เนื้อเพลง Ya’ll คำอ่านไทย Lil’ Flip

Y’all n*ggaz tryna steal my style
(ยอล เอ็น *ggaz ทายนา สทีล มาย สไทล์)
Some of y’all n*ggas tryna steal my style
(ซัม อ็อฝ ยอล เอ็น *ggas ทายนา สทีล มาย สไทล์)
I think y’all n*ggaz tryna steal my style
(ไอ ทริ๊งค ยอล เอ็น *ggaz ทายนา สทีล มาย สไทล์)
What you gone do next try and steal my smile
(ว๊อท ยู กอน ดู เน๊กซท ธราย แอนด์ สทีล มาย สไมล์)
Some of y’all n*ggas tryna steal my style
(ซัม อ็อฝ ยอล เอ็น *ggas ทายนา สทีล มาย สไทล์)
I think y’all n*ggaz tryna steal my style
(ไอ ทริ๊งค ยอล เอ็น *ggaz ทายนา สทีล มาย สไทล์)
What you gone do next try and steal my smile
(ว๊อท ยู กอน ดู เน๊กซท ธราย แอนด์ สทีล มาย สไมล์)

Y’all n*ggaz tryna steal my style
(ยอล เอ็น *ggaz ทายนา สทีล มาย สไทล์)
Remember in I-5 you couldn’t feel my style
(รีเม๊มเบ่อร์ อิน นาย ไฟท์ ยู คูดซึ่น ฟีล มาย สไทล์)
Remember when y’all said you ain’t nuttin but a kid
(รีเม๊มเบ่อร์ เว็น ยอล เซ็ด ยู เอน นัทดิน บั๊ท ดา คิด)
Y’all said I wouldn’t make it
(ยอล เซ็ด ดาย วูดดึ่น เม้ค อิท)
Hey but I did
(เฮ บั๊ท ไอ ดิด)
Remember when y’all said me and hump ain’t workin’
(รีเม๊มเบ่อร์ เว็น ยอล เซ็ด มี แอนด์ ฮัมพ เอน เวิคกิน)
Just check the driveway n*gga we ain’t hurtin’
(จั๊สท เช็ค เดอะ ดายเวย์ เอ็น *gga วี เอน ฮาร์ดิน)
I bet y’all n*ggas never take a bank style
(ไอ เบ๊ท ยอล เอ็น *ggas เน๊เฝ่อร์ เท้ค เก แบ๊งค สไทล์)
It ain’t my fault that yo group ain’t high
(อิท เอน มาย ฟอลท แดท โย กรุ๊พ เอน ไฮฮ)
It ain’t my fault that you can’t do shows
(อิท เอน มาย ฟอลท แดท ยู แค็นท ดู โชว์)
Either we movin’ to fast or y’all movin’ to slow
(ไอ๊เทร่อ วี มูฝวิน ทู ฟาสท ออ ยอล มูฝวิน ทู สโลว์)
Now why you wanna go out and make me mad
(นาว วาย ยู วอนนา โก เอ๊าท แอนด์ เม้ค มี แม้ด)
If you drop another album you gone make me laugh
(อิ๊ฟ ยู ดรอพ อะน๊าเทร่อร์ อั๊ลบั้ม ยู กอน เม้ค มี ล๊าฟ)

Cause y’all n*ggas tryna steal my style
(ค๊อส ยอล เอ็น *ggas ทายนา สทีล มาย สไทล์)
Some of y’all n*ggas tryna steal my style
(ซัม อ็อฝ ยอล เอ็น *ggas ทายนา สทีล มาย สไทล์)
I think y’all n*ggaz tryna steal my style
(ไอ ทริ๊งค ยอล เอ็น *ggaz ทายนา สทีล มาย สไทล์)
What you gone do next try and steal my smile
(ว๊อท ยู กอน ดู เน๊กซท ธราย แอนด์ สทีล มาย สไมล์)
Y’all n*ggaz tryna steal my style
(ยอล เอ็น *ggaz ทายนา สทีล มาย สไทล์)
Some of y’all n*ggas tryna steal my style
(ซัม อ็อฝ ยอล เอ็น *ggas ทายนา สทีล มาย สไทล์)
I think y’all n*ggaz tryna steal my style
(ไอ ทริ๊งค ยอล เอ็น *ggaz ทายนา สทีล มาย สไทล์)
What you gone do next try and steal my smile
(ว๊อท ยู กอน ดู เน๊กซท ธราย แอนด์ สทีล มาย สไมล์)

Buy the car
(บาย เดอะ คารํ)
Buy the house
(บาย เดอะ เฮ้าส)
Remember that
(รีเม๊มเบ่อร์ แดท)
That was me
(แดท วอส มี)
Diamonds all in yo face
(ได๊ม่อนดํ ซอร์ อิน โย เฟซ)
Remember that
(รีเม๊มเบ่อร์ แดท)
That was me and C
(แดท วอส มี แอนด์ ซี)
Southside still holdin’
(Southside สทิลล โฮดดิน)
Me, Duke, and A.P
(มี , ดยูค , แอนด์ อะ พี)
G’s and ballers
(จีส แซน บอลเลอ)
Ballers and G’s
(บอลเลอ แซน จีส)
That was me and H and C
(แดท วอส มี แอนด์ เฮส แอนด์ ซี)
And ever since
(แอนด์ เอ๊เฝ่อร์ ซิ๊นซ)
I became
(ไอ บิเคม)
The freestyle king
(เดอะ ฟรีสทาย คิง)
I got dope fiends
(ไอ ก็อท โดพ ฟีนด)
That wanna be
(แดท วอนนา บี)
The freestyle king
(เดอะ ฟรีสทาย คิง)
But I can’t be copy-ed
(บั๊ท ไอ แค็นท บี ค๊อพพี่ ed)
My style ain’t sloppy
(มาย สไทล์ เอน ซลอพพิ)
Do yo C.E.O
(ดู โย ซี อี โอ)
Put yo money in his pocket
(พุท โย มั๊นนี่ อิน ฮิส พ๊อคเค่ท)
How does it feel tryna look like me
(ฮาว โด ซิท ฟีล ทายนา ลุ๊ค ไล๊ค มี)
N*gga you can’t even write a hook like m
(เอ็น *gga ยู แค็นท อี๊เฝ่น ไร๊ท อะ ฮุ๊ค ไล๊ค เอ็ม)
I’m the first young playa in H-Town with platinum teeth
(แอม เดอะ เฟิร์สท ยัง พอลเย อิน เฮส ทาวน์ วิธ พแลทนัม ทีท)
I’m the black richie rich with the brain of Master P
(แอม เดอะ แบล๊ค ริชชี่ ริ๊ช วิธ เดอะ เบรน อ็อฝ ม๊าสเต้อร์ พี)
And I know I got skills
(แอนด์ ดาย โนว์ ไอ ก็อท สกิลล)
I’m droppin’ hits like fumbles
(แอม ดรอพปิน ฮิท ไล๊ค ฟัมเบิล)
You got cars in yo yard
(ยู ก็อท คารํ ซิน โย ย๊าร์ด)
They ain’t sh*t like hummers
(เด เอน ฌะ *ที ไล๊ค ฮัมเมอร์)
So you need to stop rappin’ and go back to hustlin’
(โซ ยู นี๊ด ทู สท๊อพ แรพปิน แอนด์ โก แบ็ค ทู ฮัสลิน)
Cause if you drop another tape man you ain’t gone make nuttin
(ค๊อส อิ๊ฟ ยู ดรอพ อะน๊าเทร่อร์ เท๊พ แมน ยู เอน กอน เม้ค นัทดิน)

Y’all n*ggas tryna steal my style
(ยอล เอ็น *ggas ทายนา สทีล มาย สไทล์)
Some of y’all n*ggas tryna steal my style
(ซัม อ็อฝ ยอล เอ็น *ggas ทายนา สทีล มาย สไทล์)
I think y’all n*ggas tryna steal my style
(ไอ ทริ๊งค ยอล เอ็น *ggas ทายนา สทีล มาย สไทล์)
What you gone do next try and steal my smile
(ว๊อท ยู กอน ดู เน๊กซท ธราย แอนด์ สทีล มาย สไมล์)
Y’all n*ggas tryna steal my style
(ยอล เอ็น *ggas ทายนา สทีล มาย สไทล์)
Some of y’all n*ggas tryna steal my style
(ซัม อ็อฝ ยอล เอ็น *ggas ทายนา สทีล มาย สไทล์)
I think y’all n*ggas tryna steal my style
(ไอ ทริ๊งค ยอล เอ็น *ggas ทายนา สทีล มาย สไทล์)
What you gone do next try and steal my smile
(ว๊อท ยู กอน ดู เน๊กซท ธราย แอนด์ สทีล มาย สไมล์)

I hate copy-cats
(ไอ เฮท ค๊อพพี่ แค๊ท)
I hate sloppy tracks
(ไอ เฮท ซลอพพิ แทร็ค)
If you see me in the club I’ll be wearin’ botany black
(อิ๊ฟ ยู ซี มี อิน เดอะ คลับ อิลล บี เวียริน บอทนิ แบล๊ค)
I wrote a million hooks
(ไอ โรท อะ มิ๊ลเลี่ยน ฮุ๊ค)
I’m down with a million crooks
(แอม เดาน วิธ อะ มิ๊ลเลี่ยน ครุค)
So watch yo mouth downsouth
(โซ ว๊อทช โย เม๊าธ downsouth)
Cause boys stealin’ hooks
(ค๊อส บอย สติลลิน ฮุ๊ค)
Every time I perform
(เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ไอ เพอร์ฟอร์ม)
I got a dap for dat
(ไอ ก็อท ดา dap ฟอร์ แดซ)
You wanna be the freestyle king
(ยู วอนนา บี เดอะ ฟรีสทาย คิง)
I got a plaque for dat
(ไอ ก็อท ดา พแล็ค ฟอร์ แดซ)
And you sold some of my raps
(แอนด์ ยู โซลด ซัม อ็อฝ มาย แร็พ)
You think I ain’t gon tell
(ยู ทริ๊งค ไอ เอน ก็อน เทลล)
I’m sorry but yo next tape ain’t gone sell
(แอม ซ๊อรี่ บั๊ท โย เน๊กซท เท๊พ เอน กอน เซลล์)

Because y’all n*ggaz tryna steal my style
(บิคอส ยอล เอ็น *ggaz ทายนา สทีล มาย สไทล์)
Some of y’all n*ggas tryna steal my style
(ซัม อ็อฝ ยอล เอ็น *ggas ทายนา สทีล มาย สไทล์)
I think y’all n*ggaz tryna steal my style
(ไอ ทริ๊งค ยอล เอ็น *ggaz ทายนา สทีล มาย สไทล์)
What you gone do next try and steal my smile
(ว๊อท ยู กอน ดู เน๊กซท ธราย แอนด์ สทีล มาย สไมล์)
Y’all n*ggas tryna steal my style
(ยอล เอ็น *ggas ทายนา สทีล มาย สไทล์)
Some of y’all n*ggas tryna steal my style
(ซัม อ็อฝ ยอล เอ็น *ggas ทายนา สทีล มาย สไทล์)
I think y’all n*ggas tryna steal my style
(ไอ ทริ๊งค ยอล เอ็น *ggas ทายนา สทีล มาย สไทล์)
What you gone do next try and steal my smile
(ว๊อท ยู กอน ดู เน๊กซท ธราย แอนด์ สทีล มาย สไมล์)

{Lil’ Flip talking}
({ลิล ฟลิพ กำลังท๊อล์ค })
Know what I’m sayin’
(โนว์ ว๊อท แอม เซย์อิน)
Lil’ Flip the leprechaun
(ลิล ฟลิพ เดอะ leprechaun)
A K A the freestyle king
(อะ เค กา เดอะ ฟรีสทาย คิง)
I come out sayin’ I’m the leprechaun
(ไอ คัม เอ๊าท เซย์อิน แอม เดอะ leprechaun)
Now everybody else wanna be the leprechaun
(นาว เอวี่บอดี้ เอ๊ลส วอนนา บี เดอะ leprechaun)
I come out sayin I’m the freestyle king
(ไอ คัม เอ๊าท เซย์อิน แอม เดอะ ฟรีสทาย คิง)
Now everybody else wanna be the freestyle king
(นาว เอวี่บอดี้ เอ๊ลส วอนนา บี เดอะ ฟรีสทาย คิง)
Man after this year I’m gone be the freestyle legend
(แมน แอ๊ฟเท่อร ดิส เยียร์ แอม กอน บี เดอะ ฟรีสทาย เล๊เจ้นด)
I ain’t trippin’ get yo own stuff
(ไอ เอน ทริพพิน เก็ท โย โอว์น สทั๊ฟฟ)
Suca-free n*ggas don’t steal
(Suca ฟรี เอ็น *ggas ด้อนท์ สทีล)
Man I don’t understand
(แมน นาย ด้อนท์ อั๊นเด้อรสแทนด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ya’ll คำอ่านไทย Lil’ Flip

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น