เนื้อเพลง The Gank คำอ่านไทย Nelly

[Intro]
([ อินโทร ])
Come on
(คัมมอน)
Wooooooooo
(Wooooooooo)

Sh*t Lord have mercy
(ฌะ *ที หลอร์ด แฮ็ฝ เม๊อร์ซี่)

[Verse 1: Nelly]
([ เฝิซ วัน : เนลลี ])
I never felt this way before
(ไอ เน๊เฝ่อร์ เฟ็ลท ดิส เวย์ บีฟอร์)
And she’s all that I needed more
(แอนด์ ชี ซอร์ แดท ไอ นี๊ด โม)
Her hips always belongs to me
(เฮอ ฮิพ ออลเว บีลอง ทู มี)
It often makes me write on my dreams
(อิท อ๊อฟเฟ่น เม้ค มี ไร๊ท ออน มาย ดรีม)
If I knew there was only nine
(อิ๊ฟ ฟาย นยู แดร์ วอส โอ๊นลี่ ไนน)
She’s still might be around because
(ชี สทิลล ไมท บี อะราวนฺดฺ บิคอส)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
I [I] can’t go on
(ไอ [ ไอ ] แค็นท โก ออน)
Oh No
(โอ โน)
I tell you what am I gonna do now [Hey]
(ไอ เทลล ยู ว๊อท แอ็ม ไอ กอนนะ ดู นาว [ เฮ ])
Without her
(วิธเอ๊าท เฮอ)
My life just won’t [it won’t] be the same
(มาย ไล๊ฟ จั๊สท ว็อนท [ อิท ว็อนท ] บี เดอะ เซม)
I tell you what am I gonna do now [Hey]
(ไอ เทลล ยู ว๊อท แอ็ม ไอ กอนนะ ดู นาว [ เฮ ])
Without
(วิธเอ๊าท)
Woooooooooo
(Woooooooooo)

Sh*t Lord have mercy
(ฌะ *ที หลอร์ด แฮ็ฝ เม๊อร์ซี่)

[Verse 2: Nelly]
([ เฝิซ ทู : เนลลี ])
I never thought that I would be
(ไอ เน๊เฝ่อร์ ธอท แดท ไอ เวิด บี)
So caught up I wouldnt see
(โซ คอท อั๊พ ไอ วูดดึ่น ซี)
Just who would go to war for me
(จั๊สท ฮู เวิด โก ทู วอร์ ฟอร์ มี)
And take out two or three so easily
(แอนด์ เท้ค เอ๊าท ทู ออ ทรี โซ อีสอิลิ)
I give up everything to see if I found you [baby girl]
(ไอ กี๊ฝ อั๊พ เอ๊วี่ติง ทู ซี อิ๊ฟ ฟาย เฟานด ยู [ เบ๊บี้ เกิร์ล ])
Cause it don’t mean sh*t without you cause
(ค๊อส อิท ด้อนท์ มีน ฌะ *ที วิธเอ๊าท ยู ค๊อส)

[Chorus {*while talking in the background*}]
([ ค๊อรัส {*ไวล์ ทอคอิง อิน เดอะ แบ็คกราว *} ])
I [I] can’t go on
(ไอ [ ไอ ] แค็นท โก ออน)
Oh no
(โอ โน)
I tell you what am I gonna do now [Hey]
(ไอ เทลล ยู ว๊อท แอ็ม ไอ กอนนะ ดู นาว [ เฮ ])
Without her [without]
(วิธเอ๊าท เฮอ [ วิธเอ๊าท ])
My life just won’t [it won’t] be the same
(มาย ไล๊ฟ จั๊สท ว็อนท [ อิท ว็อนท ] บี เดอะ เซม)
I tell you what am I gonna do now [Hey]
(ไอ เทลล ยู ว๊อท แอ็ม ไอ กอนนะ ดู นาว [ เฮ ])
Without
(วิธเอ๊าท)
Woooooooooo
(Woooooooooo)

Sh*t Lord have mercy
(ฌะ *ที หลอร์ด แฮ็ฝ เม๊อร์ซี่)

[Verse 3: Nelly]
([ เฝิซ ที : เนลลี ])
I gave her everything she ever needed
(ไอ เกฝ เฮอ เอ๊วี่ติง ชี เอ๊เฝ่อร์ นี๊ด)
That why it shocked me when she said she was leavin
(แดท วาย อิท ช๊อค มี เว็น ชี เซ็ด ชี วอส เลวิน)
I wanted to find out what was going cause
(ไอ ว้อนท ทู ไฟนด์ เอ๊าท ว๊อท วอส โกอิ้ง ค๊อส)
I’m thinkin to myself miss something wrong
(แอม ติ้งกิน ทู ไมเซลฟ มิซ ซัมติง รอง)
Smokin one day it hit me kinda fast
(สโมกิน วัน เดย์ อิท ฮิท มี กินดา ฟาสท)
That I needed to check my stash
(แดท ไอ นี๊ด ทู เช็ค มาย สแตช)

[*talking in the background*]
([ *ทอคอิง อิน เดอะ แบ็คกราว * ])

cause I
(ค๊อส ไอ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
I [I] can’t go on
(ไอ [ ไอ ] แค็นท โก ออน)
Oh no
(โอ โน)
I tell you what am I gonna do now [Hey]
(ไอ เทลล ยู ว๊อท แอ็ม ไอ กอนนะ ดู นาว [ เฮ ])
Without her [without her]
(วิธเอ๊าท เฮอ [ วิธเอ๊าท เฮอ ])
My life just won’t [it won’t] be the same
(มาย ไล๊ฟ จั๊สท ว็อนท [ อิท ว็อนท ] บี เดอะ เซม)
I tell you what am I gonna do now [Hey]
(ไอ เทลล ยู ว๊อท แอ็ม ไอ กอนนะ ดู นาว [ เฮ ])
Without
(วิธเอ๊าท)
cause I
(ค๊อส ไอ)
I [I] can’t go on
(ไอ [ ไอ ] แค็นท โก ออน)
Oh no
(โอ โน)
I tell you what am I gonna do now [Hey]
(ไอ เทลล ยู ว๊อท แอ็ม ไอ กอนนะ ดู นาว [ เฮ ])
Without her [without her]
(วิธเอ๊าท เฮอ [ วิธเอ๊าท เฮอ ])
My life just won’t [it won’t] be the same
(มาย ไล๊ฟ จั๊สท ว็อนท [ อิท ว็อนท ] บี เดอะ เซม)
I tell you what am I gonna do now [Hey]
(ไอ เทลล ยู ว๊อท แอ็ม ไอ กอนนะ ดู นาว [ เฮ ])
Without Woooooooooooooooo
(วิธเอ๊าท Woooooooooooooooo)

Lord have mercy
(หลอร์ด แฮ็ฝ เม๊อร์ซี่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Gank คำอ่านไทย Nelly

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น