เนื้อเพลง Ain’t No Particular Way คำอ่านไทย Shania Twain

[Here it comes
([ เฮียร อิท คัม)
Mmm, the thing about love]
(อึม , เดอะ ทริง อะเบ๊าท ลัฝ ])

Love has a way to find ya
(ลัฝ แฮ็ส ซา เวย์ ทู ไฟนด์ ยา)
Sneaks up right behind ya
(ซนีค อั๊พ ไร๊ท บีฮายน์ ยา)
There ain’t no particular way
(แดร์ เอน โน พาร์ทิ๊คิวล่าร์ เวย์)
You don’t know when it’s gonna
(ยู ด้อนท์ โนว์ เว็น อิทซ กอนนะ)
Come runnin’ ’round the corner
(คัม รูนนิน ราวนด เดอะ ค๊อร์เน่อร์)
There ain’t no particular way
(แดร์ เอน โน พาร์ทิ๊คิวล่าร์ เวย์)
So, don’t give up [don’t give up
(โซ , ด้อนท์ กี๊ฝ อั๊พ [ ด้อนท์ กี๊ฝ อั๊พ)
on love till you get your share]–
(ออน ลัฝ ทิลล์ ยู เก็ท ยุร แชร์ ])
You’re gonn get your share
(ยัวร์ gonn เก็ท ยุร แชร์)
The thing about love [The thing about
(เดอะ ทริง อะเบ๊าท ลัฝ [ เดอะ ทริง อะเบ๊าท)
love is it’s]–is that it’s everywhere
(ลัฝ อีส อิทซ ] อีส แดท อิทซ เอวี่แวร์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
There ain’t nowhere it won’t hide
(แดร์ เอน โนแวร์ อิท ว็อนท ไฮด์)
[There ain’t nowhere it won’t hide]
([ แดร์ เอน โนแวร์ อิท ว็อนท ไฮด์ ])
There ain’t no speed it won’t drive
(แดร์ เอน โน สพี๊ด ดิท ว็อนท ไดร๊ฝ)
[There ain’t no speed in won’t drive]
([ แดร์ เอน โน สพี๊ด อิน ว็อนท ไดร๊ฝ ])
There ain’t no law it won’t break
(แดร์ เอน โน ลอว์ อิท ว็อนท เบร๊ค)
[There ain’t no law it won’t break]
([ แดร์ เอน โน ลอว์ อิท ว็อนท เบร๊ค ])
There ain’t no chance it won’t take
(แดร์ เอน โน แช้นซํ อิท ว็อนท เท้ค)
There ain’t no, no particular way
(แดร์ เอน โน , โน พาร์ทิ๊คิวล่าร์ เวย์)

Oh, it could come so fast it fools ya
(โอ , อิท เคิด คัม โซ ฟาสท ดิธ ฟูล ยา)
Might take its time to move ya
(ไมท เท้ค อิทซ ไทม์ ทู มู๊ฝ ยา)
There ain’t no particular way
(แดร์ เอน โน พาร์ทิ๊คิวล่าร์ เวย์)
It might just drift in while you’re dreaming
(อิท ไมท จั๊สท ดริฟท์ อิน ไวล์ ยัวร์ ดรีมมิง)
It don’t sleep, always schemin’
(อิท ด้อนท์ สลี๊พ , ออลเว สคริมมิน)
There ain’t no particular way
(แดร์ เอน โน พาร์ทิ๊คิวล่าร์ เวย์)

So, don’t give up [don’t give up
(โซ , ด้อนท์ กี๊ฝ อั๊พ [ ด้อนท์ กี๊ฝ อั๊พ)
on love ’til you get your share]–
(ออน ลัฝ ทิล ยู เก็ท ยุร แชร์ ])
You’re gonna get your share
(ยัวร์ กอนนะ เก็ท ยุร แชร์)
The thing about love [The thing about
(เดอะ ทริง อะเบ๊าท ลัฝ [ เดอะ ทริง อะเบ๊าท)
love is it’s]–is that it’s everywhere
(ลัฝ อีส อิทซ ] อีส แดท อิทซ เอวี่แวร์)

[Repeat Chorus]
([ รีพี๊ท ค๊อรัส ])

You can’t hide, oh
(ยู แค็นท ไฮด์ , โอ)
[There ain’t no time] It comes when you least expect it–
([ แดร์ เอน โน ไทม์ ] อิท คัม เว็น ยู ลีซท เอ็กซเพ็คท ดิธ)
[There ain’t no day]
([ แดร์ เอน โน เดย์ ])
When you thought you’d been rejected
(เว็น ยู ธอท ยูต บีน รีเจ๊คท)
[There ain’t no how][There ain’t no way]
([ แดร์ เอน โน ฮาว ] [ แดร์ เอน โน เวย์ ])
There ain’t no particular way
(แดร์ เอน โน พาร์ทิ๊คิวล่าร์ เวย์)
[There ain’t no why]
([ แดร์ เอน โน วาย ])
Love ain’t for just the lucky
(ลัฝ เอน ฟอร์ จั๊สท เดอะ ลัคคิ)
[There ain’t no when]
([ แดร์ เอน โน เว็น ])
It’s there for everybody
(อิทซ แดร์ ฟอร์ เอวี่บอดี้)
[There ain’ no what]
([ แดร์ ain โน ว๊อท ])
There ain’t no particular way
(แดร์ เอน โน พาร์ทิ๊คิวล่าร์ เวย์)
[There ain’t no way]
([ แดร์ เอน โน เวย์ ])

So, don’t give up [don’t give up
(โซ , ด้อนท์ กี๊ฝ อั๊พ [ ด้อนท์ กี๊ฝ อั๊พ)
on love ’til you get your share]–
(ออน ลัฝ ทิล ยู เก็ท ยุร แชร์ ])
You’re gonna get your share
(ยัวร์ กอนนะ เก็ท ยุร แชร์)
The thing about love [The thing about
(เดอะ ทริง อะเบ๊าท ลัฝ [ เดอะ ทริง อะเบ๊าท)
love is it’s]–is that it’s everywhere
(ลัฝ อีส อิทซ ] อีส แดท อิทซ เอวี่แวร์)

[Repeat Chorus [1.5x]]
([ รีพี๊ท ค๊อรัส [ วัน 5x ] ])

[There ain’t no time] yeah, yeah, yeah
([ แดร์ เอน โน ไทม์ ] เย่ , เย่ , เย่)
[There ain’t no day]
([ แดร์ เอน โน เดย์ ])
[There ain’t no how] There ain’t no way
([ แดร์ เอน โน ฮาว ] แดร์ เอน โน เวย์)
[There ain’t no when] There ain’t no time
([ แดร์ เอน โน เว็น ] แดร์ เอน โน ไทม์)
[There ain’t no what][There ain’t no way]
([ แดร์ เอน โน ว๊อท ] [ แดร์ เอน โน เวย์ ])
Oh, there ain’t no way!
(โอ , แดร์ เอน โน เวย์ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ain’t No Particular Way คำอ่านไทย Shania Twain

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น