เนื้อเพลง I Refuse คำอ่านไทย Aaliyah

This is where I’ve got to draw the line,
(ดิส ซิส แวร์ แอฝ ก็อท ทู ดรอว์ เดอะ ไลน์ ,)
Cause I refuse to let you think you can play with my mind,
(ค๊อส ไอ รีฟิ๊วส ทู เล็ท ยู ทริ๊งค ยู แคน เพลย์ วิธ มาย ไมนด์ ,)
Always seems that you think that I’m blind,
(ออลเว ซีม แดท ยู ทริ๊งค แดท แอม ไบลนฺดฺ ,)
Cause there’s always certain times when you’re hard to find.
(ค๊อส แดร์ ออลเว เซ๊อร์เท่น ไทม์ เว็น ยัวร์ ฮาร์ด ทู ไฟนด์)

You’re on the go I’m on the go We’re on the go,
(ยัวร์ ออน เดอะ โก แอม ออน เดอะ โก เวีย ออน เดอะ โก ,)
I can’t catch you no more I can’t see you no more,
(ไอ แค็นท แค็ทช ยู โน โม ไอ แค็นท ซี ยู โน โม ,)
And it no longer can be ignored,
(แอนด์ ดิท โน ลองเงอ แคน บี อิกนอร์ ,)
Cause once apon i time it was you I adored.
(ค๊อส วั๊นซ apon นาย ไทม์ อิท วอส ยู ไอ อะโด)

You dissappeared and left me hear out in the cold,
(ยู dissappeared แอนด์ เล๊ฟท มี เฮียร เอ๊าท อิน เดอะ โคลด์ ,)
And the absence of you is hurting my soul,
(แอนด์ ดิ แอบเซ็นซ อ็อฝ ยู อีส เฮอดิง มาย โซล ,)
I knew there was an end of the road,
(ไอ นยู แดร์ วอส แอน เอ็นด อ็อฝ เดอะ โร้ด ,)
It was so easy for you just to let it all go.
(อิท วอส โซ อีสอิ ฟอร์ ยู จั๊สท ทู เล็ท ดิธ ดอร์ โก)

CHORUS
(ค๊อรัส)
[And I refuse] I refuse to have one more sleepless night,
([ แอนด์ ดาย รีฟิ๊วส ] ไอ รีฟิ๊วส ทู แฮ็ฝ วัน โม ซลีพเล็ซ ไน๊ท ,)
[I refuse] I refuse to let a tear fall outta my eye,
([ ไอ รีฟิ๊วส ] ไอ รีฟิ๊วส ทู เล็ท ดา เทียร์ ฟอลล์ เอ๊าตา มาย อาย ,)
[I refuse] I resuse to continue to try, felt like I would die if I could break down and cry.
([ ไอ รีฟิ๊วส ] ไอ resuse ทู คอนทิ๊นิว ทู ธราย , เฟ็ลท ไล๊ค ไก เวิด ดาย อิ๊ฟ ฟาย เคิด เบร๊ค เดาน แอนด์ คราย)
[I refuse] I refuse to let you walk back through that door,
([ ไอ รีฟิ๊วส ] ไอ รีฟิ๊วส ทู เล็ท ยู ว๊อล์ค แบ็ค ทรู แดท ดอร์ ,)
[I refuse] I refuse to let you hurt me anymore,
([ ไอ รีฟิ๊วส ] ไอ รีฟิ๊วส ทู เล็ท ยู เฮิร์ท มี แอนนี่มอ ,)
[I refuse] I refuse to continue to ignore the fact I fell to the floor the day you walked out my door.
([ ไอ รีฟิ๊วส ] ไอ รีฟิ๊วส ทู คอนทิ๊นิว ทู อิกโน เดอะ แฟคท ไอ เฟ็ล ทู เดอะ ฟลอร์ เดอะ เดย์ ยู ว๊อล์ค เอ๊าท มาย ดอร์)

No way, I can’t take it baby [I refuse]
(โน เวย์ , ไอ แค็นท เท้ค อิท เบ๊บี้ [ ไอ รีฟิ๊วส ])
No way, I can’t take it baby [I refuse]
(โน เวย์ , ไอ แค็นท เท้ค อิท เบ๊บี้ [ ไอ รีฟิ๊วส ])
No way, but I refuse to take it anymore.
(โน เวย์ , บั๊ท ไอ รีฟิ๊วส ทู เท้ค อิท แอนนี่มอ)

Remember when I told you I could feel the change,
(รีเม๊มเบ่อร์ เว็น นาย โทลด ยู ไอ เคิด ฟีล เดอะ เช้งจํ ,)
You don;t touch me the same, don’t hold me the same,
(ยู ด็อน ; ที ทั๊ช มี เดอะ เซม , ด้อนท์ โฮลด์ มี เดอะ เซม ,)
But I don’t want you to take all the blame,
(บั๊ท ไอ ด้อนท์ ว้อนท ยู ทู เท้ค ออล เดอะ เบลม ,)
Cause I know I had those moments when I caused the pain.
(ค๊อส ไอ โนว์ ไอ แฮ็ด โฑส โม๊เม้นท เว็น นาย แคสซฺ เดอะ เพน)
This back and forth just like a war with you and me,
(ดิส แบ็ค แอนด์ โฟธ จั๊สท ไล๊ค เก วอร์ วิธ ยู แอนด์ มี ,)
See we both disagree, have we ever agreed?
(ซี วี โบทรฺ ดิซักริ , แฮ็ฝ วี เอ๊เฝ่อร์ อะกรี)
This ain’t nothin’ like I thought it would be,
(ดิส เอน นอทติน ไล๊ค ไก ธอท ดิธ เวิด บี ,)
Was it all just a dream, Was it ever in my reach?
(วอส ซิท ออล จั๊สท ดา ดรีม , วอส ซิท เอ๊เฝ่อร์ อิน มาย รี๊ช)

CHORUS
(ค๊อรัส)

It was your way or it was no way,
(อิท วอส ยุร เวย์ ออ อิท วอส โน เวย์ ,)
And I couldn’t live that way,
(แอนด์ ดาย คูดซึ่น ไล้ฝ แดท เวย์ ,)
It was our call then it was your call,
(อิท วอส เอ๊า คอลลํ เด็น หนิด วอส ยุร คอลลํ ,)
Cause I gave you my all and all [my all]
(ค๊อส ไอ เกฝ ยู มาย ออล แอนด์ ออล [ มาย ออล ])

CHORUS
(ค๊อรัส)

No way, I can’t take it baby [I refuse]
(โน เวย์ , ไอ แค็นท เท้ค อิท เบ๊บี้ [ ไอ รีฟิ๊วส ])
No way, I can’t take it baby [I refuse]
(โน เวย์ , ไอ แค็นท เท้ค อิท เบ๊บี้ [ ไอ รีฟิ๊วส ])
No way, but I refuse to take it anymore.
(โน เวย์ , บั๊ท ไอ รีฟิ๊วส ทู เท้ค อิท แอนนี่มอ)

No way, I can’t take it baby [I refuse]
(โน เวย์ , ไอ แค็นท เท้ค อิท เบ๊บี้ [ ไอ รีฟิ๊วส ])
No way, I can’t take it baby [I refuse]
(โน เวย์ , ไอ แค็นท เท้ค อิท เบ๊บี้ [ ไอ รีฟิ๊วส ])
No way, but I refuse to take it anymore.
(โน เวย์ , บั๊ท ไอ รีฟิ๊วส ทู เท้ค อิท แอนนี่มอ)

[I refuse] I refuse,
([ ไอ รีฟิ๊วส ] ไอ รีฟิ๊วส ,)
[I refuse] I refuse baby,
([ ไอ รีฟิ๊วส ] ไอ รีฟิ๊วส เบ๊บี้ ,)
[I refuse] [add lib.]
([ ไอ รีฟิ๊วส ] [ แอ๊ด lib ])

[I refuse] I refuse,
([ ไอ รีฟิ๊วส ] ไอ รีฟิ๊วส ,)
[I refuse] Said I refuse,
([ ไอ รีฟิ๊วส ] เซ็ด ดาย รีฟิ๊วส ,)
[I refuse] [add lib.]
([ ไอ รีฟิ๊วส ] [ แอ๊ด lib ])
Said I refuse to take it anymore.
(เซ็ด ดาย รีฟิ๊วส ทู เท้ค อิท แอนนี่มอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Refuse คำอ่านไทย Aaliyah

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น