เนื้อเพลง No Daddy คำอ่านไทย Teairra Mari

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
I had no daddy around when I was growing up [huh]
(ไอ แฮ็ด โน แดดดิ อะราวนฺดฺ เว็น นาย วอส กโรอิง อั๊พ [ ฮู ])
That’s why I’m wild and I don’t give a [huh]
(แด้ท วาย แอม ไวลด์ แอนด์ ดาย ด้อนท์ กี๊ฝ อะ [ ฮู ])
Ya’ll think cuz these jeans fit, I would give it up
(ยอล ทริ๊งค คัซ ฑิส ยีน ฟิท , ไอ เวิด กี๊ฝ อิท อั๊พ)
Don’t let my cute face fool ya
(ด้อนท์ เล็ท มาย คยูท เฟซ ฟูล ยา)
I had no daddy around when I was growing up [huh]
(ไอ แฮ็ด โน แดดดิ อะราวนฺดฺ เว็น นาย วอส กโรอิง อั๊พ [ ฮู ])
That’s why I’m wild and I don’t give a [huh]
(แด้ท วาย แอม ไวลด์ แอนด์ ดาย ด้อนท์ กี๊ฝ อะ [ ฮู ])
Ya’ll think cuz these jeans fit, I would give it up
(ยอล ทริ๊งค คัซ ฑิส ยีน ฟิท , ไอ เวิด กี๊ฝ อิท อั๊พ)
Don’t let my cute face fool ya
(ด้อนท์ เล็ท มาย คยูท เฟซ ฟูล ยา)

[Verse 1:]
([ เฝิซ วัน : ])
Been through so much in my life
(บีน ทรู โซ มัช อิน มาย ไล๊ฟ)
Seen things in my life
(ซีน ทริง ซิน มาย ไล๊ฟ)
That I never thought I’d make it through
(แดท ไอ เน๊เฝ่อร์ ธอท อาย เม้ค อิท ทรู)
Had a few close calls in my life
(แฮ็ด อะ ฟิว โคลส คอลลํ ซิน มาย ไล๊ฟ)
That could have ended my life
(แดท เคิด แฮ็ฝ เอ็นด มาย ไล๊ฟ)
But I’m here looking at you
(บั๊ท แอม เฮียร ลุคอิง แอ็ท ยู)
Never thought that I’d be here
(เน๊เฝ่อร์ ธอท แดท อาย บี เฮียร)
I’m the type that don’t give a damn about rules
(แอม เดอะ ไท๊พ แดท ด้อนท์ กี๊ฝ อะ แดมนํ อะเบ๊าท รูล)
I was forced to survive on the streets
(ไอ วอส ฟอร์ซ ทู เซอร์ไฝ๊ฝ ออน เดอะ สทรีท)
Make my own way to eat
(เม้ค มาย โอว์น เวย์ ทู อี๊ท)
Gotta do what I gotta do [Best believe]
(กอททะ ดู ว๊อท ไอ กอททะ ดู [ เบ๊สท์ บีลี๊ฝ ])

[Hook:]
([ ฮุ๊ค : ])
I know plenty of girls like me
(ไอ โนว์ เพล๊นที่ อ็อฝ เกิร์ล ไล๊ค มี)
That done been through hell just like me
(แดท ดัน บีน ทรู เฮ็ลล จั๊สท ไล๊ค มี)
Keep what your mama teach ya
(คี๊พ ว๊อท ยุร มามะ ที๊ช ยา)
Don’t let cheat or deceit defeat ya [Girlfriend]
(ด้อนท์ เล็ท ชี๊ท ออ ดีซีท ดีฟี๊ท ยา [ เกลิลเฟรน ])
And all my kickass girls like me
(แอนด์ ออล มาย kickass เกิร์ล ไล๊ค มี)
That ain’t ever afraid to speak
(แดท เอน เอ๊เฝ่อร์ อะเฟรด ทู สพี๊ค)
Next time that they try to treat ya
(เน๊กซท ไทม์ แดท เด ธราย ทู ทรี๊ท ยา)
Like you a freak cuz you street and look good
(ไล๊ค ยู อะ ฟรี๊ค คัซ ยู สทรีท แอนด์ ลุ๊ค กู๊ด)
Tell them
(เทลล เด็ม)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
I had no daddy around when I was growing up [huh]
(ไอ แฮ็ด โน แดดดิ อะราวนฺดฺ เว็น นาย วอส กโรอิง อั๊พ [ ฮู ])
That’s why I’m wild and I don’t give a [huh]
(แด้ท วาย แอม ไวลด์ แอนด์ ดาย ด้อนท์ กี๊ฝ อะ [ ฮู ])
Ya’ll think cuz these jeans fit, I would give it up
(ยอล ทริ๊งค คัซ ฑิส ยีน ฟิท , ไอ เวิด กี๊ฝ อิท อั๊พ)
Don’t let my cute face fool ya
(ด้อนท์ เล็ท มาย คยูท เฟซ ฟูล ยา)
I had no daddy around when I was growing up [huh]
(ไอ แฮ็ด โน แดดดิ อะราวนฺดฺ เว็น นาย วอส กโรอิง อั๊พ [ ฮู ])
That’s why I’m wild and I don’t give a [huh]
(แด้ท วาย แอม ไวลด์ แอนด์ ดาย ด้อนท์ กี๊ฝ อะ [ ฮู ])
Ya’ll think cuz these jeans fit, I would give it up
(ยอล ทริ๊งค คัซ ฑิส ยีน ฟิท , ไอ เวิด กี๊ฝ อิท อั๊พ)
Don’t let my cute face fool ya
(ด้อนท์ เล็ท มาย คยูท เฟซ ฟูล ยา)

[Verse 2:]
([ เฝิซ ทู : ])
No I don’t strip in the club
(โน ไอ ด้อนท์ ซทริพ อิน เดอะ คลับ)
Nor trick in the club
(นอ ทริ๊ค อิน เดอะ คลับ)
But I got friends that do
(บั๊ท ไอ ก็อท เฟรน แดท ดู)
So my girls that’s getting the dough
(โซ มาย เกิร์ล แด้ท เกดดดิ้ง เดอะ โด)
The best way they know
(เดอะ เบ๊สท์ เวย์ เด โนว์)
Don’t hate girl I got you
(ด้อนท์ เฮท เกิร์ล ไอ ก็อท ยู)
Even though it ain’t me [I understand]
(อี๊เฝ่น โธ อิท เอน มี [ ไอ อั๊นเด้อรสแทนด ])
That its real in these streets [I understand]
(แดท อิทซ เรียล อิน ฑิส สทรีท [ ไอ อั๊นเด้อรสแทนด ])
When it comes to that rent, that whip
(เว็น หนิด คัม ทู แดท เร๊นท , แดท ฮวิพ)
That check, ain’t nobody gonna protect your neck like you
(แดท เช็ค , เอน โนบอดี้ กอนนะ โพรเท๊คท ยุร เน็ค ไล๊ค ยู)

[Hook:]
([ ฮุ๊ค : ])
I know plenty of girls like me
(ไอ โนว์ เพล๊นที่ อ็อฝ เกิร์ล ไล๊ค มี)
That done been through hell just like me
(แดท ดัน บีน ทรู เฮ็ลล จั๊สท ไล๊ค มี)
Keep what your mama teach ya
(คี๊พ ว๊อท ยุร มามะ ที๊ช ยา)
Don’t let cheat or deceit defeat ya [Girlfriend]
(ด้อนท์ เล็ท ชี๊ท ออ ดีซีท ดีฟี๊ท ยา [ เกลิลเฟรน ])
And all my kickass girls like me
(แอนด์ ออล มาย kickass เกิร์ล ไล๊ค มี)
That ain’t ever afraid to speak
(แดท เอน เอ๊เฝ่อร์ อะเฟรด ทู สพี๊ค)
Next time that they try to treat ya
(เน๊กซท ไทม์ แดท เด ธราย ทู ทรี๊ท ยา)
Like you a freak cuz you street and look good
(ไล๊ค ยู อะ ฟรี๊ค คัซ ยู สทรีท แอนด์ ลุ๊ค กู๊ด)
Tell them
(เทลล เด็ม)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
I had no daddy around when I was growing up [huh]
(ไอ แฮ็ด โน แดดดิ อะราวนฺดฺ เว็น นาย วอส กโรอิง อั๊พ [ ฮู ])
That’s why I’m wild and I don’t give a [huh]
(แด้ท วาย แอม ไวลด์ แอนด์ ดาย ด้อนท์ กี๊ฝ อะ [ ฮู ])
Ya’ll think cuz these jeans fit, I would give it up
(ยอล ทริ๊งค คัซ ฑิส ยีน ฟิท , ไอ เวิด กี๊ฝ อิท อั๊พ)
Don’t let my cute face fool ya
(ด้อนท์ เล็ท มาย คยูท เฟซ ฟูล ยา)
I had no daddy around when I was growing up [huh]
(ไอ แฮ็ด โน แดดดิ อะราวนฺดฺ เว็น นาย วอส กโรอิง อั๊พ [ ฮู ])
That’s why I’m wild and I don’t give a [huh]
(แด้ท วาย แอม ไวลด์ แอนด์ ดาย ด้อนท์ กี๊ฝ อะ [ ฮู ])
Ya’ll think cuz these jeans fit, I would give it up
(ยอล ทริ๊งค คัซ ฑิส ยีน ฟิท , ไอ เวิด กี๊ฝ อิท อั๊พ)
Don’t let my cute face fool ya
(ด้อนท์ เล็ท มาย คยูท เฟซ ฟูล ยา)

[Bridge:]
([ บริดจ : ])
All, all my girls from a broken home
(ออล , ออล มาย เกิร์ล ฟรอม มา บโรเค็น โฮม)
When you’re feeling all alone
(เว็น ยัวร์ ฟีลอิง ออล อะโลน)
And you feel you can’t go on [call me]
(แอนด์ ยู ฟีล ยู แค็นท โก ออน [ คอลลํ มี ])
All, all my girls from a broken home
(ออล , ออล มาย เกิร์ล ฟรอม มา บโรเค็น โฮม)
When you’re feeling all alone
(เว็น ยัวร์ ฟีลอิง ออล อะโลน)
And you feel you can’t go on [call me]
(แอนด์ ยู ฟีล ยู แค็นท โก ออน [ คอลลํ มี ])

[Hook:]
([ ฮุ๊ค : ])
I know plenty of girls like me
(ไอ โนว์ เพล๊นที่ อ็อฝ เกิร์ล ไล๊ค มี)
That done been through hell just like me
(แดท ดัน บีน ทรู เฮ็ลล จั๊สท ไล๊ค มี)
Keep what your mama teach ya
(คี๊พ ว๊อท ยุร มามะ ที๊ช ยา)
Don’t let cheat or deceit defeat ya [Girlfriend]
(ด้อนท์ เล็ท ชี๊ท ออ ดีซีท ดีฟี๊ท ยา [ เกลิลเฟรน ])
And all my kickass girls like me
(แอนด์ ออล มาย kickass เกิร์ล ไล๊ค มี)
That ain’t ever afraid to speak
(แดท เอน เอ๊เฝ่อร์ อะเฟรด ทู สพี๊ค)
Next time that they try to treat ya
(เน๊กซท ไทม์ แดท เด ธราย ทู ทรี๊ท ยา)
Like you a freak cuz you street and look good
(ไล๊ค ยู อะ ฟรี๊ค คัซ ยู สทรีท แอนด์ ลุ๊ค กู๊ด)
Tell them
(เทลล เด็ม)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
I had no daddy around when I was growing up [huh]
(ไอ แฮ็ด โน แดดดิ อะราวนฺดฺ เว็น นาย วอส กโรอิง อั๊พ [ ฮู ])
That’s why I’m wild and I don’t give a [huh]
(แด้ท วาย แอม ไวลด์ แอนด์ ดาย ด้อนท์ กี๊ฝ อะ [ ฮู ])
Ya’ll think cuz these jeans fit, I would give it up
(ยอล ทริ๊งค คัซ ฑิส ยีน ฟิท , ไอ เวิด กี๊ฝ อิท อั๊พ)
Don’t let my cute face fool ya
(ด้อนท์ เล็ท มาย คยูท เฟซ ฟูล ยา)
I had no daddy around when I was growing up [huh]
(ไอ แฮ็ด โน แดดดิ อะราวนฺดฺ เว็น นาย วอส กโรอิง อั๊พ [ ฮู ])
That’s why I’m wild and I don’t give a [huh]
(แด้ท วาย แอม ไวลด์ แอนด์ ดาย ด้อนท์ กี๊ฝ อะ [ ฮู ])
Ya’ll think cuz these jeans fit, I would give it up
(ยอล ทริ๊งค คัซ ฑิส ยีน ฟิท , ไอ เวิด กี๊ฝ อิท อั๊พ)
Don’t let my cute face fool ya
(ด้อนท์ เล็ท มาย คยูท เฟซ ฟูล ยา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง No Daddy คำอ่านไทย Teairra Mari

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น