เนื้อเพลง Get Off Me คำอ่านไทย Ludacris feat Pastor Troy

Ludacris And Pastor Troy
(ลูดาคริ แซน พาซเทอะ ทรอย)
What What What What What What What What
(ว๊อท ว๊อท ว๊อท ว๊อท ว๊อท ว๊อท ว๊อท ว๊อท)
I I I I I I I I
(ไอ ไอ ไอ ไอ ไอ ไอ ไอ ไอ)
Pastor Troy
(พาซเทอะ ทรอย)
Ok Come On What
(โอเค คัมมอน ว๊อท)
Ludacris And Pastor Troy
(ลูดาคริ แซน พาซเทอะ ทรอย)
What What What What What What What What
(ว๊อท ว๊อท ว๊อท ว๊อท ว๊อท ว๊อท ว๊อท ว๊อท)
Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oohhhh
(โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ อู้)

Chorus
(ค๊อรัส)
Ludacris
(ลูดาคริ)
Get Off Me But I’m On You All Day
(เก็ท ออฟฟ มี บั๊ท แอม ออน ยู ออล เดย์)
Get Off Me I Don’t Think You Wanna Play
(เก็ท ออฟฟ มี ไอ ด้อนท์ ทริ๊งค ยู วอนนา เพลย์)
Repeat 2x
(รีพี๊ท 2x)

Ludacris
(ลูดาคริ)
You Wanna Rush Me You Can’t Touch Me Trust Me
(ยู วอนนา รัช มี ยู แค็นท ทั๊ช มี ทรัสท มี)
‘cuz You Weigh Too Dusty And Rusty And Busted
(คัซ ยู เว ทู ดัซทิ แอนด์ รัซทิ แอนด์ บัซท)
Pastor Troy
(พาซเทอะ ทรอย)
You Betta’ Shop That Make You Pop Up From Lock Up
(ยู แบทดา ช๊อพ แดท เม้ค ยู พ็อพ อั๊พ ฟรอม ล๊อค อั๊พ)
But You Tell Your Folks To Hold You’re Jack Up To Back Up To Back Up
(บั๊ท ยู เทลล ยุร โฟล้ค ทู โฮลด์ ยัวร์ แจ็ค อั๊พ ทู แบ็ค อั๊พ ทู แบ็ค อั๊พ)
Ludacris
(ลูดาคริ)
I’m Ready So Sit Down Or Go Ta’ Your Room
(แอม เร๊ดี้ โซ ซิท เดาน ออ โก ทา ยุร รูม)
Pastor Troy
(พาซเทอะ ทรอย)
It Ain’t Nothinnnnn’
(อิท เอน Nothinnnnn)
Ludacris
(ลูดาคริ)
A A Watch Out Watch Out Boom
(อะ อะ.-ว๊อทช เอ๊าท ว๊อทช เอ๊าท บูม)
Call Me The Hit Man ‘cuz I Make You Wanna Call Time Out
(คอลลํ มี เดอะ ฮิท แมน คัซ ไอ เม้ค ยู วอนนา คอลลํ ไทม์ เอ๊าท)
Then I Make Your Mom Cry Out When I Take Your Ho Fine Out
(เด็น นาย เม้ค ยุร มัม คราย เอ๊าท เว็น นาย เท้ค ยุร โฮ ไฟน เอ๊าท)
Then Watch Me Take Ya’ And Fake Ya’ And Shake Ya’ And Break Ya’
(เด็น ว๊อทช มี เท้ค ยา แอนด์ เฟ้ค ยา แอนด์ เช้ค ยา แอนด์ เบร๊ค ยา)
And See You On Holdddddd Until You Make Her
(แอนด์ ซี ยู ออน Holdddddd อันทิล ยู เม้ค เฮอ)
Pastor Troy
(พาซเทอะ ทรอย)
You Should Give Up Now For Talkin’ Sh*t Like That
(ยู เชิด กี๊ฝ อั๊พ นาว ฟอร์ ทอคกิ่น ฌะ *ที ไล๊ค แดท)
But Then You Noting You Garbage You Betta’ Watch Ya’ Back
(บั๊ท เด็น ยู Notings ยู ก๊าร์เบจ ยู แบทดา ว๊อทช ยา แบ็ค)

Chorus
(ค๊อรัส)

Pastor Troy
(พาซเทอะ ทรอย)
Ok Ok Now
(โอเค โอเค นาว)
It’s The Pastor Her Showin’ My Move
(อิทซ เดอะ พาซเทอะ เฮอ โชว์วิน มาย มู๊ฝ)
Ludacris
(ลูดาคริ)
Up In That 2000 Excursion
(อั๊พ อิน แดท 2000 เอ็คซเคอฉัน)
Pastor Troy
(พาซเทอะ ทรอย)
Ridein’ On 22’s
(Ridein ออน 22s)
I Hear Da’ Boom
(ไอ เฮียร ดา บูม)
Ludacris
(ลูดาคริ)
But Booms Just Get More Crunk
(บั๊ท บูม จั๊สท เก็ท โม ครัก)
Pastor Troy
(พาซเทอะ ทรอย)
It’s The Dsgb Foreva’
(อิทซ เดอะ Dsgb Foreva)
Ludacris
(ลูดาคริ)
We Ridein’ On Pump
(วี Ridein ออน พั๊มพ)
Pastor Troy
(พาซเทอะ ทรอย)
I Stuck Or Did I Fake Punk I’m In Dea Un Huh
(ไอ ซทัค ออ ดิด ดาย เฟ้ค พรัค แอม อิน Dea ยูเอ็น ฮู)
I Think I Take A
(ไอ ทริ๊งค ไอ เท้ค เก)
Or You Can Pretend To Be Homey
(ออ ยู แคน พรีเท็นด์ ทู บี โฮมี)
Ludacris
(ลูดาคริ)
As Soon They Get Off Me
(แอส ซูน เด เก็ท ออฟฟ มี)

Chorus
(ค๊อรัส)
Repeat 2x
(รีพี๊ท 2x)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Get Off Me คำอ่านไทย Ludacris feat Pastor Troy

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น