เนื้อเพลง Everything to Me คำอ่านไทย Fred Hammond

Ooh, ooh, ooh…
(อู้ , อู้ , อู้)

[Verse 1]
([ เฝิซ วัน ])
My future and my history
(มาย ฟิ๊วเช่อร์ แอนด์ มาย ฮิสทรี่)
My freedom and my liberty
(มาย ฟรีดัม แอนด์ มาย ลิ๊เบอร์ที่)
My strength my joy
(มาย ซทเร็งธ มาย จอย)
My life, my peace
(มาย ไล๊ฟ , มาย พี๊ซ)
Oh Lord You’re everything to me
(โอ หลอร์ด ยัวร์ เอ๊วี่ติง ทู มี)

[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])
My flame, my light
(มาย เฟลม , มาย ไล๊ท)
My lamp, my heat
(มาย แล็มพ , มาย ฮีท)
Brighten my path to guide my feet
(ไบท์อึน มาย พาธ ทู ไก๊ด มาย ฟีท)
Anoint my head and fill my cup
(อะนอยนท มาย เฮด แอนด์ ฟิลล มาย คัพ)
Oh Lord You’re everything to me
(โอ หลอร์ด ยัวร์ เอ๊วี่ติง ทู มี)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Everything to me
(เอ๊วี่ติง ทู มี)
Everything to me
(เอ๊วี่ติง ทู มี)
Everything to me
(เอ๊วี่ติง ทู มี)
Everything
(เอ๊วี่ติง)

[Channel]
([ แช๊นเนล ])
When I felt lost and alone
(เว็น นาย เฟ็ลท ล็อซท แอนด์ อะโลน)
You came and changed my story
(ยู เคม แอนด์ เช้งจํ มาย สท๊อรี่)
On the pages of my life
(ออน เดอะ เพจ อ็อฝ มาย ไล๊ฟ)
You have revealed Your glory
(ยู แฮ็ฝ รีฝีล ยุร กล๊อรี่)
Oh Lord You’re everything to me
(โอ หลอร์ด ยัวร์ เอ๊วี่ติง ทู มี)

[Verse 3]
([ เฝิซ ที ])
My start, my now
(มาย สท๊าร์ท , มาย นาว)
My close, my end
(มาย โคลส , มาย เอ็นด)
The Lover of my soul, my friend
(เดอะ ลัฝเออะ อ็อฝ มาย โซล , มาย เฟรน)
Oh Lord You are my everything
(โอ หลอร์ด ยู อาร์ มาย เอ๊วี่ติง)
My Father, God
(มาย ฟ๊าเท่อร , ก๊อด)
My Lord and King
(มาย หลอร์ด แอนด์ คิง)

[Verse 4]
([ เฝิซ โฟว ])
You heal and cause
(ยู ฮีล แอนด์ ค๊อส)
Life to increase
(ไล๊ฟ ทู อิ๊นครีซ)
You are the cure for my disease
(ยู อาร์ เดอะ เคียวรํ ฟอร์ มาย ดีซี๊ส)
My purpose and destiny
(มาย เพ๊อร์โพส แอนด์ เดซทินิ)
Oh Lord You’re everything to me
(โอ หลอร์ด ยัวร์ เอ๊วี่ติง ทู มี)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Channel]
([ แช๊นเนล ])

[Repeat Verse 3 & 4]
([ รีพี๊ท เฝิซ ที & โฟว ])

[Vamp]
([ แฝ็มพ ])
Everything to me
(เอ๊วี่ติง ทู มี)
[Repeat]
([ รีพี๊ท ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Everything to Me คำอ่านไทย Fred Hammond

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น