เนื้อเพลง Coming Of Age คำอ่านไทย Jay-Z

Jay Z
(เจ ซี)
Yeah
(เย่)
Come Experience Life As We Know It
(คัม เอ็กซพี๊เหรียนซํ ไล๊ฟ แอส วี โนว์ อิท)
As Some Of You Should Know It Yeah Yeah
(แอส ซัม อ็อฝ ยู เชิด โนว์ อิท เย่ เย่)
Place Marcy Brooklyn
(เพลส มาร์ซี บรูกคิน)
Actions Well Y’all Know The Actions
(แอคฌัน เวลล ยอล โนว์ ดิ แอคฌัน)

Uhh I Got This Shorty On My Block Always Clockin My Rocks
(อา ไอ ก็อท ดิส ชอร์ทดิง ออน มาย บล๊อค ออลเว คอกคิน มาย ร๊อค)
He Likes The Style And Profile I Think He Wanna Mock
(ฮี ไล๊ค เดอะ สไทล์ แอนด์ โพร๊ไฟล์ ไอ ทริ๊งค ฮี วอนนา ม็อค)
He Likes The Way I Walk He Sees My Money Talkin
(ฮี ไล๊ค เดอะ เวย์ ไอ ว๊อล์ค ฮี ซี มาย มั๊นนี่ ทอคกิ่น)
To Honies Hawkin I’m The Hottest N*gga In New York And
(ทู ฮันนีสฺ Hawkin แอม เดอะ ฮอทเดว เอ็น *gga อิน นิว ยอค แอนด์)
I See His Hunger Pains I Know His Blood Boils
(ไอ ซี ฮิส ฮังเกอะ เพน ซาย โนว์ ฮิส บลัด บอยลฺ)
He Wanna Run With Me I Know This Kid’ll Be Loyal
(ฮี วอนนา รัน วิธ มี ไอ โนว์ ดิส Kidll บี ล๊อยัล)
I Watched Him Make A Few Ends To Cop His Little Sneakers And Gear
(ไอ ว๊อทช ฮิม เม้ค เก ฟิว เอ็นด ทู ค็อพ ฮิส ลิ๊ทเทิ่ล สนิกเกิด แซน เกียร์)
Then It’s Just Enough For Re Up Again
(เด็น อิทซ จั๊สท อีน๊าฟ ฟอร์ รี อั๊พ อะเกน)
I See Myself In His Eyes I Moved From Levi’s
(ไอ ซี ไมเซลฟ อิน ฮิส อาย ซาย มู๊ฝ ฟรอม ลีฝวิซ)
To Guess To Versace Now It’s Diamonds Like Liberace
(ทู เกสส ทู เวอร์ซาดชี นาว อิทซ ได๊ม่อนดํ ไล๊ค ลิบเบอเรซ)
That’s Just The Natural Cycle Nobody Wanna Be Like Michael
(แด้ท จั๊สท เดอะ แนชแร็ล ไซ๊เคิ้ล โนบอดี้ วอนนา บี ไล๊ค ไมเล)
Where I’m From Just Them N*ggaz Who Banned From A Gun
(แวร์ แอม ฟรอม จั๊สท เด็ม เอ็น *ggaz ฮู แบ็นด ฟรอม มา กัน)
We Out Here Trying To Make Hard White Into Cohhhhld Green
(วี เอ๊าท เฮียร ทไรอิง ทู เม้ค ฮาร์ด ไว๊ท อิ๊นทู Cohhhhld กรีน)
I Can Help Shorty Blow Out Like Afro Sheen
(ไอ แคน เฮ้ลพ ชอร์ทดิง โบลว์ เอ๊าท ไล๊ค แอฟโฟ ฌีน)
Plus I Can Relive My Days Of Youth Which Is Gone
(พลัส ซาย แคน รีลีฝ มาย เดย์ อ็อฝ ยู๊ธ วิช อีส กอน)
That Little N*gga’s Peeps It’s Time To Put Him On
(แดท ลิ๊ทเทิ่ล เอ็น *ggas พีพ อิทซ ไทม์ ทู พุท ฮิม ออน)

Chorus Jay Z And Memphis Bleek
(ค๊อรัส เจ ซี แอนด์ เมมฟริซ Bleek)

It’s Time To Come Up And Hold My Own Weight Defend My Crown
(อิทซ ไทม์ ทู คัม อั๊พ แอนด์ โฮลด์ มาย โอว์น เว๊ท ดีเฟ็นด์ มาย คราวน์)
Gots To Lock It Down And When They Rush Stand My Ground
(ก็อท ทู ล๊อค อิท เดาน แอนด์ เว็น เด รัช สแทนด์ มาย กราวนด์)
It’s Time To Come Up Stick Up My Chest And Make Some Loot
(อิทซ ไทม์ ทู คัม อั๊พ สทิ๊ค อั๊พ มาย เชสทํ แอนด์ เม้ค ซัม ลูท)
Gots To Lock It Down And When They Rush Stand On My Own Two
(ก็อท ทู ล๊อค อิท เดาน แอนด์ เว็น เด รัช สแทนด์ ออน มาย โอว์น ทู)

Memphis Bleek
(เมมฟริซ Bleek)
I’m Out Here Slingin Bringin The Drama Tryin To Come Up
(แอม เอ๊าท เฮียร Slingin บริงอิน เดอะ ดร๊าม่า ทายอิน ทู คัม อั๊พ)
In The Game And Add A Couple Of Dollar Signs To My Name
(อิน เดอะ เกม แอนด์ แอ๊ด อะ คั๊พเพิ่ล อ็อฝ ดอลเลอะ ซายน ทู มาย เนม)
I’m Out Here Servin Disturbin The Peace Life Could Be Better
(แอม เอ๊าท เฮียร เซิฝวิน ดิ๊สเตอบิน เดอะ พี๊ซ ไล๊ฟ เคิด บี เบ๊ทเท่อร์)
Like My Man Reclined In Plush Leather Seats
(ไล๊ค มาย แมน ริคไลน อิน พลัฌ เล๊เธ่อร์ ซีท)
He’s Sellin Weight I’m Sellin Eight Balls
(อีส เซลลิน เว๊ท แอม เซลลิน เอท บอล)
Sixteen Tryin To Graduate To Pushin Quarters Y’all
(ซิคซทีน ทายอิน ทู กแรจอิวเอ็ท ทู พรุซชิน คว๊อร์เท่อร ยอล)
I Ain’t Gon’ Sweat Him I’ma Let Him Come To Me
(ไอ เอน ก็อน สเว็ท ฮิม แอมอา เล็ท ฮิม คัม ทู มี)
If He Give Me The Nod Then These N*ggaz Gon’ See
(อิ๊ฟ ฮี กี๊ฝ มี เดอะ น็อด เด็น ฑิส เอ็น *ggaz ก็อน ซี)
I’m Tired Of Bein Out Here Round The Clock
(แอม ไทร์ อ็อฝ บีนโพล เอ๊าท เฮียร ราวนด เดอะ คล๊อค)
And Breakin Day And Chasin Crackers Up The Block For My Pay
(แอนด์ เบรกกิ้น เดย์ แอนด์ เช๊ซิน คแรคเคอะ อั๊พ เดอะ บล๊อค ฟอร์ มาย เพย์)
I’m Stayin Fresh So Chickens Check
(แอม สเตยิน เฟรช โซ ชีคเค็น เช็ค)
I’m Tryin To Step Up To The Next Level Pushin Vettes To The Jets
(แอม ทายอิน ทู สเท็พ อั๊พ ทู เดอะ เน๊กซท เล๊เฝ่ล พรุซชิน เวดทฺ ทู เดอะ เจ๊ต)
Diamonds Reflect From The Sun Directly In Your Equilibirum
(ได๊ม่อนดํ รีเฟล็คท ฟรอม เดอะ ซัน ดิเรคทลิ อิน ยุร Equilibirum)
And Stunned I’m Waitin For My Day To Come
(แอนด์ Stunned แอม เว๊ทดิน ฟอร์ มาย เดย์ ทู คัม)
I Got The Urge To Splurge I Don’t Wanna Lifetime Sentence
(ไอ ก็อท ดิ เอร์จ ทู ซพเลิจ ไอ ด้อนท์ วอนนา ไลฟ์ไทม์ เซ๊นเท้นซ)
Just Give Me The Word
(จั๊สท กี๊ฝ มี เดอะ เวิร์ด)

Chorus
(ค๊อรัส)

Jz Hey Fella I Been Watchin You Clockin
(Jz เฮ เฟลลา ไอ บีน วันชิน ยู คอกคิน)
Mb Who Me Holdin Down This Block It Ain’t Nothin
(เอ็มบี ฮู มี โฮดดิน เดาน ดิส บล๊อค อิท เอน นอทติน)
You The Man N*gga Now Stop Frontin
(ยู เดอะ แมน เอ็น *gga นาว สท๊อพ ฟ้อนดิน)
Jz Hahahh I Like Your Style
(Jz Hahahh ไอ ไล๊ค ยุร สไทล์)
Mb Nah I Like Yo’ Style
(เอ็มบี นาห์ ไอ ไล๊ค โย สไทล์)
Jz Let’s Drive Around Awhile
(Jz เล็ท ไดร๊ฝ อะราวนฺดฺ อะวายลฺ)
Mb Cool N*gga
(เอ็มบี คูล เอ็น *gga)
Jz Here’s A Thou’
(Jz เฮียร ซา เฑา)
Mb A G I Ride Witchu For Free
(เอ็มบี อะ จี ไอ ไรด์ วิทชู ฟอร์ ฟรี)
I Want The Longterm Riches And B*tches
(ไอ ว้อนท เดอะ Longterm ริชอิส แซน บี *tches)
Jz Have It All Now Listen To Me
(Jz แฮ็ฝ อิท ดอร์ นาว ลิ๊สซึ่น ทู มี)
You Let Them Other N*ggaz Get The Name Skip The Fame
(ยู เล็ท เด็ม อ๊อเธ่อร์ เอ็น *ggaz เก็ท เดอะ เนม สคิพ เดอะ เฟม)
Ten Thou’ Or A Hundred G Keep Yo’ Sh*t The Same
(เท็น เฑา ออ รา ฮั๊นเดร็ด จี คี๊พ โย ฌะ *ที เดอะ เซม)
Mb On The Low
(เอ็มบี ออน เดอะ โลว)
Jz Yeah The Only Way To Blow
(Jz เย่ ดิ โอ๊นลี่ เวย์ ทู โบลว์)
You Let Your Sh*t Bubble Quietly
(ยู เล็ท ยุร ฌะ *ที บั๊บเบิ้ล คไวเอ็ทลิ)
Mb And Then You Blow
(เอ็มบี แอนด์ เด็น ยู โบลว์)
Jz Hey Keep Your Cool
(Jz เฮ คี๊พ ยุร คูล)
The Only Way To Peep A Fool Is Let Him Show His Hand
(ดิ โอ๊นลี่ เวย์ ทู พีพ อะ ฟูล อีส เล็ท ฮิม โชว์ ฮิส แฮนด์)
Then You Play Your Cards
(เด็น ยู เพลย์ ยุร ค้าร์ด)
Mb Then He Through Dealin I Understand
(เอ็มบี เด็น ฮี ทรู ดิลลิน นาย อั๊นเด้อรสแทนด)
Jz Don’t Blow Your Dough On Hotties
(Jz ด้อนท์ โบลว์ ยุร โด ออน ฮอทดี)
Mb The Only Thing I Got In This World Is My Word And My Nuts
(เอ็มบี ดิ โอ๊นลี่ ทริง ไอ ก็อท อิน ดิส เวิลด อีส มาย เวิร์ด แอนด์ มาย นัท)
And Won’t Break Em For Nobody
(แอนด์ ว็อนท เบร๊ค เอ็ม ฟอร์ โนบอดี้)
Jz Hah I Like Resume Pick A Day You Can Start
(Jz ฮ๊า ไอ ไล๊ค รีซูม พิค กา เดย์ ยู แคน สท๊าร์ท)
Mb From Now Until Death Do Us Part
(เอ็มบี ฟรอม นาว อันทิล เด้ท ดู อัซ พาร์ท)

Chorus 2x
(ค๊อรัส 2x)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Coming Of Age คำอ่านไทย Jay-Z

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น