท แบ็ค bapapadah)
you can’t take the kid out of a fight
(ยู แค็นท เท้ค เดอะ คิด เอ๊าท อ็อฝ อะ ไฟ้ท)

You’re a regular decorated emergency
(ยัวร์ อะ เร๊กกูล่าร์ เด๊คโคเหรท อีเม๊อร์เจนซี่)
the bruises and contusions will remind me what you did when you wake.
(เดอะ บรูส แซน ค็อนทยูฉัน วิล รีไมนด์ มี ว๊อท ยู ดิด เว็น ยู เว้ค)
you’ve earned a place atop the ICU’s hall of fame.
(ยู๊ฟ เอิร์น อะ เพลส อะทอพ ดิ iCUs ฮอลล์ อ็อฝ เฟม)
The camera caught you causing a commotion on the gurney again.
(เดอะ แค๊เมร่า คอท ยู คู๊ดซิง อะ ค็อมโมฌัน ออน เดอะ gurney อะเกน)
You’re a regular decorated emergency
(ยัวร์ อะ เร๊กกูล่าร์ เด๊คโคเหรท อีเม๊อร์เจนซี่)
the bruises and contusions will remind me what you did when you wake.
(เดอะ บรูส แซน ค็อนทยูฉัน วิล รีไมนด์ มี ว๊อท ยู ดิด เว็น ยู เว้ค)
you’ve earned a place atop the ICU’s hall of fame.
(ยู๊ฟ เอิร์น อะ เพลส อะทอพ ดิ iCUs ฮอลล์ อ็อฝ เฟม)
The camera caught you causing a commotion on the gurney again.
(เดอะ แค๊เมร่า คอท ยู คู๊ดซิง อะ ค็อมโมฌัน ออน เดอะ gurney อะเกน)

Can’t take the kid from the fight, take the fight from the kid
(แค็นท เท้ค เดอะ คิด ฟรอม เดอะ ไฟ้ท , เท้ค เดอะ ไฟ้ท ฟรอม เดอะ คิด)
sit back, relax
(ซิท แบ็ค , รีแหล๊ก)
Sit back, relapse again
(ซิท แบ็ค , ริแลพซ อะเกน)
Can’t take the kid from the fight, take the fight from the kid
(แค็นท เท้ค เดอะ คิด ฟรอม เดอะ ไฟ้ท , เท้ค เดอะ ไฟ้ท ฟรอม เดอะ คิด)
just sit back, just sit back
(จั๊สท ซิท แบ็ค , จั๊สท ซิท แบ็ค)
sit back, sit back, relax, relapse, sit back, sit back, bah bah buh duh
(ซิท แบ็ค , ซิท แบ็ค , รีแหล๊ก , ริแลพซ , ซิท แบ็ค , ซิท แบ็ค , bah bah buh ดู)
You can’t take the kid out of the fight
(ยู แค็นท เท้ค เดอะ คิด เอ๊าท อ็อฝ เดอะ ไฟ้ท)

The IV and
(ดิ โฟว์ แอนด์)
Your hospital bed
(ยุร ฮ๊อสพิท่อล เบ๊ด)
This wasn’t no accident
(ดิส วอสซึ้น โน แอ๊คซิเด็นท)
This was a theraputic chain of events
(ดิส วอส ซา theraputic เชน อ็อฝ อีเฝ๊นท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Camisado คำอ่านไทย Panic At The Disco

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น