เนื้อเพลง Baby Don’t Cry (Keep Ya Head up Ii) คำอ่านไทย 2Pac

[2pac]
([ 2pac ])

I feel you {uhh} .. [baby don’t]
(ไอ ฟีล ยู {อา } [ เบ๊บี้ ด้อนท์ ])
But you can’t, you can’t give up
(บั๊ท ยู แค็นท , ยู แค็นท กี๊ฝ อั๊พ)
{hey.. 2pac what?}
({เฮ 2pac ว๊อท })

[2pac + h.e.a.t.]
([ 2pac + เฮส อี อะ ที ])
Baby don’t cry, i hope you got your head up
(เบ๊บี้ ด้อนท์ คราย , ไอ โฮพ ยู ก็อท ยุร เฮด อั๊พ)
Cry{outlawz}
(คราย {เอ้าหลอด })
Even when the road is hard, never give up
(อี๊เฝ่น เว็น เดอะ โร้ด อีส ฮาร์ด , เน๊เฝ่อร์ กี๊ฝ อั๊พ)
Baby don’t cry, i hope you got your head up
(เบ๊บี้ ด้อนท์ คราย , ไอ โฮพ ยู ก็อท ยุร เฮด อั๊พ)
Even when the road is hard, never give up {keep ya head up}
(อี๊เฝ่น เว็น เดอะ โร้ด อีส ฮาร์ด , เน๊เฝ่อร์ กี๊ฝ อั๊พ {คี๊พ ยา เฮด อั๊พ })

[2pac]
([ 2pac ])
Now here’s a story bout a woman with dreams
(นาว เฮียร ซา สท๊อรี่ เบาท ดา วู๊แม่น วิธ ดรีม)
So picture perfect at thirteen, an ebony queen
(โซ พิ๊คเจ้อร์ เพ๊อร์เฟ็คท แอ็ท เทร๊อทีน , แอน เอบอะนิ ควีน)
Beneath the surface it was more than just a crooked smile
(บีนี๊ทร เดอะ เซ๊อร์เฟซ อิท วอส โม แฑ็น จั๊สท ดา ครุค สไมล์)
Nobody knew about her secret so it took a while
(โนบอดี้ นยู อะเบ๊าท เฮอ ซี๊เขร็ท โซ อิท ทุค กา ไวล์)
I could see a tear fall slow down her black cheek
(ไอ เคิด ซี อะ เทียร์ ฟอลล์ สโลว์ เดาน เฮอ แบล๊ค ชีค)
Sheddin quiet tears in the back seat; so when she asked me,
(เชดดิน ไคว๊เอ้ท เทียร์ ซิน เดอะ แบ็ค ซีท ; โซ เว็น ชี อาสคฺ มี ,)
” what would you do if it was you? ”
(” ว๊อท เวิด ยู ดู อิ๊ฟ อิท วอส ยู “)
Couldn’t answer such a horrible pain to live through
(คูดซึ่น แอ๊นเซ่อร ซัช อะ ฮ๊อร์ริเบิ้ล เพน ทู ไล้ฝ ทรู)
I tried to trade places in the tragedy
(ไอ ทไร ทู เทรด เพลส ซิน เดอะ ทร๊าจิดี้)
I couldn’t picture three crazed n*ggaz grabbin me
(ไอ คูดซึ่น พิ๊คเจ้อร์ ทรี คเรส เอ็น *ggaz กราบบิน มี)
For just a moment i was trapped in the pain, lord come and take me
(ฟอร์ จั๊สท ดา โม๊เม้นท ไอ วอส แทร๊พ อิน เดอะ เพน , หลอร์ด คัม แอนด์ เท้ค มี)
Four n*ggaz violated, they chased and they raped me
(โฟ เอ็น *ggaz ไฝ๊โอเหลท , เด เชส แอนด์ เด แร็พ มี)
Even though it wasn’t me, i could feel the grief
(อี๊เฝ่น โธ อิท วอสซึ้น มี , ไอ เคิด ฟีล เดอะ กรีฟ)
Thinkin with your brains blown that would make the pain go
(ติ้งกิน วิธ ยุร เบรน บโลน แดท เวิด เม้ค เดอะ เพน โก)
No! you got to find a way to survive
(โน ! ยู ก็อท ทู ไฟนด์ อะ เวย์ ทู เซอร์ไฝ๊ฝ)
Cause they win when your soul dies
(ค๊อส เด วิน เว็น ยุร โซล ดาย)

[2pac + h.e.a.t.]
([ 2pac + เฮส อี อะ ที ])
Baby please don’t cry, you got to keep your head up
(เบ๊บี้ พลีซ ด้อนท์ คราย , ยู ก็อท ทู คี๊พ ยุร เฮด อั๊พ)

Even when the road is hard, never give up
(อี๊เฝ่น เว็น เดอะ โร้ด อีส ฮาร์ด , เน๊เฝ่อร์ กี๊ฝ อั๊พ)
Baby don’t cry, you got to keep your head up
(เบ๊บี้ ด้อนท์ คราย , ยู ก็อท ทู คี๊พ ยุร เฮด อั๊พ)
Even when the road is hard, never give up
(อี๊เฝ่น เว็น เดอะ โร้ด อีส ฮาร์ด , เน๊เฝ่อร์ กี๊ฝ อั๊พ)
Baby don’t cry, i hope you got your head up
(เบ๊บี้ ด้อนท์ คราย , ไอ โฮพ ยู ก็อท ยุร เฮด อั๊พ)
Even when the road is hard, never give up {never give up}
(อี๊เฝ่น เว็น เดอะ โร้ด อีส ฮาร์ด , เน๊เฝ่อร์ กี๊ฝ อั๊พ {เน๊เฝ่อร์ กี๊ฝ อั๊พ })
Baby don’t cry, i hope you got your head up {never give up}
(เบ๊บี้ ด้อนท์ คราย , ไอ โฮพ ยู ก็อท ยุร เฮด อั๊พ {เน๊เฝ่อร์ กี๊ฝ อั๊พ })
Even when the road is hard, never give up
(อี๊เฝ่น เว็น เดอะ โร้ด อีส ฮาร์ด , เน๊เฝ่อร์ กี๊ฝ อั๊พ)
Baby don’t cry
(เบ๊บี้ ด้อนท์ คราย)

[edi amin]
([ edi amin ])
Uhh
(อา)
Forget him girl [forget him girl] he ain’t gon’ never change
(ฟอร์เก๊ท ฮิม เกิร์ล [ ฟอร์เก๊ท ฮิม เกิร์ล ] ฮี เอน ก็อน เน๊เฝ่อร์ เช้งจํ)
I ain’t no hater but that n*gga lost in the game
(ไอ เอน โน เฮเดอ บั๊ท แดท เอ็น *gga ล็อซท อิน เดอะ เกม)
After the bright lights and big thangs
(แอ๊ฟเท่อร เดอะ ไบร๊ท ไล๊ท แซน บิ๊ก เตง)
He probably could loev you, but he in love with the struggle
(ฮี พรอบอับลิ เคิด loev ยู , บั๊ท ฮี อิน ลัฝ วิธ เดอะ สทรั๊กเกิ้ล)
Everyday, his mind on gettin mo’ [gettin mo’]
(เอวี่เดย์ , ฮิส ไมนด์ ออน เกดดิน โม [ เกดดิน โม ])
And never your feelings, he’s chasin millions fo’ sho’
(แอนด์ เน๊เฝ่อร์ ยุร ฟีลอิง , อีส เช๊ซิน มิ๊ลเลี่ยน โฟ โช)
Uh oh [uh oh], now you bout to have his baby? [dayamn]
(อา โอ [ อา โอ ] , นาว ยู เบาท ทู แฮ็ฝ ฮิส เบ๊บี้ [ dayamn ])
Another wild-ass n*gga that’s gon’ drive you crazy
(อะน๊าเทร่อร์ ไวลด์ อาซ เอ็น *gga แด้ท ก็อน ไดร๊ฝ ยู คเรสิ)
You got too much, mo’, livin to do – i’m spittin this to you,
(ยู ก็อท ทู มัช , โม , ลีฝอิน ทู ดู แอม สปิทดิน ดิส ทู ยู ,)
Cause you deserve more than what he givin to you [that’s right]
(ค๊อส ยู ดิเสิฝ โม แฑ็น ว๊อท ฮี กีฝอิน ทู ยู [ แด้ท ไร๊ท ])
Beautiful, black, precious, and complicated
(บยูทิฟุล , แบล๊ค , พรีเชี๊ยส , แอนด์ ค๊อมพลิเขท)
A new millennium dime piece, so fine she
(อะ นิว มิลเล๊นเนี่ยม ไดม พี๊ซ , โซ ไฟน ชี)
Got em all stuck standin still when she come through
(ก็อท เอ็ม ออล ซทัค แสตนดิน สทิลล เว็น ชี คัม ทรู)
Baby take a little mo’ time, love’ll find you
(เบ๊บี้ เท้ค เก ลิ๊ทเทิ่ล โม ไทม์ , lovell ไฟนด์ ยู)
And show us the sky’s blue somebody other than me
(แอนด์ โชว์ อัซ เดอะ สกาย บลู ซัมบอดี้ อ๊อเธ่อร์ แฑ็น มี)
Gon’ give you everything you need, feel me?
(ก็อน กี๊ฝ ยู เอ๊วี่ติง ยู นี๊ด , ฟีล มี)
{don’t cry-ahhhhh..}
({ด้อนท์ คราย อา~ })

[2pac + h.e.a.t.]
([ 2pac + เฮส อี อะ ที ])
Baby don’t cry, you got to keep your head up
(เบ๊บี้ ด้อนท์ คราย , ยู ก็อท ทู คี๊พ ยุร เฮด อั๊พ)
Even when the road is hard, never give up {you’ll be alright}
(อี๊เฝ่น เว็น เดอะ โร้ด อีส ฮาร์ด , เน๊เฝ่อร์ กี๊ฝ อั๊พ {โยว บี ออลไร๊ท })
Baby don’t cry, you got to keep your head up
(เบ๊บี้ ด้อนท์ คราย , ยู ก็อท ทู คี๊พ ยุร เฮด อั๊พ)
Even when the road is hard, never give up {you’ll be alright}
(อี๊เฝ่น เว็น เดอะ โร้ด อีส ฮาร์ด , เน๊เฝ่อร์ กี๊ฝ อั๊พ {โยว บี ออลไร๊ท })
Baby don’t cry, i hope you got your head up
(เบ๊บี้ ด้อนท์ คราย , ไอ โฮพ ยู ก็อท ยุร เฮด อั๊พ)
Even when the road is hard, never give up {keep your head up}
(อี๊เฝ่น เว็น เดอะ โร้ด อีส ฮาร์ด , เน๊เฝ่อร์ กี๊ฝ อั๊พ {คี๊พ ยุร เฮด อั๊พ })
Baby don’t cry, i hope you got your head up {never give up}
(เบ๊บี้ ด้อนท์ คราย , ไอ โฮพ ยู ก็อท ยุร เฮด อั๊พ {เน๊เฝ่อร์ กี๊ฝ อั๊พ })
Even when the road is hard, never give up {no no.. ohhhh}
(อี๊เฝ่น เว็น เดอะ โร้ด อีส ฮาร์ด , เน๊เฝ่อร์ กี๊ฝ อั๊พ {โน โน โอ้ })
Baby don’t cry
(เบ๊บี้ ด้อนท์ คราย)

[young noble]
([ ยัง โน๊เบิ้ล ])
I’m tryin to do all that i can, from jump
(แอม ทายอิน ทู ดู ออล แดท ไอ แคน , ฟรอม จั๊มพ)
Now you losin, you was choosin the wrong man
(นาว ยู ลูซิน , ยู วอส ชูซิน เดอะ รอง แมน)
Dealt the wrong hand, you was young and beautiful
(เด็ลท เดอะ รอง แฮนด์ , ยู วอส ยัง แอนด์ บยูทิฟุล)
Lost and turned out, what you let that n*gga do to you? [damn]
(ล็อซท แอนด์ เทิร์น เอ๊าท , ว๊อท ยู เล็ท แดท เอ็น *gga ดู ทู ยู [ แดมนํ ])
I knew her since elementary, she blew a kiss to me
(ไอ นยู เฮอ ซิ๊นซ เอลิเมนทะริ , ชี บลู อะ คิซ ทู มี)
Wrote me a note in crayon, wantin to get with me
(โรท มี อะ โน๊ท อิน คเรอ็อน , วอนทิน ทู เก็ท วิธ มี)
We was kids, now she got three kids
(วี วอส คิด , นาว ชี ก็อท ทรี คิด)
They see their father e’ryday, and they don’t know who he is
(เด ซี แดร์ ฟ๊าเท่อร อรี่เด , แอนด์ เด ด้อนท์ โนว์ ฮู ฮี อีส)
Seen him last night, homey roll a e-class
(ซีน ฮิม ล๊าสท ไน๊ท , โฮมี โรลล อะ อี คลาสสํ)
Mad cheese in the stash, still a deadbeat dad
(แม้ด ชี๊ส อิน เดอะ สแตช , สทิลล อะ เดสบีต แด๊ด)
I bring her, pampers and food, just to stop through
(ไอ บริง เฮอ , แพมเพอะ แซน ฟู้ด , จั๊สท ทู สท๊อพ ทรู)
But those, ain’t my seeds, nuttin really i could do [nah]
(บั๊ท โฑส , เอน มาย ซีด , นัทดิน ริแอ็ลลิ ไอ เคิด ดู [ นาห์ ])
I feel pity for you, you ain’t even his wife
(ไอ ฟีล พิ๊ที่ ฟอร์ ยู , ยู เอน อี๊เฝ่น ฮิส ไว๊ฟ)
Seventeen with three kids, locked down for life
(เซฝเอ็นทีน วิธ ทรี คิด , ล๊อค เดาน ฟอร์ ไล๊ฟ)
Shoulda chose me, she bout to o.d. from the pressure
(โช๊วดา โชส มี , ชี เบาท ทู โอ ดี ฟรอม เดอะ พเรฌเออะ)
Hell nah i won’t let her {baby don’t cry}
(เฮ็ลล นาห์ ไอ ว็อนท เล็ท เฮอ {เบ๊บี้ ด้อนท์ คราย })

[2pac + h.e.a.t.]
([ 2pac + เฮส อี อะ ที ])
Baby don’t cry, you got to keep your head up
(เบ๊บี้ ด้อนท์ คราย , ยู ก็อท ทู คี๊พ ยุร เฮด อั๊พ)
Even when the road is hard, never give up {you’ll be alright}
(อี๊เฝ่น เว็น เดอะ โร้ด อีส ฮาร์ด , เน๊เฝ่อร์ กี๊ฝ อั๊พ {โยว บี ออลไร๊ท })
Baby don’t cry, you got to keep your head up
(เบ๊บี้ ด้อนท์ คราย , ยู ก็อท ทู คี๊พ ยุร เฮด อั๊พ)
Even when the road is hard, never give up {baby don’t cry}
(อี๊เฝ่น เว็น เดอะ โร้ด อีส ฮาร์ด , เน๊เฝ่อร์ กี๊ฝ อั๊พ {เบ๊บี้ ด้อนท์ คราย })
Baby don’t cry, i hope you got your head up
(เบ๊บี้ ด้อนท์ คราย , ไอ โฮพ ยู ก็อท ยุร เฮด อั๊พ)
Even when the road is hard, never give up {baby baby baby}
(อี๊เฝ่น เว็น เดอะ โร้ด อีส ฮาร์ด , เน๊เฝ่อร์ กี๊ฝ อั๊พ {เบ๊บี้ เบ๊บี้ เบ๊บี้ })
Baby don’t cry, i hope you got your head up {no..}
(เบ๊บี้ ด้อนท์ คราย , ไอ โฮพ ยู ก็อท ยุร เฮด อั๊พ {โน })
Even when the road is hard, never give up {no-ohhhh}
(อี๊เฝ่น เว็น เดอะ โร้ด อีส ฮาร์ด , เน๊เฝ่อร์ กี๊ฝ อั๊พ {โน โอ้ })
Baby don’t cry, i gotta keep your head up
(เบ๊บี้ ด้อนท์ คราย , ไอ กอททะ คี๊พ ยุร เฮด อั๊พ)
Even when the road is hard, never give up
(อี๊เฝ่น เว็น เดอะ โร้ด อีส ฮาร์ด , เน๊เฝ่อร์ กี๊ฝ อั๊พ)
Baby don’t cry, you got to keep your head up
(เบ๊บี้ ด้อนท์ คราย , ยู ก็อท ทู คี๊พ ยุร เฮด อั๊พ)
Even when the road is hard, never give up {ooooh baby}
(อี๊เฝ่น เว็น เดอะ โร้ด อีส ฮาร์ด , เน๊เฝ่อร์ กี๊ฝ อั๊พ {อู้ เบ๊บี้ })
Baby don’t cry, i hope you got your head up
(เบ๊บี้ ด้อนท์ คราย , ไอ โฮพ ยู ก็อท ยุร เฮด อั๊พ)
Even when the road is hard, never give up
(อี๊เฝ่น เว็น เดอะ โร้ด อีส ฮาร์ด , เน๊เฝ่อร์ กี๊ฝ อั๊พ)
Baby don’t cry, i hope you got your head up {keep your head up}
(เบ๊บี้ ด้อนท์ คราย , ไอ โฮพ ยู ก็อท ยุร เฮด อั๊พ {คี๊พ ยุร เฮด อั๊พ })
{keep your head up, never give up}
({คี๊พ ยุร เฮด อั๊พ , เน๊เฝ่อร์ กี๊ฝ อั๊พ })
Even when the road is hard, never give up, baby don’t cry
(อี๊เฝ่น เว็น เดอะ โร้ด อีส ฮาร์ด , เน๊เฝ่อร์ กี๊ฝ อั๊พ , เบ๊บี้ ด้อนท์ คราย)

[young noble]
([ ยัง โน๊เบิ้ล ])
Uhh, uhh, yeah, don’t give up {you’ll be alright}
(อา , อา , เย่ , ด้อนท์ กี๊ฝ อั๊พ {โยว บี ออลไร๊ท })
Don’t cry, don’t cry, don’t cry
(ด้อนท์ คราย , ด้อนท์ คราย , ด้อนท์ คราย)

[2pac + h.e.a.t.]
([ 2pac + เฮส อี อะ ที ])
Baby don’t cry, i hope you got your head up
(เบ๊บี้ ด้อนท์ คราย , ไอ โฮพ ยู ก็อท ยุร เฮด อั๊พ)
Even when the road is hard, never give up
(อี๊เฝ่น เว็น เดอะ โร้ด อีส ฮาร์ด , เน๊เฝ่อร์ กี๊ฝ อั๊พ)
Baby don’t cry, i hope you got your head up
(เบ๊บี้ ด้อนท์ คราย , ไอ โฮพ ยู ก็อท ยุร เฮด อั๊พ)
Even when the road is hard, never give up, baby don’t cry
(อี๊เฝ่น เว็น เดอะ โร้ด อีส ฮาร์ด , เน๊เฝ่อร์ กี๊ฝ อั๊พ , เบ๊บี้ ด้อนท์ คราย)

[edi amin]
([ edi amin ])
For all the ladies {soulshock, karlin}
(ฟอร์ ออล เดอะ เลดิส {soulshock , karlin})
Baby don’t cry
(เบ๊บี้ ด้อนท์ คราย)
Got to keep your head up {keep your head up}
(ก็อท ทู คี๊พ ยุร เฮด อั๊พ {คี๊พ ยุร เฮด อั๊พ })
Makaveli the don {head up} aight?
(แมกเคอเวลลี่ เดอะ ด็อน {เฮด อั๊พ } ไอชฺ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Baby Don’t Cry (Keep Ya Head up Ii) คำอ่านไทย 2Pac

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น