เนื้อเพลง Here (in Your Arms) คำอ่านไทย Hellogoodbye

I like where we are,
(ไอ ไล๊ค แวร์ วี อาร์ ,)
When we drive, in your car
(เว็น วี ไดร๊ฝ , อิน ยุร คารํ)
I like where we are…. Here
(ไอ ไล๊ค แวร์ วี อาร์ เฮียร)

Cause our lips, can touch
(ค๊อส เอ๊า ลิพ , แคน ทั๊ช)
And our cheeks, can brush
(แอนด์ เอ๊า ชีค , แคน บรัช)
Our lips can touch here
(เอ๊า ลิพ แคน ทั๊ช เฮียร)

Well you are the one the one that lies close to me
(เวลล ยู อาร์ ดิ วัน ดิ วัน แดท ไล โคลส ทู มี)
Whisper’s hello I miss you quite terribly
(วิสเพ่อร์ เฮ็ลโล ไอ มิซ ยู ไคว๊ เทริบลิ)
I fell in love, in love with you suddenly
(ไอ เฟ็ล อิน ลัฝ , อิน ลัฝ วิธ ยู ซั๊ดเด้นลี่)
Now there’s no place else I could be but here in your arms
(นาว แดร์ โน เพลส เอ๊ลส ไอ เคิด บี บั๊ท เฮียร อิน ยุร อาร์ม)

I like where you sleep,
(ไอ ไล๊ค แวร์ ยู สลี๊พ ,)
When you sleep, next to me.
(เว็น ยู สลี๊พ , เน๊กซท ทู มี)
I like where you sleep… here
(ไอ ไล๊ค แวร์ ยู สลี๊พ เฮียร)

Cause our lips, can touch
(ค๊อส เอ๊า ลิพ , แคน ทั๊ช)
And our cheeks, can brush
(แอนด์ เอ๊า ชีค , แคน บรัช)
Our lips can touch here
(เอ๊า ลิพ แคน ทั๊ช เฮียร)

Well you are the one the one that lies close to me
(เวลล ยู อาร์ ดิ วัน ดิ วัน แดท ไล โคลส ทู มี)
Whisper’s hello I miss you quite terribly
(วิสเพ่อร์ เฮ็ลโล ไอ มิซ ยู ไคว๊ เทริบลิ)
I fell in love, in love with you suddenly
(ไอ เฟ็ล อิน ลัฝ , อิน ลัฝ วิธ ยู ซั๊ดเด้นลี่)
Now there’s no place else I could be but here in your arms
(นาว แดร์ โน เพลส เอ๊ลส ไอ เคิด บี บั๊ท เฮียร อิน ยุร อาร์ม)

Our lips, can touch
(เอ๊า ลิพ , แคน ทั๊ช)
Our lips, can touch…here
(เอ๊า ลิพ , แคน ทั๊ช เฮียร)

You are the one the one that lies close to me
(ยู อาร์ ดิ วัน ดิ วัน แดท ไล โคลส ทู มี)
Whisper’s hello I miss you quite terribly
(วิสเพ่อร์ เฮ็ลโล ไอ มิซ ยู ไคว๊ เทริบลิ)
I fell in love, in love with you suddenly
(ไอ เฟ็ล อิน ลัฝ , อิน ลัฝ วิธ ยู ซั๊ดเด้นลี่)
Now there’s no place else I could be but here in your
(นาว แดร์ โน เพลส เอ๊ลส ไอ เคิด บี บั๊ท เฮียร อิน ยุร)

You are the one the one that lies close to me
(ยู อาร์ ดิ วัน ดิ วัน แดท ไล โคลส ทู มี)
Whisper’s hello I miss you miss you
(วิสเพ่อร์ เฮ็ลโล ไอ มิซ ยู มิซ ยู)
I fell in love, in love with you suddenly
(ไอ เฟ็ล อิน ลัฝ , อิน ลัฝ วิธ ยู ซั๊ดเด้นลี่)
Now there’s no place else I could be but here in your arms
(นาว แดร์ โน เพลส เอ๊ลส ไอ เคิด บี บั๊ท เฮียร อิน ยุร อาร์ม)

Here in your arms.
(เฮียร อิน ยุร อาร์ม)
Here in your arms.
(เฮียร อิน ยุร อาร์ม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Here (in Your Arms) คำอ่านไทย Hellogoodbye

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น